Število rezultatov iskanja: 461

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (2)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (3)
Arhivi (4)
Ars et humanitas (2)
Atlanti (16)
Bogoslovni vestnik (10)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Documenta Praehistorica (27)
Dom in svet (Ljubljana) (32)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (1)
Edinost in dialog (1)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Gea (Ljubljana) (1)
Geografija v šoli (1)
Geologija (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gradbeni vestnik (1)
Hacquetia (2)
Igra ustvarjalnosti (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javnost (Ljubljana) (4)
Jezik in slovstvo (3)
Kaplje (Idrija) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (10)
Kronika (Ljubljana) (3)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (16)
Managing global transitions (2)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (8)
Naša sodobnost (1)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Primerjalna književnost (3)
Prispevki za novejšo zgodovino (5)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Ptujski list (1)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (3)
Res novae (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavistična revija (7)
Slovenka (3)
Slovenske novice (1)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski gospodar (97)
Slovenski jug (17)
Sodobnost (1963) (4)
Studia Historica Slovenica (2)
Studia mythologica Slavica (5)
Štajerc (17)
Teorija in praksa (18)
Traditiones (Ljubljana) (6)
Učiteljski tovariš (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (2)
Vestnik za tuje jezike (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (2)
Zgodovinski časopis (5)
Zvonček (Ljubljana) (8)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
DELO, d.d. (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (8)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča (22)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (16)
Mestna knjižnica Ljubljana (9)
Mladinska knjiga (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (254)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Študentska založba (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (30)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (13)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Založnik
(1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (8)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
B. Behr's Buchhandlung (1)
Beletrina (3)
Cankarjeva založba (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
chez Blaizot ... (1)
chez Desaint ... (1)
chez Froullé ... (1)
chez J. Brenkhorst (1)
chez Jean-Louis de Lorme (1)
chez Marc Michel-Rey (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Delo (1)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Družina (5)
Državna založba Slovenije (5)
Duncker & Humblot (1)
DZS (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (4)
Faculty of management (2)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (9)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
G. Senf (1)
G. Westermann (1)
gedruckt bey der Kayserlichen Academie der Wissenschaften (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Goga (1)
GPZ Sraka (1)
in aedibus Ioannis Steelsij (1)
in der Arnoldischen Buchhandlung (2)
in der Hahn'schen Buchhandlung (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (8)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
International Institute for Archival Science (8)
Iscomet, Institute for Ethnic and Regional Studies (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Jožef Blaznik (10)
Karl Linhart (17)
Katoliško tiskovno društvo (32)
Konzorcij Edinosti (3)
L'imprimerie S. Cyrillus (1)
M. K. Mitričević (17)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Mladinska knjiga (2)
Moderna organizacija (1)
N. Gretsch (1)
Naše delo (1)
neznan (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (27)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Park vojaške zgodovine (1)
per Gioan Battista Pedrezzano (1)
per Ioannem Oporinum (1)
printed by J. Nichols, for T. Cadell ... (1)
printed for J. Debrett ... (1)
printed for T. Cadell ... (1)
printed for the author by Robert and Andrew Foulis (1)
printed for the author, and sold by E. & C. Dilly, London (1)
printed for the author's widow; and sold by T. Payne ... (1)
printed for W. Strahan, and T. Cadell ... (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Robinson (1)
samozal. J. Grdina (1)
Sanje (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Slavistično društvo Slovenije (10)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (7)
Slovenska matica (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
SNG Maribor (1)
Societá storica del Litorale (5)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (7)
Teološka fakulteta (7)
Theodor Thomas (1)
Tiskarna sv. Cirila (97)
Tiskovna zadruga (17)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (1)
Vesna film (1)
Visoka šola za politične vede (9)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (5)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (461)