Število rezultatov iskanja: 25025

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (158)
Acrocephalus (1)
Acta carsologica (2)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (1037)
Annales kinesiologiae (Koper) (119)
Annales. Series historia et sociologia (1348)
Annales. Series historia naturalis (770)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (2)
Arhivi (21)
Ars et humanitas (1)
Ars mathematica contemporanea (477)
AS. Andragoška spoznanja (1)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (4)
Delavski list (Trst) (81)
Dialogi (4)
Dogovori (2)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (10)
Domača kaplja (4)
Domovina (Gorica) (154)
Dve domovini (8)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (9)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (9)
Geografski zbornik (1)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Goriški list (1944) (84)
Hladnikia (Ljubljana) (5)
Humanist (5)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Jezik in slovstvo (6)
Jezikoslovni zapiski (4)
Južno-primorski borci (5)
Kaplje (Idrija) (5)
Katalog ponudbe vseživljenjskega učenja na Univerzi na Primorskem (2)
Kmetijske in rokodelske novice (12)
Knjižnica (11)
Koledar Goriške matice (22)
Kronika (Ljubljana) (31)
Kronika slovenskih mest (1)
La nostra lotta (1)
Ljubljanski zvon (7)
Ljudska pravica (4)
Ljudski tednik (Trst) (255)
Loški razgledi (2)
Management (136)
Management (Spletna izd.) (186)
Managing global transitions (327)
Mlada Primorska (2)
Mlada svoboda (Trst) (2)
Mladinski vestnik (Ajdovščina) (9)
Narodna sloga (1)
Natura Sloveniae (2)
Novi PeFeron (5)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija znanja (1)
Partizanski zdravstveni vestnik (1)
Planinski vestnik (4)
Poligrafi (161)
Primerjalna književnost (1)
Primorska borba (95)
Primorske novice (2004) (303)
Primorski dnevnik (15184)
Primorski glas (27)
Primorski gospodar (232)
Primorski list (Gorica) (897)
Prispevki za novejšo zgodovino (7)
Razpotja (5)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Revija za elementarno izobraževanje (26)
Slavistična revija (2)
Slovenka (1943) (56)
Slovenska čebela (120)
Slovenski gospodar (1)
Slovenski Jadran (575)
Slovenski poročevalec (7)
Slovenščina v šoli (3)
Sodobnost (1963) (6)
Stati inu obstati (117)
Statistično gradivo LR Slovenije (1)
Strojniški vestnik (1)
Studia universitatis hereditati (58)
Šolska kronika (4)
Štampihar (4)
Štampiharski glas (14)
Študijski vodnik (2)
Tedenska priloga Primorskega dnevnika (49)
Teorija in praksa (2)
Traditiones (Ljubljana) (3)
TV okno (52)
Učiteljski tovariš (21)
Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana (809)
Uradni glasnik (1965) (44)
Uradni glasnik okraja Koper (54)
Vertec (1871) (6)
Vojaška zgodovina (1)
Zbor občanov (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovina v šoli (2)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (31)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Železne niti (1)
Žena v borbi in obnovi (7)
Leto izida
1697 (1)
1800-1900 (3)
1845 (1)
1846 (1)
1850 (1)
1850/1890 (1)
1852 (1)
1853 (1)
1860 (1)
1860/1880 (1)
1866 (1)
1867 (53)
1868 (51)
1869 (51)
1873 (12)
1874 (13)
1875 (12)
1876 (12)
1877 (13)
1878 (12)
1879 (12)
1880 (12)
1880-1885 (1)
1880-1918 (1)
1881 (12)
1882 (12)
1889 (2)
1890 (5)
1891 (2)
1892 (2)
1893 (23)
1894 (23)
1895 (19)
1896 (29)
1896-1918 (1)
1897 (27)
1897-1914 (1)
1897-1918 (1)
1897-1919 (1)
1897-1921 (1)
1898 (37)
1898-1918 (6)
1898-1925 (1)
1899 (44)
1899-1912 (1)
1899-1913 (1)
1899-1916 (1)
1899-1929 (1)
19?? (35)
1900 (51)
1900-1905 (1)
1900-1915 (1)
1900-1930 (1)
1901 (55)
1901-1902 (1)
1901-1913 (1)
1901-1914 (1)
1902 (49)
1902-1906 (1)
1902-1915 (1)
1903 (54)
1904 (58)
1905 (80)
1906 (80)
1906-1910 (1)
1906-1911 (1)
1906-1926 (1)
1907 (82)
1908 (130)
1909 (107)
1909-1921 (1)
1910 (80)
1911 (72)
1911-1914 (1)
1912 (78)
1912-1915 (1)
1913 (76)
1914 (16)
1914-1918 (1)
1915 (5)
1916 (5)
1917 (3)
1918 (2)
1920 (4)
1921 (2)
1922 (1)
1923 (3)
1924 (12)
1925 (1)
1926 (2)
1927 (2)
1928 (10)
1929 (22)
1930 (2)
1931 (2)
1931/1932 (1)
1932 (2)
1933 (3)
1933/1934 (1)
1934 (1)
1935 (2)
1936 (11)
1937 (9)
1938 (7)
1939 (3)
1940 (2)
1940/1948 (1)
1943 (15)
1944 (128)
1945 (222)
1946 (421)
1947 (373)
1948 (355)
1949 (353)
195? (1)
1950 (394)
1951 (320)
1952 (367)
1953 (365)
1954 (365)
1955 (362)
1956 (349)
1957 (363)
1958 (359)
1959 (359)
196? (6)
1960 (364)
1960-1965 (1)
1960-1969 (2)
1961 (359)
1962 (340)
1963 (353)
1964 (317)
1965 (345)
1966 (321)
1967 (337)
1968 (323)
1969 (325)
197? (3)
1970 (323)
1971 (324)
1972 (334)
1973 (327)
1974 (321)
1975 (322)
1975-1980 (1)
1976 (323)
1977 (324)
1977/1978 (1)
1978 (340)
1979 (333)
1979-1980 (1)
198? (6)
1980 (339)
1980-1981 (1)
1981 (345)
1982 (324)
1983 (336)
1984 (342)
1985 (330)
1986 (68)
1987 (3)
1988 (95)
1989 (46)
1990 (48)
1991 (90)
1992 (84)
1993 (48)
1994 (139)
1995 (119)
1996 (88)
1997 (90)
1998 (93)
1999 (141)
2000 (137)
2001 (120)
2002 (111)
2003 (118)
2004 (124)
2005 (122)
2006 (159)
2007 (375)
2008 (502)
2009 (485)
2010 (510)
2011 (870)
2012 (573)
2013 (592)
2014 (680)
2015 (699)
2016 (498)
2017 (383)
2018 (345)
2019 (305)
2020 (226)
2021 (15)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (21)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (167)
Botanično društvo Slovenije (5)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (8121)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (7)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (6)
Mestna knjižnica Ljubljana (12)
Ministrstvo za obrambo RS (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2034)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (6631)
Planinska zveza Slovenije (4)
Primorske novice (303)
Primorski dnevnik (2778)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (117)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (2)
Študentska založba (1)
University of Primorska Press (158)
Univerza na Primorskem (60)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (652)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (478)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (7)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1317)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (28)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (26)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2118)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (14)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (12)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (45)
Vsebina
Založnik
(1)
(na prodaj per c. kr. mestni gosposki v'' Tersti in drugih primorskih soseskah) (1)
A. Kobler (1)
A. Marušič (154)
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (3)
Akademija za glasbo (1)
Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani (1)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (4)
Annales Press (1)
Arhivsko društvo Slovenije (21)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Borec (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (5)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2112)
Čebelarsko društvo (120)
D. Turnšek (1)
Delo [etc.] (52)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo glasbenih pedagogov Primorske (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo likovnih umetnikov (3)
Društvo likovnih umetnikov severne Primorske (3)
Društvo likovnih umetnikov slovenske obale (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (411)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vizualne medije Praska (1)
Družba za založniške pobude (15184)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (6)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
F. Vallardi (1)
Faculty of Education (1)
Faculty of management (327)
Faculty of Management (2)
Fakuleta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakultet za menedžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište (1)
Fakulteta za management (328)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za turistične študije - Turistica (1)
Festival (5)
Festival Ljubljana (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Genija (1)
Geografski institut JNA (3)
Geographisches Institut (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
Goriška Matica (22)
Goriško kmetijsko društvo (232)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
HARPHA SEA Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. Koper (1)
HARPHA SEA, Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. (1)
Helidon (1)
Hrušiški fanti (1)
Hrvatsko geografsko društvo (1)
I. Papš, vladarski natiskar (1)
I. Slavec (897)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (1)
Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (2)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institut Jožef Stefan (4)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (3)
INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (6)
Inštitut za narodnostna vprašanja (7)
Inštitut za novejšo zgodovino (7)
Inštitut za razvojne in strateške analize (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (4)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (8)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (5)
IPAK - inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij (1)
Istituto sloveno di ricerche (SLORI) (1)
J. Bermann (1)
J. K. Seitz (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (21)
Javna služba v vinogradništvu (1)
Jožef Blaznik (12)
Jugoslovanska matica (27)
Jugoturist (1)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (9)
K. u. k. Militär-geographisches Institut (1)
Katoliško tiskovno društvo (10)
Klub jugoslovanskih akademikov iz Trsta, Gorice in Istre (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (1)
Konzorcij (1)
Kulturno društvo 'Peter Martinc' (1)
Libris (1)
Lipa (1)
Lošinjski muzej Vladimira Gortana (1)
M. Kranjec (4)
M. Pleničar (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Mestna občina (1)
Militärgeographisches Institut (1)
MIP (1)
Mirovni inštitut (1)
Moški pevski zbor Slavnik (1)
Muzejsko društvo (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (3)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (2)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (1)
NAO (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
NIGRAD javno komunalno podjetje d.d. (1)
Nova revija (86)
Občina (1)
Občinski odbor zveze združenj borcev NOV (1)
Obzorja (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (4)
Ortopedska bolnišnica Valdoltra (1)
P. Habič (1)
Pedagoška fakulteta (27)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (2)
Pizzicato (1)
Planinska zveza Slovenije (4)
Pravna fakulteta (1)
Primorske novice (357)
Primorske Novice (853)
Primorski tisk (598)
Primorsko dramsko gledališče (2)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
Propagandni odsek Južno Primorskega odreda (5)
Psihiatrična klinika Ljubljana (2)
R. v. Waldheim-Jos. Eberle & Co. (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (2)
RTB (1)
RTV (8)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (4)
Rudolf Milic (1)
S. Buser (1)
s. n. (205)
s.n. (16)
samozal. (1)
samozal. B. Bonetti (1)
samozal. G. Fischer (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2112)
Science and Research Centre, Annales University Press (3)
Science and Research Centre, Publishing House Annales (9)
Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales (8)
Selbstverlag der Section Küstenland (1)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Ethnographic Museum (1)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (7)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (10)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (1)
Slovenski poročevalec (7)
Slovenski raziskovalni inštitut (4)
Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) (1)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (117)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Societa storica del Litorale (204)
Societá storica del Litorale (2112)
Sophia (1)
Splošna bolnišnica (1)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (2)
Študentska založba (1)
Študijska knjižnica (1)
t. Jadran (1)
T. Lekan Kraševec (1)
Tipografia sociale (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (7)
ToKnowPress (2)
Turistica (145)
Universita Ca'Foscari, Dipartimento di Studi Linguistici e Comparati (1)
Universita del litorale, Facolta di studi educativi (1)
University of Primorska (4)
University of Primorska Press (78)
University of Primorska Press on behalf of Faculty of Tourism Studies - Turistica (1)
University of Primorska, Science and Research Centre - Institute for Kinesiology Research, Annales University Press (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (12)
Univerza na Primorskem (212)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (8)
Univerza na Primorskem Universita del Litorale (1)
Univerza na Primorskem Visoka šola za zdravstvo Izola (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (19)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (25)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (25)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (18)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (33)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (10)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (119)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (19)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (24)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (35)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (45)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Novi Gorici (5)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (2)
Univerzitetna založba Univerze (26)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Viharnik (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije (1)
Vinko Kermolj (81)
Visoka šola za politične vede (1)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (2)
Vojnogeografski institut (2)
Volksbuchdruckerei (27)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (1)
Založba Fakulete za računalništvo in informatiko (1)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (26)
Založba Primorskega dnevnika (255)
Založba Univerza na Primorskem (1)
Založba Univerze na Primorskem (148)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, ZRS SAZU (1)
Založništvo primorskega tiska (2)
Založništvo tržaškega tiska (12457)
Založništvo Tržaškega tiska (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (1)
Zavod za turistično in gospodarsko propagando (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zdravstveni dom Ljubljana (1)
Združenje pevskih zborov Primorske (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2121)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1037)
ZKP RTV Slovenija (1)
Zlati zvoki (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2112)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (10)
Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Založba Annales (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (4)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
ZPZP - Združenje pevskih zborov Primorske (1)
ZSKD - Zveza slovenskih kulturnih društev (1)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (11)
Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (12)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (31)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (29)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (25025)