Število rezultatov iskanja: 160

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (11)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (16)
Slovensko društvo Informatika (23)
Slovensko združenje za projektni management (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (31)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (20)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (15)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (8)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Visoka šola za poslovne vede Ljubljana (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (3)
Založnik
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (20)
Audibook (1)
Doba Epis (11)
Društvo ekonomistov Maribor (20)
Društvo za akademske in aplikativne raziskave (1)
Ekonomski center Maribor (20)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (20)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Faculty of management (2)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (8)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Jožef Stefan Institute (1)
Marketing magazin (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
MLC Fakulteta za management in pravo (1)
Moderna organizacija (21)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
P. Medved Djurašinović (1)
Slovenian academy of management (1)
Slovensko društvo Informatika (23)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
T. Černe (1)
Turistica (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (9)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Visoka šola za poslovne vede (2)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (20)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (2)
Išči med rezultati (160)