Število rezultatov iskanja: 5379

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (1)
Amerikanszki Szlovencov glász (104)
Annales. Series historia et sociologia (1)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (3)
Arhivi (1)
Bogoslovni vestnik (4)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Časopis za zgodovino in narodopisje (4)
Dober Pajdás kalendárium (22)
Dober Pajdás Kalendárium (23)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Domovina (19)
Državna realna gimnazija - Murska Sobota (10)
Düplin (3)
Düsevni liszt (215)
Ekonomska srednja šola (Murska Sobota) (1)
Evangeličanski kalendar (20)
Geodetski vestnik (3)
Geologija (1)
Glasilo Őrség (40)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (9)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Jezik in slovstvo (5)
Kmečka moč (16)
Knjižnica (15)
Kronika (Ljubljana) (13)
Lipnica (148)
Ljudski glas (Murska Sobota) (181)
Mali rijtar (44)
Marijikin ograček (96)
Marijin list (248)
Mini Multi (7)
Mladi Prekmurec (22)
Monitor ISH (1)
Mörszka krajina (228)
Muravidék (Murska Sobota) (251)
Murska krajina (464)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (41)
Nas kalendár (2)
Naš dom (Murska Sobota) (40)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Nevtepeno poprijéta Devica Marija (116)
Novi čas (1945) (19)
Novine (Gornji Petrovci) (32)
Novine (Murska Sobota) (1407)
Občina Beltinci (11)
Občina Grad (48)
Obmurski tednik (146)
Otrok in knjiga (5)
Porabje (947)
Prekmurski glasnik (Murska Sobota) (63)
Prijátel (Budimpešta) (19)
Ptujski list (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Romano them (48)
Slavia Centralis (2)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski gospodar (4)
Soboške novine (103)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1963) (3)
Stati inu obstati (1)
Šolska kronika (1)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (4)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (4)
Zasebna dvorazredna trgovska šola Združbe trgovcev - Murska Sobota (1)
Zdravniški vestnik (3)
Zdravstveni statistični letopis Pomurja (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (3)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mariborska knjižnica (5)
Mestna knjižnica Ljubljana (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (123)
Pokrajinska in ��tudijska knjižnica Murska Sobota (5167)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko etnološko društvo (9)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Splošna knjižnica Ljutomer (3)
Študentska založba (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (3)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Založnik
[s.n.] (19)
Argo, društvo za humanistična vprašanja (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Beletrina Academic Press (1)
Beltinci : Konzorcij (1)
Bethlehem, Pa. : American Windish Publishing, 1921-1954 (104)
Budapest : Athenaeum (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Cérkvena stamparija (41)
ČZP Pomurski tisk (2)
Društvo arhitektov (1)
Družina (2)
Državna in samoupravna gimnazija v Murski Soboti (3)
Državna realna gimnazija Kneza Koclja s samoupravnim 7. in 8. razredom v Murski Soboti (1)
Državna realna gimnazija Kneza Koclja s samoupravnim VIII. razredom v Murski Soboti (1)
Državna realna gimnazija s samoupravnimi višjimi razredi v Murski Soboti (2)
Državna realna gimnazija v Murski Soboti (3)
Državna založba Slovenije (3)
Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija (1)
Etnografski muzej (2)
F. Ferstl (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Fotolik (2)
Geografski institut JNA (5)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Glasbena matica (1)
Imre Agustich (19)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Istros Books (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (4)
Josip Lipič (3)
Jožef Klekl (1407)
K. Šek Škafar (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Katološko tiskovno društvo v Slovenski Krajini (344)
Klekl Jožef (116)
Klub radioamaterjev (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska sobota (1)
Konzorcij (480)
Kühár István (251)
Kühar Stevan (228)
Mariborska knjižnica (5)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (4)
Mladinska knjiga (3)
Murska Sobota : Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Murska Sobota : Konzorcij "Prekm. glasnika", 1920-1922 (63)
Murska Sobota : Prekmurszka Evangelicsanszka Sinyorija (20)
Murska Sobota: Mestni svet, 1996- (103)
Nyugat (1)
Občina (80)
Občina Beltinci (55)
Občina Hodoš (40)
Občina Moravske Toplice (148)
Obzorja (3)
OF (19)
OOOF (327)
Pedagoška fakulteta (5)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
po Zeitler Andrasi (1)
POKRAJINSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA (1)
Pomurska založba (1)
Pomurski muzej (1)
Prejkmurszka evang. sinyorija (215)
Putnik (1)
Ravnateljstvo Ekonomske srednje šole (1)
Reesch (1)
Romani union (7)
RTV (2)
s. n. (1)
saloshil Franz Ferstl v' Gradzi ... (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slavko Vesnik (40)
Slov. Knjižni Zavod (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (9)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (3)
SO (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (1)
Sokolsko društvo (22)
stampani vu násztavi plem. Trattner-Karolyivoj (1)
sz píszkmi: Sziesz Antona (1)
Szent-Gotthárd: vö dáni od Wellisch Béla, 1899-1922 (23)
Študentska založba (3)
Talányi Franc (22)
Teološka fakulteta (2)
Tiskarna sv. Cirila (4)
Tiskovna zadruga (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Založba ZRC (1)
Zasebna dvorazr. trgovska šola Združbe trgovcev za srez. Murska Sobota v Murski Soboti (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (8)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
ZG P 'Pomurski tisk' (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo Maribor (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (15)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza Romov Slovenije (48)
Zveza Slovencev na Madžarskem (947)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (12)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (5379)