Število rezultatov iskanja: 3949

Časopisje in članki - naslov
2. šola o sarkomih (1)
32. onkološki vikend (1)
33. onkološki vikend (3)
AB. Arhitektov bilten (4)
Academica turistica (Spletna izd.) (3)
Acrocephalus (2)
Acta agriculturae Slovenica (30)
Acta biologica Slovenica (12)
Acta carsologica (13)
Acta chimica slovenica (27)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (15)
Acta geographica Slovenica (26)
Acta geotechnica Slovenica (3)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (12)
Acta hydrotechnica (7)
Acta linguistica asiatica (7)
Acta medico-biotechnica (5)
Acta neophilologica (2)
Acta silvae et ligni (3)
Advances in production engineering and management (2)
Agricultura (Maribor) (2)
Akademija MM (10)
Aktualno! (1)
Alkohol in rak (2)
Amfiteater (Ljubljana) (5)
Annales kinesiologiae (Koper) (15)
Annales. Series historia et sociologia (44)
Annales. Series historia naturalis (10)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (12)
AR. Arhitektura, raziskave (5)
Arheo (19)
Arheološki vestnik (13)
Arhivi (20)
Ars et humanitas (10)
AS. Andragoška spoznanja (8)
Asian studies (1)
Atlanti (7)
Azijske in afriške študije (3)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (2)
Bogoslovni vestnik (30)
CEPS journal (3)
Clotho (1)
Časopis za kritiko znanosti (16)
Časopis za zgodovino in narodopisje (11)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (28)
Delavci in delodajalci (1)
Delo in varnost (12)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Dialogi (21)
Didakta (19)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (8)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (2)
Dom in svet (Ljubljana) (72)
Druga šola pljučnega raka (1)
Družboslovne razprave (9)
Državni presejalni programi za raka (2)
Državni program obvladovanja raka (1)
Dve domovini (7)
Dynamic relationships management journal (4)
Edinost in dialog (2)
Elektrotehniški vestnik (34)
ELOPE (Ljubljana) (5)
Endoskopska revija (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (9)
Farmacevtski vestnik (39)
Farmakon (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (9)
Fizioterapija (Ljubljana) (5)
Folia biologica et geologica (11)
Gea (Ljubljana) (2)
Geodetski vestnik (12)
Geografija v šoli (5)
Geografski obzornik (18)
Geografski vestnik (66)
Geografski zbornik (5)
Geologija (46)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (22)
Gozdarski vestnik (18)
Gradbeni vestnik (26)
Hacquetia (1)
Hladnikia (1)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Hmeljar (Žalec) (1)
Hmeljarski bilten (5)
IB revija (Ljubljana) (4)
Igra ustvarjalnosti (6)
Illiesia (2)
Image analysis and stereology (1)
Informacije MIDEM (31)
Informatica (Ljubljana) (7)
Informatica Medica Slovenica (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (4)
Javno zdravje (5)
Javnost (Ljubljana) (3)
Jezičnik (2)
Jezik in slovstvo (50)
Jezikoslovni zapiski (28)
Journal of energy technology (11)
Kaj sporoča prenovljeni evropski kodeks proti raku (3)
Kakovostna starost (8)
Kemija v šoli in družbi (19)
Keria (Ljubljana) (22)
Kinesiologia Slovenica (4)
Knjižnica (13)
Kovine zlitine tehnologije (5)
Kronika (Ljubljana) (20)
Kronika slovenskih mest (2)
Les (Ljubljana) (9)
Lexonomica (2)
Linguistica (Ljubljana) (7)
Literatura (Ljubljana) (54)
Livarski vestnik (5)
Ljubljanski zvon (27)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (4)
Loški razgledi (5)
Management (3)
Management (Spletna izd.) (2)
Managing global transitions (6)
Matematika v šoli (13)
Materiali in tehnologije (21)
Medicinski razgledi (35)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (3)
Metodološki zvezki (3)
Monitor ISH (7)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (10)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (7)
Naša skupnost (Ljubljana) (21)
Naša sodobnost (66)
Naše gospodarstvo (4)
Natura Sloveniae (3)
Novi svet (Ljubljana) (36)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2013 (1)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2015 (1)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2016 (1)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2018 (1)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2019 (2)
Obvladovanje raka v času COVIDA-19 v luči preventive (2)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (26)
Onkologija (Ljubljana) (29)
Onkološka zdravstvena nega včeraj, danes, jutri (1)
Onkološki vikend (20)
Organizacija (Kranj) (13)
Organizacija znanja (4)
Otrok in knjiga (15)
Pacientke z rakom dojk - trendi in novosti (2)
Pedagoška obzorja (2)
Phainomena (Ljubljana) (11)
Planinski vestnik (22)
Podjetje in delo (8)
Podporna onkološka zdravstvena nega in zdravljenje (2)
Poligrafi (1)
Pravni letopis (2)
Pravnik (3)
Presek (4)
Primerjalna književnost (13)
Prispevki za novejšo zgodovino (8)
Projektna mreža Slovenije (6)
Proteus (9)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (26)
Radiology and oncology (Ljubljana) (22)
Rak jajčnikov (1)
Rak materničnega telesa (1)
Raziskave in razprave (8)
Razpotja (6)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Redki raki (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (20)
Res novae (1)
Research in social change (2)
Revija za elementarno izobraževanje (11)
Revija za geografijo (3)
Revija za univerzalno odličnost (9)
Revija za zdravstvene vede (1)
Revus (Ljubljana) (3)
RMZ-materials and geoenvironment (25)
Sanitarno inženirstvo (12)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (4)
Scopolia. Supplementum (1)
Slavia Centralis (5)
Slavistična revija (28)
Slovenian veterinary research (15)
Slovenski čebelar (15)
Slovenski gospodar (9)
Slovenski jezik (1997) (2)
Slovenski pravnik (5)
Slovenščina v šoli (13)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (21)
Socialno delo (27)
Sodobna pedagogika (10)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (220)
Strojniški vestnik (38)
Studia mythologica Slavica (7)
Studia universitatis hereditati (2)
Svet ptic (18)
Šola raka dojk 2016 (2)
Šola raka dojk 2019 (2)
Šola raka prostate (1)
Šolska kronika (14)
Šolsko polje (6)
Šolsko svetovalno delo (4)
Šport (Ljubljana) (13)
Tekstilec (12)
Teorija in praksa (28)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (6)
Učiteljski tovariš (25)
Uporabna informatika (Ljubljana) (9)
Uprava (Ljubljana) (3)
Urbani izziv (8)
Urbani izziv. Posebna izdaja (9)
V luči dostojanstva življenja : zbornik (1)
Vakuumist (9)
Varstvo narave (8)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (4)
Ventil (Ljubljana) (17)
Verba hispanica (4)
Vertec (1871) (4)
Vestnik za tuje jezike (3)
Vloga genetike pri nastanku, zdravljenju in preprečevanju raka (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (4)
Vzgoja (Ljubljana) (18)
Vzgoja in izobraževanje (7)
Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe : zbornik (1)
Zbor občanov (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 5 (2)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 6 (4)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 8 (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (5)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (21)
Zdravniški vestnik (107)
Zdravstveno varstvo (31)
Zgodovina v šoli (2)
Zgodovina za vse (17)
Zgodovinski časopis (23)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Železne niti (3)
Ženske in ginekološki raki (1)
Ženske, moški in rak (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (20)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (39)
Biteks d.o.o. (7)
Botanično društvo Slovenije (2)
Čebelarska zveza Slovenije (15)
Didakta (19)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (3)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (4)
Društvo biologov Slovenije (12)
Društvo humanistov Goriške (6)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (16)
Društvo livarjev Slovenije (5)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (5)
Društvo Medicinski razgledi (35)
Društvo psihologov Slovenije (26)
Društvo radiologije in onkologije (22)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (2)
Društvo Slovenska akademija za management (4)
Društvo slovenskih skladateljev (2)
Društvo za marketing Slovenije (10)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (20)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (9)
Elektrotehniška zveza Slovenije (34)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (9)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (10)
Geološki zavod Slovenije (43)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (7)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (8)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (11)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (7)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (24)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (8)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (12)
Inštitut za varovanje zdravja RS (32)
IUS SOFTWARE d.o.o. (14)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (4)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča (9)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Knjižnica Medvode (2)
Knjižnica Šmarje pri Jelšah (1)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (220)
Mariborska knjižnica (15)
Medijski partner d.o.o. (10)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (7)
Mestna knjižnica Ljubljana (62)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Mladinska knjiga (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Muzejsko društvo Železniki (3)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1459)
Narodni muzej Slovenije (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (110)
Osnovna šola Riharda Jakopiča (1)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (22)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (9)
Rokodelski center Ribnica (2)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (156)
Slavistično društvo Slovenije (39)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (11)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (5)
Slovenski šolski muzej (14)
Slovensko arheološko društvo (19)
Slovensko društvo Informatika (16)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (6)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (12)
Slovensko etnološko društvo (22)
Slovensko farmacevtsko društvo (40)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (27)
Slovensko sociološko društvo (9)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (21)
Slovensko zdravniško društvo (107)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (2)
Slovensko združenje za projektni management (6)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (31)
Šola za ravnatelje (5)
Študentska založba (15)
University of Primorska Press (3)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (11)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (28)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (50)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (17)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (21)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (19)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (55)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (21)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (46)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (42)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (37)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (32)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (16)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (11)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (13)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (12)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (20)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (17)
Zavod RS za šolstvo (45)
Zavod RS za varstvo narave (8)
Zavod sv. Stanislava (2)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (12)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (26)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (5)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (15)
Združenje za socialno pedagogiko (15)
Zgodovinsko društvo Celje (17)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (11)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (54)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (15)
ZRC SAZU (122)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (5)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (12)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (26)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (10)
Zveza geodetov Slovenije (12)
Zveza geografov Slovenije (84)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (18)
Zveza lesarjev Slovenije (9)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (34)
Vsebina
Založnik
A. Golob (1)
A. Jurše (1)
Aerosol (1)
Agencija Plahutnik (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (5)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (3)
Andragoški center Slovenije (2)
Angela Boškin Faculty of Health Care (1)
Anžela Boškin atyndagy densaulyk saktau fakul'teti Anjela Boşkin atindagi densawliq saqtaw fakwl'teti (1)
apud Ioan. Wecheli viduam, sumtib. Petri Fischeri (1)
Arhiv Republike Slovenije (2)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (3)
Arhivsko društvo Slovenije (20)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (24)
ATS Od me-je (1)
Audibook (3)
B. Herdt (2)
B. M. Walter (1)
B. Podpečan (1)
B. Zoubek (1)
Banka Slovenije (1)
beletrina (1)
Beletrina (12)
Biblioteka Miklova hiša (1)
Bicero (1)
Biotehniška fakulteta (30)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (5)
Bird Publisher (1)
Biteks (19)
Bogoslovni vestnik (1)
Borec (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (2)
Branko (1)
Brat Frančišek (1)
C. kr. zaloga šolskih bukev (1)
Cankarjeva založba (1)
Celjsko literarno društvo (1)
Center vojaških šol (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (54)
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp (1)
Commune (2)
COMP@S, Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor (1)
Complex system Company (1)
Comune (2)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (21)
D. Rovšek (1)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (2)
Didakta (22)
dLib distributer (2)
Doba Epis (3)
Dokumentarna (1)
Domus (1)
Dopisna delavska univerza Univerzum (1)
Društva onkoloških bolnikov (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (4)
Društvo biologov Slovenije (12)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo ekonomistov Maribor (4)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (4)
Društvo fizioterapevtov Slovenije - strokovno združenje (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (5)
Društvo humanistov Goriške (6)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (18)
Društvo livarjev Slovenije (5)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (5)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (2)
Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine (1)
Društvo Pravnik (5)
Društvo pravnikov LRS (4)
Društvo psihologov Slovenije (38)
Društvo SKAM (1)
Društvo slovenskih pisateljev (2)
Društvo slovenskih skladateljev (2)
Društvo upokojencev (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (18)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (9)
Družba Jezusova (18)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družina (25)
Državna založba Slovenije (315)
Državni svet Republike Slovenije (5)
DZS (44)
E. Dzimski (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomska fakulteta v Ljubljani (1)
Ekonomski center Maribor (4)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Elektrotehniška prosveta Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (24)
Engrotuš (2)
Evangeličanska cerkev (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Faculty of Architecture (1)
Faculty of Economics and Business (1)
Faculty of management (6)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakul'tet zdravoohranenija im. Anžely Boškin (1)
Fakulteta za arhitekturo (11)
Fakulteta za družbene vede (15)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za energetiko (11)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (13)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (3)
Fakulteta za industrijski inženiring (1)
Fakulteta za informacijske študije (2)
Fakulteta za management (6)
Fakulteta za organizacijske študije (9)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (28)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (26)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (2)
Fakulteta za šport (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (4)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (4)
Fakulteta za telesno kulturo (13)
Fakulteta za uporabne družbene študije (8)
Fakulteta za upravo (8)
Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Festival (1)
Filozofska fakulteta (5)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (19)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (5)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (9)
Flexible - VM Records (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
Fotospring E-Publishing (6)
Fr. Vesel (4)
Frančiškanski samostan (1)
Fundacija za izboljšanje zaposlitevnih možnosti Prizma (1)
GEC (3)
Gemeente (1)
Gemeide (1)
Gemeinde (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (8)
Geological Survey of Slovenia (2)
Geološki zavod (34)
Geološki zavod Slovenije (12)
Geološki zavod, Ljubljana (3)
Glasbena matica (72)
Glasbena Matica (1)
Glasbena založba MiMik (1)
Gospodarski vestnik (4)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (3)
GPZ Sraka (1)
Grm - center biotehnike in turizma (2)
Güssing Energy Technologies (1)
GV Revije (3)
H. Hibšer (2)
Handcraft Centre - an Institute for Handcraft, Museum and Gallery Activities (1)
Helidon (2)
Hiša knjig, Založba KMŠ (7)
Hmeljarsko združenje Slovenije (1)
Hrvaški muzej naivne umetnosti (1)
Hunting Association of Slovenia (1)
Idrija Mercury Mine - in liquidation (1)
Institut "Jožef Stefan" (2)
Institut Jožef Stefan (5)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Institute of archaeology at ZRC SAZU (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (7)
Inštitut Antona Trstenjaka (8)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (13)
Inštitut RS za socialno varstvo (2)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (5)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (10)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (4)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (5)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (5)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (26)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (9)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za razvoj igrač (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (25)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (12)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (30)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (7)
Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC (1)
Inštitut za varovanje zdravja (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (37)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (3)
International Institute for Archival Science (4)
Istituto dell'educazione della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto dell'educazione della RS (1)
J. Blasnik (1)
J. Giontini (3)
J. Jurančič (1)
J. Rudolf Milic (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (25)
Jakopičev paviljon (1)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (2)
Jugoslovanska pevska zveza (1)
K. Rejec (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (20)
Kancerološko združenje SZD (5)
Karis (2)
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete (1)
Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Katoliško tiskovno društvo (72)
KeAQ Semey medicina wniversiteti (1)
Kemijski inštitut (4)
Klub Revus (3)
Kmetijski inštitut Slovenije (8)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Knjižnica Miklova hiša (5)
Komorni zbor Peko (1)
Krka (1)
KUD Logos (1)
KUD Metalka (1)
KUD Sodobnost International (1)
Kulturni center (4)
Kulturno umetniško društvo (1)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (1)
Kvartet Zven (1)
L. Jan (1)
lastna založba (2)
LDS (54)
LEXPERA (1)
Litera (4)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljubljana: Slovenska turistična organizacija (1)
Ljudska univerza (1)
Logatec : Občina (7)
LUD Literatura (1)
M. Ambrožič (1)
M. B. Kobav (1)
M. Beribak (2)
M. Colarič (1)
M. Čehovin (1)
M. Dovjak (1)
M. Gregorič (1)
M. Hafner (1)
M. Hreščak (1)
M. Jelen (1)
M. Kramar (1)
M. Kristan (1)
M. Kukec (1)
M. Kušar (2)
M. Langus (1)
M. Lušnic Polak (1)
M. Maček (1)
M. Majhen (1)
M. Martinjak (1)
M. Müller (1)
M. Plankar (1)
M. Plavšak (1)
M. Razgor (1)
M. Repovž Lisec (1)
M. Rozman (1)
M. Škerjanec (1)
M. Uršič (1)
M. Vidrih (1)
M. Volgemut (1)
M. Zupin (1)
M. Žagar (1)
M. Žavbi (1)
Mandarina (1)
Marianum (1)
Maribor: Fotospring (1)
Mariborska knjižnica (15)
Marketing magazin (10)
Matica slovenska (1)
Medicinska fakulteta (5)
Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino (1)
Medicinski razgledi (35)
Mednarodna založba Znanstvenoraziskovalnega inštituta dr. Franca Kovačiča (1)
MeritUM (1)
Mestna občina (2)
Mimik (1)
MiMik (1)
Ministero della Repubblica di Slovenia per l'educazione e lo sport (1)
Ministero per l'istruzione e lo sport della RS (1)
Ministrstvo RS za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za infrastrukturo (2)
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (8)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (8)
Ministrstvo za javno upravo (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (6)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (4)
Ministrstvo za šolstvo in šport (3)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (2)
Miš (2)
Mladika (3)
Mladinska knjiga (13)
Moderna organizacija (13)
Modrijan (21)
Modrijan izobraževanje (1)
MOP - Agencija RS za okolje (1)
Movit (1)
Muck Blažina (2)
Municipality (3)
Murski (1)
Muzej Miklova hiša (1)
Muzejsko društvo (5)
Muzejsko društvo Železniki (3)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (25)
NAO Medicinskij universitet Semej (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (25)
Narodna galerija (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (1)
Naša obramba (1)
National Gallery of Slovenia (1)
National Institute of Public Health (2)
New University, Faculty of Government and European Studies (1)
Nova revija (12)
NPJSC Semey Medical University (1)
Občina (5)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Občina Logatec (1)
Obščina (2)
Obzorja (26)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete (1)
Oddelek za biologijo, Biotehniške fakultete (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (28)
Odenburg, F. M. Kohler, J. Leitner (1)
Ognjišče (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (8)
Oktet Anina dekleta (1)
Onkološki inštitut (86)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
Osnovna šola (1)
OŠ Gustava Šiliha (2)
OŠ Preska (1)
P. Mrak (1)
Pan records (1)
Pan Records (1)
Panika Records (4)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (29)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (5)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
PGD (1)
PikicaPikaPok (2)
Pioneer (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
pisatelj (1)
Pivec (3)
Planinska zveza Slovenije (22)
Pokrajinski muzej (1)
Pravna fakulteta (3)
Pravna praksa (3)
Prežihova ustanova (1)
Primary School (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (9)
Projekt SAFE-SI, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (1)
Prosvetno društvo (1)
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (1)
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (1)
Revija SRP (3)
Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (1)
Rokus Klett (45)
RTV (16)
RTV Slovenija, založba kaset in plošč (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (4)
RTV Slovenija, ZKP - Založba kakovostnih programov (1)
Ruslica (1)
S. Debevc (1)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
Salezijanski inspektorat (1)
Salve (1)
samozal. (2)
samozal. B. Ekselenski (1)
samozal. M. Kovačič (1)
samozal. Z. Kurbus (1)
samozaložba (5)
Samozaložba (1)
Sanje (6)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (54)
Sekcija internistične onkologije SZD (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (5)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija za internistično onkologijo SZD (1)
Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za onkološko kirurgijo pri SZD (1)
Selbstverl. (1)
Servizio foreste sloveno (1)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (28)
Slavistično društvo Slovenije (78)
Slori (1)
Slovene Association of LSP Teachers (1)
Slovene Comparative Literature Association (1)
Slovene Welding Society (15)
Slovene Writers' Association (1)
Slovenia Forest Service (2)
Slovenian academy of management (4)
Slovenian Chemical Society (9)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (21)
Slovenian National Building and Civil Engineering Institute (ZAG) (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (70)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (2)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (SKUOPZ) (1)
Slovenski dom (2)
Slovenski etnografski muzej (9)
Slovenski gledališki muzej (2)
Slovenski knjižni zavod (1)
Slovenski šolski muzej (14)
Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju - Slowenisches Wissenschafts Institute in Wien (1)
Slovensko društvo Informatika (16)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (6)
Slovensko društvo za angleške študije (4)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (12)
Slovensko etnološko društvo (22)
Slovensko farmacevtsko društvo (40)
Slovensko filozofsko društvo (12)
Slovensko genetsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (43)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (3)
Slovensko kemijsko društvo (27)
Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina (1)
Slovensko sociološko društvo (9)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (21)
Slovensko zdravniško društvo (110)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo (2)
Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L (2)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
Slovensko združenje paliativne medicine (3)
Slovensko združenje paliativne medicine SZD (1)
Slovensko Združenje za projektni management (6)
Slovensko združenje za urgentno medicino (1)
SNG Drama (1)
SO (1)
Social Protection Institute of the Republic of Slovenia (1)
Socialna akademija (2)
Socialni demokrati (1)
Societa storica del Litorale (5)
Societá storica del Litorale (54)
Sodobnost International (1)
Sožitje Association (7)
Splošna bolnišnica (4)
Splošno združenje tekstilne industrije (12)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (11)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (31)
Svet slovenske narodne manjšine (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta (1)
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (1)
Šola za ravnatelje (27)
Šolski center Celje, Medpodjetniški izobraževalni center (1)
Štrancar.com (4)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (16)
T. Pinter (1)
Teološka fakulteta (16)
Timaro (1)
Tisk. Sv. Cirila (1)
Tiskarna sv. Cirila (9)
Tiskarna Sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (27)
Turistica (3)
Ulrich Morhart (1)
Umetniški paviljon R. Jakopiča (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (7)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (2)
University of Maribor Press (1)
University of Primorska Press (1)
University of Primorska, Science and Research Centre - Institute for Kinesiology Research, Annales University Press (1)
University Press (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (15)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (5)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (17)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetna založba Annales (3)
Univerzitetna založba Univerze (5)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (2)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (2)
Uprava RS za zaščito in reševanje (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Uradni list Republike Slovenije (3)
Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (18)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Verlag des Verfassers (M. Slekovec) (1)
Vesna film (3)
Veterinarska fakulteta (15)
Viharnik (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine grada Zagreba (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Višja strokovna šola Academia (1)
Waldheim - Eberle (103)
Wonderland (1)
Zala (6)
Založba /*cf (1)
Založba FE in FRI (2)
Založba kaset in plošč RTV Slovenija (2)
Založba UL FRI (1)
Založba Univerze na Primorskem (5)
Založba ZRC (93)
Založba ZRC, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (14)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod IRC (5)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (2)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (56)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (15)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (8)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (5)
Zavod RS za šolstvo (15)
Zavod SRS za varstvo pri delu (7)
Zavod za gozdove Slovenije (1)
Zavod za Gozdove Slovenije (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (11)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju (1)
Zbornica zdravstvene nege (26)
Zdravniško društvo Slovenije (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (2)
Združenje delodajalcev Slovenije (1)
Združenje DrogArt (1)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (2)
Združenje splošnih knjižnic (1)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD (10)
Združenje za radioterapijo in onkologijo (1)
Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (2)
Združenje za senologijo Slovenskega zdravniškega društva (2)
Združenje za senologijo SZD (2)
Združenje za socialno pedagogiko (21)
Združenje zdravnikov družinske medicine (1)
Zgodba.net (11)
Zgodba.NET (1)
Zgodovinsko društvo (23)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (54)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (12)
ZKP RTV Slovenija (1)
ZKP, RTV (2)
ZKP, RTV Slovenija (1)
Zlati zvoki (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (75)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (7)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (54)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (4)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (7)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, Založba Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerzitetna založba Annales (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za kineziološke raziskave, Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (2)
ZRC Publishing (2)
ZRC SAZU - Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Založba ZRC, Anton Melik Geographical Institute (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (13)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (15)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (26)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (22)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (10)
Zveza društev pravnikov Slovenije (3)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (4)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (12)
Zveza geografskih društev Slovenije (84)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (12)
Zveza kulturnih organizacij Ljubljana - Bežigrad (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (23)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (29)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (9)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (13)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (25)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (15)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (3)
Železarna Jesenice (5)
Železarna Ravne (5)
Železarna Štore (5)
Župnija (1)
Išči med rezultati (3949)