Število rezultatov iskanja: 31329

Tip gradiva
Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (4)
Acrocephalus (8)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta geotechnica Slovenica (202)
Acta historiae artis Slovenica (10)
Acta Histriae (4)
Acta medico-biotechnica (193)
Acta neophilologica (1)
Advances in production engineering and management (152)
Agricultura (Maribor) (147)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (3)
AR. Arhitektura, raziskave (4)
Arheo (2)
Arheološki vestnik (4)
Arhivi (86)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Asian studies (1)
Atlanti (437)
Atlanti + (5)
Bilten FBS (11)
Bogoslovni vestnik (7)
Borba (Maribor, 1933) (96)
Borec (4)
CEPS journal (55)
Časopis za kritiko znanosti (6)
Časopis za zgodovino in narodopisje (262)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (8)
Delo (Ljubljana) (1)
Deutscher Bote für Steiermark und Kärnten (25)
Dialogi (81)
Documenta Praehistorica (3)
Dogovori (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (2)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (20)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (1)
Dom in svet (Ljubljana) (57)
Družboslovne razprave (5)
Državna nepopolna mešana realna gimnazija - Maribor (3)
Državna realna gimnazija (Maribor) (64)
Državno učiteljišče - Maribor (13)
Dve domovini (3)
Edinost (Maribor) (109)
Edinost in dialog (15)
ELOPE (Ljubljana) (1)
E-prijatelj (117)
Espero (3)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (8)
Farmacevtski vestnik (3)
Geodetski vestnik (7)
Geografija v šoli (1)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (7)
Geologija (8)
Gimnazija - Maribor (60)
Glas centra (3)
Glasba v šoli in vrtcu (6)
Glasnik Narodnega sveta v Celju (20)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (18)
Gozdarski vestnik (3)
Gradbeni vestnik (4)
Hermes (2)
Hmeljarski bilten (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informacije MIDEM (1)
Informatica Medica Slovenica (1)
Infotok (1)
Inter Alia (Ljubljana) (1)
IRDO Mozaik (65)
IRDO novice (40)
Izvestja Državne učiteljske šole v Mariboru (1)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (119)
Izvestje Druge državne dekliške meščanske šole v Mariboru (6)
Izvestje Državne deške meš��anske šole v Mariboru (8)
Izvestje Državne druge deške meščanske šole viteškega kralja Aleksandra I. Zedinitelja (3)
Izvestje Muzejskega društva v Mariboru (3)
Jahresbericht des philharmonischen Vereines (Maribor) (32)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Jezik in slovstvo (22)
Jezikoslovni zapiski (6)
Journal of energy technology (197)
Kaiserlich königliche Lehrerbildungs-Anstalt (Marburg) (3)
Kakovostna starost (4)
Katedra (Maribor) (408)
Keria (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (7)
Knjižnica (102)
Konjerejec (32)
Kronika (Ljubljana) (57)
Kronika slovenskih mest (25)
Kvadrati (Maribor) (46)
Les (Ljubljana) (1)
Letopis Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Lexonomica (170)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Liter jezika (13)
Ljubljanski zvon (58)
Lovec (Ljubljana) (3)
Male novice (130)
Management (Spletna izd.) (1)
Marburger Zeitung (13222)
Mariborski klopotec (3)
Mariborski koledar (12)
Mariborski teden (4)
Medicine, law & society (55)
Medicinski razgledi (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (197)
Muzikološki zbornik (6)
Na temeljih preteklosti snujemo prihodnost (2)
Narodna sloga (3)
Naš dom (Maribor) (469)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naša straža (166)
Naše delo (Ptuj) (8)
Naše gospodarstvo (450)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Obzorja (Maribor) (26)
Obzornik zdravstvene nege (4)
Oglasnik lavantinske škofije (865)
Onkologija (Ljubljana) (2)
Onkološki vikend (2)
Organizacija (Kranj) (677)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (21)
Piramida (1936-1937) (9)
Planinski vestnik (10)
Pohorska politika (4)
Poligrafi (1)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (4)
Prispevki za novejšo zgodovino (9)
Proteus (1)
Prva državna dekliška meščanska šola v Mariboru (7)
Ptujski list (12)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razgled (Maribor) (20)
Razpotja (1)
Realka - Maribor (2)
Retrospektive (1)
Revija za elementarno izobraževanje (393)
Revija za geografijo (265)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (1)
Scopolia. Supplementum (2)
Slavia Centralis (401)
Slavistična revija (2)
Slovenec (Maribor, 1931) (24)
Slovenske novice (1)
Slovenski čebelar (3)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski gospodar (207)
Slovenski jezik (1997) (2)
Slovenski tisk (15)
Slovenski učitelj (Maribor) (119)
Socialno delo (10)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobni strojnik (2)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (28)
Sokol (1936) (29)
Splet znanja in domišljije (1)
Stati inu obstati (3)
Straža (Maribor) (2120)
Strojniški vestnik (1)
Studia Historica Slovenica (536)
Studia mythologica Slavica (1)
Svet ptic (1)
Svoboda (1929) (90)
Šolska kronika (9)
Šolsko polje (2)
Štajerc (6)
Štajerski gospodar (212)
Tabor (Maribor) (1975)
Teorija in praksa (14)
Traditiones (Ljubljana) (5)
Trgovska akademija - Maribor (11)
Trgovski tovariš (123)
Trgovsko-obrtno-industrijski letnik (1)
Učiteljišče šolskih sester - Maribor (11)
Učiteljski tovariš (68)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj (244)
Urbani izziv (5)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (394)
Večer (Maribor) (300)
Vedež (1848) (1)
Ventil (Ljubljana) (3)
Vinarska in sadjarska šola - Maribor (2)
Vinarska in sadjarska šola (Maribor) (20)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Voditelj v bogoslovnih vedah (19)
Vojaška realka - Maribor (1)
Vojaška zgodovina (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe : zbornik (2)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester - Maribor (2)
Zbor občanov (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zdravniški vestnik (18)
Zdravstveno varstvo (3)
Zgodovina za vse (9)
Zgodovinski časopis (30)
Zgodovinski zapisi (1)
Zrnje (Maribor) (32)
Zvonček (Ljubljana) (4)
Leto izida
1777 (1)
1778 (1)
1779 (2)
1780 (2)
1781-05 (1)
1781-09 (1)
1782-04 (1)
1784 (1)
1785-04 (1)
1785-10 (1)
1786-08 (1)
1787-03 (1)
1787-07 (1)
1788-02 (1)
1789-02 (1)
1790-02 (1)
1790-07 (1)
1791-02 (1)
1791-07 (1)
1792-04 (1)
1792-09 (1)
1793-04 (1)
1793-09 (1)
1794-04 (1)
1794-09 (1)
1795-04 (1)
1796-04 (1)
1796-09 (1)
1797-09 (1)
1798-04 (1)
18?? (3)
1800-1850 (1)
1800-1900 (1)
1801 (1)
1802 (1)
1803 (1)
1804 (1)
1805 (1)
1808 (1)
1810 (2)
1810-1843 (2)
1811 (1)
1812 (1)
1813 (1)
1814 (1)
1815 (1)
1816 (1)
1817 (1)
1818 (1)
1819 (1)
1820 (1)
1821 (1)
1822 (1)
1823 (1)
1824 (2)
1824/1833 (1)
1825 (1)
1826 (3)
1827 (1)
1828 (2)
1829 (1)
1830 (1)
1831 (1)
1832 (1)
1833 (1)
1834 (2)
1835 (1)
1836 (1)
1836-1844 (1)
1836—1844 (1)
1837 (1)
1838 (1)
1839 (1)
1840 (1)
1841 (3)
1842 (1)
1843 (2)
1844 (4)
1845 (1)
1846 (2)
1847 (2)
1849 (1)
1851 (1)
1852 (1)
1853 (1)
1854 (2)
1855 (1)
1856 (3)
1857 (2)
1858 (2)
1859 (3)
1860 (12)
1861 (9)
1862 (82)
1863 (10)
1864 (8)
1865 (11)
1866 (161)
1867 (162)
1867-1957 (1)
1868 (163)
1869 (166)
1870 (216)
1871 (165)
1872 (155)
1873 (190)
1874 (181)
1875 (189)
1876 (191)
1877 (189)
1878 (164)
1879 (168)
188? (1)
1880 (173)
1881 (168)
1882 (19)
1882-1883 (1)
1883 (18)
1884 (18)
1885 (19)
1886 (15)
1887 (14)
1888 (19)
1889 (16)
1890 (17)
1891 (14)
1891/1892 (1)
1891-1899 (1)
1892 (124)
1892-1972 (1)
1893 (27)
1894 (18)
1894/1895 (1)
1894-1910 (1)
1895 (18)
1895-1896 (1)
1895-1947 (1)
1896 (122)
1896-1897 (1)
1897 (125)
1897-1914 (1)
1898 (131)
1898-1915 (1)
1898-1918 (2)
1898-1938 (2)
1899 (130)
1899/1900 (1)
1899-1910 (1)
1899-1912 (1)
1899-1916 (1)
1899-1918 (1)
19?? (16)
1900 (181)
1900/1920 (1)
1900-1916 (1)
1900-1918 (1)
1900-1919 (1)
1901 (196)
1901-1918 (1)
1901-1920 (3)
1901-1924 (1)
1901-1941 (1)
1901-1966 (1)
1902 (208)
1902-1922 (1)
1902-1927 (1)
1903 (206)
1904 (181)
1904/1915 (1)
1904-1905 (1)
1904-1920 (1)
1905 (208)
1905-1911 (1)
1906 (211)
1907 (206)
1907-1908 (1)
1908 (207)
1908-1909 (1)
1909 (361)
1909-1961 (1)
191? (2)
1910 (357)
1910-1964 (1)
1911 (349)
1911-1912 (1)
1912 (352)
1913 (349)
1913-1914 (1)
1914 (320)
1914/1915 (1)
1915 (285)
1915/1916 (1)
1916 (284)
1916/1917 (1)
1916-1917 (1)
1917 (417)
1917/1918 (1)
1918 (469)
1918/1919 (1)
1918/1930 (1)
1918-1928 (1)
1919 (465)
192? (7)
1920 (299)
1920-1929 (1)
1921 (819)
1922 (999)
1923 (918)
1923-1945 (1)
1924 (846)
1925 (916)
1925-1928 (1)
1926 (866)
1927 (649)
1927-1928 (1)
1928 (526)
1928/1929 (1)
1929 (491)
1929/1930 (4)
1929-1930 (1)
193? (3)
1930 (630)
1930/1931 (5)
1930-0501 (1)
1930-1939 (1)
1931 (213)
1931/1932 (5)
1931-0501 (1)
1932 (427)
1932/1933 (6)
1933 (492)
1933/1934 (7)
1934 (532)
1934/1935 (6)
1934-0105 (1)
1934-0501 (1)
1935 (379)
1935/1936 (6)
1936 (462)
1936/1937 (6)
1936-1937 (1)
1937 (203)
1937/1938 (9)
1938 (410)
1938/1939 (10)
1938-1939 (3)
1939 (482)
1939/1940 (10)
1939-1940 (1)
1940 (175)
1940/1945 (1)
1940-1941 (2)
1941 (352)
1942 (358)
1943 (364)
1944 (359)
1945 (127)
1948 (2)
1949 (6)
1950 (8)
1950-1959 (3)
1950-1960 (1)
1951 (2)
1952 (1)
1953 (4)
1954 (4)
1954-1961 (1)
1955 (3)
1956 (3)
1957 (2)
1958 (1)
1959 (2)
196? (3)
1960 (6)
1960-1961 (1)
1960-1964 (1)
1960-1965 (1)
1960-1969 (4)
1960-1970 (1)
1961 (10)
1962 (10)
1963 (30)
1964 (3)
1965 (4)
1965-1970 (1)
1966 (8)
1967 (18)
1968 (13)
1969 (27)
197? (1)
1970 (24)
1970-1980 (1)
1971 (19)
1972 (22)
1973 (21)
1974 (22)
1975 (27)
1976 (25)
1977 (27)
1978 (35)
1979 (46)
198? (3)
1980 (25)
1980-1990 (1)
1981 (26)
1982 (10)
1983 (43)
1984 (47)
1985 (30)
1986 (19)
1987 (16)
1988 (21)
1989 (27)
1990 (58)
1991 (81)
1992 (77)
1993 (65)
1994 (54)
1994/1995 (1)
1995 (50)
1996 (48)
1997 (19)
1998 (14)
1999 (36)
2000 (12)
2001 (46)
2002 (24)
2003 (34)
2004 (24)
2005 (76)
2006 (230)
2007 (183)
2008 (345)
2009 (393)
2010 (426)
2011 (719)
2012 (504)
2013 (472)
2014 (502)
2015 (470)
2016 (470)
2017 (484)
2018 (455)
2019 (467)
2020 (407)
2020/2021 (5)
2021 (148)
s. d. (14)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (86)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (285)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (8)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
DELO, d.d. (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (197)
Druga gimnazija Maribor (4)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (4)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (9)
Elektro Maribor d.d. (1)
Esperantsko društvo Maribor (3)
Geološki zavod Slovenije (3)
Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (3254)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (4)
Inštitut IRDO, Maribor (105)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (9)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Potrča (294)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (11)
Knjižnica Lenart (10)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (12)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (28)
Lovska zveza Maribor (2)
Mariborska knjižnica (83)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (442)
Mestna knjižnica Ljubljana (38)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (18063)
Onkološki inštitut Ljubljana (7)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osrednja knjižnica Celje (233)
Planinska zveza Slovenije (10)
Pokrajinski arhiv Maribor (18)
Prirodoslovni muzej Slovenije (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (19)
Slavistično društvo Slovenije (16)
Slovenski etnografski muzej (7)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (9)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (18)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (18)
SNG Maribor (11)
Splošna knjižnica Ljutomer (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (6)
Tehniški šolski center Maribor (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (70)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (5)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (22)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (451)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (197)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (202)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (147)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (678)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (152)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (395)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (679)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (193)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (450)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (225)
Univerzitetna knjižnica Maribor (16512)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
Večer (46)
Zavod RS za šolstvo (9)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo Celje (9)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (536)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (262)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (16)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (15)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (10)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (11)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografov Slovenije (9)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza prijateljev mladine Maribor (117)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (41)
Vsebina
Založnik
(8)
(Marib. Tisk.) (1)
A. Grajfoner (1)
A. Hölder (1)
A. Kosi (1)
A. Leykam's Erben (1)
A. Rode (1)
A. Schlauer (1)
A. Skušek (2)
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (2)
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (1)
ACROS računalniški inženiring d.o.o. (1)
Agefoto (1)
Alma Mater Europaea - ECM (2)
Alma Mater Europaea - European Center Maribor (3)
ALMA MATER EUROPAEA - Evropski center, Maribor (1)
Alma Mater Europaea - Evropsko središče Maribor (2)
Alma Mater Press (1)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (3)
Andr. Leykam'schen Erben (1)
Anton Aškerc (1)
Anton Krempl (5)
ARCONT, proizvodnja bivalnih enot, d.d. (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (133)
Arhivsko društvo Slovenije (86)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Association of Radiology and Oncology (1)
Atelier Makart (1)
Ažbe Maribor (2)
B. Kovář (1)
Beletrina (6)
bey F.X. Stöckl (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (4)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o. (1)
Biotehniška fakulteta (1)
BoMa (1)
Borštnikovo srečanje (11)
Bralno društvo Edinost (1)
C. Petr (1)
C. Rabitsch (2)
Cankarjev dom (1)
Carl Otto Hayd, Kunstverlags-Anstalt (1)
Carmina Slovenica (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (7)
Center za turistično promocijo (1)
Center za usposabljanje slušno in govorno motenih (1)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Cestno podjetje (1)
CIMOS d.d. Avtomobilska industrija (1)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (1)
COMP@S, Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor (1)
D. Topolšek (1)
Delavska univerza (3)
Delo (2)
Dijaška kuhinja (1)
DLUM (10)
Doba Epis (197)
Druck I. Kralik ... (1)
Druck von Eduard Janschitz (1)
Druga državna realna gimnazija v Mariboru (1)
Druga gimnazija Maribor (4)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (4)
Društvo avtomatikov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (450)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo študentov medicine (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (8)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (2)
Drž. dvorazredna trg. šola v Mariboru (1)
Drž. moško učiteljišče v Mariboru (1)
Drž. trgovska akademija v Mariboru (1)
Drž. trgovska akademije v Mariboru (1)
Državna dekliška meščanska šola (7)
Državna klasična gimnazija v Mariboru (11)
Državna nepopolna mešana realna gimnazija v Mariboru (2)
Državna realka (2)
Državna realna gimnazija (10)
Državna trgovska akademije v Mariboru (8)
Državna učiteljska šola v Mariboru (8)
Državna založba Slovenije (31)
Državna ženska učiteljska šola v Mariboru (2)
Državno moško učiteljišče (1)
Državno moško učiteljišče v Mariboru (1)
Državno žensko učiteljišče v Mariboru (1)
E. Mičović (1)
Ed. Janschitz (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
EKLIPTIK, razvoj in svetovanje d.o.o. (1)
Ekonomski center (1)
Ekonomski center Maribor (450)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (450)
Elektro (2)
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije (1)
EMO - ORODJARNA proizvodna družba d.o.o. (1)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (1)
Esperantsko društvo (3)
Etnografski muzej (3)
F. M. Nowak (4)
F. Nowak (1)
F. Ž. Županič (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Biosystems Engineering (1)
Faculty of chemistry and chemical engineering (4)
Faculty of Economics and Business (4)
Faculty of Law (2)
Faculty of Organizational Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (5)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (3)
Fakulteta za energetiko (197)
Fakulteta za gradbeništvo (20)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (182)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za logistiko (3)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (10)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (11)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (152)
Fakulteta za varnostne vede (1)
Felix Nowak (2)
Filozofska fakulteta (266)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (401)
Foto Tourist (3)
Fotolik (6)
Fotona proizvodnja optoelektronskih naprav d.d. (1)
Foto-Tehnika (1)
Fr. Leyrer (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Geodetska uprava SO (1)
Geografski institut JNA (2)
Geološki zavod Ljubljana (5)
Geološki zavod Slovenije (6)
gesammelt und herausgegeben von J.F. Kaiser ... (1)
Glasbena matica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (3)
Grabar Kos B. (1)
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. (1)
Gymnasio Marburgensi (36)
Harmonija (1)
HARPHA SEA Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. Koper (1)
Helidon (2)
HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o. (2)
HELIOS, sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. (1)
Heliosax Maribor (1)
Hiša! Društvo za ljudi in prostore (1)
IDS integrirani in diskretni sistemi, d.o.o. (1)
Ig. Kleinmayer & Fed. Bamberg (1)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (1)
Ign. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Ilaunig, O. (8)
im Selbstverlage des Vereines (32)
INDRAMAT ELEKTROMOTORJI, proizvodnja električnih motorjev, d.o.o. Škofja Loka (1)
Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije - IRSPIN (1)
Institut Jožef Stefan (15)
Institut 'Jožef Stefan' (13)
INSTITUT ZA VARILSTVO d.o.o., Ljubljana (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
Inštitut IRDO (105)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (15)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (9)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. (1)
Inštitut za lokalno samoupravo Maribor (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (5)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (10)
INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO, Ljubljana (1)
Inštitut za okolje in prostor (1)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (2)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za prostorski razvoj - prostorsko načrtovanje, opremljanje stavbnih zemljišč in vodenje projektov gospodarske javne infrastrukture (1)
INŠTITUT ZA RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (6)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za trajnostni razvoj (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE (1)
Intelyway webmedia (1)
International Institute for Archival Science (309)
Inventa (2)
I-VITES inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
J. Boldin (1)
J. Visenjak (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (68)
Janko Glazer (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (2)
Jožef Blaznik (7)
Jugoreklam (1)
Jugoslovanska matica (3)
JULON Proizvodnja poliamidnih filamentov in granulatov d.o.o. (1)
K. G. G. (2)
k. k. Gymnasium in Marburg (1)
K. k. Gymnasium in Marburg (1)
K. k. Haupt- und Unterrealschule und Lehrerbildungs-Unstalt zu Marburg (1)
K. k. Staats - Gymnasium in Marburg (8)
K. k. Staats - Gymnasiums (19)
K. k. Staatsgymnasium (30)
k. k. Staatsgymnasium in Marburg (1)
K. k. Staats-Gymnasium in Marburg (3)
K. k. Staatsgymnasiums (6)
K. k. Staats-Gymnasiums (3)
K. k. Staats-Oberrealschule (1)
K. k. vollständigen Staatsgymnasium in Marburg (2)
K.k. Lehrerbildungsanstalt (3)
Kais. kön. Gymnasium in Marburg (2)
Kais. königl. Gymnasium in Marburg (2)
Kaiserl. königl. Gymnasium in Marburg (1)
Kancerološko združenje SZD (1)
Karl Linhart (6)
Katoliško tiskovno društvo (656)
Kemijski inštitut (10)
Kino podjetje (1)
Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Univerzitetni klinični center (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (23)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (12)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (2)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (2)
Knjigarna V. Weixl (2)
Koncerni biro Glasbene matice (1)
Konjerejsko društvo za Mariborsko oblast (32)
Konzorcij (2418)
Konzorcij Svobode Maribor (90)
Kr. vojaška realka v Mariboru (1)
Krka (1)
Kulturni center (4)
Kulturni center Maribor (13)
Kulturno društvo Mariborska literarna družba (2)
Kunstanstalt Karl Schwiedernoch (1)
Kunstverlag V. Hugo Moser (1)
L. Kieser (1)
L. Kisser (1)
L. Kralik (1)
L. Woerl (1)
Lah (1)
Lek farmacevtska družba d.d. (1)
Leopold Kralik (25)
Letalski center (1)
Leykam (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (2)
Literarisch-Artistische Abtheilung des Österreichischen Lloyd (1)
Literis Schütz (39)
Ljubljana: Intelyway webmedia (1)
Ljudska tiskarna (1)
Ljudska univerza (2)
LOKATEKS, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o. Škofja Loka (1)
Lovska zveza Slovenije (3)
Lutkovno gledališče (1)
M. Belec (1)
M. Japelj (4)
M. Kukec (1)
M. Rozman Cafuta (1)
Marburger Druckerei (1)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (13222)
Marburger Verlags- und Druckerei-Ges.Marburger Verlags- und Druckerei-Ges (212)
Marburger Verlags-U. Druckerei-Ges. M.B.H (1)
Maribor (1)
Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije (1)
Maribor : Fotospring (1)
Maribor : Pedagoška fakulteta (1)
Maribor: Fotospring (1)
Mariborska knjižnica (24)
Mariborska tiskarna (26)
Mariborski teden (4)
Marketing magazin (1)
Medicinska fakulteta (193)
Medicinski razgledi (2)
MEDIFAS Mediteranski inštitut za sodobne študije (1)
Mestna občina (25)
Metalna (6)
Milic (1)
Militärgeographisches Institut (9)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (352)
Mladinska matica (1)
Mladinski pevski zbor Vilhar (1)
Moderna organizacija (677)
MOOF (1)
Murski (1)
Muzejsko društvo (3)
Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev (12)
Nacionalni inštitut za biologijo (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (6)
Nadškofija, Nadškofijski arhiv (1)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
Narodna tiskarna (2)
Narodni muzej Slovenije (1)
Narodni svet (20)
Naše delo (8)
natiskani pri Lajkamovih erbih (1)
Natisnila Tiskarna Sv. Cirila V Mariboru (1)
Nova revija (1)
Novosadsko žensko muzičko udruženje (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (243)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (8)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Omega consult, Projektni management, d.o.o. (1)
Onkološki inštitut (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (2)
Opekarna Košaki (1)
OPTACORE d.o.o. Optična vlakna (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osnovna šola Slave Klavore (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
OŠ Gustava Šiliha (1)
Ozeha (1)
P. Erjavec (1)
Papir (1)
Pedagoška fakulteta (404)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (55)
Pedagoški inštitut (2)
PERUTNINA PTUJ D.D. (1)
Perutnina Ptuj reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. (1)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (1)
Photogr. Atelier L. J. Kieser (1)
Pinus, tovarna kemičnih izdelkov, d.d. (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (5)
Piramida (Maribor) (9)
Pivec (3)
PKP, RTV (1)
Planinska zveza Slovenije (10)
Podružnica Slovenca (24)
Pokrajinski arhiv (40)
POKRAJINSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA (1)
Pomurski tisk (1)
Pravna fakulteta (55)
pri Widmanstaettenskih erbih (1)
Primož Premzl (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
Profesorji bogoslovnega učilišča (19)
PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. (1)
Prometni institut Ljubljana, d.o.o. (1)
Putnik (5)
Radio-Tednik (244)
Reichspropagandaamt Steiermark (1)
Reklama Tabor (1)
Reklama Tabor Maribor (3)
Rosa Pitschl (1)
Rotary klub Maribor-Lent (1)
Rozalija Eger (1)
RTV (15)
RTV Slovenija (2)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (8)
RTV Slovenija, ZKP (1)
Rudolf M. Rohrer (1)
s' zherkami bratov Tanzer (1)
s' zherkami bratov Tanzér (1)
s. n. (29)
s.n. (1)
SALIX podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o. (1)
SALONIT ANHOVO, Gradbeni materiali, d.d. (1)
samozal. (3)
samozal. J. Kenda (19)
samozal. študentke in študenti Filozofske fakultete Univerze (13)
samozal. V. Ravnjak (1)
samozaložba (1)
Samozaložba Državne gimnazije (8)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Selbstverlag (1)
Sinagoga (1)
Skei (1)
Skupščina občine (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo (1)
Slavistično društvo Slovenije (24)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (10)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovenski gledališki in filmski muzej (2)
Slovenski gledališki muzej (21)
Slovenski šolski muzej (9)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (18)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko geološko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko muzejsko društvo (1)
Slovensko narodno gledališče (3)
Slovensko pevsko društvo Maribor (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko trgovsko društvo Merkur (123)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (18)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (2)
Slovensko združenje za urgentno medicino (1)
SNG (57)
SNG Drama (2)
SNG Maribor (2125)
SNG Opera in balet (2)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societa storica del Litorale (4)
Societá storica del Litorale (6)
Sokolska župa Maribor (1)
Sokolske župe Ljubljana, Maribor, Novo mesto (29)
Splošna bolnišnica Celje (1)
Srednja vinarska in sadjarska šola ter dvoletna in enoletna vinarska in sadjarska šola v Mariboru (1)
Stalno Dramsko gledališče Furlanije-Julijske krajine (1)
Steirischer Heimatbund (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Škofijski ordinariat (865)
Šola za ravnatelje (1)
Štajersko obmejno povejstvo SHS (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (5)
T. Bajt (96)
TALUM, Tovarna aluminija d.d. Kidričevo (1)
TAM (1)
TAM, Kovačnica (1)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (3)
Tehniški muzej Slovenije (2)
Tehniški šolski center, Višja strokovna šola (2)
Tehnološki center za električne stroje (1)
Teološka fakulteta (5)
Teološka knjižnica (1)
TERNIK PRIMOZ - zasebni raziskovalec (1)
The Faculty of Logistics (1)
Tisk. Sv. Cirila (1)
Tiskala Kleinmayr & Bamberg V Ljubljani (1)
Tiskarna sv. Cirila (209)
Tiskarna Sv. Cirila (1)
Tiskarna sv. Cirila v Mariboru (1)
Tiskovna zadruga (2045)
Tobak (1)
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o. (1)
Tovarna umetnih brusov Swaty (1)
Tovarna Zlatorog (1)
TŠC (3)
Turboinštitut - Inštitut za turbinske stroje (1)
TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske stroje d.d. (1)
U. T. Z. Ažbe, Maribor (1)
Učiteljski dom (1)
Učiteljsko društvo za slovenski Štajer (119)
ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (1)
UNIOR Kovaška industrija d.d. (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (2)
University of Ljubljana Press (1)
University of Maribor (2)
University of Maribor Press (63)
University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences (1)
University of Maribor, University of Maribor Press (1)
University of Maribor, University Press (13)
University of Primorska Press (1)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (2)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (38)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (5)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (33)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Mariboru (13)
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (23)
Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (16)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (29)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (18)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (24)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (147)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (45)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (22)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko- (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za policijsko-varnostne vede (11)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (50)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (54)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (7)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (13)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (180)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (44)
Univerza v Novi Gorici (5)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Univerzitetna konferenca ZSMS (408)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (60)
Univerzitetna založba Univerze v Mariboru (1)
Univerzitetni klinični center (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (9)
Univerzitetni klinični center Maribor (25)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (5)
Uprava 'Letnika' (1)
Uprava Slovenskega narodnega gledališča, konzorcij Zrnja (32)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (10)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigíši (1)
V Mariboru : [Pohorska politika], 1931-1939 (4)
v zalogi izdajatelja (1)
V. Vlašič (1)
Varstroj Tovarna varilne in rezalne opreme d.d. (1)
Večer (302)
Verlag der Anstalt (20)
Verlag der k. k. Oberrealschule (39)
Verlag der k. k. Staatsrealschule (13)
Verlag der steierm. Landes-Obst- und Weinbauschule zu Marburg an der Drau (2)
Verlag des F. V. Lavant. Ordinariates (1)
Verlag Des Landesverbandes Für Fremdenverkehr. (1)
Verlag von Heinrich Krapek (1)
Viktor Vrbnjak (1)
Vinarska in sadjarska šola v Mariboru (1)
VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o. (1)
Visoka šola za politične vede (3)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
von dem Lehrkörper des k. k. Gymnasiums zu Marburg (3)
W. Blanke (3)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (1)
Z. Petermanec (1)
Zadružna knjiga (2)
Zal. Prosvetni Zvezi V Ljubljani In V Mariboru (1)
Zaloga L. Kieser, Maribor (1)
Zaloga Tiskarne sv. Cirila (1)
Založba Druge državne dekliške meščanske šole sv. Cirila in Metoda (6)
Založba Državne deške meščanske šole (8)
Založba državne II. deške meščanske šole (3)
Založba Državne klasične gimnazije (3)
Založba Obzorja (1)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (38)
Založba Univerze v Ljubljani (1)
Založba ZRC (6)
Založil in prodaja Janez Giontini (1)
Zasebna dekl. meščanska šola šolskih sester v Mariboru (2)
Zasebna ženska učiteljska šola šolskih sester v Mariboru (8)
Zasebno žensko učiteljišče šolskih sester v Mariboru (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (12)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (2)
Zavod za razvoj družinske medicine (2)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (3)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (3)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (13)
Zbornica zdravstvene nege (4)
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA - ZDRAVSTVO d.o.o. (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo (97)
Zgodovinsko društvo Celje (9)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (536)
Zgodovinsko društvo Maribor (13)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
ZGP Pomurski tisk (1)
ZKP RTV Slovenija (1)
ZKP, RTV Slovenija (1)
Zlata Brišnik (5)
ZLATARNA CELJE družba za proizvodnjo in promet s plemenitimi kovinami d.d. (1)
Zlatorog (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (8)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (8)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (103)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (2)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (2)
Zveza faktorjev za Slovenijo (15)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografskih društev Slovenije (9)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (1)
Zveza prijateljev mladine Maribor (117)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (31)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (55)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Železniško gospodarstvo (1)
Išči med rezultati (31329)