Število rezultatov iskanja: 1201

Časopisje in članki - naslov
Consolidated annual report of Elektro Gorenjska group (7)
Deutscher Kalender für Krain und das Küstenland (3)
Dober Pajdás Kalendárium (23)
Dom in svet (Ljubljana) (23)
Državna klasična gimnazija (Celje) (2)
Izobraževanje odraslih v Sloveniji. Izvajalci in programi (7)
Izvestje Gimnazije Dušana Kvedra v Ptuju (8)
Jahresbericht des Kaiser Franz Josef-Landesgymnasiums in Pettau (1)
Jahresbericht des Steiermärkisch-Landschaflichen Realgymnasiums zu Pettau (1)
Kakovostna starost (1)
Kmetijske in rokodelske novice (3)
Knjižnica (3)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (83)
Koledar Mohorjeve družbe (Celje) (15)
Koledar Slovenskega planinskega društva (4)
Koledarček Družbe svetega Mohora (12)
Koledarčik slovenski (5)
Konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Gorenjska (7)
Kronika (Ljubljana) (1)
Laibacher Schreib u. Hauskalender für Katholiken und Protestanten auf das Jahr (1)
Laibachrischer Schreibkalender auf das Jahr Jesu Christi (1)
Letno poročilo (Salezijanski mladinski center Rakovnik) (3)
Letopis Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani (2)
Letopis Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Letopis ljubljanske nadškofije (110)
Letopis Matice Slovenske (43)
Letopis narodne čitalnice v Ljubljani (40)
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (69)
Literarna pratika (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (147)
Mala pratika (27)
Mohorjev koledar (41)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (41)
Národni koledar in letopis Matice Slovenske (3)
Nas kalendár (2)
Naša sodobnost (2)
Nova crainska pratica (3)
Nova pratika (10)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Pedagoški letopis (18)
Planinski vestnik (1)
Pravni letopis (210)
Prva državna dekliška meščanska šola v Mariboru (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (1)
Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem (15)
Slavistična revija (1)
Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gledališki letopis (7)
Statistični letopis (20)
Statistični letopis Republike Slovenije (4)
Statistični letopis SR Slovenije (28)
Status personalis et localis Archi-dioeceseos Goritiensis (43)
Štajerčevi kmetski koledar za leto (1)
Trgovsko-obrtno-industrijski letnik (1)
Vodnikova pratika (19)
Zbornik Svobodne Slovenije (24)
Zdravstveni statistični letopis Pomurja (1)
Zgodovinski časopis (1)
Železne niti (1)
Leto izida
1507 (1)
1508 (1)
1509 (1)
17?? (1)
1782 (1)
1790 (1)
1791 (1)
1792 (1)
1795 (3)
1795-1797 (1)
1796 (1)
1796-1803 (1)
1798 (1)
1798-1803 (1)
1801 (1)
1803 (1)
1808 (1)
1809 (1)
1814 (1)
1815 (2)
1817 (1)
1820 (1)
1821 (2)
1822 (1)
1823 (3)
1824 (2)
1826 (1)
1826-1827 (1)
1827 (1)
1828 (1)
1829 (1)
1829-1839 (1)
1831 (1)
1832 (1)
1833 (1)
1834 (1)
1835 (1)
1836 (1)
1837 (1)
1838 (1)
1839 (1)
1840 (1)
1840-1849 (1)
1841 (1)
1842 (1)
1843 (1)
1844 (2)
1845 (3)
1846 (2)
1847 (2)
1848 (2)
1849 (2)
1850 (3)
1851 (3)
1851-1853 (1)
1852 (4)
1853 (4)
1854 (3)
1855 (4)
1856 (3)
1857 (3)
1858 (5)
1858-1863 (1)
1859 (4)
1860 (2)
1861 (3)
1862 (4)
1863 (4)
1863-1863 (1)
1864 (4)
1865 (4)
1866 (4)
1867 (5)
1868 (4)
1869 (5)
1869-1912 (1)
1870 (6)
1870-1879 (1)
1871 (4)
1872 (3)
1872/1873 (1)
1873 (3)
1874 (4)
1875 (4)
1876 (4)
1877 (4)
1878 (5)
1879 (6)
1880 (5)
1880-1889 (1)
1881 (7)
1882 (8)
1882/1883 (1)
1883 (5)
1884 (6)
1885 (6)
1886 (8)
1887 (9)
1888 (9)
1889 (9)
1890 (12)
1890-1898 (1)
1891 (15)
1892 (8)
1893 (8)
1894 (10)
1895 (12)
1896 (8)
1897 (5)
1898 (12)
1899 (9)
1899-1904 (1)
1900 (11)
1900/1901 (1)
1901 (11)
1902 (11)
1903 (18)
1904 (16)
1905 (15)
1906 (13)
1906-1909 (1)
1907 (18)
1908 (9)
1909 (7)
1910 (11)
1910-1912 (1)
1911 (14)
1912 (11)
1913 (9)
1914 (11)
1914-1914 (1)
1915 (13)
1916 (10)
1917 (7)
1918 (5)
1919 (6)
1920 (6)
1921 (4)
1922 (5)
1923 (4)
1924 (5)
1925 (3)
1926 (7)
1927 (7)
1928 (4)
1929 (8)
1930 (8)
1931 (5)
1932 (4)
1932/1933 (1)
1933 (4)
1934 (3)
1935 (4)
1936 (3)
1937 (3)
1938 (3)
1939 (4)
1940 (4)
1941 (3)
1942 (4)
1942-1950 (1)
1943 (4)
1944 (5)
1945 (2)
1946 (1)
1947 (4)
1948 (1)
1949 (3)
1950 (3)
1951 (3)
1952 (2)
1953 (4)
1954 (5)
1955 (4)
1956 (2)
1957 (3)
1958 (3)
1959 (4)
1960 (2)
1961 (4)
1962 (7)
1963 (3)
1964 (4)
1965 (4)
1966 (4)
1967 (5)
1968 (4)
1969 (5)
1970 (5)
1971 (3)
1972 (5)
1973 (4)
1974 (4)
1975 (5)
1976 (3)
1977 (4)
1978 (3)
1979 (4)
1980 (3)
1981 (3)
1982 (3)
1983 (3)
1984 (4)
1985 (3)
1986 (3)
1987 (3)
1988 (3)
1989 (5)
1990 (3)
1991 (3)
1992 (3)
1993 (3)
1994 (5)
1995 (3)
1996 (3)
1997 (3)
1998 (4)
1999 (4)
2000 (4)
2001 (4)
2002 (4)
2003 (4)
2004 (4)
2005 (4)
2006 (4)
2007 (5)
2008 (33)
2009 (36)
2010 (22)
2011 (30)
2012 (19)
2013 (20)
2014 (16)
2015 (17)
2016 (16)
2017 (22)
2018 (19)
2019 (5)
2020 (6)
2021 (3)
Založnik
(4)
Andragoški center Republike Slovenije (7)
Archidioecesis (43)
Budapest : Athenaeum (2)
Cérkvena stamparija (41)
Čitalnica (40)
Druck und verlag von Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg (3)
Društvo sv. Mohora (2)
Družba sv. Mohora (28)
Družba sv. Mohorja (68)
Državna dekliška meščanska šola (1)
Državna založba Slovenije (3)
Elektro Gorenjska (14)
Etnografski muzej (1)
gedruckt bei Ignaz Merk (1)
gedruckt den Johann Friedrich Eger (1)
gedruckt und zu haben bey den Pillerischen Erben (1)
gedruckt, u. zu finden bey Joh. Friedr. Eger ... (1)
Gimnazija Dušana Kvedra v Ptuju (8)
Goriška tiskarna (15)
Grafički institut 'Narodna misao' (1)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Ignaz Merk (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za primerjalno pravo (210)
Izdal in uredil Fr. Kocbek nadučitelj v Gornjem Gradu, načelnik Savinjske podružnice S P.D. (4)
J. Blaznik (5)
J. Giontini (1)
J. Vengust (1)
Josephi de Bacho (2)
Jožef Blaznik (3)
Kaiser Franz Josef-Gymnasium (1)
Katoliško tiskovno društvo (23)
Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Kmetijska družba (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
LDS (1)
Leopold Eger (6)
Matica Slovenska (46)
Metalna (1)
Miroslav Vilhar (1)
Mohorjeva družba (56)
Mulley & Kamenšek (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nadškofijski ordinariat (111)
natisk in papir od Andréja Lajkama dédizhev (1)
natisnil in saloshil Joshef Blasnik (10)
natisnil in založil Jožef Blaznik (27)
natisnil Jožef Blaznik (1)
per Adamu Reichard (3)
per Joan. Fr. Eger, natiskavzi (1)
Pettau : Kaiser Franz Josef-Landesgymnasium (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Ruska misao (1)
Salve (3)
samozal. društva (1)
se naide per Josephu Martinu Merzinger; Bukvarju (1)
se najde per Ignaz. Merku (1)
se najde per Theresii Egerzi (1)
se najde per Wilhel. Heinrihu Kornu (1)
se neide per Fr. Jos. Jenko (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (73)
Slovenska šolska Matica (18)
Slovenski gledališki in filmski muzej (7)
Slovenski gledališki inštitut (2)
Statistični urad Republike Slovenije (52)
Steiermärkisch-Landschaftlichen Realgymnasium (1)
stiskan per Jan. Fridr. Egerju (1)
Svobodna Slovenija (24)
Szent-Gotthárd: vö dáni od Wellisch Béla, 1899-1922 (23)
Šibenka (1)
Štajerčevo tiskovno društvo (1)
Tancer (1)
Tiskovna zadruga (147)
Učiteljsko društvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Uprava 'Letnika' (1)
Vodnikova družba (19)
Založ. Henr. Ničman. (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
zu finden bey Vinzenz Rudziezka bürgl. Buchbinder (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (1201)