Število rezultatov iskanja: 9632

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (2)
Acrocephalus (3)
Acta agriculturae Slovenica (859)
Acta biologica Slovenica (4)
Acta carsologica (13)
Acta chimica slovenica (6)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (6)
Acta geographica Slovenica (19)
Acta Histriae (3)
Acta linguistica asiatica (1)
Acta silvae et ligni (59)
Agricultura (Maribor) (147)
Annales. Series historia et sociologia (21)
Annales. Series historia naturalis (20)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (2)
Arheološki vestnik (3)
Arhivi (4)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Cvetje in zelenje (2)
Časopis za kritiko znanosti (5)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (57)
Dialogi (1)
Didakta (2)
Die Krainer Biene (35)
Documenta Praehistorica (30)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (2)
Družboslovne razprave (2)
Dve domovini (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (12)
Folia biologica et geologica (29)
Gea (Ljubljana) (8)
Geodetski vestnik (8)
Geografija v šoli (8)
Geografski obzornik (25)
Geografski vestnik (43)
Geografski zbornik (5)
Geographica Slovenica (3)
Geologija (4)
Glasilo Združenja rejcev lipicanca Slovenije (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (6)
Gospodar (Ljubljana) (189)
Gospodarski glasnik za Štajersko (169)
Gospodarski list (70)
Gospodarski list (Gorica) (85)
Gospodarstvena priloga (14)
Gozdarski vestnik (598)
Gradbeni vestnik (2)
Gruda (200)
Hacquetia (6)
Hladnikia (2)
Hladnikia (Ljubljana) (7)
Hmeljar (Žalec) (440)
Hmeljarski bilten (169)
Hortikulturni bilten (2)
IB revija (Ljubljana) (5)
Imkers Rundschau (42)
Informacije MIDEM (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (4)
Javna tribuna - Delegatska priloga (8)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (10)
Jezik in slovstvo (1)
Journal of energy technology (2)
Kemija v šoli in družbi (2)
Kmetijske in rokodelske novice (216)
Kmetovalec (1296)
Kmetski prijatel (27)
Knjižnica (2)
Konjerejec (32)
Kronika (Ljubljana) (39)
Kula (Ljubljana) (1)
LAHA (Online ed.) (1)
Les (Ljubljana) (260)
Lex localis (1)
Lexonomica (1)
Loški razgledi (10)
Lovec (Ljubljana) (8)
Managing global transitions (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Metodološki zvezki (1)
Narodna sloga (3)
Naš kmečki dom (68)
Naša komuna - delegatska priloga (10)
Naša komuna - delegatsko gradivo (1)
Naša komuna (Ljubljana) (14)
Naša skupnost (Grosuplje) (10)
Naša skupnost (Jugoslavija) (54)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (3)
Naša skupnost (Ljubljana) (23)
Naše delo (Ptuj) (5)
Naše travinje (14)
Organizacija (Kranj) (6)
Panonska polja (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinski vestnik (5)
Primorski gospodar (232)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Proteus (7)
Radiology and oncology (Ljubljana) (3)
Razpotja (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za geografijo (53)
Revija za univerzalno odličnost (2)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (26)
Scopolia (3)
Slovenian veterinary research (255)
Slovenska čebela (125)
Slovenska zadruga (1898) (39)
Slovenski čebelar (1367)
Slovenski čebelar in sadjerejec (72)
Slovenski etnograf (6)
Slovenski gospodar (22)
Slovenski hmeljar (303)
Socialno delo (1)
Statistične informacije. 15. Kmetijstvo in ribištvo (Ljubljana) (97)
Statistično gradivo LR Slovenije (11)
Statistično gradivo SR Slovenije (15)
Strojniški vestnik (6)
Svet ptic (23)
Šolska kronika (16)
Štajerc (4)
Teorija in praksa (8)
Traditiones (Ljubljana) (6)
Učiteljski tovariš (19)
Umni gospodar (30)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (5)
Varstvo narave (6)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vertec (1871) (1)
Vinarska in sadjarska šola (Maribor) (2)
Vrtnar (Ljubljana) (146)
Zbor občanov (4)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (206)
Zdravniški vestnik (2)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina za vse (4)
Zgodovinski časopis (12)
Zgodovinski zapisi (4)
Železne niti (7)
Leto izida
1673 (1)
1681 (1)
1745 (1)
1762 (1)
1765 (1)
1770 (1)
1773 (1)
1774 (1)
1775 (2)
1776 (1)
1776-1777 (1)
1778-1789 (1)
1779 (2)
1781 (1)
1783 (1)
1784 (1)
1789 (1)
1790 (1)
1792 (4)
1800 (1)
1800-1850 (1)
1804 (1)
1805 (1)
1810 (1)
1817 (1)
1819 (1)
1820 (1)
1821 (1)
1822 (2)
1828-1850 (1)
1830 (1)
1830-1834 (1)
1831 (1)
1833 (1)
1834 (1)
1836 (1)
1837-1850 (1)
1841 (1)
1843 (1)
1844 (2)
1845 (1)
1846 (2)
1847 (2)
1848 (4)
1849 (2)
1850 (5)
1851 (1)
1852 (4)
1853 (3)
1854 (4)
1855 (2)
1856 (3)
1857 (5)
1858 (4)
1859 (2)
1860 (1)
1861 (1)
1862 (1)
1863 (6)
1864 (14)
1865 (14)
1866 (4)
1868 (1)
1869 (3)
1870 (2)
1871 (2)
1872 (2)
1873 (22)
1874 (27)
1875 (34)
1876 (15)
1877 (21)
1878 (12)
1879 (24)
188? (1)
1880 (23)
1881 (18)
1882 (28)
1883 (34)
1884 (32)
1885 (42)
1886 (40)
1887 (56)
1888 (81)
1889 (57)
1890 (65)
1891 (66)
1892 (66)
1892-1896 (1)
1893 (73)
1894 (38)
1895 (71)
1896 (35)
1897 (33)
1898 (40)
1899 (67)
1900 (42)
1901 (85)
1902 (62)
1903 (42)
1904 (39)
1905 (60)
1906 (46)
1907 (90)
1908 (89)
1909 (96)
1910 (104)
1911 (101)
1912 (95)
1913 (80)
1914 (52)
1915 (37)
1916 (31)
1917 (31)
1918 (40)
1919 (37)
1920 (42)
1921 (39)
1922 (44)
1923 (56)
1924 (62)
1925 (70)
1926 (99)
1927 (94)
1928 (86)
1929 (84)
1930 (103)
1931 (102)
1932 (90)
1933 (90)
1934 (70)
1935 (63)
1936 (62)
1937 (68)
1938 (69)
1939 (73)
1940 (69)
1941 (28)
1942 (16)
1943 (14)
1944 (4)
1946 (17)
1947 (16)
1948 (9)
1949 (12)
1950 (9)
1951 (10)
1952 (11)
1953 (15)
1953-1954 (2)
1954 (12)
1955 (15)
1956 (33)
1957 (40)
1958 (23)
1959 (22)
1960 (18)
1961 (9)
1962 (10)
1963 (11)
1964 (15)
1965 (27)
1966 (16)
1967 (14)
1968 (14)
1969 (15)
1970 (16)
1971 (19)
1972 (18)
1973 (16)
1974 (14)
1975 (1)
1976 (4)
1977 (1)
1978 (5)
1979 (10)
1980 (6)
1981 (4)
1982 (8)
1983 (9)
1984 (11)
1985 (9)
1986 (9)
1987 (7)
1988 (5)
1988-1990 (2)
1989 (72)
1990 (13)
1991 (5)
1992 (21)
1993 (10)
1994 (21)
1995 (23)
1996 (23)
1997 (17)
1998 (47)
1999 (52)
2000 (52)
2001 (39)
2002 (106)
2003 (118)
2004 (221)
2005 (174)
2006 (191)
2006- (1)
2007 (172)
2008 (264)
2009 (257)
2010 (270)
2011 (222)
2012 (286)
2013 (289)
2014 (230)
2015 (305)
2016 (344)
2017 (285)
2018 (315)
2019 (242)
2020 (187)
2020/2021 (6)
2021 (63)
Izvor
(2)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (216)
Biteks d.o.o. (2)
Botanično društvo Slovenije (9)
Čebelarska zveza Slovenije (860)
Didakta (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo biologov Slovenije (4)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo radiologije in onkologije (3)
Društvo za gospodarjenje na travinju Slovenije (14)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (26)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Geološki zavod Slovenije (4)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (242)
Gozdarski inštitut Slovenije (59)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (315)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Johann Wolfgang Goethe-Universität (1)
Kasaški klub Ljutomer (1)
Kmetijska založba Slovenj Gradec (2)
Knjižnica Ivana Potrča (15)
Knjižnica Ivana Tavčarja (7)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (4)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (3)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (1)
LAHA Akademija za laserje in zdravje (1)
Lovska zveza Slovenije (8)
Mariborska knjižnica (8)
Mestna knjižnica Kranj (5)
Mestna knjižnica Ljubljana (155)
Mladinska knjiga (8)
Muzejsko društvo Škofja Loka (10)
Muzejsko društvo Železniki (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4019)
Osrednja knjižnica Celje (644)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Panvita, proizvodnja krme d.o.o. (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
Prirodoslovni muzej Slovenije (9)
Prirodoslovno društvo Slovenije (7)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (29)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovenski šolski muzej (16)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Statistični urad Republike Slovenije (150)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet poljoprivrednih znanosti (1)
Študentska založba (5)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1172)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (90)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (262)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (147)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (53)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (32)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Zavod RS za šolstvo (8)
Zavod RS za varstvo narave (6)
Združenje rejcev lipicanca Slovenije (2)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo Ormož (5)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (41)
ZRC SAZU (46)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (8)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (8)
Zveza geografov Slovenije (68)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (599)
Zveza lesarjev Slovenije (260)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (31)
Založnik
(9)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
A. Cividini (1)
A. Dervishi (1)
A. Ferreira (1)
A. Kaurin (1)
A. Kuhar (1)
A. Lah (1)
A. Majer (1)
A. Medjedović (1)
A. Pediček (1)
A. Penko (1)
A. Slatnar (1)
A. Sore (1)
A. Sreš (1)
A. Straže (1)
A. Sušnik (1)
A. Vončina (1)
A. Žigo Jonozovič (1)
Agricultural Institute of Slovenia (2)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Al. Martinc (1)
Allgemeine Holzimprägnierung (1)
AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (5)
Association of Radiology and Oncology (3)
B. Belec (1)
B. Brajović (1)
B. Breznik (1)
B. Hribernik (1)
B. Naglič (1)
B. Pipan (1)
Beletrina (1)
bey Gabriel Nicolaus Raspe (1)
bey Johann Baptista Mayr ... (1)
bey Johann Gottlob Immanuel Breitkopf (1)
Biotechnical Faculty (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (2)
Biotehniška fakulteta (819)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (41)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (67)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (101)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (9)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (11)
Biotehniška šola (7)
Biotehniški center Naklo (5)
Biotehniški izobraževalni center (10)
Biteks (2)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (9)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta UL (2)
Botanično društvo Slovenije (1)
C. k. kmetijska družba Kranjska (1)
C. k. krajnska kmetijska družba (1)
C. k. kranjska kmetijska družba (1)
C. k. ministerstvo za poljedelstvo (1)
C. kr. kmetijska družba kranjska (2)
C. Mastnak (1)
C.k. kmetijska družba za Štajersko (169)
Center RS za poklicno izobraževanje (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (41)
Cesarsko kraljeva kmetijska družba (30)
Covirias (1)
Čebelarska zveza Slovenije (40)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
Čebelarsko društvo (126)
Čebelarsko društvo za Slovenijo (1)
D. Firm (1)
D. Hrastnik (1)
D. Josipović (1)
D. Kerin (1)
D. Koron (1)
D. Krajčič (1)
D. Marčeta (1)
D. Marković (1)
D. Roženbergar (1)
de l'imprimerie de Samuel Fauche, libraire du roi (1)
Deželni odbor kranjski (4)
Didakta (2)
DigitPen (2)
dLib distributer (9)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo biologov Slovenije (4)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo Ibis (1)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo Urbani čebelar (1)
Društvo za gospodarjenje na travinju Slovenije (14)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (23)
Družba sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (3)
E. Habič (1)
Ekonomski center (1)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (3)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (4)
ERICO Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov (1)
Etnografski muzej (7)
Euro-Mediterranean University (2)
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources - ERFP (1)
Evropska pravna fakulteta (1)
ex officinâ Hackiana (1)
F. Černe (1)
F. Jagodic (1)
F. Perko (1)
F. Sunčič (1)
F. Zadravec (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences (1)
Faculty of management (2)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za kmetijstvo (1)
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (6)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteto za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Filozofska fakulteta (53)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (1)
G. Kušar (1)
G. Paternolli (3)
G. Tomažič (1)
GEA College - Fakulteta za podjetništvo (1)
gedruckt bei Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt bei Johann Leon (1)
gedruckt bey Andreas Leykam (1)
gedruckt bey Joh. Friedrich Eger ... (1)
gedruckt bey Joh. Friedrich Eger, Landschaftl. Buchdrucker (3)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, landschaftl. Buchdr. (1)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, Landschaftlichen Buchdrucker (1)
gedruckt bey Joseph Kurzböck ... (1)
gedruckt mit Eger''schen Schriften (1)
gedruckt mit von Ghelenschen Schriften (1)
gedruckt und verlegt bey ... Thomas von Wierings (1)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Geodetski zavod Celje (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (2)
Geološki zavod Slovenije (7)
Glavni odbor Potujoče kmetijske razstave in šole (1)
Goriško kmetijsko društvo (232)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (50)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (4)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (59)
Grm - center biotehnike in turizma (8)
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma (1)
Güssing Energy Technologies (2)
H. T. Oršanič (1)
Halauc (1)
Hmeljarsko društvo za Slovenijo (303)
Hmeljarsko združenje Slovenije (367)
I. Boltar (1)
I. Delač (1)
I. Jazbec (1)
I. Kreft (1)
I. Šmid (1)
im Verlage der Johann Paul Krausischen Buchhandlung (1)
Im Verlage Des Landeskomitees Für Krain In Der Ersten Internationalen Jagdausstellung In Wien (1)
ino na komision pri A. Wajcingeri v' Radgoni (1)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institut Jožef Stefan (17)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institute for Sustainable Development (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (2)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (3)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (200)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (215)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (31)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za neionizirna sevanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO, Ljubljana (1)
Inštitut za okolje in prostor (2)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za trajnostni razvoj (5)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (5)
Inštitut za vode Republike Slovenije (1)
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE (1)
Izvestja c. kr. postaje za varstvo rastlin (1)
J. Bizjak (1)
J. Blasnikovi nasledniki (1)
J. Blaznik (2)
J. Colnarič (1)
J. Erjavec (1)
J. Ferčej-Cencelj (1)
J. Furlan (1)
J. Gostiša (1)
J. Gričar (1)
J. Jenko (1)
J. Keber (1)
J. Kralj (1)
J. L. van Haaften (1)
J. Lamovšek (1)
J. Mehle (1)
J. R. Milic (1)
J. Reščič (1)
J. Rozman (1)
J. Sušin (1)
J. Urbas (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (19)
Janez Modic (72)
Janez Rakusch (41)
Javna služba v sadjarstvu (10)
Javna služba v vinogradništvu (1)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (2)
Jožef Blaznik (216)
Jugoslovanska kmetska zveza (1)
K. Eler (1)
K. Jerina (1)
K. K. Oberststallmeisteramte (1)
K. k. Seiden- und Weinbau-Versuchsstation (1)
K. Košmrlj (1)
K. Stopar (1)
Karl Linhart (4)
Kasaški klub (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Kemijski inštitut (2)
Kmečki glas (1)
Kmetijska družba (1)
Kmetijska družba za Slovenijo (1297)
Kmetijska matica (1)
Kmetijska založba (4)
Kmetijski inštitut Slovenije (115)
Kmetijsko društvo (Gorica) (85)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (11)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (2)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (6)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (2)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska sobota (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (2)
Kmetijsko tiskovna zadruga (1)
Komisija za pogozdovanje Krasa (1)
Konjerejsko društvo za Mariborsko oblast (32)
Konzorcij (3)
Konzorcij šolskih centrov (1)
Kozjanski park (1)
Krainischer Jagdschutz-Verein (1)
Krajec (1)
Kralj. banska uprava Dravske banovine (1)
Kranjska deželna komisija za konjstvo (1)
Kulturno prosvjetno društvo Slovenski dom (1)
L. Brulc (1)
L. Sinkovič (1)
L. Tajnšek (1)
LAHA, Laser and Health Academy (1)
Landwirtschaft-Gesellschaft (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
Ljubljana: N. Čuk (1)
Ljubljana: P. Oražem (1)
Lovska družina Bistra (1)
Lovska zveza Slovenije (8)
M. Adamič (1)
M. Ažnik (1)
M. Bohar Topolovec (1)
M. Colarič (1)
M. Devetak (1)
M. Ferlan (1)
M. Hladnik (1)
M. Hudina (1)
M. Janc (1)
M. Jelušič (1)
M. Kolar (258)
M. Kovačič (1)
M. Kovič (1)
M. Krofič Žel (1)
M. Leonardi (1)
M. Leskošek (1)
M. Lušnic Polak (1)
M. Mihelič (1)
M. Perušek (1)
M. Petek (1)
M. Piškur (1)
M. Planinc (1)
M. Pogačnik (1)
M. Simčič (1)
M. Skudnik (1)
M. Šimundić (1)
M. Špehar (1)
M. Štrukelj (1)
M. Zakošek Pipan (1)
M. Zmrzlak (1)
M. Zupan (1)
M. Zupin (1)
M. Žlahtič Zupanc (1)
MEDIFAS Mediteranski inštitut za sodobne študije (1)
Medtem, zavod za kulturo in naturo (1)
Mestna knjiznica ! (1)
Mestni magistrat (2)
METRONIK elementi in sistemi za avtomatiko, Ljubljana d.o.o. (1)
Ministarstvo poljoprivrede, Odeljenje za veterinarstvo (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo LR Slovenije (1)
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (26)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Ministry of Agriculture, Forestry and Food of the Republic of Slovenia (1)
Minstrstvo za notranje posle (1)
Mladinska knjiga (8)
Mlinotest Živilska industrija d.d. (1)
Moderna organizacija (6)
Muzejsko društvo (10)
Muzejsko društvo Železniki (7)
Myvietnam (1)
N. Klemenc (1)
N. Mehle (1)
N. Ogris (1)
N. Šterbenc (1)
N. Thaler (1)
N. Weber (1)
na svitlo dala c. k. kmetijska družba v Ljubljani (1)
na svitlo dala C.k. kmetijska družba v Ljubljani (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (14)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (2)
Naš tisk (1)
Naše delo (5)
natişnil ... Kleinmayr (1)
natisnil Joshef Blasnik (2)
natisnil Jožef Blaznik (1)
natisnil Na. od Kleinmayr (1)
natisnil shlahten Kleinmayr (1)
natisnjen in naprodaj per shlahtnimu Kleinmayrju (2)
Občinski sindikalni svet (1)
Obzorja (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (30)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (57)
Odsek za planiranje (1)
OK SZDL Bežigrad (4)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Okaši (5)
Okrajni ljudski odbor (1)
P. Hafner (1)
P. Košir (1)
P. Pengal (1)
P. Štrekelj (1)
P. Titan (1)
P. Zadravec (1)
Panvita (1)
Paternolli (3)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška obzorja (1)
per Aloys Kleinmarju ... (1)
per Christianu Grosserju, in der Theinfaltstrasse Nr. 76 (1)
per Ignaziu Kleinmajerju (1)
per Joanesu Leonu, ... (1)
per Joshephu od Bacho ... (1)
per rainiga Bastiana Kaiserja ... sapusheni vodovi inu erbah (1)
PERUTNINA PTUJ D.D. (1)
Perutnina Ptuj reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
Pravna fakulteta (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (5)
Prirodoslovno društvo Slovenije (7)
R. Pamić (1)
R. Robek (1)
RACE KOGO razvojni center koroškega gospodarstva d.o.o. (1)
'Radiosan' (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (4)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (4)
Regijska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Reichsnährstand (1)
Ruslica (2)
S. Bohinec Gorjak (2)
s. n. (3)
S. Poljanšek (1)
S. Popovski (1)
SALIX podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o. (1)
samozal. (9)
samozal. A. Šalehar (1)
samozal. F. Rakuša (1)
samozal. Verein (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (41)
se najde blisu Shkofye per Mihelnu Prombergarju ... (1)
Seitz (1)
Selbstverlag des herzoglichen Forstamtes Gottschee (1)
Silva Slovenica (1)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (3)
Silva Slovenica, Slovenian Forestry Institute (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (26)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Ethnographic Museum (1)
Slovenia Forest Service (1)
Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre (1)
Slovenian Institute of Hop Research and Brewing (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (70)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (14)
Slovenski šolski muzej (16)
Slovensko akademsko čebelarsko društvo (2)
Slovensko čebelarsko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (6)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slowenisches Institut für Hopfenanbau und Brauereiwesen (3)
SO (10)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (54)
Societá storica del Litorale (41)
SOS-kinderdorf-Verlag (1)
Splošna bolnišnica Celje (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (4)
Statistični urad Republike Slovenije (107)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Strokovno sadjarsko društvo Slovenije (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (4)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola (2)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (2)
Študentska založba (5)
T. Bohinc (1)
T. Grebenc (1)
T. Hauptman (1)
T. Jaklič (1)
T. Klinar-Krivic (1)
T. Levanič (1)
T. Nikoloski (1)
T. Pardubsky (1)
T. Petelinc (1)
T. Stare (1)
T. Trebušak (1)
T. Vidrih (1)
T. Zadražnik (1)
Tehniška založba Slovenije (2)
Tehniški muzej Slovenije (4)
Tiskarna sv. Cirila (22)
Tiskovna zadruga (1)
ToKnowPress (1)
Turistica (2)
typis, Joannis Thoma Trattner ... (1)
U. Tomažin (1)
U. Vilhar (1)
Unicommerce (1)
Universita degli studi di Torino (1)
University of Maribor Press (3)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (112)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (200)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnolgijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (19)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Ljubljlani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (147)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (45)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko- (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (3)
Univerza v Novi Gorici (7)
Univerzitetna založba Annales (2)
Univerzitetna založba Univerze (11)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (4)
Uprava za napredek v proizvodnji pri planski komisiji LR Slovenije (1)
Upravni odbor Hortikulturnega društva (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
utissnenu, inu se najde per Fr. Jos. Jenko (1)
V. Bračič (1)
V. Progar (1)
V. Simčič (1)
V. Steiner (1)
V. Stupar (1)
V. Vek (1)
V. Zupanc (1)
V. Žepič (1)
Verein zum Schutze des österreichischen Weinbaues (1)
Verlag der Anstalt (2)
Verlag der k. k. Landwirtschaftsgesellschaft für Steiermark (1)
Verlag der steierm. Landes-Obst- und Weinbauschule zu Marburg an der Drau (2)
Verlag des Krainer Bienenzuchtsvereins (35)
Verlag des Krainer Handelsbienenstand zu Weixelburg (42)
Veterinarska fakulteta (264)
Veterinary Administration of the Republic of Slovenia (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Visoka šola za varstvo okolja (2)
Vladarska tiskarnica (1)
von Joseph Edlen von Kurzbeck ... (1)
vu založbi knižne predaje pri Damian'i ino Sorge'i (1)
W. Blanke (2)
Z. Kolenc (1)
Z. Korošec-Koruza (1)
Zadružna zveza (70)
Zadružna Zveza v Celju (39)
Zal. društvo za varstvo avstrijske vinoreje (1)
Založba c. kr. kmetijske družbe kranjske (146)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Založba Univerze (4)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (28)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
založil pisatelj (1)
Založilo slovensko Čebelarsko Društvo (1)
Zavod IRC (12)
Zavod LR Slovenije za statistiko (1)
Zavod Prijetno domače (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (5)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (18)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (8)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (6)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod SR Slovenije za statistiko (29)
Zavod za gospodarski razvoj (1)
Zavod za Gozdove Slovenije (2)
Zavod za ribištvo Slovenije (3)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (3)
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica (1)
Zdravstvena fakulteta (1)
Združenje rejcev lipicanca Slovenije (2)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo Ormož (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (41)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (41)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (5)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (12)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (15)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za oljkarstvo, Annales ZRS (2)
Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS (3)
Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales ZRS (1)
ZRC SAZU - Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Založba ZRC, Anton Melik Geographical Institute (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1334)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (570)
Zveza društev kmetskih fantov in deklet (200)
Zveza geodetov Slovenije (8)
Zveza geografskih društev Slovenije (68)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (270)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (5)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (15)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (35)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Ž. Ramšak (1)
Išči med rezultati (9632)