Število rezultatov iskanja: 606

Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (7)
Arhiv Republike Slovenije (3)
Arhivsko društvo Slovenije (33)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (4)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Filatelistično društvo Trbovlje (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (12)
Knjižnica Ivana Potrča (6)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (9)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (9)
Muzej Miklova hiša (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (389)
Osnovna šola Majde Vrhovnik (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (2)
Petrol d.d. (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (4)
Rokodelski center Ribnica (3)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (3)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (9)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (43)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Založnik
[Friedrich Reichardt] (1)
A. Grajfoner (1)
A. Klemen (1)
Aksioma - Institute for Contemporary Art (1)
Aksioma, Institute for Contemporary Art (1)
Aloma (1)
Andragoški center Republike Slovenije (7)
Arhiv Republike Slovenije (5)
Arhivsko društvo Slovenije (33)
bei Joh. Fried. Eger (1)
Belokranjski muzej (1)
bey Johann Friedrich Eger (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (4)
Center vojaških šol (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo Carlo Combi (1)
COMP@S, Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor (1)
Druck und Papier von den A. Leykam'schen Erben in Gratz (1)
Druck von Jos. Blasnik (1)
Druck von Rosalia Eger (1)
Društvo arhitektov, DAL (1)
Društvo bibliotekarjev Slovenije (1)
Društvo likovnih umetnikov (1)
Društvo Slovenski lik (1)
Državna založba Slovenije (2)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za strojništvo (1)
Filatelistično društvo Trbovlje (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
gedruckt bei Johann Friedrich Eger (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
Glasbena matica (1)
Gorenjski muzej (3)
Gospodarsko in izobraževalno društvo za dvorski okraj (1)
Gospodarsko napredno društvo za šentjakobski okraj (1)
Handcraft Centre - an Institute for Handcraft, Museum and Gallery Activities (1)
I. Vodopivec (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Intelego d.o.o. (1)
International Institute for Archival Science (1)
IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
IZUM (2)
J. B. Mayr (1)
J. Kos (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Jakopičev paviljon (26)
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava (1)
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (2)
Jugoslovanska tiskarna (1)
K. Cvek (1)
K. k. Staats-Oberrealschule (1)
K. Švab (1)
Katol. Tiskarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (8)
Knjižnica (1)
Knjižnica gospodarskega in izobraževalnega društva za dvorski okraj (1)
Knjižnica Ivana Potrča (6)
Krajec (1)
Kulturno društvo Mariborska literarna družba (2)
Kulturno-umetniško društvo Utrip (1)
L. Schwentner (1)
LDS (3)
Ljudska in študijska knjižnica (1)
M. Popović (1)
Mariborski teden (4)
Medicinska fakulteta, Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa (1)
Mestna knjižnica (1)
Mestna občina, Oddelek za varstvo okolja (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (9)
Muzej (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (2)
Muzej Miklova hiša (3)
Muzej novejše zgodovine (1)
Muzejsko društvo (3)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (3)
Narodna galerija (17)
Narodna in univerzitetna knjižnica (22)
Narodna Tiskarna (2)
National Gallery of Slovenia (1)
Občina (1)
Obzorja (3)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Padiglione Jakopič (1)
Pokrajinski muzej (1)
Pomurski muzej (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (3)
Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče Carlo Combi (1)
R. Šeber (2)
Rokodelski center (1)
Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (1)
Rustica (1)
S. Debevc (1)
S. Kumše (1)
s. n. (6)
S. Starček (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
Saturn (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Selbstverlag (1)
Sinagoga (1)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenian Association (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (9)
Slovenski etnografski muzej (16)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Societá storica del Litorale (1)
Studio Potrč (1)
ŠD Narodni dom (1)
Študentska založba (1)
Študijska knjižnica (1)
T. Merčun (1)
Technical Museum of Slovenia (2)
Tehniški muzej Slovenije (2)
Tiskarna družbe sv. Mohorja (1)
Tiskovna zadruga (2)
Učit.Tisk.Vlj (1)
Učiteljska Tisk. (1)
Umanotera (4)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (2)
Umetniški paviljon R. Jakopi��a (3)
Umetniško društvo Slovenski lik (1)
University of Nova Gorica Press (1)
Univerza na Primorskem (2)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Uprava Ljubljanskih velesejmov (1)
Urad Ljubljanskega velikega sejma (1)
Urad Ljubljanskega velikega semnja (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za zdravstvene vede (2)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (8)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Založila Ljudska Knjižnica V Škofji Loki (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod RS za šolstvo (6)
Zavod za turizem (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (4)
Zgodovinski arhiv (2)
Zgodovinski arhiv etc. (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (92)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Išči med rezultati (606)