Število rezultatov iskanja: 40424

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (2)
Acrocephalus (7)
Acta agriculturae Slovenica (6)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (60)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (3)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (7)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (112)
Acta linguistica asiatica (1)
Agricultura (Maribor) (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (74)
Annales. Series historia naturalis (24)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (2)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheo (Ljubljana) (1)
Arheološki vestnik (20)
Arhivi (16)
Ars et humanitas (3)
AS. Andragoška spoznanja (5)
Atlanti (24)
Bazovica (131)
Beseda slovenske skupnosti (13)
Borba (Italija) (2)
Brivec (71)
CEPS journal (1)
Coklja (1)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (11)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Čuk na palci (151)
De musica disserenda (8)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (12)
Delavski list (1890) (3)
Delavski list (Trst) (81)
Delo (Trst) (257)
Dialogi (2)
Dileme (5)
Documenta Praehistorica (8)
Dogovori (3)
Dom in svet (Ljubljana) (19)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (31)
Economic and business review (2)
Edinost (Trst) (12887)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (6)
Filozofski vestnik (2)
Fizika v šoli (1)
Folia biologica et geologica (9)
Geodetski vestnik (4)
Geografija v šoli (2)
Geografski obzornik (17)
Geografski vestnik (18)
Geografski zbornik (1)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (13)
Glasbenopedagoški zbornik (Ljubljana) (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (38)
Gmajna (1)
Goriška straža (1)
Gospodarski list (70)
Gozdarski vestnik (3)
Gradbeni vestnik (1)
Hacquetia (25)
Hladnikia (Ljubljana) (4)
Ilirski Primorjan (24)
Illyrisches Blatt (1)
Instrumentum (6)
International journal of Euro-Mediterranean studies (7)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (14)
Jadranka (36)
Jadranski almanah (2)
Jadranski Slavjan (6)
Javnost (Ljubljana) (6)
Jezik in slovstvo (18)
Jezikoslovni zapiski (4)
Katoliški glas (2363)
Keria (Ljubljana) (1)
Kinesiologia Slovenica (2)
Kmetijske in rokodelske novice (4)
Knjižnica (21)
Koledar - Goriška mohorjeva družba (79)
Koledar Goriške matice (22)
Kronika (Ljubljana) (37)
Laibacher Zeitung (1)
Les (Ljubljana) (1)
Lex localis (1)
Lexonomica (3)
Linguistica (Ljubljana) (8)
Ljubljanski zvon (7)
Loški razgledi (1)
Mädchenlyzeum der armen Schulschwestern de Notre Dame in Görz (Gorica) (1)
Mali list (287)
Mali novičar: priloga Novemu listu (2)
Matajur (494)
Metodološki zvezki (3)
Monitor ISH (3)
Monokelj (1)
Most (Trst) (50)
Muzikološki zbornik (3)
Narodna sloga (2)
Naš čolnič (72)
Naš glas (1925-1928) (69)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naša sodobnost (1)
Naše delo (Ptuj) (2)
Naše gospodarstvo (2)
Natura Sloveniae (3)
Nova doba: l´era nuova (17)
Nova Soča (60)
Novi čas (Gorica) (102)
Novi glas (1215)
Novi list (13)
Novi list (1899-1908) (4)
Novi Matajur (1743)
Novi rod (66)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Novice (11)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (4)
Papir (Ljubljana) (1)
Partizan (2)
Pasijonski doneski (3)
Pest (1)
Phainomena (Ljubljana) (4)
Planinski vestnik (16)
Podjetje in delo (2)
Pravnik (1)
Presek (2)
Primerjalna književnost (2)
Primorec (3)
Primorski dnevnik (13801)
Primorski list (Gorica) (897)
Prispevki za novejšo zgodovino (15)
Projektna mreža Slovenije (2)
Prosveta (Gorica) (6)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (4)
Ptujski list (1)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (5)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1960) (19)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (59)
Res novae (3)
Research in social change (1)
Retrospektive (2)
Revija za elementarno izobraževanje (3)
Revija za geografijo (1)
Revus (Ljubljana) (2)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Slavia Centralis (2)
Slavica Tergestina (1)
Slavistična revija (18)
Slovenka (113)
Slovenka (Gorica) (10)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski glasnik (1858) (1)
Slovenski gospodar (59)
Slovenski jezik (1)
Slovenski Primorec (Trst) (1)
Slovenščina 2.0 (2)
Slovenščina v šoli (6)
Socialno delo (7)
Soča (3385)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1933) (2)
Sodobnost (1963) (12)
Stati inu obstati (4)
Studia Historica Slovenica (12)
Studia mythologica Slavica (4)
Studia universitatis hereditati (1)
Svetogorska kraljica (Gorica) (20)
Šolska knjižnica (1)
Šolska kronika (7)
Šolsko polje (1)
Šotorska knjižnica (17)
Štajerc (13)
Teorija in praksa (26)
Traditiones (Ljubljana) (27)
Trinkov koledar (57)
Učiteljski list (170)
Učiteljski tovariš (16)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (1)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Urbani izziv. Thematic issue (1)
Varstvo narave (3)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (2)
Vertec (1871) (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Za našo deco (4)
Za našo deco (Edinost) (3)
Zarja (1908) (1)
Zbor (1936) (1)
Zbor občanov (5)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik svečenikov sv. Pavla (75)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravstveno varstvo (3)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (3)
Zgodovinski časopis (33)
Železarski zbornik (1)
Leto izida
???? (1)
1475-1500 (1)
1525-1550 (2)
1578 (1)
1584 (1)
1714 (1)
1766 (1)
1773 (2)
1781-1784 (1)
1792 (1)
1809 (1)
1832 (1)
1837 (1)
1838 (1)
1840 (1)
1843 (1)
1849 (1)
1850 (6)
1866 (24)
1867 (1)
1868 (1)
1871 (17)
1872 (50)
1873 (51)
1874 (52)
1875 (51)
1876 (72)
1877 (70)
1878 (74)
1879 (74)
1880 (103)
1881 (103)
1882 (128)
1883 (156)
1884 (154)
1885 (154)
1886 (156)
1887 (155)
1888 (153)
1889 (155)
1890 (154)
1891 (122)
1892 (155)
1893 (175)
1894 (376)
1895 (366)
1896 (376)
1896-1897 (1)
1897 (404)
1898 (464)
1899 (509)
1899-1919 (1)
19?? (4)
1900 (542)
1901 (513)
1902 (484)
1903 (462)
1904 (523)
1905 (512)
1906 (521)
1907 (564)
1908 (618)
1909 (607)
1910 (568)
1911 (554)
1912 (608)
1912/1913 (1)
1913 (504)
1914 (511)
1915 (485)
1916 (367)
1917 (365)
1917-1918 (1)
1918 (361)
1919 (367)
1920 (390)
1921 (374)
1922 (437)
1922-1925 (2)
1923 (542)
1923/1924 (11)
1924 (500)
1924/1925 (11)
1925 (492)
1925/1926 (11)
1926 (456)
1927 (434)
1928 (318)
1929 (9)
1929-1939 (1)
1929-1949 (1)
1930 (4)
1931 (4)
1932 (3)
1933 (4)
1934 (4)
1935 (5)
1936 (5)
1937 (4)
1937/1938 (1)
1938 (18)
1939 (21)
1940 (10)
1941 (18)
1942 (42)
1943 (50)
1943-1947 (1)
1944 (44)
1945 (185)
1945-1949 (1)
1946 (307)
1947 (302)
1948 (306)
1949 (351)
1950 (360)
1951 (384)
1952 (391)
1953 (388)
1954 (385)
1954-1937 (7)
1955 (387)
1956 (370)
1957 (387)
1958 (383)
1959 (386)
1960 (388)
1960-1979 (5)
1961 (386)
1962 (369)
1963 (383)
1964 (376)
1965 (394)
1966 (382)
1967 (390)
1968 (382)
1969 (382)
1970 (374)
1971 (387)
1972 (396)
1973 (296)
1974 (83)
1975 (79)
1975-1976 (1)
1976 (83)
1976-1977 (2)
1977 (377)
1978 (386)
1979 (383)
1980 (379)
1981 (386)
1982 (376)
1983 (384)
1984 (74)
1985 (378)
1986 (136)
1987 (103)
1988 (102)
1989 (107)
1990 (120)
1990-1999 (1)
1991 (106)
1992 (125)
1993 (121)
1994 (120)
1994-1995 (2)
1995 (118)
1996 (113)
1997 (118)
1998 (120)
1999 (124)
2000 (127)
2001 (121)
2002 (127)
2003 (152)
2004 (125)
2005 (120)
2006 (117)
2007 (308)
2008 (433)
2009 (447)
2010 (431)
2011 (458)
2012 (444)
2012-2023 (1)
2013 (445)
2014 (445)
2015 (458)
2016 (231)
2017 (93)
2018 (96)
2019 (109)
2020 (88)
2021 (56)
2022 (53)
2023 (11)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (16)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
Botanično društvo Slovenije (4)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (7)
Družina d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Geološki zavod Slovenije (7)
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (10349)
Goriška Mohorjeva družba (79)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (4)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (78)
Inštitut za novejšo zgodovino (15)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (5)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (20)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (3)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno društvo Ivan Trinko (2294)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (12)
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka (3)
Lexpera d. o. o. (1)
Mariborska knjižnica (4)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (24)
Mestna knjižnica Ljubljana (117)
Muzejsko društvo Škofja Loka (4)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
Narodna in študijska knjižnica (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (15586)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper - Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria (4707)
Planinska zveza Slovenije (16)
Primorski dnevnik (2751)
Prirodoslovni muzej Slovenije (7)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (16)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (9)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (7)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (38)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Študentska založba (11)
Študijski center za narodno spravo (5)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Universita degli Studi di Trieste (1)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (113)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (65)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (7)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (7)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Zadruga Goriška Mohorjeva (3604)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Zavod RS za šolstvo (11)
Zavod RS za varstvo narave (3)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (3)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (2)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (12)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (98)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (172)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (35)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (50)
Vsebina
Založnik
(13)
[s.n.] (2)
= Institute for Ethnic Studies (12)
= Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (23)
= Societa storica del Litorale (1)
A. Campassi (1)
A. Fondriest (1)
A. Rassati (1)
Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino glasbe, Oddelek za glasbeno pedagogiko (1)
Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko (2)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Alma Mater Europaea-Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Alterocca (1)
Ancora (1)
Andrej Gabršček (63)
Anton Janežič (1)
Antonini (1)
appresso Bernardo Basa (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (9)
Arhivsko društvo Slovenije (16)
B. Brezovnik (1)
Beletrina (4)
bey Christian Friedrich Wappler (1)
Biotehniška fakulteta (6)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Botanično društvo Slovenije (4)
Cankarjeva založba (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (7)
Center vojaških šol (2)
Central-Commission (1)
Centralgrafica (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (80)
Cesare Capello (3)
chez François Des Ventes (1)
chez J. Pierre Heubach (2)
Cierre Grafica (1)
Convento Monte Santo (20)
Cortina (1)
Cya (1)
Denicke (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Društvo slovenskih srednješolcev v Italiji (73)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (7)
Družba sv. Mohora (1)
Družba za založniške pobude (13801)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (12)
E. de Schönfeld (1)
Edinost (11)
Ekonomska fakulteta (2)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Ente 'Fundacija Poti miru v Posočju' (1)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (6)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za poslovne vede (3)
Fakulteta za socialno delo (7)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (25)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Geološki zavod Ljubljana (6)
Geološki zavod Slovenije (7)
GIJNA (7)
Giusti di Becocci & C. c. (1)
Gorica (15)
Goriška Matica (22)
Goriška Mohorjeva družba (79)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Grafiche di Marghera (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (6)
GV Revije (2)
GZS - Združenje papirne in papirno predelovalne industrije (1)
I. Slavec (897)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (1)
Il canto del cigno (1)
in der akadem. Buchhandlung von J.C.B. Mohr (1)
Institute for Ethnic Studies (15)
Institute for Slovene Emigration Research (13)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (4)
Inštitut za civilno in gospodarsko pravo (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (84)
Inštitut za novejšo zgodovino (15)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (4)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (31)
International Institute for Archival Science (15)
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
IO Komunistične stranke Italije (253)
Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (3)
Istituto sloveno di ricerche SLORI (1)
IUS SOFTWARE (1)
Iv. Fajdiga (4)
Ivan Dolenc (71)
Ivan Dolinar (12725)
Ivan Piano (25)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (16)
Jožef Blaznik (4)
Jugoslovanski odbor iz Italije (148)
K. Kodermac (2)
K. P. Geuter (1)
K. u. k. militärgeographisches Institut (3)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (9)
K. u. k. Militär-geographisches Institut (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Karl Linhart (13)
Katoliško tiskovno društvo (2485)
Kleinmayr (1)
Klub dobrovoljaca (1)
Klub Revus (2)
Kobariški muzej (1)
Konsorcij Goriške straže (1)
Konzorcij (5)
Konzorcij Edinosti (113)
Konzorcij Malega lista (287)
Konzorcij Našega čolniča (72)
Konzorcij Slovenke (10)
KUD Logos (1)
KUD Sodobnost International (2)
Kulturno društvo Ivan Trinko (57)
L. Čermelj (1)
L. Ravenstein (1)
La editoriale libraria (1)
La Editoriale Libraria (1)
LEXPERA (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
LYNX (1)
M. L. (1)
M. Reglia (1)
Mariborska knjižnica (4)
Marica Stepančičeva (36)
Matica Slovenska (2)
Mazzega art & design (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Medobčinska gospodarska zbornica (1)
Metalurški inštitut el at. (1)
MIB (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Mladinska knjiga (6)
Moderna organizacija (1)
Multifoto (1)
Muzejsko društvo (4)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (8)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna tiskarna (159)
Naša založba (2)
Naše delo (2)
Natural Colours (1)
Norimbergae (1)
Nova revija (4)
Občina (1)
Občina Miren - Kostanjevica (1)
Obzorja (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (9)
Odsek za zasedeno ozemlje (1)
OK SZDL Bežigrad (5)
OK SZDL Ljubljana Center (3)
Onkološki inštitut (1)
P. Pipan (1)
Pedagoška fakulteta (7)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Planinska zveza Slovenije (16)
Pravna fakulteta (2)
Pravna praksa (2)
printed for the author by C. Clarke (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (7)
Prvi italijansko-slovenski odbor Lions klubov brez meja (1)
R. Bordon (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (14)
Rotalsele (1)
RTV (1)
s. n. (49)
S. Westa (1)
Sagi (1)
Salve (1)
samozal. avtorja (1)
samozal. Franc Bratuž (75)
samozal. J. Kenda (1)
samozaložba (1)
Samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (68)
Science and Research Centre, Institute for Historical Studies (1)
Sciliaria - Schlern Verlag (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (36)
Slavjansko društvo (6)
SLORI - Istituto sloveno di ricerche (2)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (9)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovene Welding Society (3)
Slovenian Armed Forces, Military Schools Centre (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (118)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenska skupnost (13)
Slovenska skupnost, Sekcija Devin-Nabrežina (13)
Slovenski emigranti v Italiji (1)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (4)
Slovenski raziskovalni inštitut (10)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovenski šolski muzej (7)
Slovenski znanstveni inštitut (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (7)
Slovensko etnološko društvo (38)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (6)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo et. (1)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
SO (2)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Societa editrice il Mulino (1)
Societa storica del Litorale (30)
Societá storica del Litorale (89)
SOS (1)
Stengel & Co. (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Svobodna misel (1)
Štefan Godina (162)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (9)
Študijski center za narodno spravo (5)
T. Moschitz (1)
tipografia della Minerva (1)
Tisk Lavoratore (4)
Tiskarna Edinost (5)
Tiskarna sv. Cirila (59)
tiskem Trattner-Károlyho (1)
Tiskovna zadruga (8)
Trimboli Editori (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
U. Mentzel (1)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (33)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
Universita degli Studi di Trieste (1)
Universita del Litorale, Facolta di studi umanistici (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Univerza v Mariboru (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerzitetna založba Annales (1)
Uradni list Republike Slovenije (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
V. Vodopivec (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Verl. des Verfassers (1)
Viktor Dolenc (3385)
Vinko Kermolj (81)
Visoka šola za politične vede (1)
W.S. Orr ... (1)
Z. Vidali (1)
Zadruga Goriška Mohorjeva (1215)
Zadruga Lipa (57)
Zadružna zveza (70)
Založba /*cf. (1)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba Univerze v Ljubljani (1)
Založba ZRC (22)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Založništvo tržaškega tiska (11050)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (10)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (3)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (2)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (12)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (93)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (94)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Založba Annales (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (12)
ZKMI (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (23)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (80)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (18)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche scientifiche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (3)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (25)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (21)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza ekonomistov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (33)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (170)
Zveza slovanskih učiteljskih društev (33)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (53)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
ZZT (2237)
Išči med rezultati (40424)