Število rezultatov iskanja: 2163

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (3)
Acrocephalus (2)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta carsologica (6)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (2)
Acta geographica Slovenica (7)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (170)
Acta silvae et ligni (1)
Annales. Series historia et sociologia (185)
Annales. Series historia naturalis (67)
Anthropological notebooks (2)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheo (Ljubljana) (1)
Arheološki vestnik (15)
Arhivi (15)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (12)
Documenta Praehistorica (1)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (5)
Erjavecia (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Folia biologica et geologica (7)
Geografija v šoli (2)
Geografski obzornik (6)
Geografski vestnik (14)
Geografski zbornik (3)
Geographica Slovenica (2)
Geologija (18)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (9)
Gozdarski vestnik (2)
Gradbeni vestnik (3)
Hladnikia (Ljubljana) (11)
Igra ustvarjalnosti (2)
Istrski tednik (Koper) (98)
Jezik in slovstvo (3)
Jezikoslovni zapiski (7)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (2)
Kronika (Ljubljana) (23)
L`Istria popolare (3)
L´Istria (362)
L´Istria redenta (21)
La giovane Istria (3)
La provincia dell`Istria (681)
Le vie dell Istria (1)
Linguistica (Ljubljana) (16)
Ljubljanski zvon (1)
Modni katalogi (1)
Muzikološki zbornik (3)
Natura Sloveniae (3)
Pagine Istriane (104)
Panorama (1)
Planinski vestnik (2)
Poligrafi (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (4)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (8)
Retrospektive (1)
Revija za geografijo (2)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Slavistična revija (7)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski jezik (1)
Sodobnost (1963) (1)
Studia Historica Slovenica (2)
Studia mythologica Slavica (1)
Studia universitatis hereditati (5)
Teorija in praksa (4)
Traditiones (Ljubljana) (19)
Uradni list Istrskega okrožnega ljudskega odbora (58)
Urbani izziv (1)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Varstvo narave (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vojaška zgodovina (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (6)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (17)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (15)
Botanično društvo Slovenije (11)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (17)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (8)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Ministrstvo za obrambo RS (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (118)
Osrednja knjižnica Celje (5)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper - Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria (1336)
Planinska zveza Slovenije (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (7)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko etnološko društvo (9)
Slovensko odonatološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
University of Primorska Press (3)
Univerza na Primorskem (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (171)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (32)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (252)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (47)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (5)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (20)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (25)
Vsebina
Založnik
(3)
= Institute for Ethnic Studies (1)
= Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (7)
= Slovene Anthropological Society (2)
A. Sošić (1)
Arhivsko društvo Slovenije (15)
Artaria et Comp. (1)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Botanično društvo Slovenije (10)
C. Reisser''s Söhne (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (210)
Cobol & Priora (2)
Comitato Provinciale Istriano del PPI (3)
D. Zavodnik (1)
da Giov. Torricella (2)
da Giuseppe Gnesda (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo slov. profesorjev (1)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za primerjalno religiologijo (1)
Edit (1)
Edizioni Universita del Litorale (1)
Etnografski muzej (3)
Extrade (1)
F. Vallardi (1)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
G.M. Seutter (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Geodetski zavod Slovenije (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Geographisches Institut (1)
Geološki zavod Ljubljana (1)
Geološki zavod Slovenije (17)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Halm und Goldmann (1)
Histria editiones (1)
Histria Editiones (1)
I. Papsch & C (361)
I. Papsch & C (1)
Im Selbstverlage der Verfasser (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (4)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (8)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (7)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (5)
Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (4)
Istra Jadran (2)
Istrski okrožni ljudski odbor v Kopru (58)
J. David Köhler (1)
J. Pertes (1)
J. Umer Kljun (1)
J. Wyld (1)
Jadran (98)
Jožef Blaznik (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
K. P. Geuter (1)
K. u. k. militärgeographisches Institut (3)
KUD Sodobnost International (1)
Lit.-Art. Abtheilung des Österr. Lloyd (1)
litteris, Christiani Alberdti Gaeberdti (1)
M. Gržina Cergolj (1)
M. Zadel (1)
Matica Slovenska (1)
Mladinska knjiga (1)
N. Čebron Lipovec (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (3)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
neznan (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (7)
Organo del Comitato Giovanile Democratico Sociale (3)
P. Kozler (1)
Pizzicato (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Presso Antonio Zatta, e Figli (1)
printed for Richard Phillips ... by J.G. Barnard (1)
Priora (21)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Reilly'sches geograph. Verschleiß-Komptoir (1)
Schönwetter (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (181)
Selbstverlag Gravosa (1)
Slavistično društvo Slovenije (10)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (54)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko etnološko društvo (9)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societa storica del Litorale (9)
Societá storica del Litorale (240)
Stab. Industriale Grafico Luciano Priora (1)
Stabilimento artistico tipografico G. Caprin (1)
sumptibus Joannis Janssonii (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
Tip. Cobol e Priora (104)
Tip. di Giuseppe Tondelli (681)
Tiskovna zadruga (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Maribor, University Press (1)
University of Primorska Press (3)
Univerza na Primorskem (5)
Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče (8)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
V. Ekl (1)
V. Valenčič (1)
Video marketing (1)
W.E.A. v. Schlieben (1)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba Univerze v Ljubljani (1)
Založba ZRC (24)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (248)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (167)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (23)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (210)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (7)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (18)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (25)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (9)
Išči med rezultati (2163)