Število rezultatov iskanja: 195

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta agriculturae Slovenica (4)
Acta carsologica (3)
Acta chimica slovenica (2)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta linguistica asiatica (1)
Agricultura (Maribor) (3)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Anthropological notebooks (7)
Arhivi (1)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Atlanti (2)
Azijske in afriške študije (1)
Časopis za kritiko znanosti (13)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dialogi (2)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (3)
Dve domovini (7)
Filozofski vestnik (2)
Geografski obzornik (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (7)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javnost (Ljubljana) (2)
Kmetijske in rokodelske novice (3)
Knjižnica (1)
Kovine zlitine tehnologije (2)
Laibacher Wochenblatt (1)
Literatura (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (2)
Management (3)
Management (Spletna izd.) (2)
Managing global transitions (6)
Materiali in tehnologije (2)
Naša skupnost (Jugoslavija) (4)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naša sodobnost (1)
Naše gospodarstvo (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Planinski vestnik (3)
Presek (3)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Revija za geografijo (6)
RMZ-materials and geoenvironment (5)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenski gospodar (14)
Sodobnost (1963) (1)
Studia mythologica Slavica (1)
Svet ptic (2)
Teorija in praksa (8)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (1)
Vertec (1871) (2)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (7)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (10)
Narodna in univerzitetna knjižnica (68)
Planinska zveza Slovenije (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Študentska založba (13)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (11)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (6)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (13)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza geografov Slovenije (2)
Založnik
(1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
bey Orell, Gessner, Füssli und Kompagnie (1)
Biotehniška fakulteta (4)
Bird Publisher (9)
Calcutta printed, and London reprinted for Geo. Kearsley ... (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
chez P. Al. Le Prieur ... (1)
Druck und Verlag von George Westermann (1)
Društvo antropologov Slovenije (7)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Družba sv. Mohorja (1)
Državna založba Slovenije (2)
Dzomsa (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Faculty of management (6)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za management (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (5)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (7)
International Institute for Archival Science (2)
J. Krajec (1)
J. Naumann (1)
Jožef Blaznik (3)
Jurij Stadelmann (1)
Katoliško tiskovno društvo (3)
LDS (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Misijonska pisarna (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (5)
natisnil, saloshil in na prodaj jih ima Joshef Blasnik (1)
Nova revija (1)
Obzorja (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
printed for Cullen and company ... (1)
printed for the author and sold by J. Edwards ... (1)
printed for W. Faden ... J. Robson ... and R. Sewell (1)
printed for W. Faden ... J. Robson ... and R. Sewell ... (1)
s. n. (1)
samozal. (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slovene Anthropological Society (5)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (4)
Societá storica del Litorale (1)
sold by J. Robson ... I. Owen ... and Balfour, Edinburgh ... (1)
Študentska založba (13)
Tiskarna sv. Cirila (14)
Tiskovna zadruga (2)
Turistica (1)
Učiteljska tiskarna v Ljubljani (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Verlag von Gustav Mayer (1)
verlegts Johann Christian Koppe (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (7)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Železarna Jesenice (2)
Železarna Ravne (2)
Železarna Štore (2)
Išči med rezultati (195)