Število rezultatov iskanja: 805

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (10)
Acta Histriae (13)
Akademija MM (1)
Annales. Series historia et sociologia (24)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arheo (2)
Arheološki vestnik (6)
Arhivi (2)
Atlanti (3)
Časopis za kritiko znanosti (5)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (15)
Dialogi (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (4)
Dom in svet (Ljubljana) (157)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (7)
Edinost (Trst) (1)
Edinost in dialog (2)
Etnolog (Ljubljana) (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Geografski vestnik (1)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (8)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Hladnikia (Ljubljana) (2)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (19)
Jezikoslovni zapiski (3)
Kmetijske in rokodelske novice (11)
Knjižnica (17)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (3)
Lexonomica (1)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (202)
Muzikološki zbornik (3)
Naša skupnost (Jugoslavija) (19)
Naša sodobnost (1)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (2)
Novi akordi (1)
Novi svet (Ljubljana) (5)
Novo doba - Nova doba (1)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Planinski vestnik (1)
Ptujski list (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Revus (Ljubljana) (1)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (6)
Slovenka (1)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski gospodar (27)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Sodobnost (1933) (2)
Sodobnost (1963) (1)
Strojniški vestnik (1)
Studia mythologica Slavica (3)
Šolska kronika (1)
Štajerc (3)
Teorija in praksa (9)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Učiteljski tovariš (39)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (1)
Verba hispanica (1)
Vertec (1871) (2)
Vestnik za tuje jezike (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovinski časopis (20)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Botanično društvo Slovenije (2)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (9)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (21)
Narodna in univerzitetna knjižnica (600)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (6)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Študentska založba (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (23)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (7)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (25)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (25)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (20)
Založnik
apud Guiljel. Blaeu (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (2)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Avto-moto zveza Slovenije (1)
B. Raič (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (25)
D. Stober (1)
Dramatično društvo (1)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo Festival Sanje (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (7)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Etnografski muzej (5)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (9)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Geološki zavod, Ljubljana (8)
Glasbena matica (9)
GV Revije (1)
Hrvatska dionička tiskara (1)
Hrvatska književna naklada (1)
Hrvatska turistička agencija (1)
Hrvatsko geografsko društvo (1)
Institute for Slovene Emigration Research (7)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (7)
International Institute for Archival Science (1)
Ivan Dolinar (1)
J. Giontini (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (39)
Jakopičev paviljon (1)
Jožef Blaznik (11)
K. Kos (1)
Karl Linhart (3)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (157)
Klinički bolnički centar Ljubljana, Klinika za pedijatriju, Djelatnost za plućne bolesti, Centar za cističnu fibrozu djece i mladeži (1)
Konzorcij Edinosti (1)
Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada (1)
Kulturno prosvijetni sabor Hrvatske (1)
Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom (1)
L. Schwentner (1)
Marketing magazin (1)
Matica hrvatska (6)
Matica Hrvatska (2)
Matica hrvatska i slovenska (1)
Matica hrvatska Ogranak (1)
Matica hrvatska, Ogranak (2)
Matica hrvatska, Ogranak Matice hrvatske (1)
Matica Hrvatska, Ogranak u Čabru (1)
Nacionalna i sveučilišna biblioteka (1)
Naše delo (1)
neznan (1)
Nova revija (2)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (15)
Ogranak Matice hrvatske (1)
Ogranak Matice Hrvatske (2)
Palčava šiša (1)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (1)
RTV (2)
Ruslica (1)
s. n . (1)
samozal. (1)
samozal. D. Hribar (2)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (25)
Slavistično društvo Slovenije (25)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (18)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenski dom (2)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski gledališki muzej (4)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (8)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
SNG Maribor (7)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (19)
Societá storica del Litorale (25)
svojina kompoziterova (2)
Študentska založba (5)
Tisak Kr. Zemaljske Tiskare U Zagrebu (1)
Tiskarna sv. Cirila (27)
Tiskovna zadruga (203)
Turistička zajednica (1)
Turističko društvo (1)
Udruženenje distrofičara Hrvatske (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Vice Iljadica-Grbešić (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine grada Zagreba (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (25)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (25)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (17)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (20)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (805)