Število rezultatov iskanja: 8435

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (1)
Acta carsologica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (1)
Acta silvae et ligni (1)
Angeljček (1)
Annales. Series historia et sociologia (4)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (4)
Arhivi (4)
Blejske novice (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Consolidated annual report of Elektro Gorenjska group (6)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (9)
Delo in varnost (1)
Didakta (1)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (19)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Farmacevtski vestnik (1)
Gea (Ljubljana) (1)
Geografija v šoli (1)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (7)
Geografski zbornik (1)
Geologija (1)
Glas (2556)
Glas Gorenjske (686)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (13)
GLG (29)
Gorenjski glas (1948) (204)
Gorenjski glas (1985) (2525)
Gorenjski partizan (23)
Gorenjski pionir (14)
Gozdarski vestnik (4)
Hladnikia (Ljubljana) (4)
Hmeljarski bilten (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (12)
Jezik in slovstvo (7)
Jezikoslovni zapiski (4)
Kakovostna starost (1)
Kmetijske in rokodelske novice (30)
Knjižnica (4)
Konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Gorenjska (6)
Kronika (Ljubljana) (37)
Kronika slovenskih mest (1)
Les (Ljubljana) (2)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (10)
Loški razgledi (65)
Modni katalogi (3)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naša vez (Bled) (5)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naši problemi (8)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Panorama (186)
Petrazredna dekliška šola (Kranj) (10)
Planinski vestnik (1)
Proteus (1)
Razpotja (1)
Revija za geografijo (1)
Scopolia. Supplementum (1)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (1)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski etnograf (8)
Slovenski gospodar (3)
Slovenski poročevalec (36)
Smučina (36)
Smučina Elan (278)
Snovanja (72)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (1)
Štirirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (13)
Štirirazredna deška in trirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (1)
Traditiones (Ljubljana) (4)
TV okno (52)
Učiteljski tovariš (4)
Uradni vestnik Gorenjske (945)
Uradni vestnik okraja Kranj (49)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (3)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (2)
Zgodovinski časopis (1)
Zvonček (Ljubljana) (7)
Leto izida
???? (1)
1767 (1)
1797 (1)
18?? (1)
1846 (3)
1850 (1)
1851 (1)
1854 (1)
1855 (1)
1856 (1)
1858 (1)
1860 (1)
1861 (2)
1862 (1)
1864 (1)
1868 (1)
1870 (1)
1872 (1)
1873 (3)
1873/1945 (1)
1874 (1)
1875 (2)
1876 (1)
1877 (2)
1885 (1)
1886 (2)
1886-1910 (1)
1887 (2)
1888/1889 (1)
1889 (1)
189?-1908 (1)
1890 (1)
1890/1891 (1)
1890-1910 (1)
1891 (2)
1891/1892 (1)
1892/1893 (1)
1893 (1)
1893/1894 (1)
1894 (2)
1894/1895 (1)
1894-1910 (1)
1895/1896 (1)
1896 (6)
1896/1897 (1)
1896-1895 (1)
1896-1910 (1)
1897 (3)
1897/1898 (1)
1897-1900 (1)
1897-1904 (1)
1897-1909 (3)
1897-1910 (1)
1898 (5)
1898/1899 (1)
1898-19?? (1)
1898-1900 (1)
1898-1904 (1)
1898-1906 (1)
1898-1907 (3)
1898-1908 (3)
1898-1909 (2)
1898-1910 (2)
1899 (6)
1899/1900 (1)
1899-1902 (1)
1899-1904 (1)
1899-1905 (1)
1899-1907 (1)
1899-1909 (3)
19?? (9)
190? (2)
1900 (5)
1900/1901 (1)
1900-1903 (1)
1900-1904 (3)
1900-1907 (1)
1900-1999 (1)
1901 (6)
1901/1902 (1)
1901-1906 (1)
1901-1909 (3)
1901-1910 (1)
1902 (5)
1902/1903 (1)
1902-1903 (1)
1902-1905 (3)
1903 (6)
1903/1904 (1)
1903-1905 (2)
1903-1907 (2)
1903-1909 (1)
1903-1910 (2)
1903-1914 (1)
1904 (8)
1904/1905 (1)
1904-1906 (1)
1904-1908 (1)
1905 (9)
1905/1906 (1)
1905-1910 (1)
1905-1935 (1)
1906 (2)
1906/1907 (1)
1906/1918 (1)
1906-1907 (1)
1906-1908 (1)
1906-1909 (1)
1907 (5)
1907/1908 (1)
1908 (17)
1908/1909 (1)
1909 (4)
1909/1910 (1)
1910 (5)
1910/1911 (1)
1910/1925 (3)
1911/1912 (1)
1912 (3)
1912/1913 (1)
1913 (1)
1913/1914 (1)
1914 (1)
1915 (2)
1916 (1)
1920 (2)
1920-1930 (1)
1921 (1)
1922 (2)
1923 (1)
1924 (5)
1925 (7)
1926 (2)
1927 (3)
1928 (1)
193? (1)
1930 (4)
1931 (2)
1932 (3)
1933 (1)
1934 (5)
1935 (2)
1936 (3)
1937 (1)
1940 (2)
1940-1950 (1)
1942 (5)
1943 (9)
1944 (61)
1945 (1)
1948 (6)
1949 (50)
1950 (50)
1951 (50)
1952 (49)
1953 (55)
1953-1954 (1)
1954 (57)
1955 (55)
1956 (108)
1957 (105)
1958 (100)
1959 (118)
196? (1)
1960 (155)
1960-1969 (2)
1960-1970 (1)
1961 (161)
1961-1981 (4)
1962 (259)
1963 (217)
1963-1964 (1)
1964 (189)
1965 (166)
1966 (135)
1967 (144)
1968 (145)
1969 (147)
197? (1)
1970 (142)
1970-1971 (2)
1970-1979 (2)
1971 (140)
1972 (149)
1973 (145)
1974 (152)
1975 (146)
1976 (151)
1977 (144)
1977/1978 (1)
1978 (157)
1979 (152)
1979-1980 (1)
198? (1)
1980 (147)
1980-1990 (1)
1981 (165)
1982 (152)
1983 (137)
1984 (136)
1985 (112)
1986 (111)
1987 (114)
1988 (115)
1989 (109)
1990 (112)
1991 (110)
1992 (106)
1993 (108)
1994 (117)
1995 (153)
1996 (161)
1997 (164)
1998 (151)
1999 (160)
20?? (1)
200? (1)
2000 (144)
2000-2019 (1)
2001 (106)
2002 (155)
2003 (144)
2004 (113)
2005 (76)
2006 (118)
2007 (113)
2008 (114)
2009 (117)
2010 (19)
2011 (66)
2012 (13)
2013 (14)
2014 (14)
2015 (10)
2016 (22)
2017 (15)
2018 (11)
2019 (11)
2020 (6)
2021 (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Botanično društvo Slovenije (4)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Elektro Gorenjska (12)
Gorenjski glas d.d. (7230)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
Knjižnica A. T. Linharta (314)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (55)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (7)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Matična knjižnica Kamnik (1)
Mestna knjižnica Kranj (363)
Mestna knjižnica Ljubljana (25)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (65)
Narodna in univerzitetna knjižnica (559)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (7)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko etnološko društvo (13)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (37)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerzitetna knjižnica Maribor (13)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
ZRC SAZU (12)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (10)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (17)
Založnik
(5)
A. Ferreira (1)
A. Golobič (1)
A. Hartleben (1)
Akademski pevski zbor (1)
Alpetour, Žičnice Vogel (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biotehniški center Naklo, Srednja šola (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (4)
Centennial Records (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp (1)
Časopisno podjetje Gorenjski tisk (8)
Čemažar in drug (1)
Delo [etc.] (52)
Didakta (1)
Dramatično društvo (3)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (4)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za zgradbo učit. konvikta (1)
Družba Jezusova (1)
Državna založba Slovenije (2)
Elan (314)
Elektro Gorenjska (12)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Etnografski muzej (9)
F. Pavlin (4)
F. R. Pavlin (1)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za socialno delo (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Flexible - VM Records (1)
Fr. A. Urbánek (1)
Fr. Pavlin (1)
Fr. Vesel (3)
GEC (1)
Geografski institut JNA (2)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Glas (186)
Glas, Kranj (3242)
Glasbena matica (3)
GLG (29)
Gorenjska oblačila (1)
Gorenjska turistična podzveza (1)
Gorenjska turistična zveza (1)
Gorenjski glas (1609)
Gorenjski glas, Kranj (1933)
Gorenjski muzej (23)
Gorenjski muzej Kranj (1)
Gorenjski tisk (3)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Helidon (8)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
J. Špicar (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (4)
Jožef Blaznik (30)
Jugoslovanska knjigarna (3)
Jugoton (1)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (1)
Katoliško tiskovno društvo (19)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Komorni zbor Peko (1)
Kompas (1)
Krajni šolski svet (23)
Krščanska kulturna zveza - KKZ (1)
KUD Bogenšperk (1)
Kulturna skupnost (5)
Kulturna skupnost Jesenice (4)
L. Schwentner (6)
Lipa (1)
Ljudska šola (1)
Mavrica (1)
Melopoja (1)
Mestna občina (1)
Militärgeographisches Institut (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Mladinska knjiga (3)
Muzej (1)
Muzej revolucije (1)
Muzeji radovljiške občine (1)
Muzejsko društvo (65)
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota (1)
Narodno gledališče Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (1)
Naše delo (1)
Občina (1)
Občina Bled (1)
Obzorja (1)
Obzorja, Glasbeno založništvo Helidon (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (9)
Odsek za planiranje (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Okrajni ljudski odbor (1)
OOOF Radovljica, Kranj in Ljubljana-okolica, Kranj (204)
Pan records (1)
Panika Records (1)
Pihalni orkester Bežigrad (1)
pisatelj (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinski muzej NOB (1)
Pokrajinski odbor OF za Gorenjsko (14)
Poljane in Hotovlje pri Škofji Loki (1)
Prezlc (1)
Primorski tisk (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Progres (1)
Propagandni odsek Gorenjskega odreda (23)
Prospektbiro (1)
RTB, PGP (1)
RTV (10)
RTV Slovenija (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
S. Šalej (1)
samozal. (5)
samozal. A. Bernsdorf (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Septet Bača (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slov. planin. društva podružnica za kranjski okraj (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (12)
Slovenska Sokolska Zveza (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski poročevalec (36)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (14)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko narodno gledališče (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
SNG (1)
SNG Maribor (13)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (5)
Sraka (1)
Svet za šolstvo OLO (1)
Študentska založba (1)
Tajništvo za šolstvo, prosveto in kulturo OLO (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (3)
Tiskovna zadruga (10)
Tiskovno društvo (1)
Turistično društvo (2)
Učiteljska tiskarna v Ljubljani (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (3)
Uradni vestnik okraja Kranj (49)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
V. Bohinec (1)
Verlegt bey Franz Xaver Miller (1)
Vezenine (5)
Vojnogeografski institut (2)
VVO - Tončke Mokorelove (1)
Weiss & Dreykurs (1)
Založba Avsenik, T. Avsenik (1)
Založba ZRC (7)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za gospodarski razvoj (1)
Zavod za socialno medicino in higieno Gorenjske (1)
Zavod za turistično in gospodarsko propagando (2)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Zlati zvoki (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (10)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (1)
Zveza lovskih družin Gorenjske (1)
Zveza reprezentativnih sindikatov Slovenije, Svet gorenjskih sindikatov (1)
Zveza romskih skupnosti Umbrella - Dežnik, Anglunipe - RIC (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (26)
Zvezna tiskarna in knjigarna (2)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (8435)