Število rezultatov iskanja: 147

Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (13)
chez H. Iaillot ... (1)
chez le Sr. Iaillot ... (1)
D. del Bianco (1)
Delavska enotnost (1)
Državna založba Slovenije (2)
Etnografski muzej (1)
F. v. Kleinmayr (1)
F. Vallardi (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Gervais Clouzier (1)
Giunta provinciale (14)
Institute for Ethnic Studies (4)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (5)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
M. Grgantov (1)
Moderna galerija (1)
Muzejsko društvo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Onkološki inštitut (1)
per li Fratelli Gallici ... (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (13)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (12)
Slovenska skupnost (13)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (13)
Stalno Dramsko gledališče Furlanije-Julijske krajine (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
verlegts Johann Zieger, Buchhändler (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (13)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (2)
ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Išči med rezultati (147)