Število rezultatov iskanja: 367

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (3)
Acta carsologica (1)
Acta chimica slovenica (6)
Acta geotechnica Slovenica (1)
Acta Histriae (9)
Acta medico-biotechnica (2)
Acta neophilologica (2)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Angeljček (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (2)
Ars mathematica contemporanea (1)
Časopis za kritiko znanosti (7)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dialogi (3)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (1)
Dom in svet (Ljubljana) (16)
Družboslovne razprave (1)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (11)
Geografski vestnik (1)
Geologija (1)
Glas naroda (New York) (1)
Image analysis and stereology (2)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javno zdravje (1)
Javnost (Ljubljana) (5)
Jezik in slovstvo (1)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (2)
Komar (5)
Kronika (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (13)
Loški razgledi (3)
Management (1)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (3)
Medicinski razgledi (1)
Monitor ISH (1)
Naša komuna (Ljubljana) (18)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (6)
Naša sodobnost (1)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Onkologija (Ljubljana) (2)
Organizacija (Kranj) (3)
Planinski vestnik (1)
Podjetje in delo (2)
Primerjalna književnost (5)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Radiology and oncology (Ljubljana) (11)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Sanitarno inženirstvo (3)
Slavistična revija (1)
Slovenski čebelar (2)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (4)
Strojniški vestnik (9)
Studia Historica Slovenica (2)
Svet ptic (1)
Teorija in praksa (2)
Urbani izziv (1)
Varstvo narave (1)
Vestnik za tuje jezike (3)
Vojaškošolski zbornik (1)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravstveno varstvo (6)
Zgodovinski časopis (3)
Zvonček (Ljubljana) (3)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo radiologije in onkologije (11)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (5)
Geološki zavod Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (3)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (12)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (13)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Lexpera d. o. o. (1)
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (30)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (156)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (6)
University of Primorska Press (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (9)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (13)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Vsebina
Založnik
A. Černe (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (5)
Association of Radiology and Oncology (10)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (2)
Državna založba Slovenije (6)
DZS (11)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (5)
F. Planina (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (11)
Fot. Frank (1)
Fot. Frank-Verlag (1)
Fr. Vesel (5)
Frank - Verlag (1)
Frank Verlag (3)
Frank-Verlag (8)
Generalštab Slovenske vojske, Center vojaških šol (1)
Genija (4)
Geološki zavod Slovenije (1)
Glas naroda (1)
Gutenberghaus (1)
H. Frank (1)
Helidon (1)
Herminie Button Box (1)
im verlag des ...Kleinmayr''schen Zeitungs-Comptoirs (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
Istituto della RS per la scuola (1)
J. Schober (1)
J. Smeh (1)
J. V. Records (1)
Jakopičev paviljon (1)
Jožef Blaznik (1)
Jugoton (6)
Jutro (1)
Karl Sima (2)
Katoliško tiskovno društvo (16)
Kinematografi (1)
KUD Logos (1)
Kunstverlag Frank (1)
Kunstverlag S. Frank (1)
Lexpera (2)
Mandarina (1)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinski razgledi (1)
Ministero della RS per l'istruzione e lo sport (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (3)
Mohorjeva družba (1)
Muzejsko društvo (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
New York : Frank Krže (5)
Obzorja (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Pepermint Productions (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Polygram Records (4)
RAI - Radiotelevisione italiana, Radio Trst A (1)
Rosa Pitschl (4)
RTV (7)
RTV Ljubljana (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
S. Frank (2)
samozal. A. Nipič (1)
Sanje (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (7)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska kulturna akcija (1)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
SNG (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (1)
St. Joseph's Catholic Church (1)
Styria (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (6)
Tehniška založba Slovenije (1)
Tipografia Consorziale (1)
Tiskovna zadruga (13)
Turistica (3)
Umetniški paviljon R. Jakopiča (1)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Vesna film (14)
Visoka šola za politične vede (2)
Založba kaset in plošč RTV (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (9)
ZKP RTV Slovenija (1)
ZKP, RTV (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
zu haben in der Edel v. Kleinmayerschen Buchhandlung (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (6)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (367)