Število rezultatov iskanja: 3210

Časopisje in članki - naslov
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (5)
Acta chimica slovenica (32)
Acta geotechnica Slovenica (4)
Acta Histriae (1)
Acta hydrotechnica (9)
Acta medico-biotechnica (1)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (10)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Ars mathematica contemporanea (411)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (1)
Blejske delavnice iz fizike (294)
Bogoslovni vestnik (1)
CEPS journal (8)
Časopis za kritiko znanosti (5)
Delo in varnost (7)
Dialogi (2)
Didakta (5)
Documenta Praehistorica (1)
Dom in svet (Ljubljana) (5)
Državni presejalni programi za raka (1)
Državno tekmovanje iz fizike za osnovnošolce (5)
Elektrotehniški vestnik (23)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (6)
Fizika v šoli (146)
Gea (Ljubljana) (3)
Geodetski vestnik (1)
Geografski vestnik (1)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gradbeni vestnik (5)
Image analysis and stereology (5)
Informacije MIDEM (44)
Informatica (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (3)
Journal of energy technology (14)
Jurij baron Vega in njegov čas (15)
Kemija v šoli in družbi (1)
Knjižnica (1)
Kovine zlitine tehnologije (71)
Kronika (Ljubljana) (5)
LAHA (Online ed.) (33)
Les (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (11)
Loški razgledi (5)
Materiali in tehnologije (147)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (202)
Organizacija (Kranj) (3)
Phainomena (Ljubljana) (5)
Presek (650)
Primerjalna književnost (1)
Proteus (46)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Radiology and oncology (Ljubljana) (6)
Razpotja (1)
RMZ-materials and geoenvironment (5)
Slovenian veterinary research (1)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (1)
Stati inu obstati (1)
Strojniški vestnik (227)
Šport (Ljubljana) (1)
Tekstilec (6)
Učiteljski tovariš (2)
Vakuumist (407)
Ventil (Ljubljana) (24)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Vzgoja in izobraževanje (6)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina za vse (4)
Zgodovinski časopis (5)
Zvonček (Ljubljana) (11)
Železarski zbornik (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (15)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (22)
Biteks d.o.o. (1)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (2)
Didakta (5)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1166)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo radiologije in onkologije (6)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (5)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (407)
Elektrotehniška zveza Slovenije (23)
Geološki zavod Slovenije (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (5)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (180)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
LAHA Akademija za laserje in zdravje (33)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (11)
Mladinska knjiga (3)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (239)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (46)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (32)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (44)
Študentska založba (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (411)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (251)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (14)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Zavod RS za šolstvo (152)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (7)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (11)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Vsebina
Založnik
(1)
A. Berkopec (1)
A. Šarlah (1)
A. Žunič (1)
ALMA MATER EUROPAEA - Evropski center, Maribor (1)
Arhiv Republike Slovenije (9)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (126)
B. Golob (1)
B. Povh (1)
B. Rusjan (1)
Beletrina (1)
bey J.V. Degen, ... (1)
beym Herausgeber, und in Commission der Weidmannischen Buchhandlung (1)
Bird Publisher (1)
Biteks (2)
C. Lypoldt (1)
Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (6)
D. A. Jurišić (1)
D. Jamnik (1)
D. Kozak (1)
D. Kozelj (1)
D. Svenšek (1)
Debora (2)
Didakta (5)
dLib distributer (6)
DMFA (5)
DMFA - založništvo (23)
DMFA, založništvo (265)
DMFA-založništvo (6)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (426)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (859)
Društvo psihologov Slovenije (12)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (5)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (407)
Družba Jezusova (3)
Državna založba Slovenije (3)
DZS (22)
E. Kansky (1)
E. Müller (1)
E. Pirkmajer (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (17)
Ernest Adamič (1)
ex officina Henricpetrina (1)
F. Cvelbar (1)
F. Jenko (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of Education (3)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za energetiko (14)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (9)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (4)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za tehnologijo polimerov (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (6)
G. Kernel (1)
G. Rak (1)
G. Skačej (1)
gedruckt bey Johann Thomas Edlen von Trattnern, ... (1)
gedruckt und verlegt bey Joh. Th. Edlen von Trattnern, ... (1)
Geološki zavod (3)
I. Dolenc (1)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Ig. V. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Institut Jožef Stefan (10)
Institut 'Jožef Stefan' (4)
Institut 'Jožef Štefan' (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (221)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (5)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J. Gale (1)
J. Giontini (1)
J. Kamenik (1)
J. Pahor (1)
J.Strnad (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Jožef Stefan Institute (1)
K. Kunstelj (1)
Karola Gerolda sin (1)
Katoliško tiskovno društvo (5)
Klainmayr & Bamberg (1)
L. Jan (1)
LAHA, Laser and Health Academy (33)
literis Egerianis (1)
M. Gams (1)
M. Kregar (1)
M. Ličer (1)
M. Milanič (1)
M. Muršič (1)
M. Najžer (1)
M. Ribarič (1)
M. Uplaznik (1)
M. V. Mihailović (1)
M. Željeznov (1)
M. Žnidarič (1)
M.Pintar (1)
Matica slovenska (1)
Medicinska fakulteta (1)
Metalurški inštitut el at. (2)
Milan Schara (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (6)
mit Egerischen Schriften (1)
Mladinska knjiga (5)
Moderna organizacija (3)
Modrijan (2)
Muzejsko društvo (5)
N. Klopčar (1)
N. Košnik (1)
N. Osterman (1)
N. Zupan (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (5)
natisnil Jožef Blaznik (1)
Nova revija (5)
Nuclear Society of Slovenia (1)
NUK (1)
Obzorja (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (5)
Prirodoslovno društvo Slovenije (46)
Projekt Forum EMS (1)
R. Blinc (1)
R. Sušnik (1)
R. Žitko (1)
Rokus Klett (2)
S. Pahor (1)
S. Svetina (1)
S. Šantl (1)
S. Širca (1)
samozal. (3)
samozal. F. Rozman (1)
samozal. J. Kališnik (1)
samozaložba (11)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
self published (1)
self-published by F. Rozman (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenian Chemical Society (6)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za mehaniko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (10)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (32)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (2)
Splošno združenje tekstilne industrije (5)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (6)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (44)
Študentska založba (5)
Teološka fakulteta (1)
Tiskovna zadruga (11)
typis academicis Socieetatis Jesu (1)
typis Egerianis (2)
U. Miklavžič (1)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (24)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (24)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (3)
V. Kariž Merhar (1)
V. Ramšak (1)
Visokošolsko središče (1)
Založba FE (2)
Založba FE in FRI (1)
Zavod IRC (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (155)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod RS za šolstvo (6)
Zavod SRS za varstvo pri delu (6)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zdravstvena fakulteta (1)
Zgodovinsko društvo (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (5)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (150)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (77)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Železarna Jesenice (71)
Železarna Ravne (71)
Železarna Štore (71)
Išči med rezultati (3210)