Število rezultatov iskanja: 2032

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (3)
Acta agriculturae Slovenica (4)
Acta biologica Slovenica (3)
Acta carsologica (2)
Acta chimica slovenica (1)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (3)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (2)
Acta geographica Slovenica (12)
Acta historiae artis Slovenica (3)
Acta Histriae (43)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (1)
Acta silvae et ligni (1)
Agricultura (Maribor) (2)
Akademija MM (3)
Amfiteater (Ljubljana) (6)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (34)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (7)
Anthropos (Ljubljana) (28)
AR. Arhitektura, raziskave (4)
Arheo (4)
Arheološki vestnik (12)
Arhivi (14)
Ars et humanitas (13)
AS. Andragoška spoznanja (15)
Asian studies (2)
Atlanti (3)
Azijske in afriške študije (1)
Bogoslovni vestnik (16)
CEPS journal (6)
Communio (Ljubljana) (3)
Časopis za kritiko znanosti (54)
Časopis za zgodovino in narodopisje (4)
De musica disserenda (20)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (30)
Delavci in delodajalci (6)
Delo in varnost (2)
Dialogi (18)
Didakta (1)
Documenta Praehistorica (57)
Dogovori (2)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (1)
Dom in svet (Ljubljana) (29)
Družboslovne razprave (32)
Dve domovini (34)
Economic and business review (32)
Edinost (Trst) (1)
Edinost in dialog (2)
ELOPE (Ljubljana) (2)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (18)
Farmacevtski vestnik (3)
Filozofski vestnik (31)
Folia biologica et geologica (3)
Geodetski vestnik (13)
Geografija v šoli (5)
Geografski obzornik (17)
Geografski vestnik (22)
Geographica Slovenica (4)
Geologija (2)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (20)
Gozdarski vestnik (9)
Gradbeni vestnik (2)
Hacquetia (6)
IB revija (Ljubljana) (5)
Informatica (Ljubljana) (3)
Informatica Medica Slovenica (4)
International journal of Euro-Mediterranean studies (2)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (4)
Javnost (Ljubljana) (41)
Jezik in slovstvo (9)
Jezikoslovni zapiski (7)
Journal of energy technology (1)
Kakovostna starost (18)
Kaplje (Idrija) (1)
Kemija v šoli in družbi (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Kinesiologia Slovenica (1)
Kmetijske in rokodelske novice (7)
Knjižnica (10)
Kronika (Ljubljana) (9)
Les (Ljubljana) (6)
Lexonomica (1)
Linguistica (Ljubljana) (5)
Literatura (Ljubljana) (4)
Ljubljanski zvon (17)
Loški razgledi (8)
Management (Spletna izd.) (2)
Managing global transitions (11)
Medicine, law & society (2)
Mednarodna revija za javno upravo (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Metodološki zvezki (3)
Monitor ISH (5)
Muzikološki zbornik (18)
Narodna sloga (2)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (6)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (6)
Naša skupnost (Ljubljana) (10)
Naša sodobnost (2)
Naše gospodarstvo (14)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Obzornik zdravstvene nege (7)
Onkologija (Ljubljana) (6)
Organizacija (Kranj) (7)
Organizacija znanja (4)
Otrok in knjiga (1)
Phainomena (Ljubljana) (46)
Planinski vestnik (12)
Podjetje in delo (2)
Poligrafi (11)
Pravni letopis (1)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (17)
Prispevki za novejšo zgodovino (7)
Proteus (4)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Rafael (1931-1935) (55)
Raziskave in razprave (3)
Razpotja (18)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (34)
Res novae (1)
Research in social change (1)
Retrospektive (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (3)
Revija za elementarno izobraževanje (2)
Revija za geografijo (8)
Revija za zdravstvene vede (2)
Revus (Ljubljana) (18)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (4)
RMZ-materials and geoenvironment (3)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavia Centralis (6)
Slavistična revija (7)
Slovenski čebelar (6)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (34)
Slovenščina 2.0 (1)
Slovenščina v šoli (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (12)
Sodobna pedagogika (6)
Sodobnost (1933) (3)
Sodobnost (1963) (42)
Stati inu obstati (5)
Strojniški vestnik (3)
Studia mythologica Slavica (3)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (2)
Teorija in praksa (134)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (22)
Učiteljski tovariš (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (7)
Urbani izziv (16)
Urgentna stanja v onkologiji in hormonsko zdravljenje raka dojk (1)
Vakuumist (1)
Varstvo narave (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (3)
Vertec (1871) (1)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbor občanov (3)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (4)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zdravniški vestnik (13)
Zdravstveno varstvo (10)
Zgodovina v šoli (7)
Zgodovina za vse (5)
Zgodovinski časopis (42)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Železne niti (1)
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (3)
Arhivsko društvo Slovenije (14)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (17)
Čebelarska zveza Slovenije (6)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo antropologov Slovenije (7)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (18)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo za marketing Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina d.o.o. (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (41)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
Geološki zavod Slovenije (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (18)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (46)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (6)
Inštitut za narodnostna vprašanja (34)
Inštitut za novejšo zgodovino (7)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (10)
IUS SOFTWARE d.o.o. (21)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (4)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča (4)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (42)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (37)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (8)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (703)
Onkološki inštitut Ljubljana (7)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Planinska zveza Slovenije (12)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (3)
Slovenski etnografski muzej (9)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (6)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (4)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (17)
Slovensko etnološko društvo (20)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (5)
Slovensko sociološko društvo (32)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (13)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
Študentska založba (52)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (13)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (54)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (32)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (26)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (9)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (107)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (18)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (18)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (14)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (14)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (16)
Zavod RS za šolstvo (15)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (7)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (3)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (5)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (35)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (16)
ZRC SAZU (119)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (4)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (13)
Zveza geografov Slovenije (39)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (9)
Zveza lesarjev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (46)
Založnik
(2)
(Zadr. Štamp.) (1)
A. Kuhar (1)
A. L. P. Peca (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (2)
Andragoški center Republike Slovenije (4)
Andragoški center Slovenije (2)
Arhivsko društvo Slovenije (14)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
Association of Radiology and Oncology (2)
au Bureau d'industrie (1)
Audibook (1)
auf Kosten des Herausgegebers (1)
Bandecchi & Vivaldi (1)
Bank of Slovenia (2)
Banka Slovenije (2)
Beletrina (4)
Beletrina Academic Press (1)
bey Georg Schlüter ... (1)
Biotechnical faculty, Department of Biology (1)
Biotehniška fakulteta (4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (3)
Biteks (1)
Borna (1)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
Bruylant (1)
Cankarjeva založba (7)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (2)
Cent'r za obučenie i razvitie (1)
Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (35)
Centro di sviluppo e formazione (1)
chez François Changuion (1)
CMEPIUS (1)
College of Nursing (1)
Corona (1)
Development and Education Centre (2)
Didakta (2)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (1)
Doba Epis (2)
Društvo antropologov Slovenije (7)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo ekonomistov Maribor (14)
Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (18)
Društvo Humanitas (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Organizacija za participatorno družbo (1)
Društvo Parada ponosa (1)
Društvo psihologov Slovenije (31)
Društvo Romski informacijski center Slovenije Anglunipe (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (14)
Državna založba Slovenije (44)
DZS (1)
Ekonomska fakulteta (33)
Ekonomski center Maribor (14)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (14)
Ekslibris (1)
Ekvilib Inštitut (1)
Etnografski muzej (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (41)
Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji (1)
Faculty of Administration (1)
Faculty of Criminal Justice and Crime (1)
Faculty of Education (1)
Faculty of management (11)
Faculty of Management (1)
Faculty of Public Administration (1)
Faculty of Social Science (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (35)
Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK (3)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (18)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu (1)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za poslovne in upravne vede Univerze v Novem mestu (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (12)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (125)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Fakulteta za upravo (9)
Festival (2)
Filozofska fakulteta (8)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (17)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (6)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (23)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (3)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Goethe-Institut (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
GV Revije (18)
H. Costenoble (1)
Helidon (3)
in der akadem. Buchhandlung von J.C.B. Mohr (1)
Innsbruck : Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institut 'Jožef Stefan', Ljubljana (1)
Institute for Ethnic Studies (9)
Institute for Local Self-Government (2)
Institute for Slovene Emigration Research (26)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Antona Trstenjaka (18)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut RS za socialno varstvo (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (6)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (4)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (4)
Inštitut za lokalno samoupravo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo Maribor (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (36)
Inštitut za novejšo zgodovino (7)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (7)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (34)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (12)
Intelyway webmedia (1)
International Institute for Archival Science (3)
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
Iscomet, Institute for Ethnic and Regional Studies (3)
Ivan Dolinar (1)
J. Fridl (1)
J. M. Heberle (H. Lempertz) (1)
J. Planina (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Jožef Blaznik (7)
Jugoslovenska narodna obnova (1)
Karmapa Foundation Europe (1)
Katoliško tiskovno društvo (29)
Kéntro anáptyxes kai ekpaídeyses (1)
Klub Revus (3)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Konzorcij (2)
KUD Logos (2)
Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Kulturno-gledališko društvo Reciklaža (1)
L. Menaše (1)
LDS (4)
LEXPERA (1)
Litera (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Ljubljanska knjigarna (1)
Ljudska univerza (4)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (3)
Meblo (3)
Medicinska fakulteta (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
MeritUM (1)
Ministrstvo RS za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (6)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
Mladinska knjiga (2)
Moderna organizacija (7)
Modrijan (1)
Movit (4)
MOVIT (1)
Muzejsko društvo (8)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (20)
Mykolas Romeris University (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
National Education Institute Slovenia (1)
National Institute of Public Health (1)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
National Institute of Public Health Slovenia (1)
Nova revija (35)
Nova univerza, Graduate School of Government and European Studies (1)
Novi svet (1)
Nuclear Society of Slovenia (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (22)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (57)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (30)
OK SZDL Bežigrad (3)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Onkološki inštitut Ljubljana (6)
Orel Dušan (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Pedagoški inštitut (8)
pisatelj (1)
Planinska zveza Slovenije (12)
Pogrebno podjetje (1)
Pokrajinski muzej (2)
Pravna fakulteta (5)
Pravna praksa (18)
Pravni fakultet Univerziteta (1)
Prijatelj (1)
printed by T. R. for Benj. Tooke ... (1)
printed for the author's widow; and sold by T. Payne ... (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
Publications Office of the European Union (1)
Razvojno izobraževalni center (1)
Razvojno obrazovni centar (1)
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (1)
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (1)
Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology (1)
RIC (2)
Rokus Klett (1)
RR & CO. Knowledge Centre (1)
RTV (1)
RTV Slovenija (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (2)
S. Hvalič Touzery (1)
S. n. (1)
SALTO SEE Resource Centre, Movit NA Mladina (1)
samozal. (5)
samozal. M. Gams (1)
samozaložba (1)
Sanje (3)
Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (35)
Science and Research Centre, Institute for Historical Studies (2)
Scientific Institute of Public Health (1)
SICENTER Center za socialne indikatorje (1)
Silva Slovenica (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (10)
Slavistično društvo Slovenije (16)
Slovák (1)
Slovene Anthropological Society (5)
Slovene Welding Society (3)
Slovenian Association for Clinical Chemistry (1)
Slovenian Institute for Adult Education (SIAE) (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (52)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (3)
Slovenska matica (2)
Slovenski etnografski muzej (18)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski izseljenski duhovniki (55)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (14)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko etnološko društvo (20)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (28)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (5)
Slovensko sociološko društvo (32)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (13)
Slovensko združenje za klinično kemijo (1)
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (1)
SO (1)
Social Protection Institute of the Republic of Slovenia (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (6)
Societa storica del Litorale (4)
Societá storica del Litorale (35)
sold by Richardson et al. (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (2)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (8)
Statistični urad Republike Slovenije (16)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (3)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (7)
Študentska založba (48)
T. Lubarda (1)
T. Simončič (1)
Teološka fakulteta (6)
The National School of Leadership in Education (1)
Tiskarna sv. Cirila (34)
Tiskovna zadruga (17)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Turistica (1)
typis Joannis Georgii Schlegel (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (1)
UMco (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
Univerza na Primorskem (4)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (7)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (4)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Univerzitetna konferenca ZSMS (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba univerze (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Uradni list Republike Slovenije (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (17)
V. Šiftar (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
verlegts Johann Zieger, Buchhändler (1)
Visoka šola za politične vede (9)
Visoka šola za poslovne vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
W. Braumüller (1)
World Health Organization on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies (1)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (5)
Založba ZRC (48)
Založba ZRC, ZRC SAZU (5)
Zares etc. (1)
Zavod Movit (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (5)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (8)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (7)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod Voluntariat (1)
Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (7)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (4)
Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (2)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (35)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (43)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (44)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (35)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (8)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
ZRC Publishing (1)
ZRC Publishing House (1)
ZRC SAZU - Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Založba ZRC, Anton Melik Geographical Institute (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (10)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (10)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza društev upokojencev Slovenije (1)
Zveza ekonomistov Slovenije (32)
Zveza geodetov Slovenije (14)
Zveza geografskih društev Slovenije (38)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (43)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Išči med rezultati (2032)