Število rezultatov iskanja: 951

Časopisje in članki - naslov
Acta historiae artis Slovenica (3)
Acta Histriae (13)
Acta neophilologica (1)
Angeljček (1)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Arhivi (9)
Bogoslovni vestnik (32)
Communio (Ljubljana) (8)
Časopis za zgodovino in narodopisje (4)
De musica disserenda (1)
Dileme (4)
Dom in svet (Ljubljana) (11)
Dve domovini (1)
Economic and business review (1)
Edinost in dialog (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (5)
Geologija (7)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gradbeni vestnik (14)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Jezik in slovstvo (1)
Keria (Ljubljana) (2)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Kronika (Ljubljana) (15)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (4)
Loški razgledi (13)
Omnes unum - Todos uno (99)
Pasijonski doneski (1)
Planinski vestnik (5)
Podjetje in delo (1)
Pomurska obzorja (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Proteus (1)
Rafael (1931-1935) (55)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Retrospektive (1)
Slavistična revija (3)
Slovenski čebelar (3)
Slovenski gospodar (29)
Slovenščina v šoli (1)
Socialno delo (2)
Stati inu obstati (9)
Status personalis et localis Archi-dioeceseos Goritiensis (43)
Strojniški vestnik (16)
Studia Historica Slovenica (8)
Šolska kronika (2)
Štajerc (11)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Učiteljski tovariš (5)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Ventil (Ljubljana) (9)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Zbornik svečenikov sv. Pavla (75)
Zgodovina za vse (4)
Zgodovinski časopis (6)
Železne niti (5)
Leto izida
1550 (1)
1633-1707 (1)
1770 (1)
1773 (1)
1775 (1)
18?? (7)
1800-1900 (1)
1816 (1)
1821 (1)
1823 (1)
1826 (1)
1828 (1)
1829-1839 (1)
1839-1860 (1)
1840-1849 (1)
1846 (1)
1850 (1)
1850/1860 (1)
1851 (1)
1852 (1)
1853 (1)
1854 (1)
1855 (1)
1856 (1)
1857 (1)
1858 (1)
1859 (3)
186? (2)
1868 (1)
187? (1)
1870-1879 (1)
1871 (2)
1872 (1)
1873 (1)
1874 (1)
1875 (2)
1876 (1)
1879 (1)
188? (1)
1880-1889 (1)
1881 (2)
1882 (1)
1882/1898 (1)
1884 (1)
1885 (1)
1886 (1)
1887 (7)
1888 (1)
1889 (12)
189? (4)
1890 (1)
1890-1898 (1)
1891 (1)
1892 (3)
1892/1902 (1)
1893 (2)
1894 (3)
1895 (1)
1895/1905 (2)
1895/1910 (1)
1896 (1)
1896-1909 (1)
1897 (1)
1898 (4)
1898/1908 (1)
1898-195? (1)
1899 (1)
1899-1904 (1)
19?? (29)
19??-1928 (1)
190? (4)
1900 (7)
1900/1910 (4)
1901-1904 (1)
1902 (1)
1903 (3)
1903/1908 (2)
1904 (4)
1905 (5)
1906 (5)
1906-1909 (1)
1907 (3)
1908 (4)
1909 (5)
191? (5)
1910 (3)
1910/1920 (1)
1910/1930 (1)
1910-1912 (1)
1911 (2)
1912 (2)
1913 (3)
1913/1923 (1)
1914 (2)
1915 (3)
1915/1925 (1)
1916 (3)
1917 (2)
192? (3)
1920 (11)
1920/1929 (2)
1920/1940 (2)
1920-1930 (4)
1921 (5)
1922 (4)
1923 (12)
1923/1933 (7)
1924 (13)
1925 (8)
1926 (18)
1927 (13)
1928 (13)
1929 (4)
193? (9)
1930 (3)
1931 (14)
1932 (14)
1933 (13)
1933/1937 (2)
1934 (12)
1935 (12)
1936 (2)
1937 (1)
1938 (3)
1939 (5)
194? (1)
1940 (2)
1940/1950 (1)
1940/1960 (1)
1941 (2)
1942 (1)
1942-1950 (1)
1943 (2)
1943-1947 (1)
1944 (1)
1945 (3)
1947 (1)
1948 (2)
1949 (3)
195? (8)
195?-1894 (1)
195?-1900 (3)
195?-1910 (1)
1950 (2)
1950-1954 (1)
1950-1955 (2)
1950-1960 (3)
1953 (2)
1954 (6)
1955 (5)
1955-1960 (9)
1955-1965 (8)
1956 (7)
1957 (7)
1958 (6)
1958-1960 (2)
1959 (9)
196? (8)
196?-1900 (1)
1960 (12)
1961 (8)
1962 (9)
1962-1963 (4)
1963 (9)
1964 (25)
1965 (6)
1966 (5)
1967 (5)
1968 (3)
1969 (8)
197? (1)
1970 (5)
1971 (6)
1972 (7)
1974 (1)
1975 (1)
1978 (1)
1979 (1)
198? (4)
1980 (1)
1983 (2)
1987 (2)
1988 (2)
1989 (1)
1990 (1)
1991 (1)
1992 (1)
1995 (1)
1996 (2)
1998 (5)
1999 (6)
2000 (4)
2001 (3)
2002 (2)
2003 (8)
2004 (2)
2005 (9)
2006 (6)
2007 (14)
2008 (13)
2009 (9)
2010 (7)
2011 (9)
2012 (15)
2013 (14)
2014 (14)
2015 (12)
2016 (15)
2017 (17)
2018 (12)
2019 (17)
2020 (21)
2021 (9)
2022 (15)
2023 (5)
s. d. (13)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (9)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Čebelarska zveza Slovenije (4)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Družina d.o.o. (8)
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (75)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (5)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (16)
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka (3)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (74)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (1)
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (5)
Muzejsko društvo Škofja Loka (14)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Nadškofija Gorica (43)
Narodna in univerzitetna knjižnica (500)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper - Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1)
Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (9)
Študijski center za narodno spravo (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (13)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (30)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (37)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (8)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (5)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (4)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (14)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (18)
Založnik
(11)
A. Koblar (2)
A. Schädler (1)
A. Trstenjak (1)
appresso Gabriel Giolito de Ferrari e fratelli (1)
Archidioecesis (43)
Arhivsko društvo Slovenije (9)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (16)
Atelier E. Dzimski's Witwe (1)
August Berthold (1)
Avgust Černigoj (1)
B. Černe (1)
B. Guček (1)
Baragovo misijonišče (1)
Bogoslovni vestnik (2)
Buenos Aires, Foto Sava (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Cyril-Methodian movement (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
D. Rovšek (2)
D. Zorko (1)
Društvo Dobrodelnost (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Družba Jezusova (2)
Družba sv. Cirila in Metoda (2)
Družina (36)
E. Pogorelz (1)
Ekonomska fakulteta (1)
F. Grabjec (1)
F. Grablje (1)
F. Jug (1)
F. Reale (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Foto Staut (1)
Fr. Vesel (1)
Geološki zavod Ljubljana (7)
GV Založba (1)
I. v. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
ICO (1)
impensis Michaelis Promberger ... (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (3)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inženirska zbornica Slovenije (1)
J. Dornig (1)
J. Dzimski (1)
J. Fiausch (1)
J. Massak, V. Vlašič (1)
J. Müller (1)
J. P. Emeršič (1)
J. Pajek (1)
J. Tittl (1)
J. Zalar, A. Knesevič (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (5)
Josip Niko Sadnikar (1)
Jožef Blaznik (1)
Karl Linhart (11)
Karmeličanski samostan (1)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (11)
Knezo-škofijski ordinariat ljubljanski (1)
Kongregacija duhovnikov in bogoslovcev (1)
L.J. Keiser (1)
lastna založba (2)
Lavantinski kn. šk. ordinariat (1)
M. Carposio (1)
M. Drovenik (1)
M. Varl (1)
Marijina kongregacija slovenskih bogoslovcev in duhovnikov (2)
Misijonska družba (1)
Miš (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (14)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
natisjeni pri A. Laikam'ovih naslednikih (1)
neznan (1)
Odenburg, F. M. Kohler, J. Leitner (1)
P. Drešar (1)
P. Robitsch (1)
P. Skoff (1)
P. Tomšič (1)
pisatelj (4)
Planinska zveza Slovenije (5)
po Brattih Murero (1)
Podporno društvo za duhovnike ljubljanske škofije (1)
Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Propagandni odsek pri Izvršnem odboru OF (1)
R. Krach (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (3)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Ribniška farna cerkev (1)
Ruslica (2)
s. n, (1)
s. n. (5)
samozal. Franc Bratuž (75)
samozal. GolKerKavčLot (1)
samozal. J. Voh (1)
samozal. K. Klun (1)
samozal. P. Bratina (1)
samozal. T. Zupan (1)
samozaložba (2)
samozaložba France Gnidovec (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slavnostni odbor (1)
Slov. Straža (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski dom (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski inštitut za revizijo (1)
Slovenski izseljenski duhovniki (55)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (7)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Societá storica del Litorale (2)
spisatelj (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (7)
Svetopisemska družba Slovenije (1)
Študijski center za narodno spravo (4)
Teološka fakulteta (16)
Tiskarna sv. Cirila (31)
Tiskovna zadruga (4)
typis Joannis Friderici Eger (1)
Unio Apostolica (99)
Univerza na Primorskem (8)
Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (11)
Univerza v Mariboru (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V. Bešter (1)
V. Dolenec (1)
V. Gregorič (1)
V. Kunc (1)
V. Lobenwein (2)
Založba Otona Fischerja (1)
Založba tisk. društva (1)
Založba Univerze v Ljubljani (2)
Založba ZRC (2)
Zavod Psihofiza (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (8)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (14)
Zveza ekonomistov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (16)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (19)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Županstvo občine Doline (1)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (951)