Število rezultatov iskanja: 739

Časopisje in članki - oblika
Leto izida
1770 (1)
1775 (1)
18?? (7)
1800-1900 (1)
1816 (1)
1821 (1)
1823 (1)
1826 (1)
1828 (1)
1829-1839 (1)
1840-1849 (1)
1846 (1)
1850 (1)
1850/1860 (1)
1851 (1)
1852 (1)
1853 (1)
1854 (1)
1855 (1)
1856 (1)
1857 (1)
1858 (1)
1859 (2)
186? (2)
187? (1)
1870-1879 (1)
1871 (2)
1872 (1)
1875 (1)
1876 (1)
1879 (1)
188? (1)
1880-1889 (1)
1881 (2)
1882/1898 (1)
1886 (1)
1887 (6)
1889 (12)
189? (4)
1890 (1)
1890-1898 (1)
1891 (1)
1892/1902 (1)
1893 (1)
1894 (1)
1895 (1)
1895/1905 (2)
1895/1910 (1)
1896 (1)
1897 (2)
1898 (3)
1898/1908 (1)
1898-195? (1)
1899 (1)
1899-1904 (1)
19?? (30)
19??-1928 (1)
190? (4)
1900 (5)
1900/1910 (4)
1901-1904 (1)
1902 (1)
1903 (3)
1903/1908 (2)
1904 (4)
1905 (5)
1906 (5)
1906-1909 (1)
1907 (3)
1908 (3)
1909 (5)
191? (5)
1910 (3)
1910/1920 (1)
1910/1930 (1)
1910-1912 (1)
1911 (2)
1912 (2)
1913 (3)
1913/1923 (1)
1914 (2)
1915 (3)
1915/1925 (1)
1916 (3)
1917 (2)
192? (8)
1920 (11)
1920/1929 (2)
1920/1940 (2)
1920-1930 (1)
1921 (5)
1922 (4)
1923 (12)
1923/1933 (7)
1924 (13)
1925 (8)
1926 (18)
1927 (13)
1928 (13)
1929 (4)
193? (9)
1930 (3)
1931 (15)
1932 (14)
1933 (13)
1933/1937 (2)
1934 (12)
1935 (12)
1936 (2)
1937 (2)
1938 (3)
1939 (4)
194? (1)
1940 (2)
1940/1950 (1)
1940/1960 (1)
1941 (2)
1942 (1)
1942-1950 (1)
1943 (1)
1944 (1)
1945 (2)
1947 (1)
1948 (1)
1949 (2)
195? (10)
195?-1894 (1)
195?-1900 (3)
195?-1910 (1)
1950 (2)
1950-1954 (1)
1950-1955 (2)
1950-1960 (2)
1951 (1)
1953 (2)
1954 (1)
1955-1960 (9)
1955-1965 (8)
1956 (1)
1958-1960 (2)
1959 (2)
196? (8)
196?-1900 (1)
1960 (5)
1961 (3)
1962 (4)
1962-1963 (4)
1963 (6)
1964 (19)
1967 (1)
1969 (3)
197? (1)
1974 (1)
1975 (1)
1978 (1)
198? (4)
1980 (1)
1983 (2)
1987 (1)
1988 (3)
1989 (1)
1990 (1)
1991 (1)
1992 (1)
1995 (1)
1996 (2)
1998 (5)
1999 (6)
2000 (4)
2001 (3)
2002 (1)
2003 (8)
2004 (2)
2005 (5)
2006 (6)
2007 (10)
2008 (11)
2009 (8)
2010 (6)
2011 (9)
2012 (15)
2013 (12)
2014 (13)
2015 (10)
2016 (13)
2017 (15)
2018 (9)
2019 (7)
2020 (12)
2021 (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (9)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Čebelarska zveza Slovenije (4)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Družina d.o.o. (7)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (75)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (15)
Knjižnica Ivana Tavčarja (3)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (73)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (5)
Muzejsko društvo Škofja Loka (10)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Nadškofija Gorica (43)
Narodna in univerzitetna knjižnica (360)
Planinska zveza Slovenije (5)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (20)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (28)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (10)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (14)
Založnik
(4)
A. Koblar (2)
A. Landau (1)
A. Schädler (1)
A. Trstenjak (1)
Archidioecesis (43)
Arhivsko društvo Slovenije (9)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (16)
Atelier E. Dzimski's Witwe (1)
August Berthold (1)
Avgust Černigoj (1)
Buenos Aires, Foto Sava (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
D. Rovšek (2)
Društvo Dobrodelnost (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družina (31)
E. Pogorelz (1)
F. Erjavec (1)
F. Grabjec (1)
F. Grablje (1)
F. Jug (1)
F. Reale (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Foto Staut (1)
Fr. Vesel (1)
Geološki zavod, Ljubljana (7)
Gospodarski vestnik (1)
I. v. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
ICO (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
Inženirska zbornica Slovenije (1)
J. Dornig (1)
J. Dzimski (1)
J. Fiausch (1)
J. Massak, V. Vlašič (1)
J. Müller (1)
J. P. Emeršič (1)
J. Tittl (1)
J. Zalar, A. Knesevič (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (5)
Josip Niko Sadnikar (1)
Jožef Blaznik (1)
Karl Linhart (11)
Karmeličanski samostan (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (11)
L.J. Keiser (1)
lastna založba (2)
Lavantinski kn. šk. ordinariat (1)
M. Carposio (1)
M. Drovenik (1)
Miš založba (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (10)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
natisjeni pri A. Laikam'ovih naslednikih (1)
Odenburg, F. M. Kohler, J. Leitner (1)
P. Robitsch (1)
P. Skoff (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
po Brattih Murero (1)
Podporno društvo za duhovnike ljubljanske škofije (1)
Propagandni odsek pri Izvršnem odboru OF (1)
R. Krach (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
s. n, (1)
s. n. (1)
samozal. Franc Bratuž (75)
samozal. GolKerKavčLot (1)
samozal. J. Voh (1)
samozal. P. Bratina (1)
samozal. T. Zupan (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slov. Straža (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski dom (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski inštitut za revizijo (1)
Slovenski izseljenski duhovniki (55)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (7)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (2)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (7)
Svetopisemska družba Slovenije (1)
Teološka fakulteta (12)
Tiskarna sv. Cirila (30)
Tiskarna Sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (4)
typis Joannis Friderici Eger (1)
Univerza na Primorskem (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V. Bešter (1)
V. Gregorič (1)
V. Kunc (1)
V. Lobenwein (2)
Založba Otona Fischerja (1)
Zavod Psihofiza (1)
Zgodovinsko društvo (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (10)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (16)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (9)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (739)