Število rezultatov iskanja: 793

Časopisje in članki - oblika
Leto izida
1770 (1)
1773 (1)
1775 (1)
18?? (7)
1800-1900 (1)
1816 (1)
1821 (1)
1823 (1)
1826 (1)
1828 (1)
1829-1839 (1)
1839-1860 (1)
1840-1849 (1)
1846 (1)
1850 (1)
1850/1860 (1)
1851 (1)
1852 (1)
1853 (1)
1854 (1)
1855 (1)
1856 (1)
1857 (1)
1858 (1)
1859 (2)
186? (2)
187? (1)
1870-1879 (1)
1871 (2)
1872 (1)
1875 (1)
1876 (1)
1879 (1)
188? (1)
1880-1889 (1)
1881 (2)
1882/1898 (1)
1886 (1)
1887 (6)
1889 (12)
189? (4)
1890 (1)
1890-1898 (1)
1891 (1)
1892/1902 (1)
1893 (1)
1894 (1)
1895 (1)
1895/1905 (2)
1895/1910 (1)
1896 (1)
1897 (1)
1898 (3)
1898/1908 (1)
1898-195? (1)
1899 (1)
1899-1904 (1)
19?? (29)
19??-1928 (1)
190? (4)
1900 (5)
1900/1910 (4)
1901-1904 (1)
1902 (1)
1903 (3)
1903/1908 (2)
1904 (4)
1905 (5)
1906 (5)
1906-1909 (1)
1907 (3)
1908 (3)
1909 (5)
191? (5)
1910 (3)
1910/1920 (1)
1910/1930 (1)
1910-1912 (1)
1911 (2)
1912 (2)
1913 (3)
1913/1923 (1)
1914 (2)
1915 (3)
1915/1925 (1)
1916 (3)
1917 (2)
192? (7)
1920 (11)
1920/1929 (2)
1920/1940 (2)
1920-1930 (1)
1921 (5)
1922 (4)
1923 (12)
1923/1933 (7)
1924 (13)
1925 (8)
1926 (18)
1927 (13)
1928 (13)
1929 (4)
193? (9)
1930 (3)
1931 (14)
1932 (14)
1933 (13)
1933/1937 (2)
1934 (12)
1935 (12)
1936 (2)
1937 (1)
1938 (3)
1939 (4)
194? (1)
1940 (2)
1940/1950 (1)
1940/1960 (1)
1941 (2)
1942 (1)
1942-1950 (1)
1943 (2)
1944 (1)
1945 (2)
1947 (1)
1948 (2)
1949 (3)
195? (9)
195?-1894 (1)
195?-1900 (3)
195?-1910 (1)
1950 (2)
1950-1954 (1)
1950-1955 (2)
1950-1960 (2)
1953 (2)
1954 (1)
1955-1960 (9)
1955-1965 (8)
1956 (1)
1958-1960 (2)
1959 (3)
196? (8)
196?-1900 (1)
1960 (6)
1961 (3)
1962 (4)
1962-1963 (4)
1963 (6)
1964 (19)
1967 (1)
1969 (2)
197? (1)
1972 (1)
1974 (1)
1975 (1)
1978 (1)
1979 (1)
198? (4)
1980 (1)
1983 (2)
1987 (2)
1988 (2)
1989 (1)
1990 (1)
1991 (1)
1992 (1)
1995 (1)
1996 (2)
1998 (5)
1999 (6)
2000 (4)
2001 (3)
2002 (1)
2003 (8)
2004 (2)
2005 (8)
2006 (6)
2007 (11)
2008 (13)
2009 (9)
2010 (6)
2011 (9)
2012 (15)
2013 (14)
2014 (14)
2015 (12)
2016 (14)
2017 (17)
2018 (12)
2019 (14)
2020 (17)
2021 (8)
2022 (3)
s. d. (13)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (9)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Čebelarska zveza Slovenije (4)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Družina d.o.o. (7)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (75)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (2)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (15)
Knjižnica Ivana Tavčarja (3)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (73)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (5)
Muzejsko društvo Škofja Loka (13)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Nadškofija Gorica (43)
Narodna in univerzitetna knjižnica (379)
Planinska zveza Slovenije (5)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Študijski center za narodno spravo (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (12)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (24)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (32)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (8)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (4)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (4)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (12)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (17)
Založnik
(6)
A. Koblar (2)
A. Schädler (1)
A. Trstenjak (1)
Archidioecesis (43)
Arhivsko društvo Slovenije (9)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (16)
Atelier E. Dzimski's Witwe (1)
August Berthold (1)
Avgust Černigoj (1)
Baragovo misijonišče (1)
Buenos Aires, Foto Sava (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Cyril-Methodian movement (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
D. Rovšek (2)
Društvo Dobrodelnost (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Družba Jezusova (2)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družina (34)
E. Pogorelz (1)
Ekonomska fakulteta (1)
F. Grabjec (1)
F. Grablje (1)
F. Jug (1)
F. Reale (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Foto Staut (1)
Fr. Vesel (1)
Geološki zavod Ljubljana (7)
GV Založba (1)
I. v. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
ICO (1)
impensis Michaelis Promberger ... (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inženirska zbornica Slovenije (1)
J. Dornig (1)
J. Dzimski (1)
J. Fiausch (1)
J. Massak, V. Vlašič (1)
J. Müller (1)
J. P. Emeršič (1)
J. Tittl (1)
J. Zalar, A. Knesevič (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (5)
Josip Niko Sadnikar (1)
Jožef Blaznik (1)
Karl Linhart (11)
Karmeličanski samostan (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (11)
L.J. Keiser (1)
lastna založba (2)
Lavantinski kn. šk. ordinariat (1)
M. Carposio (1)
M. Drovenik (1)
Marijina kongregacija slovenskih bogoslovcev in duhovnikov (2)
Miš (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (13)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
natisjeni pri A. Laikam'ovih naslednikih (1)
neznano (najverjetneje Ciril Žebot) (1)
Odenburg, F. M. Kohler, J. Leitner (1)
P. Robitsch (1)
P. Skoff (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
po Brattih Murero (1)
Podporno društvo za duhovnike ljubljanske škofije (1)
Propagandni odsek pri Izvršnem odboru OF (1)
R. Krach (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (3)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Ruslica (2)
s. n, (1)
s. n. (5)
samozal. Franc Bratuž (75)
samozal. GolKerKavčLot (1)
samozal. J. Voh (1)
samozal. P. Bratina (1)
samozal. T. Zupan (1)
samozaložba (1)
samozaložba France Gnidovec (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slov. Straža (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski dom (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski inštitut za revizijo (1)
Slovenski izseljenski duhovniki (55)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (7)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (2)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (7)
Svetopisemska družba Slovenije (1)
Študijski center za narodno spravo (2)
Teološka fakulteta (15)
Tiskarna sv. Cirila (30)
Tiskarna Sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (4)
typis Joannis Friderici Eger (1)
Univerza na Primorskem (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (10)
Univerza v Mariboru (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V. Bešter (1)
V. Gregorič (1)
V. Kunc (1)
V. Lobenwein (2)
Založba Otona Fischerja (1)
Zavod Psihofiza (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (8)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (12)
Zveza ekonomistov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (16)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (18)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (793)