Število rezultatov iskanja: 205

Časopisje in članki - oblika
Založnik
(3)
A. Hartleben (1)
A. Hartleben's Verlag (1)
A. M. Strgačić (1)
Academia scientiarum et artium slv. merid. (1)
Agencija za fotodokumentaciju (2)
Arnoldische Buchhandlung (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (19)
chez La société typographique (1)
coi tipi del Ljudevito Gaj (1)
Denicke (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo študentov biologije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (7)
Državna založba Slovenije (1)
Duhan (1)
ECTF (1)
Emona Globtur (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
'Gradski magazin' (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Izdavački zavod 'Jugoslavija' (1)
J. Pelikan (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (33)
Jakopičev paviljon (1)
Jožef Blaznik (3)
Katoliško tiskovno društvo (16)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
per il conzatti a S. Bartolommeo .. (1)
presso Alvise Milocco (1)
Presso Antonio Zatta e figli (1)
printed for Richard Phillips ... by J.G. Barnard (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Putnik (2)
RTV (3)
RTV, ZKP (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (19)
Selbstverlag Gravosa (1)
Slobodna Dalmacija (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (16)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
slovotiskarnici Bratja Battara (1)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (19)
sous le direction de Née (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (5)
Turistički savez (2)
Turistički savez Srednje Dalmacije (1)
Turističko društvo (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Verlag der J.G. Cotta'scen Buchhandlung (1)
Verlag von Gustav Mayer (1)
Založba ZRC (12)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (19)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (19)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (19)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (205)