Število rezultatov iskanja: 4166

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (3)
Acta carsologica (8)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta geographica Slovenica (5)
Acta historiae artis Slovenica (6)
Acta Histriae (7)
Acta neophilologica (2)
Acta silvae et ligni (1)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Annales. Series historia naturalis (3)
Anthropos (Ljubljana) (3)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheološki vestnik (24)
Arhivi (47)
Ars et humanitas (1)
Blejske novice (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Carniola (1908-1909) (7)
Carniola (1910-1919) (35)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
De musica disserenda (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (15)
Documenta Praehistorica (3)
Dolenjski razgledi (64)
Dolenjski zbornik (5)
Dom in svet (Ljubljana) (6)
Dve domovini (4)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog (Ljubljana) (7)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (11)
Farmacevtski vestnik (1)
Folia biologica et geologica (1)
Geografski obzornik (6)
Geografski vestnik (9)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (4)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (14)
Gozdarski vestnik (2)
Hacquetia (6)
Hladnikia (Ljubljana) (4)
Hmeljarski bilten (1)
Jezik in slovstvo (14)
Jezikoslovni zapiski (3)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (7)
Kronika (Ljubljana) (118)
Laibacher Wochenblatt (302)
Les (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (10)
Loški razgledi (48)
Muzikološki zbornik (5)
Naša vez (Bled) (5)
Natura Sloveniae (7)
Notranjec (7)
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani (903)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Otrok in knjiga (1)
Petrazredna dekliška šola (Kranj) (10)
Planinski vestnik (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Revija za geografijo (1)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Scopolia (4)
Scopolia. Supplementum (2)
Skupščinski Dolenjski list (554)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (14)
Smučina Elan (218)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (1)
Stati inu obstati (9)
Svet ptic (2)
Šolska kronika (5)
Štirirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (13)
Štirirazredna deška in trirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (1)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (9)
Uradni vestnik Dolenjske (75)
Uradni vestnik Gorenjske (945)
Uradni vestnik okraja Kranj (49)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vakuumist (2)
Varstvo narave (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vojaška zgodovina (1)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Wochentliches Kundschaftsblatt des Herzogthums Krain (52)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (5)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zdravniški vestnik (4)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovinski časopis (35)
Železne niti (1)
Leto izida
???? (10)
????-1903 (1)
????-1905 (1)
????-1935 (1)
1570 (1)
1575 (1)
1576 (1)
1584 (1)
1589 (3)
1593 (1)
1649 (1)
1657 (1)
1670/1706 (1)
1673 (1)
1674 (1)
1680 (1)
1680/1702 (1)
1681 (3)
1684 (1)
1687 (1)
1691 (1)
1699 (1)
1701 (2)
1707 (2)
1709 (1)
1710 (1)
1713 (1)
1714 (2)
1714/1730 (1)
1732-1757 (1)
1739 (2)
1746 (1)
1752 (1)
1758-1761 (2)
1760/1777 (1)
1771-1780 (1)
1775 (52)
1778 (1)
1781 (1)
1782 (1)
1789/1791 (1)
1790 (1)
1791 (1)
1791/1806 (3)
1792 (1)
1795 (4)
1796 (1)
1797 (2)
1799 (1)
18?? (1)
1803 (1)
1804 (43)
1805 (44)
1807 (1)
1809 (2)
1810 (1)
1814 (7)
1815 (52)
1815/1825 (1)
1816 (53)
1817 (53)
1818 (52)
1828 (1)
1832 (1)
1842 (1)
1842/1848 (1)
1843 (1)
1843/1852 (1)
1850 (1)
1850/1890 (1)
1852 (1)
1852-1854 (1)
1855 (1)
1860 (1)
1860/1870 (1)
1862 (2)
1863 (44)
1864 (24)
1865 (12)
1865-1866 (4)
1866 (34)
1867 (15)
1868 (29)
1869 (24)
1870 (11)
1871 (20)
1872 (16)
1873 (7)
1873-1874 (4)
1874 (20)
1874-1876 (1)
1875 (20)
1876 (38)
1877 (12)
1877/1890 (1)
1878 (18)
188? (1)
1880 (18)
1881 (21)
1882 (20)
1883 (20)
1884 (19)
1885 (11)
1885-1886 (5)
1886 (18)
1886-1887 (5)
1886-1910 (1)
1887 (19)
1887-1888 (4)
1888 (36)
1889 (25)
189?-1908 (1)
1890 (20)
1890/1891 (1)
1890-1910 (1)
1891 (2)
1891/1892 (1)
1892 (26)
1892/1893 (1)
1892-1893 (5)
1893 (11)
1893/1894 (1)
1893-1894 (5)
1894 (16)
1894/1895 (1)
1894-1895 (5)
1894-1910 (1)
1895 (16)
1895/1896 (1)
1895-1896 (5)
1896 (22)
1896/1897 (1)
1896-1897 (5)
1896-1910 (1)
1897 (18)
1897/1898 (1)
1897-1898 (6)
1897-1900 (1)
1897-1904 (1)
1897-1909 (1)
1897-1910 (2)
1898 (22)
1898/1899 (1)
1898-1899 (5)
1898-19?? (1)
1898-1900 (1)
1898-1903 (1)
1898-1904 (2)
1898-1905 (1)
1898-1906 (1)
1898-1907 (1)
1898-1908 (3)
1898-1909 (2)
1898-1910 (3)
1899 (27)
1899/1900 (1)
1899-1900 (6)
1899-1902 (1)
1899-1904 (1)
1899-1905 (1)
1899-1907 (1)
1899-1909 (3)
1899-1910 (1)
19?? (2)
190? (2)
1900 (21)
1900/1901 (1)
1900-1901 (5)
1900-1903 (1)
1900-1904 (2)
1900-1905 (1)
1900-1906 (1)
1900-1907 (1)
1900-1910 (1)
1901 (20)
1901/1902 (1)
1901-1902 (6)
1901-1906 (1)
1901-1909 (3)
1901-1910 (1)
1902 (4)
1902/1903 (1)
1902-1903 (2)
1902-1905 (3)
1902-1909 (1)
1903 (19)
1903/1904 (1)
1903-1905 (1)
1903-1907 (1)
1903-1908 (1)
1903-1910 (1)
1903-1911 (1)
1904 (13)
1904/1905 (1)
1904-1906 (1)
1905 (25)
1905/1906 (1)
1905-1907 (5)
1905-1908 (1)
1905-1909 (1)
1905-1910 (1)
1905-1935 (1)
1906 (11)
1906/1907 (1)
1906/1918 (1)
1906-1909 (1)
1907 (3)
1907/1908 (1)
1908 (18)
1908/1909 (1)
1908-1910 (4)
1909 (23)
1909/1910 (1)
1910 (26)
1910/1911 (1)
1911 (8)
1911/1912 (1)
1911-1912 (5)
1912 (21)
1912/1913 (1)
1912-1913 (4)
1913 (10)
1913/1914 (1)
1914 (6)
1915 (6)
1916 (11)
1917 (4)
1918 (1)
1918/1919 (3)
1919 (1)
1920 (1)
1924 (1)
1925 (1)
1928 (2)
1929 (2)
1930 (1)
1931 (1)
1933 (2)
1934 (2)
1936 (3)
1941 (2)
1942 (1)
1943 (3)
1944 (1)
1945 (1)
1950-1951 (1)
1952 (2)
1953 (5)
1953-1954 (1)
1955 (3)
1956 (10)
1957 (7)
1958 (2)
1959 (19)
1960 (10)
1961 (11)
1962 (50)
1963 (14)
1963-1964 (2)
1964 (56)
1965 (70)
1966 (65)
1967 (63)
1968 (62)
1969 (69)
1970 (61)
1970-1971 (2)
1971 (47)
1972 (57)
1973 (62)
1974 (63)
1975 (58)
1976 (72)
1977 (72)
1977/1978 (1)
1978 (77)
1979 (79)
1980 (73)
1981 (77)
1982 (66)
1983 (57)
1984 (43)
1985 (25)
1986 (32)
1987 (31)
1988 (25)
1989 (27)
1990 (26)
1991 (28)
1992 (7)
1993 (8)
1994 (20)
1995 (58)
1996 (65)
1997 (63)
1998 (48)
1999 (64)
2000 (44)
2001 (10)
2002 (58)
2003 (58)
2004 (17)
2005 (17)
2006 (23)
2007 (17)
2008 (10)
2009 (18)
2010 (41)
2011 (26)
2012 (26)
2013 (31)
2014 (16)
2015 (18)
2016 (30)
2017 (21)
2018 (7)
2019 (3)
2020 (12)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (47)
Botanično društvo Slovenije (4)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (5)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Geološki zavod Slovenije (3)
Gorenjski glas d.d. (993)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
Kmetijska založba Slovenj Gradec (1)
Knjižnica A. T. Linharta (218)
Knjižnica Ivana Tavčarja (36)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (4)
Knjižnica Miklova hiša Ribnica (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (708)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (2)
Mariborska knjižnica (2)
Matična knjižnica Kamnik (1)
Mestna knjižnica Kranj (284)
Mestna knjižnica Ljubljana (10)
Ministrstvo za obrambo RS (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (48)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1734)
Osrednja knjižnica Celje (8)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (7)
Planinska zveza Slovenije (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (6)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (2)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko etnološko društvo (14)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (9)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Študentska založba (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (7)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (29)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (48)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (15)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (99)
Založnik
[Friedrich Reichardt] (1)
A. Ferreira (1)
A. Hartleben (1)
A. Koblar (1)
A. Kobler (1)
A. Krošl (1)
A. Ziegler (1)
an Tag gegeben und verlegt durch Matthaem Merian (1)
Arhivsko društvo Slovenije (47)
B. Kuhar (1)
Belokranjski muzej (1)
bey Adam Friderich Reichhardt ... (2)
bey Artaria und Comp. (1)
bey Homanns Erben (1)
bey Joh. Georg Mayr ... (1)
bey Johann Paul Krauss (1)
bey Joseph Thadaeo Mayr ... (1)
bey Josepho Thaddaeo Mayr (1)
Biblioteca Apostolica Vaticana (1)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (4)
by I. B. Elwe & D. M. Langeveld (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Chez l´auteur (1)
chez le Sr. Iaillot ... (1)
Columbia Graphophone (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
D. Češarek (1)
Deželna zveza za tujski promet na Kranjskem (1)
Deželni odbor kranjski (903)
Dolenjska založba (1)
Dolenjski list (693)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo mladih geografov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo učiteljev in šolskih prijateljev okraja Logaškega (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Družba Jezusova (3)
durch Hanss Mannel (1)
Eger (1)
Elan (218)
Epid-Paralele (1)
Etnografski muzej (21)
ex officina Ioannis Manlii (1)
F. Bamberg (1)
F. Dular (1)
F. Pavlin (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (3)
Folklorna skupina (1)
formis J. G. Mayr ... (1)
G. Mercator (2)
G. Valk (1)
gedruckt bey Anna Elisabetha Reichhardtin ... (2)
gedruckt den Johann Friedrich Eger (1)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr (1)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr ... (1)
gedruckt in der Eger''schen Gubernial-Buchdruckerei (1)
gedruckt vnd verlegt durch Josephum Thaddaeum Mayr (1)
gedruckt, durch Johann Georgen Mayr ... (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Genija (2)
Geografski institut JNA (5)
Geographisches Institut (1)
Geološki zavod (3)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Gervais Clouzier (1)
Glasbena Matica (1)
Gorenjska turistična podzveza (1)
Gorenjski glas (945)
Gorenjski muzej (3)
Gorenjski tisk (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Halm und Goldmann (1)
I. Kleinmayr (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
Ignaz Merk (1)
Im Verlage des Kunst und Industrie Comptoirs (1)
Im Verlage Des Landeskomitees Für Krain In Der Ersten Internationalen Jagdausstellung In Wien (1)
im Verlage des Landesverbandes für Fremdenverkehr in Krain (1)
im Verlagsgewölbe des k. k. Schulbücher-Verschleisses bey St. Anna in der Johannis-Gasse (1)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (5)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
J. Bermann (1)
J. F. Eger (52)
J. Giontini (1)
J. Krajec (1)
J. Pertes (1)
J. Rigler (1)
J. Stanonik (1)
J. Wagner (1)
J. Wyld (1)
Jožef Blaznik (1)
Jurij Stadelmann (302)
K. Stucker's, Kunstanstalt (1)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (8)
k.k. Ministerium des Innern (1)
Katoliško tiskovno društvo (6)
Kleinmayr & B. (1)
Kleinmayr & Bamberg (2)
Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Kmetijska založba (1)
Krajni šolski svet (23)
Leonova družba (1)
Ljubljana: A. Paušič (1)
Ljudska šola (1)
M. Frisch (1)
M. Pleničar (1)
Maks Šeber (7)
Mariborska knjižnica (1)
Matica Slovenska (1)
Mayer & Co. (1)
Meyer (1)
Militärgeographisches Institut (4)
Milocco (1)
Musealverein für Krain (7)
Muzej revolucije (1)
Muzejsko društvo (49)
Muzejsko društvo za Kranjsko (35)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Norimbergae (1)
Občina (1)
Občina Bled (1)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (15)
Odsek za planiranje (1)
Okrajni ljudski odbor (1)
Österreichisch-Ungarischen Revue (1)
P. Habič (1)
P. Kozler (1)
Paralele (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoški inštitut (1)
per F. de Witt (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pokrajinski muzej NOB (1)
Poljane in Hotovlje pri Škofji Loki (1)
printed by T. R. for Benj. Tooke ... (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (6)
Progres (1)
R. Friedländer & Sohn (1)
R. v. Waldheim-Jos. Eberle & Co. (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (3)
Reilly'sches geograph. Verschleis-Komptoir (1)
Reilly'sches geograph. Verschleiß-Komptoir (3)
Rudolf M. Rohrer (1)
Sacher-Masoch (1)
samozal. (1)
samozal. I. Lapajne (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozaložba (3)
Schönwetter (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Slavistično društvo Slovenije (14)
Slovene Welding Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (49)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (11)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko etnološko društvo (15)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (9)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (6)
Splošna bolnišnica (1)
stiskane per Christianu Grosserju (1)
sumpt. & typis Joann. Baptistae Mayr ... (1)
Sumptibus Vidua et Haeredum Gerardi de Iudais (1)
Svet za šolstvo OLO (1)
Študentska založba (2)
T. Mollo (1)
Tajništvo za šolstvo, prosveto in kulturo OLO (1)
Teološka fakulteta (1)
The Austrian Lloyd''s (1)
Tiskarna - Dolenjska založba Novo mesto (5)
Tiskovna zadruga (10)
Turistica (1)
typis Joannis Baptistae Mayr ... (1)
Učiteljska tiskarna (1)
Univerza na Primorskem (6)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (5)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Uradni vestnik okraja Kranj (49)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V. Bohinec (1)
V. Šribar (1)
Verlag der Kunsthandlung H.F. Müller (1)
Verlag der philharmonischen Gesellschaft (1)
Verlegt bey Franz Xaver Miller (3)
Vezenine (5)
Vojnogeografski institut (9)
W.E.A. v. Schlieben (1)
W.S. Orr ... (1)
Založba okrajne učiteljske knjižnice Novomeške (1)
Založba ZRC (24)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Založila Katol. Bukvarna (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod RS za zaštitu prirode (1)
Zavod za gospodarski razvoj (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (11)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (6)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (15)
Zveza romskih skupnosti Umbrella - Dežnik, Anglunipe - RIC (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (41)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (106)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (6)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (4166)