Število rezultatov iskanja: 137

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Didakta (6)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (5)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (10)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (44)
Onkološki inštitut Ljubljana (15)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (15)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
(1)
A. Tomšič (2)
Agencija RS za okolje (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Aria Records (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (8)
Biotehniška fakulteta (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (2)
Didakta (6)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Družba Jezusova (3)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (2)
Fakulteta za energetiko (5)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Goga (1)
Helidon (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (3)
Kancerološko združenje SZD (1)
Katoliško tiskovno društvo (5)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
LEXPERA (2)
Litostroj E.I., podjetje za izdelavo energetske in industrijske opreme, d.o.o. (1)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (1)
Metalurški inštitut el at. (1)
Muzejsko društvo (1)
Narodna galerija (5)
Nova revija (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (7)
Onkološki inštitut (12)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (2)
samozal. T. Pinter (1)
Slovene Welding Society (2)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
SZDL (6)
Tiskovna zadruga (2)
Tovarna Saturnus (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Novi Gorici (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Združenje pevskih zborov Primorske (1)
ZKP, RTV (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (6)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (9)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (4)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (137)