Število rezultatov iskanja: 572

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (2)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Atlanti (2)
Bilten (Društvo Slovenaca Sava u Beogradu) (36)
Bogoslovni vestnik (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dogovori (4)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (3)
Dom in svet (Ljubljana) (57)
Domoljub (Ljubljana) (1)
Dve domovini (1)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (1)
Geografski vestnik (1)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Gradbeni vestnik (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (6)
Jezik in slovstvo (8)
Jezikoslovni zapiski (1)
Knjižnica (3)
Kronika (Ljubljana) (2)
Kronika slovenskih mest (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (104)
Muzikološki zbornik (4)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (13)
Naša skupnost (Ljubljana) (6)
Naše delo (Ptuj) (9)
Nerazvrščeno - članki (4)
Novi svet (Ljubljana) (3)
Organizacija znanja (2)
Otrok in knjiga (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Ptujski list (3)
Slavistična revija (5)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenski gospodar (27)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialno delo (4)
Sodobnost (1963) (9)
Štajerc (2)
Teorija in praksa (4)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Učiteljski tovariš (46)
Urbani izziv (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Verba hispanica (1)
Zbor občanov (5)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovina za vse (3)
Zgodovinski časopis (9)
Zvonček (Ljubljana) (10)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (36)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Knjižnica Ivana Potrča (15)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (3)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (9)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (50)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (339)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (13)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (38)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
ZRC SAZU (8)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Založnik
(2)
Arheološki institut (Beograd) (1)
Arheološki muzej (Beograd) (3)
Arheološki muzej (Zagreb) (3)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Audibook (1)
Beograd (1)
Cankarjev dom (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Collegium musicum (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (27)
Društvo Slovencev 'Sava' v Beogradu (9)
Državna založba Slovenije (12)
Duvan (3)
Editorial Científica de la Facultad de Filosofía y Letras (1)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za socialno delo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Federalni odbor ESZDNJ za Slovenijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Giro 'Beograd' (1)
Glasbena matica (2)
Goga (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
International Institute for Archival Science (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (46)
Jugoturist (2)
Jugoturist Beograd (3)
Karl Linhart (2)
Katoliško tiskovno društvo (57)
Knjiž. 'La Frans' (1)
Knjižara Puljo nasl. Sedlar (1)
Krk (1)
L. Paller (5)
Lesnina (1)
M. Kolar, Ljubljana (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna občina (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Muzej grada Beograda (1)
Muzej novejše zgodovine (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Narodni muzej (Ljubljana) (3)
Naše delo (9)
Novosadsko žensko muzičko udruženje (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Officine graffiche Athesia (1)
OK SZDL Bežigrad (5)
OK SZDL Ljubljana Center (4)
Partizanska knjiga (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (1)
PKP, RTV (1)
Pomoravlje promet (1)
Putnik (1)
Radio televizija Beograd, PGP (1)
Revija (1)
Ruska misao (1)
RVJ (1)
samozal. J. Kenda (13)
samozal. R. Kušej (1)
Sanje (1)
Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (6)
Slavistično društvo Slovenije (13)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski gledališki muzej (3)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (1)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (13)
Societá storica del Litorale (3)
Štampa (1)
Teološka fakulteta (3)
Tiskarna sv. Cirila (27)
Tiskarna Trilof (1)
Tiskovna zadruga (107)
Tourist association of Yugoslavia (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Tucović (1)
Turistička štampa (5)
Turistički savez Jugoslavije (3)
Turistkomerc (1)
typis Josephi Thaddaei Mayr ... (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Veterinarska fakulteta (1)
Zadružna knjiga (5)
Založba ZRC (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza kulturnih organizacij Ljubljana - Bežigrad (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (572)