Število rezultatov iskanja: 329

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (1)
Acta carsologica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (13)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (6)
Acta silvae et ligni (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (2)
Annales. Series historia et sociologia (8)
Annales. Series historia naturalis (8)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arheo (2)
Arheološki vestnik (6)
Ars et humanitas (1)
Balkan traveller (3)
Bogoslovni vestnik (1)
Central European Public Administration Review (1)
Časopis za kritiko znanosti (10)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Dialogi (4)
Documenta Praehistorica (17)
Dom in svet (Ljubljana) (16)
Dve domovini (5)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (1)
Folia biologica et geologica (1)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (2)
Geographica Slovenica (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (1)
Hacquetia (8)
Igra ustvarjalnosti (2)
Illiesia (2)
Informatica (Ljubljana) (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Kronika (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (3)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (6)
Naše gospodarstvo (2)
Natura Sloveniae (3)
Organizacija znanja (2)
Pedagoška obzorja (1)
Pravnik (1)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (6)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za geografijo (1)
Slavistična revija (4)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenski gospodar (45)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (4)
Studia mythologica Slavica (4)
Svet ptic (2)
Štajerc (15)
Teorija in praksa (17)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (3)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (10)
Zvonček (Ljubljana) (4)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
CEATM, Poslovno svetovanje in turistično posredništvo (3)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Knjižnica Ivana Potrča (15)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Mestna knjižnica Ljubljana (4)
Nacionalni inštitut za biologijo (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (123)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Pedagoška obzorja (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (15)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Študentska založba (10)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (8)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (23)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (16)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (25)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (11)
Založnik
A. Hartleben (1)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
CEATM, Poslovno svetovanje in turistično posredništvo (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (16)
chez N. M. Tilliard (1)
DP ZORA - Onkološki inštitut (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo študentov biologije (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (4)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
F.L. Herbig (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (9)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Geological Survey of Slovenia (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
H. Fries (1)
Heinrich Steiner (1)
in der akadem. Buchhandlung von J.C.B. Mohr (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institute for Ethnic Studies (4)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (5)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J. A. K. Mladost - Balkan (1)
J. Cherbuliez (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Jožef Blaznik (1)
Karl Linhart (15)
Katoliško tiskovno društvo (16)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
LDS (2)
Meyer & Zeller (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (3)
Mississipi College, Dept. of Biology (2)
Movit (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (3)
Obzorja (4)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (17)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Peace Institut (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška obzorja (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje, dr. Andrej Raspor s.p. (1)
Plon (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (4)
RTV (1)
RTV Slovenija (1)
S. Poljanšek (1)
s.n. (1)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (16)
Science and Research Centre, Annales ZRS (1)
SEENPM (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (10)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (13)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (16)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (3)
Študentska založba (7)
The American Institute for Balkan Affairs (1)
Tiskarna sv. Cirila (45)
Tiskovna zadruga (3)
Učiteljska Tiskarna (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
V. Stupar (1)
Vandenhoeck und Ruprecht (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (8)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba ZRC (4)
založil urednik (1)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo, SZD (2)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (16)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (16)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (8)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (11)
Išči med rezultati (329)