Število rezultatov iskanja: 48200

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (3)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (10)
Acta neophilologica (11)
Acta silvae et ligni (1)
Akademija MM (1)
Amerikanski Slovenec (4127)
Amerikanszki Szlovencov glász (104)
Ameriška domovina (5600)
Angeljček (2)
Annales. Series historia et sociologia (4)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Ars et humanitas (7)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Atlanti (1)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (561)
Azijske in afriške študije (1)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (1)
Bogoslovni vestnik (4)
Cankarjev glasnik (69)
CEPS journal (1)
Clevelandska Amerika (1232)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (15)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
Delo in varnost (1)
Dialogi (4)
Dom in svet (Ljubljana) (34)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (35)
Edinost (Chicago) (777)
ELOPE (Ljubljana) (2)
Enakopravnost (ZDA) (6521)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (11)
Filozofski vestnik (4)
Gea (Ljubljana) (2)
Geodetski vestnik (1)
Geografija v šoli (2)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (4)
Glas naroda (New York) (13084)
Glas svobode (Pueblo (Col.)) (558)
Glasilo KSK jednote (1648)
Glasilo Slovenske narodne podporne jednote (125)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (7)
Gozdarski vestnik (1)
Hacquetia (1)
IB revija (Ljubljana) (2)
Illiesia (2)
Image analysis and stereology (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jugoslovenski obzor (71)
Kakovostna starost (1)
Kmetijske in rokodelske novice (38)
Knjižnica (1)
Komar (5)
Kronika (Ljubljana) (4)
Kronika slovenskih mest (1)
Kula (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (5)
Ljubljanski zvon (20)
Loški razgledi (4)
Mednarodna revija za javno upravo (2)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (1)
Narodna sloga (2)
Naš dom (New York) (19)
Naša skupnost (Jugoslavija) (6)
Nova doba (Cleveland) (964)
Nova domovina (322)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Otrok in knjiga (1)
Planinski vestnik (9)
Poligrafi (1)
Pravnik (2)
Primerjalna književnost (3)
Proletarec (Chicago) (2238)
Prosveta (ZDA) (9081)
Proteus (4)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Ptujski list (2)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Retrospektive (1)
Revus (Ljubljana) (3)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (2)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (3)
Sloga (Cleveland) (26)
Slovenske novice (1916-1920) (109)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski gospodar (101)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenski svet (7)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1933) (3)
Sodobnost (1963) (16)
Svet ptic (1)
Svoboda (5)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (22)
Štajerc (21)
Teorija in praksa (16)
The Voice of youth (Chicago, Ill.) (263)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (3)
Urbani izziv (3)
Varstvo narave (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Verba hispanica (5)
Vertec (1871) (4)
Zbor občanov (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zgodovina za vse (4)
Zgodovinski časopis (11)
Zvonček (Ljubljana) (2)
Leto izida
1745 (1)
1769 (1)
1770 (1)
1771 (1)
1775 (1)
1779 (2)
1780 (1)
1782 (1)
1787 (1)
1789 (1)
1790 (1)
1791 (1)
1792 (1)
1793 (1)
1795 (1)
1796 (1)
18?? (1)
1825 (1)
1829 (1)
1830 (1)
1833 (2)
1835 (1)
1836 (1)
1837 (3)
1843 (1)
1845 (1)
1846 (3)
1847 (2)
1848 (1)
1851 (3)
1853 (2)
1855 (1)
1856 (2)
1857 (2)
1861-1862 (1)
1863 (1)
1865 (1)
1872 (1)
1873 (1)
1875 (1)
1880 (1)
1881 (2)
1882 (3)
1883 (4)
1888 (3)
1889 (2)
1891 (7)
1892 (40)
1893 (6)
1894 (8)
1895 (10)
1896 (1)
1897 (4)
1898 (82)
1899 (113)
19?? (2)
1900 (112)
1901 (157)
1902 (173)
1903 (256)
1904 (412)
1905 (422)
1906 (419)
1907 (742)
1908 (489)
1909 (579)
1910 (571)
1911 (568)
1912 (623)
1913 (642)
1914 (572)
1915 (592)
1916 (867)
1917 (1008)
1918 (992)
1919 (809)
1920 (1150)
1921 (1207)
1922 (1077)
1923 (1079)
1924 (1006)
1925 (974)
1926 (1032)
1927 (1007)
1928 (1054)
1929 (946)
193? (1)
1930 (1178)
1931 (1028)
1932 (1258)
1933 (990)
1934 (1093)
1935 (1074)
1936 (1487)
1937 (1410)
1937/1938 (2)
1938 (1305)
1938/1939 (1)
1939 (1608)
1939/1940 (12)
1940 (1493)
1940/1941 (13)
1941 (1504)
1941/1942 (12)
1942 (1359)
1942/1943 (7)
1943 (1451)
1944 (1390)
1945 (1322)
1946 (844)
1947 (827)
1948 (817)
1949 (569)
1950 (295)
1951 (273)
1952 (257)
1953 (257)
1953-1954 (2)
1954 (250)
1955 (251)
1956 (255)
1957 (66)
1965 (2)
1967 (2)
1968 (6)
1972 (1)
1976 (1)
1977 (1)
1980-1990 (1)
1983 (2)
1984 (3)
1986 (2)
1987 (2)
1988 (4)
1989 (3)
1990 (3)
1991 (5)
1992 (11)
1993 (16)
1994 (6)
1995 (6)
1996 (10)
1997 (5)
1998 (15)
1999 (9)
2000 (6)
2001 (7)
2002 (4)
2003 (7)
2004 (8)
2005 (14)
2006 (9)
2007 (5)
2008 (3)
2009 (4)
2010 (4)
2011 (5)
2012 (17)
2013 (33)
2014 (11)
2015 (12)
2016 (15)
2017 (20)
2018 (17)
2019 (19)
2020 (19)
2021 (7)
Izvor
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Družina d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (5)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča (26)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (16)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (835)
Mladinska knjiga (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (46988)
Planinska zveza Slovenije (9)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (104)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Študentska založba (12)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (22)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Zedinjena Slovenija (22)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
ZRC SAZU (22)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Založnik
(2)
1A internet (1)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (6521)
Audibook (1)
Banka Slovenije (1)
bei Friedrich Wilhelm Michaelis (1)
Beletrina (1)
Bethlehem, Pa. : American Windish Publishing, 1921-1954 (104)
bey Kaulfuss und Krammer (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Bukovnik (1)
Cankarjeva ustanova (69)
Cankarjeva založba (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
chez D.J. Changuion (1)
chez Jules Henri Pott et comp. (1)
chez Saillant & Nyon (1)
chez Samuel Pitra ... (1)
City merchandise (1)
Columbia (6)
Columbia graphophone co. (2)
Columbia graphophone company (2)
Corona (1)
Druck und Verlag der Mechitaristen-Congregations-Buchhandlung (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (17)
Duncker & Humblot (1)
Edinost (777)
Edinost Publishing (4127)
Edward Kalish (1232)
Etnografski muzej (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (9)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (2)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (11)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
Franz Saler (1)
gedruckt und verlegt bey ... Thomas von Wierings (1)
Glas naroda (13084)
Glasbena mladina (2)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
GV Revije (3)
H. Costenoble (1)
Helidon (2)
Herder (1)
Ico (1)
ICO (1)
im Verlag bei H.R. Sauerländer (1)
Institute for Slovene Emigration Research (25)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (35)
International Institute for Archival Science (1)
ISPO (1)
J. Blaznik (1)
J. Debevec (5600)
J. G. Cotta (1)
J. Pavlin (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
Jadran (2)
Jakopičev paviljon (1)
Janez Giontin (1)
Janez Giontini (1)
Jožef Blaznik (38)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (2238)
Jugoslovanska katoliška jednota (964)
Jugoslovanska prosvetna zadruga Svoboda (5)
Jugoslovanski narodni svet (7)
Karl Linhart (21)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (34)
Kinematografi (1)
Klub Revus (3)
Konzorcij (2)
Kranjsko - slovenska katoliška jednota (53)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (1595)
Krščanska kulturna zveza - KKZ (1)
Kulturni center (1)
L. Funtek (1)
LDS (5)
Litera (1)
M. J. Pleše (19)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (1)
Martin Konda (558)
Mavrica (1)
MeritUM (1)
Mestna občina (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (2)
Miš (1)
Mladinska knjiga (6)
Modrijan (1)
Muzejsko društvo (4)
na prodaj per Janesu Klemensu ... (3)
natisnil I. od Kleinmayr (1)
natisnil Joshef Blasnik (2)
natisnila Rosalja Eger (1)
New York : Frank Krže (5)
neznano (najverjetneje Ciril Žebot) (1)
Nova revija (1)
O. Purfüst (1)
Obzor (71)
Obzorja (5)
OK SZDL Bežigrad (1)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
pisatelj (1)
Pittsburgh prints (1)
Planinska zveza Slovenije (9)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (3)
printed at the Logographic press; and sold by J. Walter (1)
printed by J. Nichols, for T. Cadell ... (1)
printed by James and Johnson (1)
printed by W. Mowbray, and sold by Mr. Jordan (1)
printed for A. Strahan and T. Cadell: and sold by T. Cadell jun. and W. Davies (1)
printed for E. and C. Dilly ... and J. Almon ... (1)
printed for Edward and Charles Dilly ... (1)
printed for G. G. J. and J. Robinson (1)
printed for J. Johnson (1)
Printed For The Author (1)
printed for the author's widow; and sold by T. Payne ... (1)
printed for William Lane (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
Prosvetna matica (1)
reprinted for J. Johnson ... (1)
Rokus Klett (1)
RTB (1)
RTV (2)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (2)
Ruslica (1)
s' zherkami bratov Tanzér (1)
s. n. (1)
Salve (2)
samozaložba (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Sloga (26)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene National Benefit Society (263)
Slovenian American Times (1)
Slovenian Research Center of America (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (3)
Slovenska narodna podporna jednota (9207)
Slovenska Narodna Zveza (1)
Slovenski etnografski muzej (12)
Slovenski frančiškani v ZDA (561)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko tiskovno društvo (109)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (6)
Societa storica del Litorale (6)
Societá storica del Litorale (4)
Sraka (2)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (14)
T. Lubarda (1)
Teološka fakulteta (4)
The American postcard (1)
The Postcard factory (1)
Tiskarna 'Clevelandske Amerike' (1)
Tiskarna sv. Cirila (101)
Tiskovna družba Nove domovine (322)
Tiskovna zadruga (22)
U.S.S. Concert Band (1)
UMco (1)
Unio cleri (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Uradni list Republike Slovenije (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Vesna film (2)
Victor (7)
Visoka šola za politične vede (7)
Vladavina Kraljestva, zavod za družbeni napredek (1)
Wonday photo center (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod Marianum (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Zedinjena Slovenija (22)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (10)
ZKP RTV Slovenija (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (15)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (11)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Župnijsko predstojništvo (1)
Išči med rezultati (48200)