Število rezultatov iskanja: 125066

Tip gradiva
Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (2)
Acta historiae artis Slovenica (9)
Acta Histriae (37)
Acta neophilologica (10)
Amfiteater (Ljubljana) (2)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (19190)
Annales. Series historia et sociologia (17)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (5)
Anzeigeblatt zur Laibacher Zeitung (658)
AR. Arhitektura, raziskave (4)
Argo (1892-1903) (108)
Arheo (1)
Arhivi (20)
Ars et humanitas (15)
Asian studies (1)
Atlanti (9)
Avstralski Slovenec (18)
Avtonomist (187)
Azijske in afriške študije (2)
Beseda o sodobnih vprašanjih (36)
Blätter aus Krain (16)
Bogoslovni vestnik (2)
Borba (Italija) (2)
Brivec (71)
Brus (1889-1891) (21)
Carniolia (Laibach) (6)
Celjske slovenske novine (5)
Cillier Zeitung (1656)
Čas (Ljubljana) (224)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (9)
Časopis za zgodovino in narodopisje (15)
Čuk na palci (157)
De musica disserenda (10)
Dejanje (Ljubljana) (36)
Delavec (803)
Delavska pravica (662)
Dialogi (8)
Dober Pajdás kalendárium (22)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (8)
Dolenjske novice (1000)
Dom in svet (Ljubljana) (2)
Domoljub (Ljubljana) (3)
Domovina (1891-1908) (1043)
Domovina (Ljubljana) (1293)
Domovina in Kmetski list (184)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (22)
Edinost (Trst) (12887)
Edinost in dialog (1)
Enakost (25)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (24)
Extra Blatt zur Laibacher Zeitung (5)
Filozofski vestnik (13)
Geografski vestnik (1)
Glas naroda (New York) (13084)
Glasba v šoli in vrtcu (12)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (16)
Gorenjec (1900-1941) (1229)
Gospodarski list (70)
Gruda (200)
Handausgabe der Gesetze und Verordnungen für Krain (3)
Horuk (3)
Ilirski Primorjan (2)
Illyrisches Blatt (86)
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung (8191)
Jadranka (36)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javnost (Ljubljana) (5)
Jezičnik (1)
Jezik in slovstvo (55)
Jezikoslovni zapiski (1)
Jež (Ljubljana) (77)
Jugoslovanski obrtnik (93)
Jugoslovanski stenograf (24)
Kamničan (1905) (82)
Katoliški obzornik (50)
Keria (Ljubljana) (2)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Kmetski list (1144)
Komar (5)
Koroška domovina (12)
Kronika (Ljubljana) (90)
La provincia dell`Istria (51)
Laibacher Wochenblatt (14)
Laibacher Zeitung (25258)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski časnik (12)
Ljubljanski list (20)
Ljubljanski zvon (670)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (56)
Loški razgledi (16)
Mali list (287)
Mali novičar: priloga Novemu listu (2)
Mariborski večernik Jutra (4126)
Marijikin ograček (96)
Marijin list (1)
Monitor ISH (2)
Mörszka krajina (228)
Muravidék (Murska Sobota) (251)
Murska krajina (464)
Muzikološki zbornik (61)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (41)
Naprej (8)
Naprej (glasilo JSDS) (2158)
Narodni list (Celje) (410)
Naš čolnič (72)
Naš glas (3)
Naš kmečki dom (68)
Naša misel (56)
Naša volja (80)
Naše slike (26)
Naše veselje (47)
Nevtepeno poprijéta Devica Marija (116)
Notranjec (7)
Nova doba (137)
Nova doba (Cleveland) (964)
Nova doba: l´era nuova (17)
Nova pravda (433)
Nova Soča (2)
Novi list (1899-1908) (4)
Novice (11)
Obrtni vestnik (531)
Obrtniški glasnik (25)
Odmev iz Afrike (390)
Offizieller Telegraph (8)
Omladina (1904) (89)
Orjuna (319)
Osa (1905) (60)
Otrok in knjiga (11)
Pavliha (Dunaj) (1)
Phainomena (Ljubljana) (7)
Pohod (228)
Politisches Blatt (33)
Pravica (282)
Pravnik (27)
Pravnik slovenski (1870-1872) (1)
Primerjalna književnost (18)
Primorec (3)
Primorski list (Gorica) (897)
Prispevki za novejšo zgodovino (8)
Proteus (1)
Razpotja (3)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (651)
Revija za geografijo (1)
Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem (15)
Rodoljub (357)
Rogač: ilustrovan zabavni list (2)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (72)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (33)
Slovenec (Celovec) (9)
Sloveniens Blatt (3)
Slovenija (1848-1850) (9)
Slovenska bčela (4)
Slovenska gospodinja (110)
Slovenska zemlja (46)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski glasnik (1858) (2)
Slovenski gospodar (3656)
Slovenski jezik (4)
Slovenski list (1896) (413)
Slovenski republikanec (32)
Slovenski Sokol (122)
Slovenski učitelj (Maribor) (53)
Slovenščina 2.0 (1)
Slovenščina v šoli (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Soča (3385)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1963) (9)
Središki sršen (4)
Stati inu obstati (9)
Straža v viharju (190)
Studia mythologica Slavica (2)
Škrat (4)
Škrat (Trst) (12)
Šolska kronika (13)
Štajerc (777)
Tedenske slike (Konzorcij) (797)
Télégraphe officiel (15)
Teorija in praksa (2)
Traditiones (Ljubljana) (12)
Trgovski list (3443)
Učiteljski list (170)
Učiteljski tovariš (2725)
Uradni list c. kr. okrajnega glavarstva v Ptuju (802)
Urbani izziv (1)
Verba hispanica (37)
Vestnik za tuje jezike (6)
Vigred (250)
Vzgoja (Ljubljana) (24)
Zarja (1911) (879)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (18)
Zgodovina v šoli (2)
Zgodovina za vse (34)
Zgodovinski časopis (44)
Zgodovinski zapisi (5)
Zgodovinski zbornik (1888) (76)
Zora (1872) (9)
Zora (Ljubljana) (169)
Zvon (1870) (6)
Železne niti (5)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (285)
Leto izida
1550 (1)
1784 (53)
1785 (52)
1786 (50)
1787 (49)
1788 (51)
1789 (50)
1790 (78)
1791 (101)
1799 (209)
1800 (210)
1801 (207)
1803 (11)
1804 (4)
1805 (1)
1807 (1)
1808 (1)
1809 (4)
1810 (8)
1811 (6)
1812 (9)
1813 (42)
1814 (205)
1815 (208)
1816 (210)
1817 (209)
1818 (205)
1819 (204)
1820 (209)
1821 (208)
1822 (207)
1823 (208)
1824 (212)
1825 (205)
1826 (211)
1827 (211)
1828 (420)
1829 (412)
1830 (419)
1831 (420)
1832 (418)
1833 (420)
1834 (402)
1835 (417)
1836 (315)
1837 (302)
1838 (366)
1838/1839 (1)
1839 (330)
1839/1840 (1)
1840 (315)
1840/1841 (1)
1841 (414)
1841/1842 (1)
1842 (420)
1842/1843 (1)
1843 (406)
1844 (413)
1845 (312)
1846 (471)
1847 (314)
1848 (579)
1849 (465)
1850 (596)
1851 (579)
1852 (586)
1853 (573)
1854 (593)
1855 (586)
1856 (637)
1857 (669)
1858 (673)
1859 (630)
1860 (615)
1861 (605)
1862 (625)
1863 (634)
1864 (887)
1865 (897)
1866 (913)
1866-1898 (1)
1867 (960)
1868 (999)
1869 (920)
1870 (968)
1871 (870)
1872 (967)
1873 (1037)
1874 (1023)
1875 (732)
1876 (755)
1877 (883)
1878 (872)
1879 (850)
1880 (885)
1881 (891)
1882 (924)
1883 (842)
1884 (846)
1885 (876)
1886 (891)
1887 (863)
1888 (871)
1889 (874)
1890 (878)
1890-1990 (1)
1891 (863)
1892 (871)
1893 (968)
1894 (1082)
1895 (1158)
1896 (1124)
1897 (1194)
1898 (1454)
1899 (1503)
19?? (14)
1900 (1503)
1900-1960 (1)
1901 (1278)
1902 (1266)
1903 (1401)
1904 (1536)
1905 (1614)
1905-1920 (1)
1906 (2002)
1907 (2272)
1907/1908 (12)
1908 (1912)
1908/1909 (11)
1909 (2117)
1909/1910 (11)
1910 (1903)
1910/1911 (10)
1911 (2106)
1911/1912 (9)
1912 (2202)
1912/1913 (10)
1913 (2134)
1913/1914 (8)
1914 (1547)
1915 (1366)
1916 (1261)
1917 (1418)
1918 (1517)
1918/1919 (4)
1919 (1101)
1919/1920 (4)
1920 (1555)
1920/1921 (8)
1920-1928 (1)
1921 (1613)
1922 (1686)
1922-1925 (2)
1923 (1837)
1923-1945 (1)
1924 (1787)
1925 (1625)
1926 (1602)
1927 (1806)
1928 (1698)
1929 (1286)
193? (1)
1930 (1323)
1931 (1305)
1932 (1341)
1933 (1344)
1934 (1402)
1935 (1359)
1936 (1424)
1937 (1439)
1938 (1350)
1939 (1366)
194? (261)
1940 (1374)
1941 (724)
1942 (493)
1943 (532)
1944 (531)
1945 (307)
1946 (9)
1947 (8)
1948 (15)
1949 (11)
1950 (14)
1951 (8)
1952 (5)
1953 (2)
1954-1969 (1)
1956 (2)
1958 (2)
1959 (2)
196? (3)
1960 (3)
1960-1975 (4)
1961 (4)
1962 (3)
1964 (1)
1965 (2)
1966 (3)
1967 (4)
1968 (4)
1969 (3)
197? (11)
1970 (2)
1970-1971 (1)
1970-1985 (9)
1971 (2)
1972 (3)
1972-1973 (1)
1974 (9)
1975 (10)
1976 (1)
1977 (3)
1978 (14)
1978-1982 (1)
1979 (7)
198? (11)
1980 (23)
1981 (21)
1981-1989 (1)
1982 (20)
1983 (17)
1984 (2)
1986 (3)
1987 (5)
1988 (3)
1989 (3)
1990 (4)
1991 (2)
1992 (4)
1993 (14)
1994 (24)
1995 (12)
1996 (13)
1997 (18)
1998 (19)
1999 (14)
2000 (14)
2001 (16)
2002 (36)
2003 (26)
2004 (34)
2005 (25)
2006 (24)
2007 (25)
2008 (29)
2009 (34)
2010 (60)
2011 (48)
2012 (66)
2012-2014 (1)
2013 (79)
2014 (67)
2015 (57)
2016 (47)
2017 (51)
2018 (53)
2018-2012 (1)
2019 (23)
2020 (29)
2021 (8)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (20)
Centralna pravosodna knjižnica (363)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (22)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (5)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (3673)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (7)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (8)
IUS SOFTWARE d.o.o. (27)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož (1)
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (82)
Knjižnica Ivana Potrča (1580)
Knjižnica Ivana Tavčarja (5)
Knjižnica Lenart (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1006)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (523)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (9)
Mariborska knjižnica (12)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (9)
Mestna knjižnica Kranj (1230)
Mestna knjižnica Ljubljana (422)
Muzejsko društvo Škofja Loka (16)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (111360)
Osrednja knjižnica Celje (3031)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (181)
Österreichische Nationalbibliothek (2)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1219)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Rokodelski center Ribnica (2)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (3)
Slavistično društvo Slovenije (43)
Slovenski etnografski muzej (13)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (2)
Slovenski šolski muzej (13)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Sydney (18)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (16)
Slovensko etnološko društvo (16)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (9)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (18)
Študentska založba (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (37)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (143)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (16)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (34)
Zgodovinsko društvo Ormož (6)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (15)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (18)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (22)
ZRC SAZU (47)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (9)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (108)
Založnik
(4)
[s.n.] (2)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (2)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Albin Prepeluh (187)
Alfons Müllner (108)
Andrej Gabršček (5)
Andrej Komel (1)
Anton Bezenšek (24)
Anton Janežič (2)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (20)
Artaria & (1)
Audibook (2)
B. Majer (1)
Beletrina (14)
Beograd (1)
Biro za turističku propagandu (2)
Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte (1)
C. kr. zaloga šol. knjig (1)
C.kr. ptujsko okrajno glavarstvo (802)
Cankarjev dom (1)
Cankarjeva založba (5)
Cecilijino društvo (2)
Centralgrafica (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (18)
Cérkvena stamparija (41)
Ciril Štukelj (15)
Co. (1)
Cya (1)
Dolenjska založba (1)
Dragotin Hribar (1043)
Dramatično društvo (1)
Druck und Verlag Maria Tandler & Sohn, Neustadtl in Illirien (3)
Društvo arhitektov (2)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (24)
Društvo pravnikov LRS (56)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo Slovenski lik (1)
Društvo slovenskih pisateljev (5)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družba Jezusova (24)
Družina (3)
Državna štamparija (1)
Državna založba Slovenije (9)
durch Jernei Skuryaniz i. e. Ulrich Morhart (1)
DZS (5)
Edinost (23)
Egerjeva tiskarnica (4)
Eger'sche Buchdruckerei (4)
Etnografski muzej (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (5)
F. Bamberg (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (16)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Festfest (1)
Festival (1)
Festival Ljubljana (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (10)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (28)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (12)
Foto (4)
Fran Bartl (879)
Fran Levstik (1)
France Memmer (12)
France Svetek (151)
Frančišek Pavletič (169)
Franjo Koren (3)
gedruckt und verlegt von Ferdinand Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
Generalturist (1)
Genija (1)
Glas naroda (13084)
Goga (1)
Gorica (15)
Goriška tiskarna (15)
Gouvernements Buchdruckerei (8)
H. Smrekar (3)
Hinko Sax (81)
I. Slavec (897)
I. Vurnik (1)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (53296)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (16)
in der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (1)
Institut slavjanovedenija RAN (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (13)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (22)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (3)
Intelyway webmedia (1)
International Institute for Archival Science (9)
Iv. Fajdiga (4)
Ivan Dolenc (71)
Ivan Dolinar (12725)
Ivan Jelačin (110)
Ivan Mlinar (834)
Ivan Piano (2)
Ivan Tokan (137)
Ivan Železnikar (21)
Iza Prijateljeva (114)
Iza Prijatevljeva (35)
Izdavački zavod Jugoslavija (1)
Izdavački zavod Jugoslavije (1)
J. Blasnik (6)
J. E. Božič (9)
J. Krajec (1000)
J. Messner (1)
J. P. Emeršič (1)
J. Rudolf Milic (1)
J.R. Razlag (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2725)
Jakopičev paviljon (31)
Janko M. Pajk (9)
Janko Pajk (4)
Jasmin (1)
Josip Kopač (285)
Josip Ošlak (65)
Josip Petejan (594)
Josip Stritar (6)
Joža Golmajer (22)
Jožef Blaznik (17)
Jožef Blažnik (5)
Jugoslovanska katoliška jednota (964)
Jugoslovanska obrtna zveza (93)
Jugoslovanska socialnodemokratska stranka (25)
Jurij Stadelmann (14)
K. Goričar vdv. (1)
Karl Linhart (777)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Katološko tiskovno društvo v Slovenski Krajini (97)
Klaverjeva družba (390)
Kleinmayr (90)
Kleinmayr - Fed.Bamberg (20)
Klekl Jožef (116)
Književno društvo Hiša poezije (2)
Knjižnica Pavla Golie (1)
Konsorcij (89)
Konzorcij (11311)
Konzorcij Besede (36)
Konzorcij Delavca (202)
Konzorcij Gorenjca (1229)
Konzorcij lista Naš glas (2)
Konzorcij Malega lista (287)
Konzorcij Našega čolniča (72)
Konzorcij Slovenske gospodarske stranke (137)
Konzorcij Trgovskega lista (3443)
Konzorcij veselih ljudi (4)
Krk (2)
KUD Logos (3)
Kühár István (251)
Kühar Stevan (228)
Kulturna skupnost občine (1)
Kulturni center (1)
Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom (1)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (6)
L. Kralik (1)
Lastnina in tisk Dragotin Hribar (77)
Lavantinski kn. šk. ordinariat (1)
LDS (1)
Leonova družba (274)
l'Imprimerie du Gouvernement (15)
Literarno društvo IA (2)
Litografija I. Ogrin, ml. (1)
M. Jurak (1)
M. Kolar (71)
M. Kukec (35)
M. Makarovič (1)
Maks Šeber (7)
Mariborska knjižnica (11)
Marica Stepančičeva (36)
Martin Pogačar (76)
Math (2)
Militärgeographisches Institut (6)
Mladinska knjiga (8)
Modrijan (1)
Muzej Miklova hiša (2)
Muzejsko društvo (16)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (10)
na prodaj per Jurju Lihtu ... (1)
na pródaj vę kralj. bukvárnęcę za šóle per St. Anna (1)
Narodna galerija (11)
Narodna tiskarna (218)
Narodna založba (410)
Narodno obrambna tiskovna zadruga (228)
National Geographic Slovenija, Rokus Klett (1)
natisnil Jur Ueberreuter (1)
Neo koncept (1)
New York : Frank Krže (5)
Nova revija (7)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Oblastni odbor Or. Ju. Na. (319)
Obzorja (15)
Organizacija Slovenskih republikancev (32)
Orliška podzveza (250)
Padiglione Jakopič (2)
Paviljon R. Jakopiča (1)
Pedagoška fakulteta (11)
Pedagoški inštitut (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
pisatelji doneskov (1)
Pivec (2)
Prijatelji slovenske znanosti (9)
Pripravljalni odbor za proslavo 800-letnice Mengša (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Putnik (3)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (43)
S. Brezočnik (1)
s. n. (5)
S. n. (3)
samozal. (1)
samozal. GolKerKavč (8)
samozal. GolKerKavčLot (2)
samozal. GorKerKavč (2)
samozal. GorKerKavčLot (2)
samozal. T. Pinter (22)
Sanje (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (18)
Science and Research Centre, Institute for Historical Studies (2)
Slavistično društvo (4)
Slavistično društvo Slovenije (88)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (12)
Slovenski dom (1)
Slovenski etnografski muzej (24)
Slovenski gledališki muzej (8)
Slovenski šolski muzej (13)
Slovensko društvo (357)
Slovensko društvo Sydney (18)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (17)
Slovensko etnološko društvo (16)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko Planinsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (9)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (18)
Societa storica del Litorale (7)
Societá storica del Litorale (18)
Sophia (1)
St. Hermagoras-Bruderschaft (1)
Sušak, Alga (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta (1)
Štefan Godina (162)
Študentska založba (8)
T. R. Šober (8)
T. Slatnar (1)
Talányi Franc (22)
Teološka fakulteta (1)
Tip. di Giuseppe Tondelli (51)
Tisk: Ig. Pl. Kleinmayr (1)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (1)
Tiskarna Edinost (2)
Tiskarna sv. Cirila (3729)
Tiskovna zadruga (670)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Turistička štampa (2)
Turističko društvo (1)
Turistični savez (1)
Turistično društvo (1)
Učiteljsko društvo za slovenski Štajer (53)
Udruženje grafičkih umjetnika (1)
Umco (1)
Umetniški paviljon R. Jakopiča (2)
Umetniško društvo Slovenski lik (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
Univerza na Primorskem (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba Annales (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (1656)
Viječe slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada (1)
Viktor Dolenc (3385)
Viktor Murnik (122)
Viktor Zoré (131)
Vjesnik (2)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (36)
Zadružna zveza (70)
Zagreb (1)
Zaklada tiskare Narodnih novina (1)
Zala (1)
Založba /*cf. (2)
Založba Pivec (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (9)
Založba ZRC, ZRC SAZU (6)
založnik (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (14)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zavod za pospeševanje obrti Zbornice za TOI (25)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodba.net (1)
Zgodovinsko društvo (44)
Zgodovinsko društvo Ormož (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (18)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (37)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (85)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (18)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (7)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
Zveza društev kmetskih fantov in deklet (200)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (27)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (170)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (53)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (79)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zvonimir Bernot (658)
Ženski akademski pevski zbor (1)
Županska zveza (72)
Išči med rezultati (125066)