Število rezultatov iskanja: 11218

Tip gradiva
Časopisje in članki - naslov
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (34)
Acta neophilologica (3)
Akademski glas (1939) (1)
Amerikanski Slovenec (248)
Ameriška domovina (303)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arhivi (3)
Ars et humanitas (3)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (12)
Barvila, pokosti, laki, pleskala, lim (7)
Bogoljub (Ljubljana) (13)
Bogoslovni vestnik (12)
Cankarjev glasnik (25)
Cerkveni glasbenik (8)
Cerkveni glasnik za Tržiško župnijo (1924) (11)
Cik-cak (6)
Cvetje z vertov sv. Frančiška (13)
Čas (Ljubljana) (7)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Časopis za zgodovino in narodopisje (9)
De musica disserenda (1)
Dejanje (Ljubljana) (11)
Delavci in delodajalci (1)
Delavec (1914) (12)
Delavska mladina (6)
Delavska politika (147)
Delavska pravica (52)
Dialogi (3)
Dileme (4)
Dober Pajdás kalendárium (1)
Dolenjske novice (1939) (6)
Dom in svet (Ljubljana) (241)
Domači prijatelj (12)
Domoljub (Ljubljana) (52)
Domovina (Ljubljana) (52)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (2)
Družinski tednik (53)
Državna dekliška meščanska šola - Celje (2)
Državna deška meščanska šola - Ribnica (2)
Državna deška meščanska šola (Celje) (2)
Državna dvorazredna trgovska šola (Celje) (2)
Državna II. dekliška meščanska šola v Ljubljani. Trgovska smer (2)
Državna II. deška meščanska šola v Ljubljani (2)
Državna mešana meščanska šola (Pri sv. Lenartu v Slov. Goricah) (1)
Državna mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani (2)
Državna meščanska šola - Jesenice (2)
Državna meščanska šola - Kranj (1)
Državna meščanska šola - Lendava (2)
Državna meščanska šola - Litija (2)
Državna meščanska šola - Mežica (2)
Državna meščanska šola - Ormož (2)
Državna meščanska šola - Ptuj (2)
Državna meščanska šola - Rakek (2)
Državna meščanska šola - Slovenska Bistrica (2)
Državna meščanska šola - Škofja Loka (2)
Državna meščanska šola - Šoštanj (2)
Državna meščanska šola - Trbovlje (2)
Državna meščanska šola - Vojnik (2)
Državna meščanska šola - Zagorje ob Savi (1)
Državna meščanska šola - Žalec (2)
Državna meščanska šola v Brežicah (1)
Državna meščanska šola v Šentvidu - Ljubljana (2)
Državna nepopolna mešana realna gimnazija - Maribor (2)
Državna realna gimnazija - Murska Sobota (2)
Državna realna gimnazija (Maribor) (1)
Državna trgovska akademija - Ljubljana (2)
Državno učiteljišče - Maribor (2)
Düplin (1)
Düsevni liszt (12)
Dve domovini (8)
Edinost (Maribor) (52)
Ekonomska srednja šola (Murska Sobota) (1)
Elektrotehnika (30)
Enakopravnost (ZDA) (304)
Etnolog (Ljubljana) (42)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Evangeličanski kalendar (1)
Fabrikacija železa (1)
Film (1939) (20)
Filozofski vestnik (23)
Gasilec (1897-1941) (11)
Geodetski vestnik (1)
Geografski vestnik (1)
Gimnazija - Celje (2)
Gimnazija - Kranj (2)
Gimnazija - Maribor (2)
Gimnazija - Novo mesto (2)
Gimnazija (nemška) - Kočevje (2)
Glas izseljencev (1)
Glas naroda (New York) (302)
Glasilo KSK jednote (52)
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Gledališki list (Opera, SNG Ljubljana) (32)
Gledališki list SNG. Drama (42)
Gorenjec (1900-1941) (53)
Gorivo (3)
Gospodar in gospodinja (52)
Gostilničarski vestnik (12)
Gozdarski vestnik (5)
Gradbeni vestnik (1)
Gradnja železnic, cest in mostov (4)
Gruda (12)
Industrija maščob, sveče, mila, mineralna olja (1)
Iskra (7)
Izseljenski vestnik (10)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (1)
Izvestje Druge državne dekliške meščanske šole v Mariboru (2)
Izvestje Državne deške meščanske šole v Mariboru (2)
Izvestje Državne druge deške meščanske šole viteškega kralja Aleksandra I. Zedinitelja (2)
Izvestje državne meščanske šole v Krškem (2)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Jezik in slovstvo (17)
Jugoslovenski obzor (1)
Jutro (Ljubljana) (370)
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) (61)
Kamničan (1939) (1)
Kemijski postopki in aparati, v kolikor niso navedeni v posebnih razredih (13)
Klasična gimnazija - Ljubljana (2)
Kmetovalec (13)
Kmetski list (52)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (2)
Knjigoveštvo (1)
Kočevski Slovenec (36)
Koledar - Goriška mohorjeva družba (1)
Koledar Cankarjeve družbe (1)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (1)
Koledar Goriške matice (1)
Koledar Obrambne družbe sv. Cirila in Metoda (1)
Koledar Osvobodilne fronte Slovenije (3)
Koroški Slovenec (52)
Kranjski zvon (Kranj) (12)
Krekova višja gospodinjska šola - Ljubljana (2)
Kres: Glasilo slovenskih fantov (14)
Kronika (Ljubljana) (8)
Kronika slovenskih mest (79)
Kurent (1)
Letno poročilo državne mešane meščanske šole na Viču pri Ljubljani (2)
Lichtenthurnov zavod (dekliška meščanska šola) - Ljubljana (2)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski škofijski list (10)
Ljubljanski zvon (143)
Ljudska pravica (1)
Ljudska šola - Tržič (2)
Loški razgledi (10)
Luč (Ljubljana) (11)
Marburger Zeitung (298)
Mariborski teden (1)
Mariborski večernik Jutra (297)
Marijikin ograček (12)
Marijin list (12)
Medicinski razgledi (1)
Mentor (Ljubljana. 1908) (18)
Mesarski list (4)
Meščanska šola - Ljutomer (1)
Meščanska šola - Novo mesto (1)
Mi mladi borci (53)
Misel in delo (9)
Mladi Prekmurec (5)
Mladika (Gorica) (13)
Mlado jutro (53)
Modra ptica (13)
Moj dom (1921) (8)
Monitor ISH (3)
Murska krajina (41)
Muzikološki zbornik (5)
Na mejah (84)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (1)
Napredek (Cleveland) (51)
Naprej (Pittsburgh, Pa.) (18)
Narodni gospodar (13)
Naš dom (Ljubljana) (11)
Naš dom (Maribor) (4)
Naš glas (1919) (23)
Naš rod (20)
Naša misel (8)
Naša moč (1936) (12)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2)
Naša volja (11)
Naša Zvezda (1931) (20)
Nova doba (Celje) (52)
Nova doba (Cleveland) (51)
Nova pravda (1937) (50)
Novi list (1)
Novine (Murska Sobota) (53)
Obrtni vestnik (18)
Obrtnik (Ljubljana, 1932) (8)
Obrtniški glasnik (6)
Obzorja (Maribor) (26)
Odmev iz Afrike (12)
Oglasnik lavantinske škofije (13)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (9)
Parni kotli s pripremo (razen kurišč, razred 24) (10)
Parni stroji (stalni, lokomotive in stroji za ladje) (2)
Pedagoški zbornik Slovenske šolske Matice (1)
Phainomena (Ljubljana) (5)
Planinski vestnik (16)
Pohorska politika (4)
Ponedeljski Slovenec (3)
Popotnik (1880-1941) (6)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (4)
Prečiščenje in pripravljanje rud, rudnin (predelovanje blata in izgorkov) (2)
Primerjalna književnost (11)
Primorski dnevnik (1)
Pripravljanje umetnega gnoja (2)
Prirodoslovne razprave (3)
Prispevki za novejšo zgodovino (31)
Proletarec (Chicago) (54)
Prosveta (ZDA) (253)
Prva državna dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
Prva državna dekliška meščanska šola v Mariboru (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Radio Ljubljana (52)
Razpotja (5)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Realka - Ljubljana (2)
Realna gimnazija - Ptuj (2)
Salezijanski vestnik (12)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (10)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (7)
Slovenec (1873) (325)
Slovenija (1932-1941) (101)
Slovenska beseda (Ljubljana) (10)
Slovenska mladina (14)
Slovenska trgovska šola - Ljubljana (2)
Slovenski čebelar (14)
Slovenski delavec (51)
Slovenski dom (1935-1945) (311)
Slovenski gospodar (1313)
Slovenski hmeljar (27)
Slovenski jezik (1)
Slovenski list (Buenos Aires) (48)
Slovenski narod (570)
Slovenski pravnik (40)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (12)
Slovenščina v šoli (1)
Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine (105)
Službeni vestnik Ljubljanskega nogometnega podsaveza J.N.S-a (45)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1933) (118)
Sodobnost (1963) (4)
Sokolski glasnik (1930 - 1941) (50)
Stati inu obstati (1)
Statistički godišnjak (1)
Statistični letopis SR Slovenije (28)
Statistično gradivo LR Slovenije (1)
Stern der Neger (9)
Straža v viharju (33)
Studia Historica Slovenica (38)
Svetogorska kraljica (Gorica) (11)
Šolska poročila (2)
Tedenske slike (Konzorcij) (52)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (1)
Tekstilna šola - Kranj (1)
The Voice of youth (Chicago, Ill.) (12)
Tiskarstvo, pisalni stroji, štampilje (2)
Toti list (1938) (25)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Tretja državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (2)
Tretja državna realna gimnazija v Ljubljani (2)
Trgovska akademija - Maribor (2)
Trgovski list (142)
Trgovski tovariš (7)
Trgovski učni zavod - Ljubljana (1)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod - Ljubljana (2)
Učiteljišče - Ljubljana (2)
Učiteljišče šolskih sester - Maribor (2)
Učiteljski tovariš (729)
Umetnost (Ljubljana, 1936) (3)
Univerza - Ljubljana (2)
Upokojenec (1936) (12)
Varstvo narave (1)
Večernik (Ljubljana) (47)
Verba hispanica (1)
Vertec (1871) (307)
Vesna (Novo mesto) (1)
Vestnik Slovenske krščansko-socijalne zveze (8)
Vigred (13)
Vodnikova pratika (1)
Vojni invalid (Ljubljana) (12)
Vrtec : supplement to Napredek (12)
Vzajemna svoboda (9)
Vzgoja (Ljubljana) (10)
Zarja (12)
Zarja: glasilo društva Zarja (1)
Zasebna dekliška meščanska šola pri uršulinkah v Ljubljani (2)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester - Maribor (2)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester de Notre Dame - Novo mesto (1)
Zasebna dekliška meščanska šola v Marijinem domu - Kočevje (2)
Zasebna dvorazredna trgovska šola Združbe trgovcev - Murska Sobota (1)
Zasebna meščanska šola v Celju - Celje (2)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola - Škofja Loka (2)
Zasebna ženska realna gimnazija Uršulink - Ljubljana (2)
Zasebno žensko učiteljišče z vadnico pri uršulinkah - Ljubljana (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1920) (1)
Zdravniški vestnik (13)
Zgodovina za vse (9)
Zgodovinski časopis (12)
Zgodovinski zapisi (1)
Zvonček (Ljubljana) (216)
Železne niti (9)
Žena in dom (12)
Ženska realna gimnazija - Ljubljana (4)
Ženski svet (12)
Življenje in svet (8)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (6)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (10)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (16)
Goriška Mohorjeva družba (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (5)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (31)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja (11)
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (2)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (4)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (3)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (52)
Knjižnica Radlje ob Dravi (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (74)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Mariborska knjižnica (9)
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (1)
Mestna knjižnica Kranj (161)
Mestna knjižnica Ljubljana (614)
Misijonski red Comboni / Comboni missionare KöR (9)
Muzejsko društvo Škofja Loka (10)
Muzejsko društvo Železniki (9)
Narodna in univerzitetna knjižnica (9444)
Osrednja knjižnica Celje (80)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (11)
Planinska zveza Slovenije (4)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (139)
Ruska dača d.o.o. (9)
Salezijanski inšpektorat (12)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (20)
Slovenian Union of America (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (11)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Splošna knjižnica Ljutomer (1)
Statistični urad Republike Slovenije (29)
Škrabčeva knjižnica (13)
Študentska založba (2)
Študijski center za narodno spravo (4)
Turistično društvo Vurberk (13)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (34)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (43)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (12)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (502)
Zadruga Goriška Mohorjeva (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zgodovinsko društvo Celje (9)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (38)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (7)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (32)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (15)
Založnik
(17)
A. Atzwanger (1)
A. Berthold (2)
A. Povhe (1)
Adolf Ribnikar (47)
Akademija za glasbo (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Akademska založba (1)
Akademski pevski zbor (1)
Al. Martinc (1)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (304)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Association of the Slovene Literary Translators (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (2)
Beletrina (8)
Bibliofilska založba (3)
Bohumil Sirotek (52)
Borec (2)
Božo Podkrajšek (25)
Cankarjeva družba (1)
Cankarjeva ustanova (25)
Cankarjeva založba (9)
Cecilijino društvo (8)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (7)
Centralni komitet Komunistične partije Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Cérkvena stamparija (1)
Christofov učni zavod v Ljubljani (1)
Convento Monte Santo (11)
Dekliška meščanska šola v Lichtenturnovem zavodu v Ljubljani (2)
DigitPen (1)
Dr. Krekova višja gospodinjska šola (1)
Dr. Krekova višja gospodinjska šola Ljubljana VII. (1)
Druga državna realna gimnazija v Mariboru (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo državnih upokojencev za Dravsko banovino (12)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (10)
Društvo Pravnik (40)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo Romski informacijski center Slovenije Anglunipe (1)
Društvo Slovenski lik (1)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Družba Jezusova (10)
Družba sv. Cirila im Metoda (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohorja (15)
Družba za založniške pobude (1)
Družina (21)
Drž. meščanska šola Dr. Janeza Ev. Kreka v Vojniku (2)
Drž. meščanska šola Mihaela Vošnjaka v Šoštanju (2)
Državna dekliška meščanska šola (2)
Državna dekliška meščanska šola v Celju (2)
Državna deška meščanska šola (2)
Državna deška meščanska šola Primoža Trubarja v Ribnici (2)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani in združena šola v Ljubljani (1)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani in Združena šola v Ljubljani (1)
Državna I. dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
Državna II. dekliška meščanska šola (2)
Državna II. deška meščanska šola (2)
Državna klasična gimnazija v Ljubljani (2)
Državna klasična gimnazija v Mariboru (2)
Državna mešana meščanka šola v Kranju (1)
Državna mešana meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola Dr. Ivana Tavčarja v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola Josipa Stritarja v Slovenski Bistrici (2)
Državna mešana meščanska šola Kraljeviča Andreja Tržič (1)
Državna mešana meščanska šola Kraljeviča Andreja v Tržiču (1)
Državna mešana meščanska šola v Žalcu (2)
Državna meščanska šola (3)
Državna meščanska šola v Št. Vidu nad Ljubljano (1)
Državna meščanska šola dr. Franceta Prešerna na jesenicah (1)
Državna meščanska šola dr. Franceta Prešerna na Jesenicah (1)
Državna meščanska šola Ivana Cankarja v Trbovljah (2)
Državna meščanska šola Janeza Trdine v Novem mestu (1)
Državna meščanska šola Maksa Pleteršnika v Ptuju (2)
Državna meščanska šola Miroslava Vilharja na Rakeku (2)
Državna meščanska šola Stanka Vraza v Ormožu (2)
Državna meščanska šola v Litiji (2)
Državna meščanska šola v Ljutomeru (1)
Državna meščanska šola v Mežici (2)
Državna meščanska šola v št. Vidu nad Ljubljano (1)
Državna meščanska šola v Zagorju ob Savi (1)
Državna nepopolna mešana realna gimnazija v Mariboru (1)
Državna realna gimnazija (1)
Državna realna gimnazija Kneza Koclja s samoupravnim 7. in 8. razredom v Murski Soboti (1)
Državna realna gimnazija Kneza Koclja s samoupravnim VIII. razredom v Murski Soboti (1)
Državna realna gimnazija kralja Aleksandra I. Zedinitelja v Kranju (2)
Državna realna gimnazija kraljeviča Andreja v Ptuju (2)
Državna realna gimnazija s klasičnimi vzporednicami v Celju (2)
Državna realna gimnazija v Kočevju (2)
Državna realna gimnazija v Novem mestu (2)
Državna tehniška srednja šola Ljubljana (1)
Državna tekstilna šola v Kranju (1)
Državna trgovska akademija v Ljubljani (2)
Državna trgovska akademije v Mariboru (2)
Državna učiteljska šola v ljubljani (2)
Državna učiteljska šola v Mariboru (2)
Državna založba Slovenije (4)
Državna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Edinost Publishing (248)
Etnografski muzej (40)
F. Bregar (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (23)
Foto Tourist (3)
Fran Jaklič (12)
Fran Krapeš (1)
Franc Leskovšek (2)
Frank Verlag (2)
Frank-Verlag (1)
Gasilska zajednica za Dravsko banovino (11)
Gimnazijsko ravnateljstvo (2)
Glas naroda (302)
Glasbena matica (18)
Glasbena Matica (4)
Goga (1)
Gorenjski muzej (1)
Goriška Matica (1)
Goriška Mohorjeva družba (1)
Grafika 11 A (1)
Griesbach i Knaus (2)
H. Hibšer (1)
H. Smrekar (2)
Hans Andres (1)
Hmeljarsko društvo za Slovenijo (27)
Hram (1)
I. državna realna gimnazija z realčnimi oddelki v Ljubljani (2)
I. Rakovec (1)
II. drž. mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani (2)
III. državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (2)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Karantanija (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (31)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (8)
Intelyway webmedia (2)
Iršić (1)
Ivan Rakovec (311)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (9)
Ivan Zorec (101)
Izseljenska zbornica (10)
J. Debevec (303)
J. Jenko (1)
J. Pelikan (2)
J.Repnik (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (729)
Jakopičev paviljon (2)
Josip Lipič (1)
Jožef Klekl (53)
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (54)
Jugoslovanska katoliška jednota (51)
Jugoslovanska knjigarna (2)
Jugoslovanska tiskarna (11)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (6)
K. Goričar vdv. (2)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (1)
Karl Goričar vdova (3)
Karl Goričar vdv. (1)
Katoliška bukvarna (13)
Katoliško tiskovno društvo (246)
Katološko tiskovno društvo v Slovenski Krajini (24)
Klaverjeva družba (12)
Kmetijska družba za Slovenijo (13)
Knjižara V. Žubrinić (2)
Književno društvo Hiša poezije (2)
Kongregation der Missionare Söhne des Heiligsten Herzens Jesu (9)
Konzorcij (1261)
Konzorcij "Domačega prijatelja" (12)
Konzorcij Delavca (12)
Konzorcij Gorenjca (53)
Konzorcij jutra (370)
Konzorcij Jutra (122)
Konzorcij Kresa (14)
Konzorcij Naša zvezda (20)
Konzorcij Ponedeljskega Slovenca (3)
Konzorcij Svobode (9)
Konzorcij Trgovskega lista (142)
Konzorcij Ženski svet (23)
Kraljevska banska uprava Dravske banovine (105)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (52)
Krščanska delavska mladina (6)
L. Bordin (1)
L. Ciglenečki (1)
L. Kieser (1)
L. Šmuc (2)
L.J. Kieser (1)
La Vittoria (1)
LDS (1)
Leonova družba (7)
Litera (2)
Ljubljana : Mestna občina (6)
Ljubljanski nogometni podsavez (45)
Ljubljanski velesejem (1)
Ljudska tiskarna (325)
Ljudska univerza (1)
Lojze Šmuc (1)
M. Kolar, Ljubljana (104)
M. Kranjec (1)
M. Kukec (2)
M. Munda (1)
Maksim Gaspari (1)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (298)
Mariborska knjižnica (9)
Mariborska tiskarna (26)
Mariborski teden (1)
Marine-Akademie (1)
Martini (1)
Medicinski razgledi (1)
Mestna občina (73)
Mestna občina ljubljanska (2)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
MEstna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Mestni župni urad (12)
Militärgeographisches Institut (1)
Ministero Della Guerra (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve (1)
Misijonska pisarna (1)
Miš (1)
Mladinska knjiga (6)
Mladinska matica (1)
Modra ptica (13)
Municipio (1)
Murska Sobota : Prekmurszka Evangelicsanszka Sinyorija (1)
Muzejsko društvo (10)
Muzejsko društvo za Slovenijo (2)
Muzejsko društvo Železniki (9)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Nadškofijski ordinariat (4)
Naprej (18)
Narodna čitalnica (1)
Narodna galerija (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna tiskarna (570)
Nasta (9)
Nova obzorja (2)
Nova revija (5)
Občina (2)
Obzor (1)
Obzorja (9)
Oprecht (1)
Opšta državna statistika Statistique générale d'etat (1)
Organizacija knjigarjev Dravske banovine (1)
Orliška podzveza (13)
Osrednje društvo SPD (1)
Pedagoška fakulteta (9)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (2)
Pevsko društvo Tabor (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (16)
Pokrajinska zveza društev hišnih posestnikov za Slovenijo (8)
Popolna državna ženska relana gimnazija v Ljubljani (1)
Poverjeništvo za izdajo lista "Obrtnik" (8)
Pravna fakulteta (1)
Predstojništvo uršulinskega samostana (2)
Prejkmurszka evang. sinyorija (12)
Primož Ramovš (4)
Prirodoslovno društvo (3)
Privatna dvorazredna trgovska šola zbornice za TOI (1)
Propagandna komisija pri IOOF (1)
Prosvetna zveza (8)
Putnik (6)
R. Jenik (1)
R. Podkrajšek (12)
R. Verderber (1)
Rafaelova družba (10)
Ramovš Primož (2)
Ravnateljistvo (1)
Ravnateljstvo (3)
Ravnateljstvo Državne dvorazredne trgovske šole (2)
Ravnateljstvo Ekonomske srednje šole (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
Rdeči križ Slovenije, Glavni odbor (1)
Reichspropagandaamt Kärnten (1)
S. Ermacora (1)
s. n. (17)
S. Žakelj (1)
s.n. (2)
Salezijanski inšpektorat (12)
samozal. (9)
samozal. D. Žunkovič (1)
samozaložba (2)
Sanje (2)
Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije (50)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Slavistično društvo (1)
Slavistično društvo Slovenije (24)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene National Benefit Society (12)
Slovene P. E. N. (1)
Slovene Writers' Association (1)
Slovenian Women's Union of America (12)
Slovenj Gradec : Kulturno društvo (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (118)
Slovenska matica (1)
Slovenska narodna podporna jednota (253)
Slovenska Straža (1)
Slovenska svobodomiselna podporna zveza (63)
Slovenska šolska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski frančiškani v ZDA (12)
Slovenski knjižni zavod (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (11)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko narodno gledališče (32)
Slovensko narodno gledališče Drama (42)
Slovensko prosvetno društvo: Konzorcij Novega lista (48)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko trgovsko društvo Merkur (7)
Slovensko umetnostno zgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (13)
SNG Maribor (188)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Societ`a Cooperativa Tipogr. (1)
Societa storica del Litorale (10)
Societá storica del Litorale (6)
Sodalizio S. Ermacora (1)
Sokolsko društvo (5)
Statistični urad Republike Slovenije (28)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta (1)
Svobodna Slovenija (2)
Škofijska klasična gimnazija v Št. Vidu nad Ljubljano (2)
Škofijski ordinariat (23)
Štamp. P. N. H. Z (1)
Štamparija Marinković (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (5)
Študijski center za narodno spravo (4)
Talányi Franc (1)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
The United Committee of South-Slavic Americans (1)
Tiskarna Pavliček (1)
Tiskarna Slatnar (1)
Tiskarna sv. Cirila (1313)
Tiskovna zadruga (143)
Tiskovno društvo (1)
Trboveljski slavček (1)
Trbovlje, Foto-Atelje Weiss (1)
Trbovlje, S. Weiss (1)
Trbovlje, Weiss (1)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod v Ljubljani (1)
Tujsko prometne zveze (1)
Tujskoprometna zveza (4)
Tujskoprometna zveza Putnik (1)
Učiteljski dom (1)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (20)
Udruženje vojnih invalidov (12)
Unione editoriale Goriziana (1)
Univerza kralja Alkesandra I. v Ljubljani (2)
Uprava Sokola I. (1)
Uprava za zaštitu industriske svojine (78)
Upraviteljstvo (2)
Upraviteljstvo državne mešane meščanske šole (2)
Upraviteljstvo Državne meščanske šole (1)
Uršulinska učiteljska šola (1)
Uršulinska ženska realna gimnazija z internatom v Ljubljani (2)
Uršulinsko učiteljišče (1)
V Ljubljani (1)
V Mariboru : [Pohorska politika], 1931-1939 (4)
V. Bešter (2)
V. Kunc (1)
Vekoslav Kramarič (1)
Vilma Tomažič (6)
Vladimir Kolman (20)
Vlašič (1)
Vodnikova družba (1)
Vzajemna zavarovalnica (12)
W. Blanke (1)
XIV. divizija NOV (1)
Zadruga z o.z. Novi list (1)
Zadružna Tiskarna (1)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (11)
Zadružna zveza (13)
Založba Druge državne dekliške meščanske šole sv. Cirila in Metoda (2)
Založba Državne deške meščanske šole (2)
Založba državne II. deške meščanske šole (2)
Založba Državne klasične gimnazije (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (8)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zasebna dekl. meščanska šola šolskih sester v Mariboru (2)
Zasebna dekliška meščanska šola pri uršulinkah v Škofji Loki (2)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester de Notre Dame v Šmihelu pri Novem mestu (1)
Zasebna dekliška meščanska šola v Marijinem domu v Kočevju (2)
Zasebna dvorazr. trgovska šola Združbe trgovcev za srez. Murska Sobota v Murski Soboti (1)
Zasebna ženska učiteljska šola šolskih sester v Mariboru (2)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Sv. Stanislava (18)
Zavod šolskih sester v Celju (2)
Zavod za pospeševanje obrti Zbornice za TOI (6)
Zdravilišče RRK Vurberg (11)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo Celje (9)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (38)
Zgodovinsko društvo Maribor (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (34)
Zlata Brišnik (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (16)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (14)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (5)
Zveza društev kmetskih fantov in deklet (12)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gostilničarskih zadrug (12)
Zveza za tujski promet (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Zvezna tiskarna (52)
Ženska založba Belo-modre knjižnice (1)
Žmavc - Šerbec (1)
Županska zveza (10)
Župni urad Tržič (11)
Išči med rezultati (11218)