Število rezultatov iskanja: 55818

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (2)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (1)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta historiae artis Slovenica (8)
Acta Histriae (49)
Acta linguistica asiatica (1)
Acta neophilologica (5)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (678)
Annales. Series historia et sociologia (15)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (2)
Anzeigeblatt zur Laibacher Zeitung (23)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Argo (1892-1903) (108)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (47)
Ars et humanitas (5)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Asian studies (2)
Atlanti (3)
Avtonomist (11)
Blätter aus Krain (367)
Bogoslovni vestnik (6)
Brivec (71)
Brus (1889-1891) (66)
Carniolia (Laibach) (626)
Celjske slovenske novine (75)
Cillier Zeitung (1656)
Čas (Ljubljana) (5)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (23)
Čitalnica (2)
Čuk na palci (6)
De musica disserenda (27)
Delavec (57)
Delavska pravica (30)
Dialogi (3)
Dober Pajdás kalendárium (1)
Dolenjske novice (1000)
Domoljub (Ljubljana) (3)
Domovina (1891-1908) (1043)
Domovina (Ljubljana) (113)
Domovina in Kmetski list (10)
Dve domovini (18)
Edinost (Trst) (12887)
Edinost in dialog (1)
ELOPE (Ljubljana) (3)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (32)
Filozofski vestnik (4)
Fizika v šoli (1)
Folia biologica et geologica (1)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (2)
Glas naroda (New York) (13084)
Glasba v šoli in vrtcu (8)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (15)
Glasnik slovenskega slovstva (1)
Gorenjec (1900-1941) (107)
Gospodarstvena priloga (14)
Handausgabe der Gesetze und Verordnungen für Krain (3)
Igra ustvarjalnosti (1)
Ilirski Primorjan (24)
Illyrisches Blatt (1842)
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung (314)
Jezičnik (26)
Jezik in slovstvo (54)
Jezikoslovni zapiski (6)
Jež (Ljubljana) (5)
Jugoslovanski stenograf (65)
Kamničan (1905) (4)
Katoliški obzornik (50)
Keria (Ljubljana) (6)
Kmetski list (106)
Knjižnica (3)
Koledarčik slovenski (5)
Komar (1)
Koroška domovina (1)
Kres (Celovec) (70)
Kronika (Ljubljana) (200)
La provincia dell`Istria (681)
Laibacher Wochenblatt (302)
Laibacher Zeitung (919)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Literatura (Ljubljana) (2)
Ljubljanski časnik (301)
Ljubljanski list (550)
Ljubljanski zvon (669)
Loški razgledi (11)
Mali list (14)
Mali novičar: priloga Novemu listu (2)
Mariborski večernik Jutra (147)
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (236)
Monitor ISH (5)
Mörszka krajina (11)
Muravidék (Murska Sobota) (12)
Murska krajina (25)
Muzikološki zbornik (37)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (1)
Naprej (glasilo JSDS) (82)
Narodni list (Celje) (20)
Naš kmečki dom (68)
Naša komuna (Ljubljana) (3)
Naša misel (3)
Naša volja (2)
Naše slike (26)
Nova crainska pratica (60)
Nova doba (5)
Nova doba (Cleveland) (102)
Nova pravda (23)
Nova Soča (60)
Novi list (1899-1908) (4)
Novice (1)
Obrtni vestnik (42)
Odmev iz Afrike (12)
Offizieller Telegraph (180)
Organizacija znanja (1)
Orjuna (17)
Osa (1905) (2)
Otrok in knjiga (6)
Pavliha (1892-1894) (11)
Pavliha (Dunaj) (7)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Pohod (10)
Politisches Blatt (2)
Pravica (15)
Pravnik slovenski (1870-1872) (32)
Primerjalna književnost (13)
Primorec (3)
Primorski list (Gorica) (897)
Prispevki za novejšo zgodovino (10)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (651)
Resni glasovi (10)
Rimski katolik (41)
Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem (15)
Rodoljub (357)
Rogač: ilustrovan zabavni list (46)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavia Centralis (5)
Slavistična revija (39)
Slavjan (29)
Slovenec (Celovec) (210)
Sloveniens Blatt (35)
Slovenija (1848-1850) (184)
Slovenska bčela (110)
Slovenska čbela (13)
Slovenska gospodinja (6)
Slovenska zemlja (1)
Slovenski etnograf (20)
Slovenski glasnik (1858) (161)
Slovenski gospodar (3656)
Slovenski jezik (1997) (2)
Slovenski list (1896) (413)
Slovenski pravnik (1)
Slovenski Primorec (Trst) (1)
Slovenski republikanec (3)
Slovenski učitelj (Maribor) (119)
Slovenščina v šoli (2)
Socialno delo (1)
Soča (3385)
Sodobna pedagogika (5)
Sršeni (2)
Stati inu obstati (9)
Straža v viharju (11)
Studia mythologica Slavica (2)
Škrat (57)
Škrat (Trst) (2)
Šolska kronika (23)
Štajerc (63)
Tedenske slike (Konzorcij) (42)
Télégraphe officiel (320)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (3)
Traditiones (Ljubljana) (24)
Trgovski list (271)
Učiteljski list (6)
Učiteljski tovariš (2723)
Uradni list c. kr. okrajnega glavarstva v Ptuju (802)
Urbani izziv (1)
Verba hispanica (15)
Vestnik (1873) (29)
Vestnik za tuje jezike (3)
Vigred (13)
Vinarska in sadjarska šola (Maribor) (2)
Vzgoja (Ljubljana) (5)
Zarja (1911) (28)
Zbornik (Slovenska matica) (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (16)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovina v šoli (9)
Zgodovina za vse (45)
Zgodovinski časopis (64)
Zgodovinski zbornik (1888) (76)
Zora (1872) (150)
Zora (Ljubljana) (169)
Zvon (1870) (144)
Železne niti (7)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (14)
Leto izida
???? (1)
1548 (1)
1557 (1)
17?? (1)
1771 (1)
1772 (1)
1773 (1)
1774 (1)
1775 (1)
1776 (1)
1777 (1)
1778 (1)
1779 (1)
1780 (2)
1781 (1)
1782 (1)
1783 (1)
1784 (3)
1785 (3)
1786 (4)
1787 (4)
1788 (3)
1789 (3)
1789/1806 (2)
1789-1806 (1)
1790 (5)
1791 (5)
1791/1806 (4)
1792 (1)
1793 (2)
1794 (1)
1795 (2)
1796 (1)
1796-1803 (1)
1797 (2)
1798 (2)
1799 (10)
1800 (20)
1800/1840 (1)
1800/1850 (1)
1800-1820 (1)
1801 (8)
1802 (3)
1803 (1)
1804 (44)
1805 (45)
1806 (5)
1807 (5)
1807/1814 (2)
1807/1820 (1)
1808 (6)
1809 (7)
1810 (35)
1810/1880 (1)
1811 (111)
1812 (233)
1813 (152)
1814 (17)
1815 (63)
1816 (66)
1817 (63)
1818 (61)
1819 (66)
1820 (60)
1821 (60)
1822 (64)
1823 (61)
1824 (62)
1825 (60)
1825/1835 (2)
1826 (61)
1826/1827 (1)
1827 (60)
1828 (72)
1829 (73)
1830 (66)
1830/1838 (1)
1830/1870 (2)
1830-1831 (1)
1831 (73)
1832 (71)
1833 (75)
1834 (67)
1835 (72)
1836 (67)
1837 (64)
1838 (67)
1838/1839 (104)
1839 (71)
1839/1840 (104)
1840 (69)
1840/1841 (105)
1840/1850 (1)
1840/1870 (1)
1841 (67)
1841/1842 (104)
1841/1850 (1)
1842 (74)
1842/1843 (104)
1842/1848 (1)
1843 (69)
1843/1852 (1)
1844 (177)
1845 (64)
1846 (149)
1847 (126)
1848 (300)
1849 (281)
1849/1860 (1)
1850 (186)
1850/1857 (1)
1850/1860 (1)
1850/1870 (1)
1850/1890 (2)
1850/1900 (1)
1850-1853 (1)
1851 (253)
1851-1853 (1)
1852 (99)
1852-1854 (1)
1853 (63)
1854 (38)
1855 (35)
1855-1890 (1)
1856 (39)
1857 (88)
1858 (54)
1859 (53)
1860 (100)
1860/1870 (1)
1860/1880 (1)
1861 (123)
1862 (116)
1863 (123)
1863/1865 (1)
1863-1918 (1)
1864 (126)
1865 (177)
1865/18?? (1)
1866 (205)
1867 (179)
1868 (160)
1869 (80)
1870 (196)
1871 (108)
1872 (164)
1873 (260)
1874 (240)
1875 (235)
1876 (271)
1877 (394)
1877/1890 (1)
1878 (348)
1879 (324)
188? (1)
1880 (360)
1880/1890 (3)
1881 (361)
1882 (383)
1883 (336)
1884 (570)
1885 (656)
1886 (322)
1887 (339)
1888 (343)
1889 (348)
1890 (350)
1891 (332)
1891/1892 (1)
1892 (391)
1892/1893 (1)
1893 (420)
1894 (614)
1895 (606)
1896 (559)
1896-1898 (1)
1897 (686)
1898 (882)
1899 (929)
19?? (20)
1900 (932)
1901 (915)
1902 (903)
1903 (1024)
1904 (1151)
1905 (1160)
1906 (1264)
1907 (1376)
1907/1908 (12)
1908 (1315)
1908/1909 (11)
1908/1935 (1)
1909 (1272)
1909/1910 (11)
1910 (1236)
1910/1911 (10)
1911 (1123)
1911/1912 (9)
1912 (1099)
1912/1913 (10)
1913 (1051)
1913/1914 (8)
1914 (940)
1915 (890)
1916 (826)
1917 (834)
1918 (875)
1918/1919 (4)
1919 (685)
1919/1920 (4)
1920 (873)
1920/1921 (8)
1921 (859)
1922 (878)
1923 (868)
1924 (878)
1925 (869)
1926 (861)
1927 (873)
1928 (773)
1929 (465)
1929-1938 (1)
1930 (460)
1931 (462)
1932 (471)
1933 (450)
1934 (449)
1935 (497)
1936 (654)
1937 (495)
1938 (410)
1938-1940 (1)
1939 (440)
194? (2)
1940 (426)
1941 (321)
1942 (261)
1943 (313)
1944 (263)
1945 (255)
1948 (1)
1949 (3)
1953 (1)
1955 (2)
1955/1956 (3)
1956 (1)
1957 (3)
1958 (1)
1959 (2)
1960 (1)
1961 (3)
1962 (2)
1963 (3)
1964 (3)
1965 (3)
1966 (1)
1967 (4)
1968 (3)
1969 (9)
1970 (1)
1970-1971 (2)
1971 (4)
1972-1973 (3)
1973 (1)
1974 (17)
1975 (3)
1977 (6)
1978 (1)
1979 (2)
1980 (1)
1980-1999 (1)
1981 (4)
1982 (2)
1983 (2)
1985 (2)
1986 (2)
1987 (7)
1988 (1)
1988-1990 (10)
1989 (4)
1990 (6)
1991 (7)
1992 (6)
1993 (26)
1994 (21)
1995 (18)
1995-1996 (1)
1996 (18)
1997 (17)
1998 (17)
1999 (16)
2000 (11)
2001 (14)
2002 (26)
2003 (20)
2004 (20)
2005 (16)
2006 (31)
2007 (35)
2008 (22)
2009 (45)
2010 (53)
2011 (65)
2012 (53)
2013 (51)
2014 (60)
2015 (42)
2016 (47)
2017 (55)
2018 (44)
2019 (24)
2020 (20)
2021 (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (47)
Centralna pravosodna knjižnica (363)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (3408)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (10)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Potrča (878)
Knjižnica Ivana Tavčarja (9)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1082)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (7)
Mariborska knjižnica (7)
Matična knjižnica Kamnik (4)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (3)
Mestna knjižnica Kranj (110)
Mestna knjižnica Ljubljana (409)
Muzejsko društvo Škofja Loka (11)
Muzejsko društvo Železniki (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica (45656)
Osrednja knjižnica Celje (2740)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (701)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (50)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (2)
Semeniška knjižnica (2)
Slavistično društvo Slovenije (39)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (13)
Slovenski šolski muzej (23)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (11)
Slovensko etnološko društvo (15)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (9)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (16)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (49)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (74)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (12)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (5)
Univerzitetna knjižnica Maribor (12)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (20)
Zgodovinsko društvo Celje (45)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (23)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (15)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (10)
ZRC SAZU (60)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (8)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (185)
Založnik
(6)
[s. n.] (3)
A. Golobič (1)
A. Hager (3)
A. Hölder (1)
A. Koblar (3)
A. Kunike (3)
A. Ziegler (1)
Akademska založba (1)
Albin Prepeluh (11)
Alfons Müllner (108)
Andrej Gabršček (63)
Andrej Komel (1)
Anton Bezenšek (65)
Anton Janežič (162)
Anton Mahnič (41)
Arhivsko društvo Slovenije (47)
B. Majer (1)
B. Paternu (1)
Beletrina (8)
bey F.X. Stöckl (1)
bey Homanns Erben (1)
bey Jos. Eder (1)
Bibliographischen instituts (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Buchdruckerrei des Oesterreichischen Lloyd (1)
C.kr. ptujsko okrajno glavarstvo (802)
Cankarjeva založba (1)
Cecilijino društvo (3)
Centralgrafica (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (15)
Cérkvena stamparija (1)
Ciril Štukelj (1)
Civil – Geografischen Institute (1)
Cya (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Der Verfasser (1)
Deželni odbor kranjski (2)
Deželni odbor Kranjski (1)
Didakta (1)
Dragotin Hribar (1043)
Dramatično društvo (1)
Druck und Papier von den A. Leykam'schen Erben in Gratz (1)
Druck und Verlag Maria Tandler & Sohn, Neustadtl in Illirien (35)
Druck von Eduard Janschitz (1)
Drüstvo szvétoga Stevana (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo Pravnik (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družba Jezusova (5)
Družba sv. Cirila in Metoda (2)
Družba sv. Mohora (30)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (5)
Družtvo slovensko (1)
Državna založba Slovenije (1)
E. Schäfer (1)
Edinost (3)
Egerjeva tiskarnica (3)
Eger'sche Buchdruckerei (3)
Englischen Kunstanstalt v. H.A. Payne (1)
Etnografski muzej (21)
F. Bernik (1)
F. Dular (1)
F. Šimáček (1)
F. Vallardi (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (4)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Festival Ljubljana (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (18)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (5)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
Forte Szines Labor (1)
Foto (4)
Fotolik (1)
Fr. Vesel (1)
Fran Bartl (28)
Fran Levstik (7)
France Memmer (1)
France Svetek (7)
Frančišek Pavletič (169)
gedrückt bei den Andreas Leykam'schen Erben in Grätz (1)
gedruckt bei Ignaz Merk (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt und verlegt von Ferdinand Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
Gemeinderath (1)
Geographisches Institut (1)
Glas naroda (13084)
Goriška tiskarna (15)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
Gouvernements Buchdruckerei (180)
Građevinska knjiga (1)
Gutsverwaltung (1)
H. Dermol Hvala (1)
H. Ničman (1)
Hallberger'sche Verlagshandlung (1)
Hinko Sax (4)
Historischen Verein für Krain (236)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. pl. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
I. Slavec (897)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (1934)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (367)
im Selbstverlage des Vereines (1)
im Verlage des Geograph. Instituts (2)
im Verlage des Geograph. Instituts. (1)
Im Verlage des Kunst und Industrie Comptoirs (1)
in der Korn'schen Buchhandlung (1)
in Kommision bey Anton Doll (1)
Institute for Slovene Emigration Research (17)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (10)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (6)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (18)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (1)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
International Institute for Archival Science (3)
Iv. Fajdiga (4)
Ivan Dolenc (71)
Ivan Dolinar (12725)
Ivan Gršak (2)
Ivan Jelačin (6)
Ivan Mlinar (30)
Ivan Piano (25)
Ivan Tokan (7)
Ivan Železnikar (68)
Iza Prijateljeva (6)
Iza Prijatevljeva (3)
J. Blasnik (626)
J. Blaznik (10)
J. Blaznikovi dediči (1)
J. Blaznikovi nasledniki (2)
J. E. Božič (210)
J. Giontini (2)
J. Jurik (1)
J. K. Jeretin (13)
J. Krajec (1000)
J. R. Milic (1)
J. R. Millitz (1)
J. Rudolf Milic (26)
J. Schönberg (1)
J. Wagner (2)
J. Wyld (1)
J.G. Calve'sche Buchhandlung (1)
J.R. Razlag (32)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2723)
Jakopičev paviljon (4)
Janez Rakusch (14)
Janko M. Pajk (150)
Janko Pajk (57)
Jos. Fr. Kaiser (3)
Jos. Millitz (1)
Josef Blasnik (1)
Josip Kopač (14)
Josip Ošlak (3)
Josip Petejan (21)
Josip Stritar (144)
Joža Golmajer (1)
Jožef Blaznik (365)
Jožef Blažnik (120)
Jugoslovanska katoliška jednota (102)
Jurij Stadelmann (302)
k. k. a. p. Civil – Geographischen Institute in Wien (1)
kamnotis pri Egerji (1)
Karl Linhart (63)
Karl Perjatelj (10)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Klaverjeva družba (12)
Kleinmayr (1953)
Kleinmayr - Fed.Bamberg (550)
Kleinmayr & Bamberg (2)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Konzorcij (1591)
Konzorcij Delavca (28)
Konzorcij Gorenjca (107)
Konzorcij Malega lista (14)
Konzorcij Slovenske gospodarske stranke (5)
Konzorcij Trgovskega lista (271)
Kranjska deželna komisija za konjstvo (1)
KUD Logos (1)
Kühár István (12)
Kühar Stevan (11)
L. Jean (1)
L. Kralik (1)
L. Schwentner (1)
L. Županović (1)
Landes-Museum (1)
Lastnina in tisk Dragotin Hribar (5)
LDS (2)
Leonova družba (55)
l'Imprimerie du Gouvernement (320)
Lit. Colombo Coen (1)
Lit. Linassi (1)
lith. art. Anstalt d. Herib. Hempel (1)
Ljubljana : Šimen Jak (11)
Ljubljanska knjigarna (1)
M. Karamehmedović (1)
M. Kolar (71)
M. Makarovič (1)
Mariborska knjižnica (6)
Martin Pogačar (76)
Matica slovenska (1)
Matica Slovenska (2)
Matija Majar (29)
Ministrstvo za kulturo (1)
Miš (1)
mit Edlen v. Kleinmayr'schen Schriften (1)
Mladinska knjiga (3)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzejsko društvo (11)
Muzejsko društvo Železniki (7)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (27)
na prodaj per Jurju Lihtu ... (1)
na prodaj v' nemşhkih şholah (1)
na prodaj v nemških šolah (1)
Nar. Tisk. (1)
Narodna galerija (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Narodna tiskarna (8)
Narodna založba (20)
Narodne tiskarne (29)
Narodno obrambna tiskovna zadruga (10)
natisnil Janes Leon (2)
natisnil Joshef Blasnik (1)
Natisnil Jožef Blaznik (1)
natisnil Leopold Eger ... (1)
natisnil, saloshil, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ... (1)
natisnjene per Rosalii Eger (1)
New York : Frank Krže (1)
Ničman (1)
Nova revija (1)
Občina (1)
Oblastni odbor Or. Ju. Na. (17)
Obzorja (12)
Organizacija Slovenskih republikancev (3)
Orliška podzveza (13)
P. Kozler (1)
Padiglione Jakopič (1)
Pallas (1)
papir in natis od Lajkamovih naslednikov (1)
PeBook (2)
Pedagoška fakulteta (6)
Pedagoški inštitut (1)
per Adamu Reichard (3)
pisatelj (1)
pisatelji doneskov (1)
Pokrajinski muzej (1)
Praga (1)
R. Öesterreicher (1)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (43)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (2)
Reilly'sches geograph. Verschleiß-Komptoir (7)
Ruslica (1)
s. n. (3)
Sacher-Masoch (1)
samozal. (3)
samozal. F. Rákuša (1)
samozal. GolKerKavč (1)
samozal. GolKerKavčLot (2)
samozal. J. Aléšovec (1)
samozal. J. Zupančič (1)
samozaložba (3)
Sanje (2)
Schulbücherverschleiss-Administrazion bei St. Anna in der Johannesgasse (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (15)
se najde per Ignaz. Merku (1)
se najde per Teresii Egerki ... (1)
Selbstverl. (1)
Selbstverlag (1)
Selbstverlag der Section Küstenland (1)
Slavistično društvo (1)
Slavistično društvo Slovenije (93)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (33)
Slovenska matica (2)
Slovenski etnografski muzej (32)
Slovenski šolski muzej (23)
Slovensko društvo (357)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (12)
Slovensko etnološko društvo (15)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (9)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (16)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (15)
Sophia (1)
Stabilimento artistico del Lloyd Austriaco (1)
Stadtmagistrates (1)
Štefan Godina (162)
Študentska založba (5)
Talányi Franc (1)
Tancer (1)
Teološka fakulteta (2)
Tip. di Giuseppe Tondelli (681)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (70)
Tiskarna Edinost (2)
Tiskarna sv. Cirila (3683)
Tiskarna Sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (669)
Turnverein (1)
Učiteljsko društvo za slovenski Štajer (119)
Ulr. Mosers Buchhandlung (1)
Umco (2)
Umetniško društvo Slovenski lik (1)
Unio cleri (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (2)
University of Nova Gorica Press (1)
Univerza na Primorskem (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigíši (1)
v' salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
V. Brumen (1)
Vekoslav Spindler (1)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (1656)
Verlag der Anstalt (2)
Verlag der steierm. Landes-Obst- und Weinbauschule zu Marburg an der Drau (2)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije (1)
Viktor Dolenc (3385)
Viktor Zoré (9)
Vladarska tiskarnica (1)
vu násztavi Reichard Károla i szinov (1)
W. Frick (1)
W.E.A. v. Schlieben (1)
Založba časopisa Naprej (2)
Založba časopisa Naprej! (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (15)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
založnik (46)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (11)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (9)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (62)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (15)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (49)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (53)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno društvo za humanistične vede (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (15)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (5)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (86)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (173)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (5)
Zvonimir Bernot (23)
Županska zveza (1)
Išči med rezultati (55818)