Število rezultatov iskanja: 58796

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (14)
Acta Histriae (75)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (19190)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (24)
Anthropos (Ljubljana) (2)
Anzeigeblatt zur Laibacher Zeitung (658)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (51)
Ars et humanitas (1)
Atlanti (1)
Avtonomist (11)
Blätter aus Krain (21)
Bogoslovni vestnik (5)
Brivec (3)
Brus (1889-1891) (2)
Carniolia (Laibach) (6)
Celjske slovenske novine (3)
Cillier Zeitung (72)
Čas (Ljubljana) (5)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (4)
Čuk na palci (6)
De musica disserenda (25)
Delavec (1914) (55)
Delavska pravica (35)
Dialogi (1)
Dober Pajdás kalendárium (1)
Dolenjske novice (46)
Dom in svet (Ljubljana) (5)
Domovina (1891-1908) (187)
Domovina (Ljubljana) (115)
Domovina in Kmetski list (11)
Dve domovini (8)
Edinost (Trst) (559)
Edinost in dialog (1)
ELOPE (Ljubljana) (2)
Enakost (1)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (7)
Extra Blatt zur Laibacher Zeitung (5)
Filozofski vestnik (7)
Fizika v šoli (1)
Geografski vestnik (1)
Glas naroda (New York) (781)
Glasba v šoli in vrtcu (6)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (5)
Gorenjec (1900-1941) (113)
Gruda (3)
Ilirski Primorjan (4)
Illyrisches Blatt (89)
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung (8191)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (4)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezičnik (1)
Jezik in slovstvo (24)
Jezikoslovni zapiski (4)
Jež (Ljubljana) (7)
Kamničan (1905) (4)
Klasična gimnazija - Ljubljana (2)
Kmetski list (111)
Knjižnica (3)
Koroška domovina (1)
Kronika (Ljubljana) (115)
La provincia dell`Istria (51)
Laibacher Wochenblatt (12)
Laibacher Zeitung (25258)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Ljubljanski časnik (17)
Ljubljanski list (21)
Ljubljanski zvon (12)
Loški razgledi (7)
Mali list (17)
Mariborski večernik Jutra (442)
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (9)
Monitor ISH (2)
Mörszka krajina (12)
Muravidék (Murska Sobota) (12)
Murska krajina (24)
Muzikološki zbornik (18)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (1)
Naprej (5)
Naprej (glasilo JSDS) (89)
Narodni list (Celje) (20)
Naš kmečki dom (1)
Naša misel (1)
Naša volja (2)
Nova crainska pratica (60)
Nova doba (8)
Nova doba (Cleveland) (100)
Nova doba: l´era nuova (3)
Nova pravda (24)
Nova Soča (5)
Novice (1)
Obrtni vestnik (39)
Obrtniški glasnik (1)
Odmev iz Afrike (6)
Offizieller Telegraph (10)
Orjuna (18)
Osa (1905) (3)
Otrok in knjiga (1)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (1)
Pohod (13)
Politisches Blatt (33)
Pravica (16)
Pravnik slovenski (1870-1872) (1)
Primerjalna književnost (4)
Primorec (1)
Primorski list (Gorica) (95)
Prispevki za novejšo zgodovino (3)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (29)
Rodoljub (37)
Rogač: ilustrovan zabavni list (2)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (1)
Slavia Centralis (4)
Slavistična revija (8)
Slovenec (Celovec) (9)
Slovenian veterinary research (1)
Sloveniens Blatt (2)
Slovenija (1848-1850) (9)
Slovenska bčela (5)
Slovenska gospodinja (8)
Slovenska zemlja (2)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski glasnik (1858) (2)
Slovenski gospodar (241)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenski list (1896) (21)
Slovenski republikanec (1)
Slovenski učitelj (Maribor) (4)
Soča (164)
Sodobnost (1963) (1)
Stati inu obstati (6)
Straža v viharju (11)
Studia mythologica Slavica (3)
Škrat (5)
Škrat (Trst) (1)
Šolska kronika (6)
Šolsko polje (1)
Štajerc (71)
Tedenske slike (Konzorcij) (38)
Télégraphe officiel (17)
Traditiones (Ljubljana) (16)
Trgovski list (271)
Učiteljski list (6)
Učiteljski tovariš (155)
Uradni list c. kr. okrajnega glavarstva v Ptuju (44)
Vakuumist (1)
Verba hispanica (6)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vigred (13)
Vinarska in sadjarska šola (Maribor) (2)
Vzgoja (Ljubljana) (5)
Wöchentliche Ordinari Zeitungen (1)
Zarja (1911) (33)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (42)
Zgodovina v šoli (2)
Zgodovina za vse (33)
Zgodovinski časopis (36)
Zgodovinski zapisi (5)
Zgodovinski zbornik (1888) (1)
Zora (1872) (6)
Zora (Ljubljana) (9)
Zvon (1870) (6)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (16)
Leto izida
1633/1707 (1)
1690/1800 (1)
17?? (1)
1700 (1)
1700/1800 (1)
1707 (5)
1708 (1)
1709 (1)
1710/1715 (1)
1710/1724 (1)
1710/1725 (1)
1714 (2)
1714/1730 (1)
1719 (1)
1720 (1)
1720/1757 (1)
1723 (1)
1725 (1)
1727 (2)
1730 (2)
1732-1757 (1)
1733 (1)
1734 (2)
1739 (1)
1740/1749 (1)
1742 (2)
1746 (1)
1747 (1)
1750 (1)
1752 (1)
1758-1761 (1)
1760/1777 (1)
1765 (1)
1766 (1)
1768 (2)
1769 (2)
1770 (1)
1770-1780 (1)
1771 (1)
1772 (1)
1773 (2)
1774 (1)
1775 (2)
1776 (2)
1777 (3)
1778 (3)
1779 (4)
1780 (3)
1781 (1)
1782 (2)
1783 (3)
1784 (55)
1785 (53)
1786 (53)
1787 (51)
1788 (52)
1789 (52)
1789/1791 (1)
1789/1806 (2)
1789-1806 (1)
1790 (80)
1791 (102)
1791/1806 (4)
1792 (2)
1793 (3)
1794 (1)
1795 (5)
1796 (3)
1796-1803 (1)
1797 (3)
1798 (3)
1799 (210)
1800 (213)
1801 (209)
1802 (1)
1803 (13)
1804 (5)
1805 (3)
1806 (1)
1807 (2)
1808 (2)
1809 (5)
1810 (8)
1811 (5)
1812 (14)
1813 (47)
1814 (206)
1815 (208)
1816 (210)
1817 (212)
1818 (205)
1819 (205)
1820 (210)
1821 (207)
1822 (207)
1823 (209)
1824 (211)
1825 (208)
1826 (210)
1827 (210)
1828 (418)
1829 (412)
1830 (418)
1831 (420)
1832 (417)
1833 (419)
1834 (402)
1835 (418)
1836 (314)
1837 (305)
1838 (365)
1838/1839 (1)
1839 (331)
1839/1840 (1)
1840 (314)
1840/1841 (1)
1841 (417)
1841/1842 (1)
1842 (419)
1842/1843 (1)
1843 (406)
1844 (415)
1845 (311)
1846 (471)
1847 (312)
1848 (537)
1849 (460)
1849/1860 (1)
1850 (595)
1851 (585)
1852 (588)
1853 (572)
1854 (593)
1855 (587)
1856 (637)
1857 (670)
1858 (673)
1859 (630)
1860 (617)
1861 (592)
1862 (603)
1863 (621)
1864 (868)
1865 (877)
1865/18?? (1)
1866 (891)
1867 (904)
1868 (902)
1869 (897)
1870 (895)
1871 (832)
1872 (898)
1873 (906)
1874 (894)
1875 (603)
1876 (605)
1877 (613)
1878 (636)
1879 (611)
1880 (617)
1881 (610)
1882 (611)
1883 (607)
1884 (689)
1885 (627)
1886 (612)
1887 (606)
1888 (614)
1889 (617)
1890 (612)
1891 (612)
1892 (612)
1893 (713)
1894 (544)
1895 (617)
1896 (625)
1897 (557)
1898 (648)
1899 (634)
1900 (564)
1901 (338)
1902 (345)
1903 (347)
1904 (349)
1905 (353)
1906 (549)
1907 (657)
1908 (507)
1909 (659)
1910 (846)
1911 (652)
1911/1912 (9)
1912 (654)
1913 (643)
1914 (379)
1915 (344)
1916 (335)
1917 (391)
1918 (296)
1919 (48)
1920 (70)
1921 (73)
1922 (65)
1923 (82)
1924 (78)
1925 (68)
1926 (75)
1927 (70)
1928 (74)
1929 (52)
1930 (60)
1931 (79)
1932 (52)
1933 (56)
1934 (103)
1935 (249)
1936 (111)
1937 (351)
1938 (45)
1939 (57)
194? (3)
1940 (75)
1941 (28)
1942 (66)
1943 (18)
1944 (20)
1945 (14)
1948 (1)
1949 (1)
1953-1954 (1)
1954 (1)
1955 (4)
1955-1965 (2)
1956 (3)
1957 (4)
1958 (1)
1959 (4)
1961 (1)
1962 (1)
1963 (2)
1964 (2)
1965 (1)
1967 (2)
1967-1701 (1)
1968 (2)
1969 (9)
1970 (2)
1971 (2)
1972 (1)
1973 (3)
1974 (8)
1975 (1)
1977 (2)
1979 (3)
1981 (1)
1982 (3)
1984 (1)
1985 (2)
1986 (2)
1988 (1)
1989 (4)
1990 (4)
1991 (4)
1992 (5)
1993 (15)
1994 (27)
1995 (9)
1996 (9)
1997 (16)
1998 (3)
1999 (16)
2000 (15)
2001 (14)
2002 (16)
2003 (16)
2004 (11)
2005 (17)
2006 (11)
2007 (23)
2008 (22)
2009 (29)
2010 (35)
2011 (33)
2012 (24)
2013 (35)
2014 (37)
2015 (33)
2016 (31)
2017 (23)
2018 (23)
2019 (17)
2020 (15)
2021 (4)
s. d. (19)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (51)
Centralna pravosodna knjižnica (21)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (177)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (4)
Knjižnica Ivana Potrča (119)
Knjižnica Ivana Tavčarja (4)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (67)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (11)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Kranj (113)
Mestna knjižnica Ljubljana (45)
Muzejsko društvo Škofja Loka (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica (57354)
Osrednja knjižnica Celje (289)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (62)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (50)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Slavistično društvo Slovenije (10)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (6)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (42)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (75)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (28)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (4)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Zavod RS za šolstvo (9)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo Celje (33)
Zgodovinsko društvo Ormož (5)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (24)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (54)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (14)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (87)
Založnik
(4)
A. Golobič (1)
A. Koblar (2)
Albin Prepeluh (11)
Andrej Gabršček (6)
Annales Press (1)
Anton Janežič (2)
apud Dominicum Occhi (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (51)
Beletrina (1)
bey Adam Reichhardt (1)
bey Johann Friedrich Eger (1)
Biotehniška fakulteta (1)
C.kr. ptujsko okrajno glavarstvo (44)
Caesareo regii gymnasium academicum (1)
Cankarjeva založba (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (24)
Cérkvena stamparija (1)
Chez le Sr. Jaillot (1)
Ciril Štukelj (1)
Čebelarsko društvo za Slovenijo (1)
D. Davidov (1)
D. u. Oe. Alpenverein (1)
da Giuseppe Gnesda (1)
Deželni odbor kranjski (1)
Dragotin Hribar (187)
Druck und Verlag Maria Tandler & Sohn, Neustadtl in Illirien (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba Jezusova (5)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (2)
DZS (1)
Edinost (2)
Eger (1)
Eger, Janez Friderik (1)
Eno (1)
Episcopalis ordinariatus (1)
Etnografski muzej (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
F. Dular (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (6)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (10)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (4)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (7)
formis J. Georgij Mayr (1)
formis Joannis Georgij Mayr (1)
Fran Bartl (33)
France Memmer (1)
France Svetek (6)
Frančišek Pavletič (9)
gedruckt bei Ignaz Merk (1)
gedruckt bey Anna Elisabetha Reichhardtin ... (1)
gedruckt bey Joh. Friedrich Eger, Landschaftl. Buchdrucker (3)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger ... (2)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, landschaftl. Buchdr. (1)
gedruckt bey Joseph Edlen von Kurzböck ... (1)
gedruckt den Johann Friedrich Eger (1)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr (1)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr ... (1)
gedruckt mit Retzerischen Schriften (1)
Glas naroda (781)
Gorica (3)
Gouvernements Buchdruckerei (10)
Hinko Sax (4)
Historischen Verein für Krain (9)
Homannianorum heredium (1)
I. Slavec (95)
I. v. Kleinmayr und F. Bamberg (1)
ICO (1)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (53296)
Ignaz Merk (1)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (21)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (4)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (8)
Ivan Dolenc (3)
Ivan Dolinar (553)
Ivan Jelačin (8)
Ivan Mlinar (34)
Ivan Piano (4)
Ivan Tokan (7)
Ivan Železnikar (2)
Iza Prijateljeva (7)
Iza Prijatevljeva (1)
J. Blasnik (6)
J. David Köhler (1)
J. E. Božič (9)
J. Krajec (47)
J. Rudolf Milic (1)
J.R. Razlag (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (155)
J.W Jager (1)
Jakopičev paviljon (1)
Janko M. Pajk (6)
Janko Pajk (5)
Joannis Georgij Mayr (1)
Joh. Walch (1)
Johann Georgen Mayr (1)
Josip Kopač (16)
Josip Ošlak (3)
Josip Petejan (23)
Josip Stritar (6)
Joža Golmajer (1)
Jožef Blaznik (19)
Jožef Blažnik (7)
Jugoslovanska katoliška jednota (100)
Jugoslovanska socialnodemokratska stranka (1)
Jurij Stadelmann (12)
K. k. academischen Gymnasium zu Laibach (1)
Karl Linhart (71)
Katoliško tiskovno društvo (5)
Klaverjeva družba (6)
Kleinmayr (94)
Kleinmayr - Fed.Bamberg (21)
Konzorcij (917)
Konzorcij Delavca (28)
Konzorcij Gorenjca (113)
Konzorcij Malega lista (17)
Konzorcij Slovenske gospodarske stranke (8)
Konzorcij Trgovskega lista (271)
KUD Logos (1)
Kühár István (12)
Kühar Stevan (12)
Laibach cgedruckt in der Kleinmayerschen ... Gubernialbuchdruckerey, durch Ignaz Merk ... (1)
Lastnina in tisk Dragotin Hribar (7)
Le Rouge (2)
Leonova družba (5)
l'Imprimerie du Gouvernement (17)
Lit. Linassi (1)
M. Kolar (1)
Mariborska knjižnica (1)
Martin Pogačar (1)
mit Egerschen Schriften (2)
Mladinska knjiga (1)
Murski (1)
Muzejsko društvo (7)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (25)
Narodna galerija (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna tiskarna (9)
Narodna založba (20)
Narodno obrambna tiskovna zadruga (13)
neznan (1)
Norimberga (1)
Norimbergae (1)
Nova revija (1)
Oblastni odbor Or. Ju. Na. (18)
Obzorja (5)
Organizacija Slovenskih republikancev (1)
Orliška podzveza (13)
PeBook (2)
Pedagoška fakulteta (1)
per Adamu Reichard (3)
per Frantzu Piterich ... (1)
per Ignazi od Kleinmayerja (1)
per R. et I. Ottens (1)
Pierre Schenk (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
po Brattih Murero (1)
Pokrajinski arhiv (10)
Pomorski muzej Sergej Mašera (1)
Presso Antonio Zatta e figli (1)
pritizkana per Franz Anton Schützu (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (4)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (4)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Reilly'sches geograph. Verschleis-Komptoir (1)
Reilly'sches geograph. Verschleiß-Komptoir (7)
s. n. (1)
S. Vrišer (1)
samozal. avtorja (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (24)
se doby v Lublani na prudej v salogi Lovrenza Berpaherja mejstnega Buqvesa pod Tranzho (1)
se najde per Ignaz. Merku (1)
se najde per Teresii Egerki ... (1)
se najdejo per Aloysiu Raab (1)
Selbstverl. (1)
Semeniška knjižnica (1)
Slavistično društvo Slovenije (32)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (17)
Slovenski etnografski muzej (7)
Slovenski šolski muzej (6)
Slovensko društvo (37)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko Planinsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (42)
Societa storica del Litorale (10)
Societá storica del Litorale (24)
Štefan Godina (6)
Študentska založba (1)
T. R. Šober (5)
Talányi Franc (1)
Teološka fakulteta (4)
Tip. di Giuseppe Tondelli (51)
Tipografia Gaetano Coana (1)
Tiskarna sv. Cirila (241)
Tiskovna zadruga (12)
typis Joannis Bartholomaei Pallas (1)
typis Joannis Barthomaei Pallas (1)
typis Joannis Friderici Eger ... (1)
typis Joannis Georgij Mayr ... (2)
typis Joannis Weitz (1)
Učiteljsko društvo za slovenski Štajer (4)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Venezia presso Lodovico Furlanetto (1)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (72)
Verlag der Anstalt (2)
Verlag der steierm. Landes-Obst- und Weinbauschule zu Marburg an der Drau (2)
Verlegt bey Franz Xaver Miller (2)
Veterinarska fakulteta (1)
Viktor Dolenc (164)
Viktor Zoré (7)
Založba ZRC (7)
Založba ZRC, ZRC SAZU (7)
založnik (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (7)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zavod za pospeševanje obrti Zbornice za TOI (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo Celje (33)
Zgodovinsko društvo Ormož (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (25)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (75)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (14)
Znanstveno društvo (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (24)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (10)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev kmetskih fantov in deklet (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (44)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (101)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (6)
Zvonimir Bernot (26)
Županska zveza (1)
Išči med rezultati (58796)