Število rezultatov iskanja: 241

Založnik
A. Penn & Comp. studio fotografico (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Caesareo regii gymnasium academicum (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
da Giov. Torricella (2)
da Giuseppe Gnesda (1)
Design biro (1)
Družba za založniške pobude (2)
Družina (1)
Etnografski muzej (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (6)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
gedruckt bei Johann Friedrich Eger (1)
Gorenjski muzej (1)
Gorenjski muzej Kranj (1)
Gymnasio Marburgensi (1)
in der Akademischen Buchhandlung (1)
in der Weidmannischen Buchhandlung (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (4)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
J. Fr. Eger (95)
Jožef Blaznik (1)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Ljub. M. Romanović (1)
Narodna galerija (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Obzorja (2)
per Joan. Fridr. Egerju (1)
pri Sziesz Anni Klári ... (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
se najde per Joan. Fridr. Egerju (1)
se najde per Wilhel. Heinrihu Kornu (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Societá storica del Litorale (4)
Stamperia Speraindio & Comp. (1)
stiskan per Jan. Fridr. Egerju (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (2)
Študentska založba (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskovna zadruga (2)
Verlegt bey Franz Xaver Miller (1)
Zadruga z o.z. Novi list (1)
Založništvo tržaškega tiska (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (241)