Število rezultatov iskanja: 7006

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (1)
Acta historiae artis Slovenica (5)
Acta Histriae (43)
Acta neophilologica (1)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (718)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (14)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Anzeigeblatt zur Laibacher Zeitung (26)
Arhivi (25)
Ars et humanitas (3)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Avtonomist (10)
Blätter aus Krain (18)
Bogoslovni vestnik (2)
Brivec (2)
Brus (1889-1891) (3)
Carniolia (Laibach) (6)
Celjske slovenske novine (5)
Cillier Zeitung (70)
Čas (Ljubljana) (6)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Čuk na palci (6)
De musica disserenda (28)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delavec (61)
Delavska pravica (33)
Dober Pajdás kalendárium (1)
Dolenjske novice (48)
Dom in svet (Ljubljana) (6)
Domovina (1891-1908) (195)
Domovina (Ljubljana) (114)
Domovina in Kmetski list (10)
Edinost (Trst) (557)
Edinost in dialog (1)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Filozofski vestnik (2)
Folia biologica et geologica (1)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (1)
Glas naroda (New York) (780)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gorenjec (1900-1941) (72)
Gruda (12)
Handausgabe der Gesetze und Verordnungen für Krain (3)
Ilirski Primorjan (2)
Illyrisches Blatt (92)
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung (317)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezičnik (1)
Jezik in slovstvo (9)
Jezikoslovni zapiski (3)
Jež (Ljubljana) (2)
Jugoslovanski obrtnik (1)
Kamničan (1905) (6)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Kmetski list (105)
Kronika (Ljubljana) (62)
La provincia dell`Istria (50)
Laibacher Wochenblatt (14)
Laibacher Zeitung (965)
Linguistica (Ljubljana) (6)
Ljubljanski časnik (14)
Ljubljanski list (22)
Ljubljanski zvon (13)
Loški razgledi (7)
Mali list (14)
Mariborski večernik Jutra (436)
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (9)
Mörszka krajina (14)
Muravidék (Murska Sobota) (12)
Murska krajina (26)
Muzikološki zbornik (20)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (1)
Naprej (glasilo JSDS) (86)
Narodni list (Celje) (21)
Naš kmečki dom (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša misel (2)
Naša volja (5)
Notranjec (1)
Nova doba (6)
Nova doba (Cleveland) (99)
Nova doba: l´era nuova (1)
Nova pravda (22)
Nova Soča (2)
Novice (1)
Obrtni vestnik (42)
Odmev iz Afrike (6)
Offizieller Telegraph (5)
Orjuna (13)
Osa (1905) (4)
Pohod (14)
Politisches Blatt (2)
Pravica (17)
Pravnik slovenski (1870-1872) (2)
Primerjalna književnost (2)
Primorec (1)
Primorski list (Gorica) (96)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (28)
Rodoljub (38)
Rogač: ilustrovan zabavni list (2)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (1)
Slavistična revija (6)
Slovenec (Celovec) (9)
Sloveniens Blatt (2)
Slovenija (1848-1850) (9)
Slovenska bčela (6)
Slovenska čbela (1)
Slovenska gospodinja (11)
Slovenska zemlja (3)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski glasnik (1858) (2)
Slovenski gospodar (244)
Slovenski list (1896) (21)
Slovenski republikanec (2)
Slovenski učitelj (Maribor) (4)
Soča (147)
Stati inu obstati (8)
Straža v viharju (12)
Škrat (4)
Šolska kronika (2)
Štajerc (70)
Tedenske slike (Konzorcij) (56)
Télégraphe officiel (11)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (5)
Trgovski list (279)
Učiteljski list (6)
Učiteljski tovariš (163)
Uradni list c. kr. okrajnega glavarstva v Ptuju (39)
Verba hispanica (8)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vigred (13)
Vzgoja (Ljubljana) (4)
Zarja (1911) (32)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (31)
Zgodovina za vse (10)
Zgodovinski časopis (14)
Zgodovinski zbornik (1888) (1)
Zora (1872) (6)
Zora (Ljubljana) (10)
Zvon (1870) (6)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (15)
Leto izida
1608 (1)
1633/1666 (1)
1633/1707 (1)
1635 (2)
1635/1650 (1)
1649 (1)
1652 (1)
1657 (2)
1659 (1)
1662 (1)
1673 (1)
1678 (1)
1679 (1)
1681 (4)
1684 (1)
1688 (1)
1689 (1)
1690 (1)
1691 (3)
1692 (1)
1695 (1)
17?? (1)
1707 (1)
1725 (1)
1779 (1)
1784 (3)
1785 (4)
1786 (2)
1787 (1)
1788 (4)
1789 (2)
1790 (4)
1791 (3)
1799 (8)
1800 (6)
1801 (12)
1803 (1)
1804 (1)
1805 (1)
1810 (2)
1811 (4)
1812 (4)
1813 (10)
1814 (6)
1815 (14)
1816 (10)
1817 (12)
1818 (14)
1819 (11)
1820 (11)
1821 (10)
1822 (10)
1823 (10)
1824 (13)
1825 (8)
1826 (16)
1827 (9)
1828 (19)
1829 (25)
1830 (16)
1831 (22)
1832 (22)
1833 (19)
1834 (15)
1835 (25)
1836 (15)
1837 (12)
1838 (18)
1838/1839 (1)
1839 (16)
1839/1840 (1)
1840 (15)
1840/1841 (1)
1841 (16)
1841/1842 (1)
1842 (22)
1842/1843 (1)
1843 (16)
1844 (20)
1845 (12)
1846 (32)
1847 (14)
1848 (29)
1849 (36)
1850 (25)
1851 (33)
1852 (25)
1853 (24)
1854 (19)
1855 (20)
1856 (23)
1857 (27)
1858 (25)
1859 (25)
1860 (25)
1861 (23)
1862 (37)
1863 (28)
1864 (31)
1865 (32)
1866 (46)
1867 (36)
1868 (45)
1869 (32)
1870 (41)
1871 (37)
1872 (40)
1873 (46)
1874 (44)
1875 (27)
1876 (32)
1877 (60)
1877-1879 (1)
1878 (34)
1879 (38)
188? (1)
1880 (37)
1881 (37)
1882 (36)
1883 (110)
1884 (44)
1885 (52)
1886 (36)
1887 (36)
1888 (37)
1889 (33)
1890 (37)
1891 (38)
1892 (137)
1893 (38)
1894 (46)
1895 (41)
1896 (45)
1897 (57)
1898 (58)
1899 (57)
1900 (69)
1901 (50)
1902 (56)
1903 (61)
1904 (62)
1905 (62)
1906 (81)
1907 (226)
1908 (73)
1909 (424)
1910 (78)
1910/1911 (10)
1910/1925 (1)
1911 (75)
1911-1912 (1)
1912 (80)
1913 (85)
1914 (60)
1915 (53)
1916 (108)
1917 (54)
1918 (55)
1919 (46)
1920 (73)
1921 (68)
1922 (59)
1923 (77)
1924 (79)
1925 (75)
1926 (68)
1927 (83)
1928 (66)
1929 (55)
1930 (77)
1930-1931 (1)
1931 (54)
1932 (55)
1933 (50)
1934 (263)
1935 (104)
1936 (342)
1937 (60)
1938 (58)
1939 (65)
194? (5)
1940 (72)
1941 (89)
1942 (21)
1943 (19)
1944 (19)
1945 (13)
1953-1954 (1)
1955 (2)
1957 (1)
1963-1964 (1)
1964 (1)
1968 (2)
1969 (14)
1970 (1)
1972 (1)
1973 (1)
1974 (3)
1975 (1)
1977 (1)
1979 (1)
1981 (7)
1982 (4)
1983 (1)
1985 (1)
1986 (1)
1987 (1)
1989 (2)
1990 (1)
1991 (4)
1992 (3)
1993 (13)
1994 (17)
1995 (7)
1996 (11)
1997 (3)
1998 (6)
1999 (7)
2000 (7)
2001 (6)
2002 (8)
2003 (5)
2004 (14)
2005 (2)
2006 (5)
2007 (7)
2008 (9)
2009 (23)
2010 (21)
2011 (11)
2012 (6)
2013 (18)
2014 (13)
2015 (28)
2016 (16)
2017 (27)
2018 (13)
2019 (8)
2020 (5)
2021 (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (25)
Centralna pravosodna knjižnica (19)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (158)
Knjižnica Ivana Potrča (113)
Knjižnica Ivana Tavčarja (6)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (54)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (9)
Mariborska knjižnica (7)
Matična knjižnica Kamnik (6)
Mestna knjižnica Kranj (72)
Mestna knjižnica Ljubljana (27)
Muzejsko društvo Škofja Loka (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5875)
Osrednja knjižnica Celje (292)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (55)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (54)
Semeniška knjižnica (1)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (8)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (31)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (43)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (37)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo Celje (10)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (14)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (35)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (5)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (40)
Založnik
(1)
... Gio. Giac. Rossi in Roma (1)
A. Koblar (1)
Albin Prepeluh (10)
an Tag gegeben und verlegt durch Matthaem Merian (1)
Andrej Gabršček (3)
Anton Janežič (2)
apud Guiljel. Blaeu (1)
Arhivsko društvo Slovenije (25)
Beletrina (4)
bey Johann Wilhelm Schell (1)
bey Joseph Thadaeo Mayr ... (1)
C. kr. zaloga šol. knjig (1)
C.kr. ptujsko okrajno glavarstvo (39)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (14)
Cérkvena stamparija (1)
chez Chretien Theoph. Schmieder (1)
chez H. Iaillot ... (1)
chez H. laillot (1)
chez Jean George Fleischhauer (1)
Chez l´auteur (1)
chez l'auteur (1)
Ciril Štukelj (1)
Dragotin Hribar (195)
Druck und Verlag Maria Tandler & Sohn, Neustadtl in Illirien (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družba Jezusova (4)
durch Johann Weichard Valvasor (1)
Edinost (1)
Egerjeva tiskarnica (3)
Eger'sche Buchdruckerei (3)
Etnografski muzej (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
ex officina Zachariae Conzatti (2)
ex typographia Cribelliana (1)
F. Dular (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (7)
Fakulteta za družbene vede (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (19)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
formis Joannis Georgij Mayr (1)
Fr. Vesel (1)
Fran Bartl (32)
France Svetek (9)
Frančišek Pavletič (10)
G.M. Vischer (1)
gedruckt vnd verlegt durch Josephum Thaddaeum Mayr (1)
Glas naroda (780)
Gorica (1)
Gouvernements Buchdruckerei (5)
Hinko Sax (6)
Historischen Verein für Krain (9)
I. Slavec (96)
ICO (1)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (2027)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (18)
in Verlegung Martin Endters (1)
in Verlegung Wolfgang Moritz Endters (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (1)
Ivan Dolenc (2)
Ivan Dolinar (550)
Ivan Jelačin (11)
Ivan Mlinar (33)
Ivan Piano (2)
Ivan Tokan (8)
Ivan Železnikar (3)
Iza Prijateljeva (7)
Iza Prijatevljeva (1)
J. Blasnik (6)
J. E. Božič (9)
J. Giontini (1)
J. Janssonius (1)
J. K. Jeretin (1)
J. Krajec (49)
J. Rudolf Milic (1)
J.R. Razlag (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (163)
Janko M. Pajk (6)
Janko Pajk (4)
Josip Kopač (15)
Josip Ošlak (3)
Josip Petejan (21)
Josip Stritar (6)
Jožef Blaznik (17)
Jožef Blažnik (7)
Jugoslovanska katoliška jednota (99)
Jugoslovanska obrtna zveza (1)
Jurij Stadelmann (14)
K. Rozman (1)
Karl Linhart (70)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (6)
Klaverjeva družba (6)
Kleinmayr (98)
Kleinmayr - Fed.Bamberg (22)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Konzorcij (930)
Konzorcij Delavca (30)
Konzorcij Gorenjca (72)
Konzorcij Malega lista (14)
Konzorcij Slovenske gospodarske stranke (6)
Konzorcij Trgovskega lista (279)
KUD Logos (2)
Kühár István (12)
Kühar Stevan (14)
Lastnina in tisk Dragotin Hribar (2)
Leonova družba (6)
l'Imprimerie du Gouvernement (11)
M. Kolar (1)
Maks Šeber (1)
Martin Pogačar (1)
Mengeš: PeBook (1)
Mladinska knjiga (1)
Murski (1)
Muzejsko društvo (7)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (28)
Narodna galerija (1)
Narodna tiskarna (10)
Narodna založba (21)
Narodno obrambna tiskovna zadruga (14)
nella Stamperia de Giunti (1)
neznan (1)
Oblastni odbor Or. Ju. Na. (13)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Organizacija Slovenskih republikancev (2)
Orliška podzveza (13)
Pokrajinski arhiv (8)
printed by T. R. for Benj. Tooke ... (1)
R. Čeh (1)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (2)
Sacher-Masoch (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (14)
se najde per Ignaz. Merku (1)
Slavistično društvo Slovenije (15)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (7)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo (38)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (8)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (31)
Societa storica del Litorale (11)
Societá storica del Litorale (14)
sumptibus Joannis Janssonii (1)
Štefan Godina (7)
Talányi Franc (1)
Teološka fakulteta (2)
Tip. di Giuseppe Tondelli (50)
Tiskarna sv. Cirila (244)
Tiskovna zadruga (13)
typis Joannis Georgij Mayr ... (1)
Učiteljsko društvo za slovenski Štajer (4)
Umetniški paviljon R. Jakopiča (1)
Univerza na Primorskem (2)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (70)
Viktor Dolenc (147)
Viktor Zoré (6)
Založba /*cf (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
založnik (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (10)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (14)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (43)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (13)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (14)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (4)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza društev kmetskih fantov in deklet (12)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (22)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (49)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (5)
Zvonimir Bernot (28)
Županska zveza (1)
Išči med rezultati (7006)