Število rezultatov iskanja: 1922

Založnik
(4)
1A internet (8)
A. Turk (1)
A. Žorž (1)
Adriatikus (11)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Alpha und Omega (1)
Andragoški center Slovenije (7)
apud Susannam Rickesin viduam (1)
Aristej (2)
ARTTS Design (1)
Ašvata (2)
Atelje Doria (6)
Audibook (9)
author T. Horvat (1)
autor A. Malenica (1)
B. Majer (1)
B. Peršič (1)
bei Christian Friedrich Votz und Sohn (1)
Beletrina (14)
Bird Publisher (61)
Brat Frančišek (2)
Buddh. Soc. Vic. (1)
C. Logar (1)
Cankarjeva založba (2)
Center Motus (1)
Center Sospita Rea Silvia Novak & Co. (1)
Center Sospita Rea Silvia Novak and Co. (5)
Center Veles (1)
Center vojaških šol (3)
Center za krepitev zdravja Kranj, OZG OE ZD (1)
Center za krepitev zdravja Kranj, OZG OE ZD Kranj (1)
chez G.J. Decker (1)
chez La Société Typographique (1)
chez Nourse (1)
Chiara (4)
Cirilsko društvo slovenskih bogoslovcev (1)
D. M. Jezernik (1)
Danuba, Barbara Pust Velikanje (1)
Delavska tiskovna družba (1)
Didakta (4)
Dijaško društvo 'Adrija' (1)
Društvo Abstinent (1)
Društvo Integriteta - Društvo za etičnost javnega delovanja (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (7)
Društvo Parada ponosa (2)
Društvo psihologov Slovenije (476)
Društvo Salezijanski mladinski center (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za osvoboditev živali (1)
Društvo za sožitje človeka, narave in prostora Vitaaa (2)
Društvo za teoretsko psihoanalizo (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (200)
Društvo Zaživi življenje (1)
Družba Jezusova (7)
Družina (33)
Državna založba Slovenije (3)
DZS (3)
EFT center (1)
Ennoema, Inštitut za jezikovne, filozofske in družboslovne raziskave (1)
Eno (9)
ex typographia Egeriana (1)
excudebant haeredes Petri Seizii (1)
Faculty of Education (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Center za varnejši internet, Spletno oko (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (8)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (36)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo (1)
Frančiškanski družinski center (1)
Frančiškanski družinski inštitut (1)
Friedrich Creussner? (1)
Globaldreamvision (1)
Gnosis (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (1)
Gospodarska zbornica Slovenije (1)
Hair center Darja (1)
Horvat založništvo (1)
Hud (1)
I. Toličič (1)
Ibis (17)
impensis ... Joannis Rynman in officina ... Henrici Gran ... Hagenaw impressus (1)
in aedibus Io. Frobenii (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institut 'Jožef Stefan' (3)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Lila (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Skaza (2)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za razvoj EFT (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Intelego (1)
Intelyway webmedia (1)
Ipsos (2)
IPSOS (99)
J. Gerčar (1)
J. Giontini (1)
J. Vodopivec (1)
J. Vrin (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Jugoslovansko učiteljsko udruženje (1)
Jugoslovenska narodna obnova (1)
Karmapa Foundation Europe (1)
Katol. društvo detoljubov (1)
Katoliško tiskovno društvo (21)
Kleinmayr in Bamberg (1)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Konzorcij Edinosti (3)
Krščanski center Slovenija (1)
KUD Logos (21)
Kult.co, društvo kulturologov (1)
Kulturni center (2)
Kulturni center Maribor (1)
Kvarkadabra (1)
Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti (1)
L. Čepon (1)
L. Potočnik (1)
L. Puš (1)
L. Zorman (1)
LDS (37)
Leuschner und Lubensky, Universitäts Buchhandlung (1)
Litera (1)
literis Egerianis (1)
litteris Egerianis (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Ljubljanska borza (1)
Logos (1)
M. Gerber (1)
M. Klemenčič (3)
M. Nikolić (1)
Malinc (1)
Matica Slovenska (1)
Matica srpska (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medijski partner (1)
Mengeš: Bird Publisher (1)
Mengeš: PeBook (3)
Mestna knjižnica (3)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Mirovni inštitut (2)
Mirovni inštitut - inštitut za sodobne družbene in politične študije (1)
Miš (1)
Mladinska knjiga (36)
MLC Fakulteta za management in pravo (1)
Moi mečty (1)
Moje sanje (2)
Movit (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
natisnil Jožef Blaznik (1)
Nova (1)
Nova plus (1)
Nova revija (39)
Nova založba (1)
Obzorja (88)
OPRO, zavod za aplikativne študije (1)
Organizacijski odbor konference GLAS 2017 (1)
Orion's! (1)
Osebna rast (1)
Osebna rast, Robert Goreta (8)
Osebna rast, Roy Goreya (5)
Osnovna šola Janka Glazerja (1)
OŠ Janka Glazerja (1)
OŠ LA (1)
Ozara (1)
Pan (1)
Pangeršič, I. (2)
PeBook (14)
pečatano pismeni Kral. Peštansk. Univers. (1)
Pedagoška fakulteta (14)
Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) (1)
Pedagoški inštitut (10)
per Henricum Petrum (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (2)
Pivec (5)
Plus rešitve (4)
Pogovorno motivacijsko informativno združenje Človeška toplina (1)
Potovanje duše (3)
Poučna biblioteka (1)
Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje (1)
Pravna fakulteta (1)
Prelomi - Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje (1)
printed and fold by J.J. Tourneisen (1)
PromoVita (1)
Radiol (1)
Rokos (1)
RSS (1)
Ruslica (8)
samozal A. Rozman (2)
samozal. (14)
samozal. A. Rozman (3)
samozal. B. Križ (1)
samozal. B. Ornik (2)
samozal. D. Stropnik (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozal. J. Rain, Asanti Group International (1)
samozal. K. K. Valentini (1)
samozal. P. Škoberne (1)
samozal. R. Brcar (3)
samozal. T. Caserman (1)
samozal. Unipar (2)
samozal. V. Rozman (1)
samozaložba (9)
Sanje (3)
Science and Research Centre, Annales University Press (1)
Science and Research Centre, Annales ZRS (1)
Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales (3)
sed prostant Venetiis apud Antonium Bortoli (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
selfpublished (1)
self-published (2)
selfpublished A. Metelko (2)
selfpublished I. Erenda (2)
selfpublished M. Hren (1)
self-publishing (2)
SEM Institute for Climate Change (1)
Slavistično društvo Slovenije (21)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (7)
Slovenska matica (5)
Slovenska Matica (1)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (10)
Slovensko filozofsko društvo (476)
Sophia (3)
Spago (3)
Stella (1)
Stopar - IT (2)
Subkulturni azil (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Študentska založba (26)
T. Soršak (1)
Taktika plus - efektivni management (1)
Tehniška založba Slovenije (2)
Teološka fakulteta (1)
Tiskovna zadruga (101)
Transcendentalni svet (3)
Transparency International Slovenia (1)
Typis Francisci Widmanstadii (1)
typis Joan Fried. Kleinmayr ... (1)
typis Joannis Baptistae Mayr (1)
typis Mariae Teresiae Voigtin, Viduae (1)
typis Mariae Theresiae Voigtin viduae ... (1)
UMco (5)
Universidad Nacional, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (1)
University of Primorska Press (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (9)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (16)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Uprava RS za zaščito in reševanje (1)
Urad RS za mladino, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Uršulinski provincialat (1)
v samozal. (1)
v samozaložbi (1)
V. Pečjak (1)
V. Schmidt (1)
Veselin Masleša (1)
Viatoris (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
Vitaaa (1)
Vrtec Galjevica (1)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (1)
Zakonski in družinski inštitut (1)
Založba /*cf (3)
Založba /*cf. (1)
Založba Audibook (1)
Založba časopisa 'Naprej!' (1)
Založba Univerze na Primorskem (6)
Založba Zarje (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (8)
Zavod Angelisa (1)
Zavod IRC (4)
Zavod Psihofiza (1)
Zavod Rakmo (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (5)
Zavod Rman (2)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod RS za zaposlovanje (1)
Zavod za napredne študije Delta (1)
Zavod za ustvarjalnost Hymnos (1)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (2)
Združenje ateistov Slovenije (3)
Združenje nadzornikov Slovenije (2)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (5)
Zgodba.net (1)
Zgodba.NET (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
ZRC SAZU (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Zvezna tiskarna (1)
Išči med rezultati (1922)