Število rezultatov iskanja: 2145

Tip gradiva
Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (18)
Acta carsologica (6)
Acta chimica slovenica (16)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (9)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (10)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta geotechnica Slovenica (6)
Acta Histriae (3)
Acta neophilologica (1)
Advances in business related scientific research journal (2)
Akademija MM (3)
Angeljček (4)
Annales. Series historia et sociologia (8)
Annales. Series historia naturalis (8)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (8)
AR. Arhitektura, raziskave (9)
Arheo (2)
Arheološki vestnik (2)
Arhivi (49)
Ars et humanitas (1)
Ars mathematica contemporanea (4)
Asian studies (2)
Atlanti (1)
Bogoslovni vestnik (14)
CEPS journal (3)
Časopis za kritiko znanosti (5)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (29)
Delo in varnost (1)
Dialogi (14)
Didakta (2)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (53)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (8)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (1)
Dom in svet (Ljubljana) (89)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (2)
Edinost in dialog (4)
Elektrotehniški vestnik (6)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Endoskopska revija (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Film (1939) (20)
Filozofski vestnik (5)
Fizika v šoli (5)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (3)
Geografija v šoli (1)
Geografski obzornik (8)
Geografski vestnik (30)
Geographica Slovenica (2)
Geologija (5)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Gozdarski vestnik (2)
Gradbeni vestnik (2)
Hacquetia (5)
Hmeljarski bilten (2)
IB revija (Ljubljana) (1)
Image analysis and stereology (1)
Informacije MIDEM (7)
Informatica (Ljubljana) (13)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (15)
Jezik in slovstvo (26)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kakovostna starost (1)
Kaplje (Idrija) (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Kinesiologia Slovenica (1)
Knjižnica (9)
Kovine zlitine tehnologije (16)
Kronika (Ljubljana) (16)
Kronika slovenskih mest (6)
Les (Ljubljana) (3)
Lex localis (3)
Linguistica (Ljubljana) (14)
Literatura (Ljubljana) (10)
Ljubljanski zvon (292)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (6)
Loški razgledi (11)
Management (1)
Matematika v šoli (1)
Materiali in tehnologije (45)
Medicine, law & society (1)
Medicinski razgledi (5)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Metodološki zvezki (3)
Monitor ISH (2)
Narodna sloga (3)
Naša komuna - delegatska priloga (5)
Naša komuna (Ljubljana) (21)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (4)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (4)
Naša skupnost (Ljubljana) (12)
Naša sodobnost (99)
Naše gospodarstvo (1)
Nova nada (12)
Novi svet (Ljubljana) (28)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (2)
Organizacija (Kranj) (4)
Otrok in knjiga (3)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (40)
Podjetje in delo (1)
Presek (4)
Primerjalna književnost (19)
Prispevki za novejšo zgodovino (4)
Projektna mreža Slovenije (2)
Proteus (2)
Radiology and oncology (Ljubljana) (7)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (6)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revija za geografijo (21)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (2)
RMZ-materials and geoenvironment (7)
Scopolia. Supplementum (1)
Slavia Centralis (1)
Slavica Tergestina (1)
Slavistična revija (5)
Slovenian veterinary research (4)
Slovenka (1)
Slovenski čebelar (66)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (2)
Slovenski pravnik (37)
Slovenščina 2.0 (1)
Slovenščina v šoli (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (6)
Sodobnost (1933) (10)
Sodobnost (1963) (120)
Stati inu obstati (2)
Strojniški vestnik (20)
Studia Historica Slovenica (7)
Studia mythologica Slavica (5)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (30)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Učiteljski tovariš (8)
Urbani izziv (7)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (4)
Ventil (Ljubljana) (3)
Verba hispanica (4)
Vertec (1871) (3)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (7)
Vzgoja (Ljubljana) (7)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbor občanov (3)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (33)
Zgodovina za vse (3)
Zgodovinski časopis (9)
Zgodovinski zapisi (2)
Zvonček (Ljubljana) (5)
Železarski zbornik (12)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (49)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (16)
Čebelarska zveza Slovenije (66)
Didakta (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (7)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (4)
Društvo Medicinski razgledi (5)
Društvo radiologije in onkologije (7)
Društvo slovenskih skladateljev (5)
Društvo za marketing Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
GEA College (2)
Geološki zavod Slovenije (4)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (51)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Intelyway webmedia (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (6)
Knjižnica Ivana Tavčarja (10)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (120)
Mariborska knjižnica (3)
Medijski partner d.o.o. (3)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (136)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (11)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1047)
Onkološki inštitut Ljubljana (3)
Osrednja knjižnica Celje (11)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (40)
Prirodoslovni muzej Slovenije (11)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (10)
Slavistično društvo Slovenije (12)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (13)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (19)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (16)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (33)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (2)
Slovensko združenje za projektni management (2)
SNG Opera in balet Ljubljana (1)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (7)
Šola za ravnatelje (7)
Študentska založba (3)
Universita degli Studi di Trieste (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (22)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (23)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (52)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (18)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (22)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (10)
Zavod RS za šolstvo (11)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (9)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (7)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (16)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
ZRC SAZU (28)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (38)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (16)
Založnik
(2)
A. Berthold (2)
A. P. Železnikar (1)
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (1)
Arhivsko društvo Slovenije (49)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (14)
Association of Radiology and Oncology (7)
Atelier Helios (1)
Audibook (2)
B. Pipan (1)
Beletrina (5)
Biotehniška fakulteta (17)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (1)
Center vojaških šol (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (16)
D. Šarac (1)
Didakta (2)
Doba Epis (1)
Drava (1)
Društva onkoloških bolnikov (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (7)
Društvo likovnih umetnikov (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (4)
Društvo Pravnik (37)
Društvo pravnikov LRS (6)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Društvo slovenskih skladateljev (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Družba Jezusova (7)
Družina (7)
Državna založba Slovenije (244)
DZS (1)
Editorial Científica de la Facultad de Filosofía y Letras (2)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za arhitekturo (9)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (6)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (28)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta (21)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (5)
Foto Rekord (1)
Foto revija Ilustracija (1)
Fr. Vesel (13)
GEA College (2)
Genetic Society of Slovenia (1)
Genija (3)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Geološki zavod Ljubljana (1)
Geološki zavod Slovenije (4)
Glasbena matica (2)
Goriški muzej (1)
GV Založba (1)
GZS CPU (1)
Helidon (1)
Historical Commmision of Tabor ZDSPB (1)
I. Dolenc (1)
I. Jazbec (1)
Institut Jožef Stefan (5)
Institut 'Jožef Stefan' (3)
Institut za međunarodnu politiku i privredu (1)
Institute for Ethnic Studies (4)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut RS za rehabilitacijo (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (4)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (61)
Inštitut za lokalno samoupravo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (7)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (1)
Intelyway webmedia (31)
International Institute for Archival Science (1)
Istituto dell'educazione della RS (1)
Istra Jadran (2)
J. Dornig (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (8)
Jadran (2)
Jakopičev paviljon (1)
Jugoslavijapublik (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kancerološko združenje SZD (1)
Katoliško tiskovno društvo (89)
Kemijski inštitut (2)
Kinematografi (3)
Kleinmayr & Bamberg (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (8)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
Konzorcij (3)
Konzorcij Edinosti (1)
KUD Logos (4)
Kulturno društvo Mariborska literarna družba (1)
L. Schwentner (1)
LDS (10)
Lek farmacevtska družba d.d. (1)
Litera (1)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (1)
Ljubljana: Intelyway webmedia (1)
Ljubljanska knjigarna (1)
Ljudska in študijska knjižnica (1)
Lošinjski muzej Vladimira Gortana (1)
Lovska zveza Slovenije (1)
M. Jeršič (1)
M. Kukec (1)
M. Vojvoda (1)
M. Zaveršnik (1)
M. Zupin (1)
Mariborska knjižnica (3)
Mariborska razvojna agencija (1)
Marketing magazin (3)
Medicinski razgledi (5)
Mestna občina (6)
Metalurški inštitut el at. (10)
Metalurški inštitut et al. (2)
Ministero per l'istruzione e lo sport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (4)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Mladinska knjiga (4)
Moderna organizacija (4)
Morava film (1)
Muzejsko društvo (11)
Muzikaviva (1)
N. Klemenc (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (7)
Narodna galerija (2)
narodna Tiskarna (1)
Narodna Tiskarna (1)
Narodni muzej Slovenije (1)
Naša djeca (1)
National Education Institute Slovenia (1)
NIGRAD javno komunalno podjetje d.d. (1)
Nova revija (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (14)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (29)
OK SZDL Bežigrad (3)
OK SZDL Ljubljana Center (53)
Onkološki inštitut (2)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
P. Titan (1)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (3)
Pedagoška obzorja (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska matica (1)
Planinska zveza Slovenije (41)
Pobratimstvo (1)
Pravna fakulteta (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (10)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
RTV (5)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
Ruslica (4)
s. n. (6)
samozal. J. Kenda (2)
samozal. T. Pinter (1)
samozaložba (1)
Sanje (5)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (16)
Sij (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (16)
Slavistično društvo Slovenije (31)
Slov. begunska tiskarna (1)
Slovene Society Informatika (1)
Slovene Welding Society (9)
Slovenian Chemical Society (4)
Slovenian national federation of Canada (1)
Slovenian National Home (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (14)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (10)
Slovenska kulturna akcija (4)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki in filmski muzej (8)
Slovenski gledališki muzej (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (12)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (19)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (10)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (8)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (16)
Slovensko narodno gledališče Opera in balet (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (35)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
SNG (3)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (4)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (16)
Srpska književna zadruga (1)
Statistical Society of Slovenia (1)
Staut (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (7)
Sunny Records (1)
Svobodna Slovenija (1)
Šola za ravnatelje (7)
Študentska založba (4)
T. Pinter (5)
Teološka fakulteta (8)
The National Education Institute Slovenia (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (292)
Tiskovna Zadruga (1)
Turistički savez Srbije (1)
Učiteljska Tiskarna (1)
Udruženje studenata mašinske i elektro-tehnike (1)
UMco (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (5)
Universita degli Studi di Trieste (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko- (1)
Univerzitetna založba Univerze (3)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (10)
V. Angerer (1)
V. Bešter (6)
V. Bračič (1)
V. Kresnik (1)
V. Simončič (1)
V. Spindler (1)
V. Stupar (1)
V. Vukobratović (1)
V.-D. Degan (1)
Vesna film (1)
Veterinarska fakulteta (4)
Visoka šola za politične vede (2)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
Vladimir J. Teharski (12)
Vladimir Kolman (20)
Založba 'Domači glasovi' (1)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Založil L. Sehwenter (1)
Založilo jutro (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod IRC (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (20)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod SR Slovenije za statistiko (2)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (7)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (16)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (1)
ZKP, RTV (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (24)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (16)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (5)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (9)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (66)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (38)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (15)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (15)
Zvezna tiskarna (2)
Železarna Jesenice (16)
Železarna Ravne (16)
Železarna Štore (16)
Življenje in svet (1)
Išči med rezultati (2145)