Število rezultatov iskanja: 151

Tip gradiva
knjige (151)odstrani
Založnik
Akademska založba (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Bird Publisher (1)
Carl Winter Universitätsbuchhandlung (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (8)
Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo Carlo Combi (1)
der Verfasser (1)
Dolenjska založba (1)
Druck der Česká grafická unie (1)
E. Flammarion (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (1)
Foto-kino klub (1)
gedruckt mit Leon'schen Schriften (1)
Goga (1)
Gorenjski muzej (1)
Gričar & Leskošek (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. v. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Intelyway webmedia (1)
Kasaški klub (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Krajevna skupnost Radovljica (1)
Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada (1)
KS Senica (1)
KUD Logos (1)
Kulturna skupnost (3)
Kulturna skupnost občine (1)
Kulturni center (4)
Kulturni center Ivan Napotnik (2)
Kulturno umetniško društvo (1)
Kulturno umetniško društvo Trivia (1)
Kulturno-prosvetno društvo (1)
Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom (1)
Kulturno-prosvjetna zajednica (1)
L. Schwentner (2)
Leonova družba (1)
Leuschner & Lubensky (1)
Matica Slovenska (3)
Milic (1)
Moser (1)
Muzeji radovljiške občine (1)
Muzejsko društvo (1)
N. Gretsch (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
National Geographic Slovenija (1)
Občina (2)
Občina Komenda (1)
Občinska kulturna skupnost (1)
Obzorja (1)
Osrednja knjižnica (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Österreichisch-Ungarischen Revue (1)
Park vojaške zgodovine (1)
Pedagoški inštitut (2)
Pokrajinski muzej (1)
Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče Carlo Combi (1)
Prosvetno društvo Savinja (1)
Rokus Klett (1)
Sacher-Masoch (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre, Annales (1)
Selbstverlag (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenska matica (2)
Slovenski dom (3)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina (1)
St. Norbertus-Verlag (1)
Stabilimento artistico tipografico G. Caprin (1)
Stoka (1)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta (1)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta (1)
Šaleški študentski klub (1)
Tipografia Gaetano Coana (1)
Tiskovna zadruga (1)
Turistično društvo (1)
Turistično olepševalno društvo (1)
U. Mosers (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Velenjska knjižna fundacija (1)
Verlag des Verfassers (1)
verlegts Joseph Moritz Lechner ... (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (1)
Vijeće slovenske narodne manjine Grada (1)
Založba Annales ZRS, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije (1)
Založba Univerze na Primorskem (6)
Založba ZRC (7)
Založba ZRC, ZRC SAZU (12)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (5)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (3)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (151)