Število rezultatov iskanja: 1325

Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (629)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
SALUK - Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (9)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenian Media House (182)
Slovenian Media House, Glas Slovenije (155)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski klub Perth (22)
Slovenski misijon Melbourne (123)
Slovensko društvo Melbourne (24)
Slovensko društvo Planica (101)
Slovensko društvo Sydney (18)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (9)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Založnik
Alfred Brežnik AM (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Australian Slovenian review (11)
Avstralsko slovenski klub Canberra (7)
Avstralsko slovensko socialno športno društvo (24)
Beletrina (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
D. Gelt (1)
Didakta (1)
Digitalna knjižnica Slovenije - dlib.si (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (3)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Državna založba Slovenije (2)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Eno (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Faculty of management (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Filozofska fakulteta (3)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
G. Senf (1)
H. W. Schmidt (1)
HASA (1)
Hótel de Thou (1)
Institute for Ethnic Studies (3)
Institute for Slovene Emigration Research (20)
Institute for Slovenian Studies of Victoria (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (21)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J. Fridl (1)
Jožef Blaznik (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Lojze Kossi (18)
M. Brgoč (1)
Mariborska knjižnica (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Modrijan (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Palmer Higgs (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Pravna fakulteta (1)
printed for J. Debrett (2)
printed for John Stockdale (2)
printed for Stanfield Parkinson, the editor (1)
printed for the proprietor; sold by H. D. Symonds (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Republic of Slovenia Ministry for Foreign Affairs, Office of the Republic of Slovenia for Slovenes Abroad (1)
Rokus Klett (1)
RTV (1)
s. n. (94)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenian Association (1)
Slovenian Club Adelaide (44)
Slovenian media house (155)
Slovenian National Council of Victoria (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Ss Cyril and Methodius (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (9)
Slovenska verska in kulturna središča v Avstraliji (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (673)
Slovenski klub (4)
Slovenski narodni svet Viktorija (1)
Slovenski narodni svet Viktorije (1)
Slovensko društvo (1)
Slovensko društvo Planica (101)
Slovensko društvo Sydney (18)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko versko in kulturno središče sv. Cirila in Metoda (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (9)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek(SALUK) Slovenian-Australian Literary & Art Circle (SALAC) (1)
Societá storica del Litorale (2)
sold by G. Nicol ... and J. Sewell ... (1)
The Slovenian Religious and Cultural Centres in Australia (1)
Tiskarna sv. Cirila (9)
Triglav Club (25)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Išči med rezultati (1325)