Število rezultatov iskanja: 3484

Časopisje in članki - naslov
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (298)
Anthropos (Ljubljana) (3)
Besednik (Celovec) (12)
Cerkveni glasbenik (12)
Četverorazredna deška ljudska šola (Novo mesto) (2)
Čveterorazredna deška ljudska šola (Škofja Loka) (1)
Deželni zakonik in ukazni list za vojvodino Štajersko (11)
Deželni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino (7)
Dom in svet (Ljubljana) (3)
Druga mestna štirirazredna ljudska šola (Ljubljana) (1)
Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane (56)
Dve domovini (2)
Edinost (Trst) (22)
Gimnazija - Kranj (1)
Gimnazija - Maribor (1)
Gimnazija - Novo mesto (2)
Gimnazija (italijanska) - Koper (2)
Jahres-Bericht der philharmonischen Gesellscahft in Laibach (3)
Jezičnik (1)
Jezik in slovstvo (26)
Jugoslovanski stenograf (13)
Klasična gimnazija - Ljubljana (1)
Kmetijske in rokodelske novice (637)
Kronika (Ljubljana) (7)
Laibacher Tagblatt (300)
Laibacher Zeitung (301)
Letopis ljubljanske nadškofije (1)
Letopis Matice Slovenske (2)
Letopis narodne čitalnice v Ljubljani (1)
Ljubljanski škofijski list (13)
Ljubljanski zvon (2)
Ljudska šola - Idrija (1)
Ljudska šola - Kranj (1)
Ljudska šola - Postojna (1)
Marburger Zeitung (155)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (2)
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani (18)
Primerjalna književnost (1)
Proletarec (Chicago) (1)
Realka (italijanska) - Piran (2)
Realna gimnazija - Ptuj (1)
Slavistična revija (1)
Slovenec (1873) (144)
Slovenska čebela (12)
Slovenska mestna dekliška šola - Ljubljana (2)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (445)
Slovenski narod (300)
Staatsgymnasium (Klagenfurt) (1)
Staats-Ober-Realschule in Laibach (1)
Šolski prijatel: časopis za šolo in dom (13)
Učiteljski tovariš (168)
Verordnungen der Landesbehörden für das österreichisch-illirische Küstenland (14)
Zgodnja Danica (53)
Zora (1872) (6)
Zvon (1870) (24)
Založnik
A. Berthold (1)
A. Einšpieler (13)
A. Hilgert (1)
A. Janežič (12)
Anton Bezenšek (13)
Avgust Černigoj (1)
Beletrina (2)
Belokranjsko muzejsko društvo (3)
Buchdruckerrei des Oesterreichischen Lloyd (14)
C. F. Kahnt (1)
C. Gerold's Sohn (1)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
Cecilijino društvo (13)
Čebelarsko društvo (12)
Čitalnica (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novomestu - Rudolfswert (2)
D. Rovšek (3)
Deželni odbor kranjski (18)
Deželni odbor Kranjski (1)
Dramatično društvo (10)
Druga mestna 4 razredna ljudska šola (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Družba sv. Mohora (2)
Družba sv. Mohorja (1)
E. Montesi (1)
E. Niggl (1)
E. Škulj (1)
Etnografski muzej (1)
F. Stele (4)
F. Tempsky (1)
Fototistk-Slovenija (1)
Fr. Uršič (1)
Fr. Vesel (19)
Glasbena matica (13)
H. Frank (1)
H. Ničman (1)
Hahn (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. R. ginnasio superiore di Capodistria (2)
I.R. Scuola reale superiore in Pirano (2)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (599)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (1)
Ivan Dolinar (22)
J. Blaznik (1)
J. G. Cotta (1)
J. Giontini (1)
J. Krajec (1)
J. Pelikan (1)
J. Pogačnik (1)
J. Rudolf Milic (1)
J. Ruwner (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (168)
Jakopičev paviljon (2)
Janez (1)
Janez Krizostom Pogačar (53)
Janko M. Pajk (6)
Josip Stritar (24)
Jožef Blaznik (637)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (1)
Julius Muller (1)
K. k. Montan - Aerars zu Idria (1)
K. k. Obergymnasiums (1)
K. k. Obergymnasiums in Rudolfswert (1)
K. k. Real- und Obergymnasiums in Rudolfswert (1)
K. k. Staats - Gymnasium in Marburg (1)
K. k. Staats-Realgymnasiums (1)
K. u. k. militär-geographisches Institut (1)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Krajni šolski svet (1)
Kunzfeld & Laizner (1)
L. Krema (1)
L.J. Kieser (1)
Ljudska tiskarna (144)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (155)
Matica slovenska (1)
Matica Slovenska (2)
Mavec (1)
Mestna glavna šola (2)
Militargeographisches Institut (1)
Mladika (1)
Molynski (1)
Nadškofijski ordinariat (1)
Narodna galerija (1)
Narodna tiskarna (300)
Natisnila Tiskarnica Družbe Sv. Mohora (1)
Otomar Bamberg (300)
P. Luković (1)
Pelikan (1)
Philharmonische Gesellschaft (6)
R. Milic (1)
Realgymnasium tu Pettau (1)
s. n. (79)
samozal. A. Klodič (1)
samozal. GolKerKavč (1)
samozal. pisateljica (1)
samozaložba (1)
Slavistično društvo Slovenije (27)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Staats-Ober-Realschule (1)
Städtischen fünfklassigen Mädchen - Volksschule (1)
Städtischen vierklassigen Mädchen - Volksschule (1)
sumtibus auctoris (2)
Škofijski ordinariat (13)
Štirirazredna ljudska šola v Kranji (1)
Študentska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (445)
Tiskovna zadruga (2)
UMco (1)
Umetniški paviljon R. Jakopiča (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
V. Bešter (2)
V. Simončič (6)
Verlag der philharmonischen Gesellschaft (3)
Vierklassigen Volksschule in Adelsberg (1)
Wagner (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (3484)