Število rezultatov iskanja: 10622

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (1)
Acta neophilologica (3)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (298)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Anthropos (Ljubljana) (4)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (5)
Ars et humanitas (1)
Asian studies (1)
Besednik (Celovec) (12)
Bogoslovni vestnik (2)
Cerkveni glasbenik (12)
Cillier Zeitung (107)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (5)
Četverorazredna deška ljudska šola (Novo mesto) (2)
Čveterorazredna deška ljudska šola (Škofja Loka) (1)
Deželni zakonik in ukazni list za vojvodino Štajersko (11)
Deželni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino (7)
Dom in svet (Ljubljana) (3)
Druga mestna štirirazredna ljudska šola (Ljubljana) (1)
Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane (56)
Dve domovini (4)
Edinost (Trst) (22)
Edinost in dialog (1)
Gimnazija - Kranj (1)
Gimnazija - Maribor (1)
Gimnazija - Novo mesto (2)
Gimnazija (italijanska) - Koper (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (1)
Jahres-Bericht der philharmonischen Gesellscahft in Laibach (3)
Jezičnik (1)
Jezik in slovstvo (29)
Jugoslovanski stenograf (13)
Klasična gimnazija - Ljubljana (1)
Kmetijske in rokodelske novice (637)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (1)
Kronika (Ljubljana) (9)
Kronika slovenskih mest (3)
La provincia dell`Istria (24)
Laibacher Tagblatt (300)
Laibacher Zeitung (301)
Letopis ljubljanske nadškofije (1)
Letopis Matice Slovenske (2)
Letopis narodne čitalnice v Ljubljani (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski škofijski list (13)
Ljubljanski zvon (2)
Ljudska šola - Idrija (1)
Ljudska šola - Kranj (1)
Ljudska šola - Postojna (1)
L'Unione (23)
Marburger Zeitung (155)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (2)
Monitor ISH (2)
Muzikološki zbornik (4)
Narodna sloga (23)
Naše delo (Ptuj) (78)
Novi list (1)
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani (18)
Oglasnik lavantinske škofije (5)
Otrok in knjiga (2)
Pettauer Anzeiger (468)
Pettauer Localanzeiger (10)
Pettauer Wochenblatt (47)
Pettauer Zeitung (670)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Prijátel (Budimpešta) (3)
Primerjalna književnost (3)
Primorski dnevnik (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Proletarec (Chicago) (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Ptujski list (148)
Ptujski tednik (548)
Realka (italijanska) - Piran (2)
Realna gimnazija - Ptuj (1)
Scopolia (1)
Slavistična revija (7)
Slovenec (1873) (144)
Slovenska čebela (12)
Slovenska mestna dekliška šola - Ljubljana (2)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (445)
Slovenski narod (300)
Soča (51)
Sodobnost (1963) (1)
Staatsgymnasium (Klagenfurt) (1)
Staats-Ober-Realschule in Laibach (1)
Šolski prijatel: časopis za šolo in dom (13)
Štajerc (777)
Štajerski tednik (Ptuj) (1812)
Tednik (Ptuj) (2102)
Učiteljski tovariš (168)
Verba hispanica (1)
Verordnungen der Landesbehörden für das österreichisch-illirische Küstenland (14)
Vertec (1871) (191)
Vestnik za tuje jezike (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zdravniški vestnik (2)
Zgodnja Danica (53)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (4)
Zora (1872) (6)
Zvon (1870) (24)
Leto izida
186? (1)
1869 (1)
187? (1)
1872 (1)
1877 (1)
1877/1878 (6)
1878 (3576)
1878/1879 (6)
1878-1879 (1)
1878-1885 (1)
1879 (4)
188? (1)
1880 (1)
1888 (1)
1889 (1)
1890 (36)
1891 (37)
1892 (25)
1893 (36)
1894 (27)
1895 (53)
1896 (52)
1897 (52)
1898 (52)
1899 (53)
19?? (14)
190? (4)
1900 (65)
1900-1905 (1)
1900-1920 (1)
1901 (78)
1902 (78)
1903 (78)
1904 (77)
1905 (80)
1905/1915 (1)
1906 (78)
1907 (102)
1908 (105)
1908/1913 (1)
1908/1915 (1)
1908-1913 (2)
1909 (103)
191? (9)
1910 (104)
1910-1915 (1)
1910-1920 (2)
1911 (115)
1912 (106)
1913 (104)
1914 (47)
1915 (52)
1916 (54)
1917 (52)
1918 (45)
1919 (32)
192? (8)
1920 (52)
1920/1926 (3)
1920/1930 (1)
1920-1926 (2)
1920-1930 (4)
1920-1940 (1)
1920-1950 (1)
1921 (49)
1922 (16)
1925 (2)
1925/1935 (1)
1927 (8)
1928 (1)
1929 (2)
193? (13)
1930/1944 (1)
1930/1950 (1)
1930-1940 (6)
1930-1950 (1)
1931 (11)
1932 (18)
1934 (2)
1935 (1)
1936 (6)
1938 (3)
1939 (3)
194? (57)
1940-1949 (8)
1941 (2)
1942 (1)
1943 (2)
1945/1949 (1)
1945-1946 (1)
1945-1949 (1)
1946 (2)
1947 (1)
1948 (20)
1949 (65)
195? (5)
1950 (25)
1950-1960 (1)
1951 (51)
1952 (51)
1953 (52)
1954 (51)
1955 (51)
1955/1956 (2)
1956 (51)
1957 (51)
1958 (51)
1959 (50)
196? (3)
1960 (50)
1960-1970 (1)
1961 (49)
1962 (52)
1963 (51)
1964 (51)
1965 (51)
1966 (53)
1967 (55)
1968 (51)
1969 (53)
197? (1)
1970 (51)
1970-1980 (1)
1971 (51)
1972 (49)
1973 (51)
1974 (50)
1975 (52)
1976 (51)
1977 (51)
1978 (53)
1979 (52)
198? (1)
1980 (51)
1981 (52)
1982 (50)
1983 (51)
1984 (50)
1985 (52)
1986 (50)
1987 (50)
1988 (51)
1989 (51)
199? (1)
1990 (50)
1991 (53)
1992 (54)
1993 (54)
1994 (52)
1995 (51)
1996 (54)
1997 (60)
1998 (53)
1999 (54)
2000 (55)
2001 (54)
2002 (61)
2003 (54)
2004 (52)
2005 (95)
2006 (104)
2007 (102)
2008 (105)
2009 (104)
2010 (109)
2011 (104)
2012 (105)
2013 (106)
2014 (105)
2015 (106)
2016 (114)
2017 (106)
2018 (104)
2019 (103)
2020 (104)
2021 (102)
s. d. (2)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (52)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (6684)
Knjižnica Logatec (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (198)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3452)
Osrednja knjižnica Celje (108)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (51)
Österreichische Nationalbibliothek (31)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Radio-Tednik Ptuj d.o.o. (1831)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (13)
Slavistično društvo Slovenije (9)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Študentska založba (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerzitetna knjižnica Maribor (161)
Zadruga Goriška Mohorjeva (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (4)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Založnik
A. Berthold (1)
A. Einšpieler (13)
A. Hilgert (1)
A. Janežič (12)
Anton Bezenšek (13)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Avgust Černigoj (1)
avstrijska iz. (3)
Buchdruckerrei des Oesterreichischen Lloyd (14)
C. F. Kahnt (1)
C. Gerold's Sohn (1)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
Cecilijino društvo (13)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Čebelarsko društvo (12)
Čitalnica (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novomestu - Rudolfswert (2)
D. Rovšek (3)
Deželni odbor kranjski (18)
Deželni odbor Kranjski (1)
Domenico Manzoni (23)
Dramatično društvo (10)
Druga mestna 4 razredna ljudska šola (1)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Družba sv. Mohora (3)
Družba sv. Mohorja (1)
Družba za založniške pobude (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (1)
E. Montesi (1)
E. Niggl (1)
E. Škulj (1)
Etnografski muzej (1)
F. Stele (4)
F. Tempsky (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (3)
Fototistk-Slovenija (1)
Fr. Uršič (1)
Fr. Vesel (19)
Glasbena matica (13)
H. Frank (1)
H. Ničman (1)
Hahn (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. R. ginnasio superiore di Capodistria (2)
I.R. Scuola reale superiore in Pirano (2)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (599)
Imre Agustich (3)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Ivan Dolinar (22)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (12)
J. Blaznik (1)
J. G. Cotta (1)
J. Giontini (1)
J. Krajec (1)
J. Pelikan (1)
J. Pogačnik (1)
J. Rudolf Milic (1)
J. Ruwner (1)
J.Schön (47)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (168)
Jakopičev paviljon (2)
Janez (1)
Janez Krizostom Pogačar (53)
Janko M. Pajk (6)
Josip Stritar (24)
Jožef Blaznik (637)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (1)
Julius Muller (1)
K. k. Montan - Aerars zu Idria (1)
K. k. Obergymnasiums (1)
K. k. Obergymnasiums in Rudolfswert (1)
K. k. Real- und Obergymnasiums in Rudolfswert (1)
K. k. Staats - Gymnasium in Marburg (1)
K. k. Staatsgymnasium (1)
K. k. Staats-Realgymnasiums (1)
K. u. k. militär-geographisches Institut (1)
Karl Linhart (777)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Klein & Kovač (1)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Konzorcij (23)
Krajni šolski svet (1)
Kunzfeld & Laizner (1)
L. Krema (1)
L.J. Kieser (1)
Leykam-Josefstahl (1)
Ljudska tiskarna (144)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (155)
Mariborska knjižnica (2)
Matica slovenska (1)
Matica Slovenska (2)
Mavec (1)
Mestna glavna šola (2)
Mestna občina (3)
Militargeographisches Institut (1)
Molynski (1)
Nadškofijski ordinariat (1)
Narodna galerija (1)
Narodna tiskarna (300)
Naše delo (78)
Natisnila Tiskarnica Družbe Sv. Mohora (1)
neznano (najverjetneje Ciril Žebot) (1)
Nova revija (1)
Otomar Bamberg (300)
Pedagoška fakulteta (2)
Pelikan (1)
Philharmonische Gesellschaft (6)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Logatec (1)
Ptujski tednik (548)
R. Milic (1)
R. Millitz (1)
Radio- Tednik (1934)
Radio-Tednik (1980)
Realgymnasium tu Pettau (1)
s. n. (79)
samozal. A. Klodič (1)
samozal. GolKerKavč (1)
samozal. pisateljica (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (36)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Societá storica del Litorale (1)
Staats-Ober-Realschule (1)
Städtischen fünfklassigen Mädchen - Volksschule (1)
Städtischen vierklassigen Mädchen - Volksschule (1)
sumtibus auctoris (2)
Škofijski ordinariat (18)
Štirirazredna ljudska šola v Kranji (1)
Študentska založba (1)
Teološka fakulteta (1)
Tip. di Giuseppe Tondelli (24)
Tiskarna sv. Cirila (445)
Tiskovna zadruga (150)
Umetniški paviljon R. Jakopiča (1)
Univerza v Mariboru (5)
Univerza v Novi Gorici (1)
V. Bešter (2)
V. Simončič (6)
Valardi (1)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (107)
Verlag der philharmonischen Gesellschaft (3)
Vierklassigen Volksschule in Adelsberg (1)
Viktor Dolenc (51)
W. Blank (1)
W. Blanke (688)
W. Blanke (Pettau) (38)
W.Blanke (418)
Wagner (1)
Zadruga z o.z. Novi list (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Dostop
Prost (10622)odstrani
Išči med rezultati (10622)