Število rezultatov iskanja: 1082

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (4)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (7)
Acta chimica slovenica (24)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (2)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (5)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta geotechnica Slovenica (2)
Acta linguistica asiatica (1)
Advances in production engineering and management (4)
Angeljček (45)
Annales. Series historia naturalis (2)
Arheo (1)
Ars mathematica contemporanea (1)
Atlanti (2)
Blejske delavnice iz fizike (3)
Bogoslovni vestnik (2)
Documenta Praehistorica (3)
Dogovori (201)
Dom in svet (Ljubljana) (38)
Dve domovini (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Filozofski vestnik (2)
Geodetski vestnik (1)
Hacquetia (1)
Hladnikia (1)
Illiesia (1)
Informacije MIDEM (1)
Informatica (Ljubljana) (9)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (10)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (1)
Jezikoslovni zapiski (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Kinesiologia Slovenica (1)
Kmetijske in rokodelske novice (54)
Kovine zlitine tehnologije (6)
Kronika (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Livarski vestnik (1)
Ljubljanski zvon (41)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (1)
Management (1)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (1)
Naša komuna - delegatska priloga (42)
Naša komuna (Ljubljana) (31)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša skupnost (Jugoslavija) (23)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (7)
Naša skupnost (Ljubljana) (34)
Naša sodobnost (3)
Naše delo (Ptuj) (29)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (3)
RMZ-materials and geoenvironment (6)
Slavistična revija (1)
Slovenian veterinary research (4)
Slovenka (3)
Slovenski gospodar (71)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenski pravnik (13)
Sodobnost (1933) (3)
Sodobnost (1963) (6)
Strojniški vestnik (6)
Studia mythologica Slavica (4)
Svet ptic (1)
Tekstilec (2)
Učiteljski tovariš (125)
Urbani izziv (1)
Verba hispanica (1)
Vertec (1871) (32)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Zbor občanov (68)
Zvonček (Ljubljana) (28)
Železarski zbornik (4)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Botanično društvo Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (3)
Društvo radiologije in onkologije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Knjižnica Ivana Potrča (29)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (6)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (523)
Narodna in univerzitetna knjižnica (394)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (6)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (3)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (9)
Slovensko kemijsko društvo (24)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (2)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (19)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Založnik
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (2)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
Biotehniška fakulteta (4)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (3)
DMFA, založništvo (3)
Dolenjska turistična zveza (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Pravnik (13)
Društvo pravnikov LRS (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Družina (1)
Državna štamparija Kraljevine Srbije (1)
Državna založba Slovenije (10)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (2)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (4)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Glasbena matica (3)
Glaxo Wellcome (1)
I. Lapajne (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (7)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (6)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (125)
Jožef Blaznik (54)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (38)
Konzorcij Edinosti (3)
Krajevna skupnost (1)
Logos (1)
Metalurški inštitut el at. (3)
Metalurški inštitut et al. (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (6)
Narodna Skupština Kraljevine Jugoslavije (1)
Naše delo (29)
Občinska konferenca SZDL (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
OK SZDL Bežigrad (68)
OK SZDL Ljubljana Center (201)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
RK (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (41)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Society Informatika (1)
Slovene Welding Society (2)
Slovenian Chemical Society (8)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (9)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (3)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (8)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (5)
Slovensko kemijsko društvo (24)
SO (2)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (23)
Societá storica del Litorale (2)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Svet SRS za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (2)
Teološka fakulteta (2)
Tiskarna sv. Cirila (71)
Tiskovna zadruga (41)
Turistički savez Jugoslavije (1)
Turistkomerc (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Primorska Press (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Veterinarska fakulteta (4)
VUU Partizan Ljubljana (1)
Založba ZRC (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (5)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Železarna Jesenice (6)
Železarna Ravne (6)
Železarna Štore (6)
Išči med rezultati (1082)