Število rezultatov iskanja: 6143

Časopisje in članki - naslov
32. onkološki vikend (1)
AB. Arhitektov bilten (11)
Academica turistica (6)
Acrocephalus (21)
Acta agriculturae Slovenica (14)
Acta biologica Slovenica (5)
Acta carsologica (27)
Acta chimica slovenica (57)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (17)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (11)
Acta geographica Slovenica (12)
Acta geotechnica Slovenica (2)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (8)
Acta medico-biotechnica (9)
Acta neophilologica (12)
Acta silvae et ligni (8)
Advances in production engineering and management (2)
Agricultura (Maribor) (1)
Akademija MM (4)
Aktualno! (1)
Alkohol in rak (1)
Anali PAZU (3)
Anali PAZU HD (2)
Analiza (Ljubljana) (3)
Angeljček (29)
Annales kinesiologiae (Koper) (4)
Annales. Series historia et sociologia (12)
Annales. Series historia naturalis (3)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (34)
AR. Arhitektura, raziskave (16)
Arheo (Ljubljana) (10)
Arheološki vestnik (49)
Arhivi (31)
Ars et humanitas (1)
Ars mathematica contemporanea (6)
AS. Andragoška spoznanja (10)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (3)
Bogoslovni vestnik (52)
Central European Public Administration Review (1)
CEPS journal (9)
Communio (Ljubljana) (31)
Časopis za kritiko znanosti (19)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Delavci in delodajalci (1)
Delo in varnost (6)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Diagnostika v onkologiji (1)
Dialogi (22)
Didakta (1)
Dileme (2)
Dogovori (58)
Dolžnosti in pravice v zvezi z zdravjem - pravice bolnikov z rakom (1)
Dom in svet (Ljubljana) (210)
Domač koledar slovenski (9)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (7)
Economic and business review (3)
Edinost in dialog (1)
Elektrotehniški vestnik (47)
ELOPE (Ljubljana) (7)
Endoskopska revija (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Farmacevtski vestnik (23)
Filozofski vestnik (5)
Fizika v šoli (10)
Fizioterapija (Ljubljana) (8)
Folia biologica et geologica (6)
Gea (Ljubljana) (2)
Geodetski vestnik (34)
Geografski obzornik (5)
Geografski vestnik (14)
Geografski zbornik (2)
Geologija (31)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (17)
Gozdarski vestnik (117)
Gradbeni vestnik (14)
Grafičar (Ljubljana) (3)
Hacquetia (3)
Hladnikia (Ljubljana) (10)
Hmeljar (Žalec) (2)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (11)
Igra ustvarjalnosti (7)
Ilustrirani glasnik (1)
Image analysis and stereology (1)
Informacije MIDEM (107)
Informatica (Ljubljana) (20)
Informatica Medica Slovenica (6)
Instanz Schematismus für das Herzogthum Krain (5)
Izzivi prihodnosti (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (68)
Javno zdravje (4)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (123)
Jezikoslovni zapiski (28)
Journal of energy technology (10)
Jurij baron Vega in njegov čas (1)
Kakovostna starost (2)
Kaplje (Idrija) (13)
Kemija v šoli in družbi (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Kinesiologia Slovenica (9)
Kmetijske in rokodelske novice (83)
Knjižnica (23)
Koledarčik slovenski (5)
Kovine zlitine tehnologije (31)
Kres (Celovec) (6)
Kronika (Ljubljana) (58)
Kronika slovenskih mest (3)
LAHA (Online ed.) (7)
Laibacher Schreib u. Hauskalender für Katholiken und Protestanten auf das Jahr (1)
Laibachrischer Schreibkalender auf das Jahr Jesu Christi (3)
Laybacherischer Schreib-Kalender auf das gemeine Jahr (15)
Les (Ljubljana) (9)
Lex localis (2)
Linguistica (Ljubljana) (11)
Literatura (Ljubljana) (6)
Ljubljanski zvon (14)
Logistics and sustainable transport (1)
Loški razgledi (125)
Malignomi krvotvornega in limfatičnega tkiva (1)
Management (1)
Matematika v šoli (2)
Materiali in tehnologije (56)
Medicinski razgledi (25)
Mednarodna revija za javno upravo (2)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (2)
Muzikološki zbornik (6)
Narodna sloga (1)
Naš rod (2)
Naša komuna - delegatska priloga (12)
Naša komuna (Ljubljana) (43)
Naša skupnost (Grosuplje) (26)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (24)
Naša skupnost (Ljubljana) (124)
Naša sodobnost (63)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (4)
Natura Sloveniae (1)
Nova doba (Celje) (1)
Novi svet (Ljubljana) (23)
Obzornik za matematiko in fiziko (27)
Obzornik zdravstvene nege (5)
Okužbe in rak (1)
Onkologija (Ljubljana) (20)
Onkološki vikend (44)
Organizacija (Kranj) (15)
Organizacija znanja (2)
Otrok in knjiga (3)
Papir (Ljubljana) (1)
Pasijonski doneski (11)
Pedagoška obzorja (2)
Perfectus PRO (1)
Phainomena (Ljubljana) (4)
Planinski vestnik (44)
Podjetje in delo (14)
Pomurska obzorja (2)
Pravni letopis (2)
Pravnik (2)
Presek (177)
Primerjalna književnost (24)
Prispevki za novejšo zgodovino (3)
Problemi (Ljubljana) (1)
Projektna mreža Slovenije (7)
Proteus (46)
Provinzial handbuch des Laibacher Gouvernements Gebietes im Königreiche Illyrien (5)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (18)
Radiology and oncology (Ljubljana) (33)
Rak pri otrocih in mladostnikih (2)
Raziskave in razprave (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1960) (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (16)
Redki raki (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (10)
Retrospektive (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za univerzalno odličnost (3)
Revija za zdravstvene vede (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (7)
RMZ-materials and geoenvironment (17)
Sanitarno inženirstvo (1)
Schematismus des Laibacher Gouvernements-Gebieths (5)
Schematismus für das Laibacher Gouvernement-Gebieth im Königreiche Illyrien (12)
Schematismus von Krain und Kärnten (1)
Scopolia (6)
Scopolia. Supplementum (2)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (26)
Slovan (Ljubljana. 1884) (7)
Slovenian veterinary research (8)
Slovenija (1848-1850) (1)
Slovenski čebelar (86)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski glasnik (1858) (1)
Slovenski gospodar (26)
Slovenski jezik (3)
Slovenski romar (1)
Slovenščina 2.0 (1)
Slovenščina v šoli (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (6)
Sodobna pedagogika (21)
Sodobnost (1963) (174)
Stati inu obstati (3)
Strojniški vestnik (103)
Studia Historica Slovenica (10)
Svet ptic (20)
Šola raka dojk 2016 (2)
Šola raka dojk 2019 (1)
Šolska kronika (3)
Šolsko polje (20)
Šolsko svetovalno delo (1)
Šport (Ljubljana) (18)
Štajerc (1)
Teorija in praksa (71)
The art of discrete and applied mathematics (1)
Traditiones (Ljubljana) (13)
Trdoživ (8)
Učiteljski tovariš (33)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (6)
Uprava (Ljubljana) (8)
Urbani izziv (6)
Urbani izziv. Posebna izdaja (6)
Vakuumist (30)
Varstvo narave (4)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (4)
Ventil (Ljubljana) (125)
Verba hispanica (1)
Vertec (1871) (25)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vloga genetike pri nastanku, zdravljenju in preprečevanju raka (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (10)
Vzgoja in izobraževanje (3)
Zbor občanov (53)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 8 (1)
Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference (5)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (40)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (18)
Zdravniški vestnik (89)
Zdravstveno varstvo (13)
Zgodnje odkrivanje raka - izzivi za prihodnost (1)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (15)
Zgodovinski časopis (63)
Zvonček (Ljubljana) (12)
Železarski zbornik (56)
Železne niti (19)
Ženske, moški in rak (1)
Časopisje in članki - oblika
Leto izida
???? (2)
1575 (2)
1576 (2)
1577 (3)
1578 (3)
1579 (3)
1580 (2)
1587 (1)
1612 (1)
1612-1613 (1)
1659 (1)
1661 (1)
1668 (1)
1669-1670 (1)
1672 (1)
1673 (1)
1674 (1)
1676 (1)
1678 (1)
1678-1682 (1)
1679 (2)
1680 (6)
1681 (4)
1682 (4)
1688 (1)
1689 (2)
1691 (2)
1696 (2)
1699 (4)
1700 (3)
1701 (4)
1705 (2)
1706 (1)
1707 (5)
1708 (1)
1709 (2)
1710 (3)
1711 (3)
1711-1712 (1)
1712 (2)
1713 (5)
1714 (3)
1714/1730 (1)
1715 (4)
1716 (3)
1717 (2)
1718 (2)
1719 (5)
1721 (1)
1722 (1)
1723 (1)
1724 (1)
1725 (1)
1726 (2)
1727 (1)
1728 (2)
1729 (1)
1730 (2)
1740 (1)
1744 (1)
1757 (1)
1759 (1)
1760 (6)
1760-1762 (1)
1761 (1)
1762 (4)
1763 (4)
1764 (2)
1765 (3)
1766 (2)
1767 (5)
1768 (7)
1769 (6)
1770 (4)
1771 (3)
1772 (5)
1773 (10)
1774 (1)
1775 (2)
1776 (7)
1777 (8)
1778 (4)
1779 (12)
1779-1781 (1)
1780 (1)
1780-1795 (1)
1781 (5)
1782 (3)
1783 (7)
1784-1786 (1)
1786 (5)
1787 (4)
1788 (5)
1788-1791 (1)
1789 (5)
1790 (3)
1790-1817 (1)
1791 (2)
1791-1802 (1)
1792 (5)
1793 (2)
1794 (2)
1795 (1)
1796 (4)
1797 (2)
1797-1799 (1)
1798 (1)
1799 (3)
1800 (4)
1800-1900 (10)
1801 (1)
1802 (3)
1803 (1)
1804 (5)
1805 (3)
1806 (4)
1807 (7)
1808 (4)
1808-1809 (1)
1808-1819 (1)
1809 (6)
181? (1)
1810 (1)
1811 (4)
1812 (6)
1813 (3)
1814 (5)
1815 (1)
1816 (1)
1817 (3)
1818 (2)
1819 (3)
1820 (2)
1821 (4)
1822 (6)
1824 (3)
1825 (4)
1826 (13)
1827 (3)
1828 (8)
1829 (3)
1830 (5)
1831 (8)
1832 (5)
1833 (8)
1834 (6)
1835 (14)
1836 (8)
1837 (6)
1837-1850 (1)
1838 (8)
1839 (2)
1840 (4)
1841 (2)
1842 (2)
1843 (8)
1844 (7)
1845 (9)
1846 (22)
1847 (10)
1848 (6)
1849 (3)
1850 (2)
1851 (4)
1852 (5)
1853 (7)
1854 (14)
1855 (7)
1856 (16)
1857 (6)
1857-1858 (1)
1858 (6)
1859 (8)
1860 (7)
1861 (4)
1862 (15)
1863 (14)
1864 (9)
1865 (4)
1866 (7)
1867 (10)
1868 (7)
1869 (6)
1870 (6)
1871 (10)
1872 (7)
1873 (8)
1874 (9)
1875 (4)
1876 (5)
1877 (6)
1877-1879 (1)
1878 (7)
1879 (2)
1880 (4)
1880-1891 (1)
1881 (7)
1882 (7)
1882/1888 (1)
1883 (11)
1884 (9)
1885 (2)
1886 (4)
1887 (10)
1888 (6)
1889 (5)
1890 (9)
1891 (12)
1892 (9)
1893 (9)
1894 (4)
1895 (6)
1896 (2)
1897 (2)
1898 (1)
1899 (1)
19?? (3)
19??-1928 (1)
19??-1955 (1)
1900 (2)
1900-1960 (1)
1901 (5)
1902 (5)
1903 (3)
1904 (5)
1905 (4)
1906 (5)
1907 (5)
1908 (1)
1909 (6)
191? (1)
1910 (23)
1911 (4)
1912 (29)
1913 (14)
1914 (2)
1915 (2)
1916 (4)
1917 (18)
1919 (3)
1920 (3)
1922 (1)
1923 (3)
1924 (12)
1924-1925 (1)
1925 (3)
1926 (5)
1927 (3)
1928 (1)
1929 (5)
1930 (6)
1930/1931 (2)
1931/1932 (1)
1932 (11)
1932/1933 (4)
1933 (13)
1933/1934 (1)
1934 (17)
1934/1935 (1)
1935 (7)
1936 (15)
1937 (4)
1937/1938 (3)
1938 (2)
1938/1939 (1)
1938/39 (1)
1939 (5)
194? (3)
1940 (8)
1940/41 (1)
1941 (6)
1941/1942 (1)
1942 (4)
1942/1943 (7)
1943 (3)
1943/1944 (2)
1944 (20)
1944/1945 (2)
1944-1945 (1)
1945 (5)
1946 (8)
1947 (7)
1948 (16)
1949 (20)
1950 (15)
1950-1951 (1)
1950-1960 (1)
1951 (14)
1952 (12)
1953 (17)
1954 (7)
1955 (3)
1955/1956 (1)
1956 (9)
1957 (17)
1958 (24)
1959 (15)
1960 (29)
1960-1970 (1)
1961 (10)
1962 (10)
1963 (13)
1964 (16)
1965 (17)
1965-1966 (1)
1966 (15)
1967 (23)
1968 (18)
1969 (21)
197? (2)
1970 (20)
1971 (23)
1972 (25)
1973 (23)
1974 (24)
1975 (30)
1976 (26)
1977 (42)
1978 (54)
1979 (61)
1980 (67)
1980-1989 (1)
1980-1990 (25)
1981 (68)
1982 (90)
1983 (68)
1984 (50)
1985 (47)
1985/1986 (1)
1986 (69)
1987 (53)
1987-2002 (1)
1988 (52)
1988/1989 (1)
1988-1993 (1)
1989 (77)
199?-1688 (1)
1990 (93)
1990-2010 (1)
1991 (91)
1992 (101)
1993 (89)
1994 (87)
1994/1995 (1)
1995 (66)
1995-2000 (1)
1996 (63)
1996-1954 (1)
1997 (52)
1998 (67)
1999 (71)
2000 (68)
2001 (94)
2002 (83)
2003 (94)
2004 (99)
2005 (67)
2006 (107)
2007 (116)
2008 (154)
2009 (122)
2010 (117)
2011 (170)
2012 (165)
2012-2013 (1)
2013 (190)
2014 (175)
2015 (172)
2016 (132)
2017 (125)
2018 (122)
2019 (113)
2020 (105)
2021 (73)
2022 (79)
2023 (3)
s. (1)
s. d. (2)
Izvor
(2)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (31)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (89)
Botanično društvo Slovenije (18)
Čebelarska zveza Slovenije (87)
DELO, d.d. (3)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (10)
Društvo biologov Slovenije (5)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (10)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (205)
Društvo Medicinski razgledi (25)
Društvo psihologov Slovenije (18)
Društvo radiologije in onkologije (33)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (3)
Društvo slovenskih skladateljev (2)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (3)
Društvo za marketing Slovenije (4)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (8)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (41)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (8)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (30)
Društvo Združeni ob Lipi sprave (1)
Družina d.o.o. (31)
Elektrotehniška zveza Slovenije (47)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (8)
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (17)
Gozdarski inštitut Slovenije (8)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (8)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (4)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (71)
Inštitut za kriminologijo (8)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (19)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (8)
IUS SOFTWARE d.o.o. (14)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (5)
Knjižnica Ivana Tavčarja (101)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Knjižnica Logatec (1)
Knjižnica Medvode (2)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (6)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (11)
Kraljeva knjižnica, Danska nacionalna knjižnica in univerzitetna knjižnica v Kopenhagnu (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (174)
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka (11)
LAHA Akademija za laserje in zdravje (7)
Mariborska knjižnica (3)
Mestna knjižnica Kranj (8)
Mestna knjižnica Ljubljana (518)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (3)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (1)
Mladinska knjiga (2)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (8)
Muzej novejše zgodovine Celje (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (136)
Muzejsko društvo Železniki (19)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (9)
Narodna in študijska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2490)
Onkološki inštitut Ljubljana (114)
Osrednja knjižnica Celje (5)
Pedagoška obzorja (2)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (1)
Planinska zveza Slovenije (44)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (2)
Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje (3)
Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (19)
Prirodoslovno društvo Slovenije (46)
Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (5)
Slavistično društvo Slovenije (16)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (6)
Slovenska sekcija IEEE (5)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko arheološko društvo (10)
Slovensko društvo Informatika (26)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (20)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (6)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (12)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (8)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (8)
Slovensko etnološko društvo (17)
Slovensko farmacevtsko društvo (23)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko kemijsko društvo (57)
Slovensko odonatološko društvo (8)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (18)
Slovensko zdravniško društvo (89)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (4)
Slovensko združenje za projektni management (7)
Statistični urad Republike Slovenije (7)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (107)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (12)
Študijski center za narodno spravo (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University of Primorska Press (6)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (7)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (12)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (65)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (25)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (228)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (27)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (12)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (86)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (18)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (17)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (16)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (55)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (10)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (15)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (9)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (5)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (10)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (13)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (12)
Zavod RS za šolstvo (18)
Zavod RS za varstvo narave (4)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (6)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (5)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (8)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (5)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (17)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo Celje (15)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (10)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (15)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (133)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (3)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (10)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (14)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (21)
Zveza geodetov Slovenije (34)
Zveza geografov Slovenije (19)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (117)
Zveza lesarjev Slovenije (9)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (75)
Vsebina
Založnik
(21)
... bey Joh. Georg Mayr (1)
... skusi Ioannesa Mandelza (1)
= Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia etc. (1)
= Institute for Ethnic Studies (1)
= Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (4)
A. Japelj (1)
A. Verlič (1)
A. Vilhar (1)
Academy Staroslavov Hram, Cosmological Society UPASANA (1)
Agroemona, TOZD PG, OE Dietetika (1)
Akademija Staroslavov hram, Svetovnonazorska kozmološka skupnost UPASANA - sanjava prostost duha (1)
Akademska založba (1)
Aksioma - Institute for Contemporary Art (1)
Aksioma, Institute for Contemporary Art (2)
Anton Janežič (1)
apresso Gio. Giorgio Mayr (1)
Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (31)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (76)
Association of Radiology and Oncology (33)
Audibook (4)
Baragovo misijonišče (1)
bei Ignaz Edeln v. Kleinmayer ... (1)
bei Joh. Fried. Eger (1)
bei Johann Georg Heptner ... (1)
Beletrina (2)
Belokranjski muzej (1)
bey Aloys Tusch (1)
bey G. Mayr (1)
bey G.M. ... (1)
bey J. Georg Mayr ... (1)
bey J.G. M. ... (1)
bey J.G. Mayr ... (2)
bey Joh. Georg Mayr ... (2)
bey Johann Baptista Mayr ... (1)
bey Johann Friedrich Eger (1)
bey Johann Friedrich Eger, Landschaftlichen Buchdrucker (1)
bey Johann Georg Mayr (1)
bey Johann Georg Mayr ... (1)
bey Joseph Edlen von Kurzböck ... (1)
Biblioteka Miklova hiša (1)
Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Biotehniška fakulteta (14)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (34)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (32)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Bird Publisher (1)
Biteks (1)
Bogoslovni vestnik (1)
BoMa (2)
Botanično društvo Slovenije (10)
C. k. kmetijska družba (2)
C. k. kmetijska družba kranjska (1)
C. k. kmetijska družba na Kranjskem (2)
C. k. krajnska kmetijska družba (2)
Cankarjeva založba (6)
Center RS za poklicno izobraževanje (2)
Center za turistično in ekonomsko propagando pri Gospodarski zbornici Slovenije (1)
Centerkontura (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (13)
Cerdonis (1)
Časnik Finance (1)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
Čitalnica (1)
D. Hribar (1)
D. Jelovčan (1)
D. Stober (1)
Delavska enotnost (6)
Didakta (5)
dLib distributer (10)
DMFA-založništvo (16)
dobíti v' duhóvshinizi (1)
Dokumentarna (5)
Dolenjska založba (1)
Domoljubno krajevno združenje (1)
Dramatično društvo (3)
Druck und Papier von den A. Leykam'schen Erben in Gratz (1)
druck von I. v. Kleinmayr u. F. Bemberg (1)
Druck von Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
Druck von J. Blasnik (1)
Druck von Rosalia Eger (1)
drukanu per Johan. Frideriku Egerju (1)
drukanu per Johan. Fridrihu Egerju (1)
drukanu, inu se najde per Joan. Frideriku Egerju (1)
Društva onkoloških bolnikov (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov (11)
Društvo biologov Slovenije (5)
Društvo Ekologi brez meja (2)
Društvo ekonomistov Maribor (4)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (5)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (10)
Društvo likovnih umetnikov (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (5)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (188)
Društvo oblikovalcev Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (52)
Društvo SKAM - Skupnost katoliške mladine (1)
Društvo Slovenska sekcija IEEE (5)
Društvo slovenskih skladateljev (2)
Društvo Svetopisemska družba Slovenije (4)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo vojnih invalidov Pomurja (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (21)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (20)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (9)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (30)
Društvo Združeni ob Lipi sprave (2)
Družba Jezusova (10)
Družba sv. Mohora (5)
Družba Sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (2)
Družba sv. Vincencija (3)
Družina (49)
Državna založba Slovenije (251)
Državni izpitni center (1)
Duhovno življenje (1)
durch Abraham Lamberg (1)
durch Hans Manel (1)
durch Hans Mannel (1)
durch Hanss Mannel (1)
durch Johann Weichard Valvasor (1)
DZS (3)
E. Dornik (2)
Editoriale stampa Triestina (1)
Eger (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
Ekonomska fakulteta (3)
Ekonomski center Maribor (4)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Elan (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (43)
EMO - ORODJARNA proizvodna družba d.o.o. (1)
EN-FIST CENTER ODLIČNOSTI (1)
En-Fist Centre of Excellence (1)
Episcopalis ordinariatus (1)
Esperantsko društvo (1)
Etnografski muzej (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Evropsko združenje za logistiko in transport (1)
ex officina Ioannis Manlii (1)
ex officina Ioannis Manlij (1)
ex officina Iohannis Manlij (1)
ex officina Zachariae Conzatti (2)
ex typographéo Mayriano (1)
ex Typographéo Mayriano (3)
ex Typographéo Mayriano ... (1)
ex typographia Egeriana (1)
excudebat Ioannes Manlius (1)
F. Kokalj (1)
Faculty of Education (1)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (1)
Fakulteta za arhitekturo (25)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (2)
Fakulteta za energetiko (10)
Fakulteta za farmacijo (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (7)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (2)
Fakulteta za informacijske študije (1)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (1)
Fakulteta za organizacijske študije (5)
Fakulteta za socialno delo (6)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (69)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (2)
Fakulteta za šport (18)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (9)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (16)
Filip Žakelj (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (12)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (10)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (5)
Fizkulturna zveza Slovenije (1)
formis J. G. M. Incl. Prov. Carn. T. (1)
formis J. G. Mayr ... (1)
formis J.G. Mayr (1)
formis J.G. Mayr ... (2)
formis J.G.M.I.P.C.T. (1)
formis Joan. Georgii Mayr ... (2)
formis Joan. Georgij Mayr, Inclytae Provinciae Carnioliae Typogr. & bibliopolae (1)
formis Joannis Georgii Mayr (1)
formis Joannis Georgij Mayr (1)
formis Joannis Georgij Mayr ... (3)
formis Joannis Georgij Mayr, Inclytae Provinciae Carnioliae Typogr. (1)
formis, Adami Friderici Reichhardt ... (1)
formis, J.G. Mayr ... (1)
formis, Joannis Georgij Mayr ... (2)
Fotolik (1)
Fotona proizvodnja optoelektronskih naprav d.d. (1)
Futura DDB (26)
G. Hadič (1)
G. Lampič (1)
Galerija Emonska vrata (1)
Galerija likovnih umetnosti (1)
gedruckt bei Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt bei Ignaz Edlen von Kleinmayer ... (15)
gedruckt bei Ignaz Merk (5)
gedruckt bei Johann Friedrich Eger (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt bey Joh. Friedr. Eger ... (2)
gedruckt bey Joh. Friedrich Eger ... (2)
gedruckt bey Joh. Friedrich Eger, Landschaftl. Buchdrucker (3)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger (2)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger ... (4)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, landschaftl. Buchdr. (1)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, Landschaftlichen Buchdrucker (1)
gedruckt bey Johann Georg Heptner (1)
gedruckt bey Johann Georg Mayr ... (4)
gedruckt bey Johann Thomas Edlen von Trattnern, ... (1)
gedruckt bey Johann Thomas, Edlen von Trattnern, ... (1)
gedruckt bey Joseph Blasnik (3)
gedruckt bey Leopold Eger (2)
gedruckt bey Leopold Eger .. (1)
gedruckt bey Leopold Eger ... (6)
gedruckt bey Leopold Eger, Gubernial Buch-Drucker (1)
gedruckt den Johann Friedrich Eger (1)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr (1)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr ... (1)
gedruckt mit Egerschen Schriften (2)
gedruckt mit Eger'schen Schriften (1)
gedruckt mit Eger''schen Schriften (2)
gedruckt mit Egerschen Schriften, im Verlage bei Wilhelm Heinrich Korn (1)
gedruckt mit Kleinmayrischen Schriften (1)
gedruckt mit Retzer''schen Schriften (1)
gedruckt und zu finden bey Joh. Friedrich Eger ... (2)
gedruckt und zu finden bey Johann Friederich Eger ... (1)
gedruckt und zu finden bey Johann Retzer ... (2)
gedruckt und zu haben bey Johann Friedrich Eger (1)
gedruckt vnd verlegt bey Melchior Haan ... (2)
gedruckt von Joseph von Bacho (1)
gedruckt zu Laybach, vnd zu finden bey Johann Baptista Mayr, in Saltzburg (1)
gedruckt, bey Johann Friedrich Eger ... (1)
gedruckt, durch Johann Georgen Mayr ... (1)
gedruckt, u. zu finden bey Joh. Friedr. Eger ... (3)
gedruckt, und zu finden bey Johann Friedrich Eger ... (1)
Genija (3)
Geodetska uprava SO (1)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Geološki zavod Ljubljana (23)
Geološki zavod Slovenije (8)
getruckt bey Johann Jacob Lotter (1)
Glasbena matica (2)
Glaxo (2)
Glaxo Wellcome (1)
Goriška Mohorjeva družba (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (27)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (8)
GOZMS (1)
GV Založba (4)
GZS - Združenje papirne in papirno predelovalne industrije (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (2)
H. Ničman (11)
H. Ničman knjigotržec (1)
Harc a rák ellen muravidéki egyesülete (2)
Helidon (22)
Heptner? (1)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (1)
Herpetološko društvo - Societas Herpetologica Slovenica (1)
HIPOT-RR raziskave in razvoj tehnologij in sistemov, d.o.o. (2)
Hmezad (1)
I. Lorger (1)
I. Tomšić (1)
i2 (4)
Ibis (16)
ICO (2)
im Verlag bey Joseph Miller (1)
im Verlag bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
im Verlage bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
imp. Joannis Georgij Mayr ... (1)
impensis Michaelis Promberger (2)
IMPOL, industrija metalnih polizdelkov d.o. o. (1)
in der Mayrischen Druckerey (3)
in Druck befördert von den Studierenden des zweyten philosophischen Jahrganges (1)
in Verlegung Wolfgang Moritz Endters (1)
Infomedia 3 filming (1)
Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (1)
Institut des études ethniques (1)
Institut Jožef Stefan (23)
Institut 'Jožef Stefan' (10)
Institut za varilstvo d.o.o. (1)
INSTITUT ZA VARILSTVO d.o.o., Ljubljana (2)
Institute for Ethnic Studies (8)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Institute of Archaeology at ZRC SAZU (1)
Institute of Information Science (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Karantanija (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut RS za rehabilitacijo (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (5)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (4)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (16)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (90)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (24)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (17)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (27)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (7)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (8)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Inženirska zbornica Slovenije (1)
IPAK - inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij (1)
Istituto dell’educazione della RS (1)
Itis, Implantibilna Tehnologija in Senzorji, proizvodno, trgovsko, storitveno in raziskovalno podjetje, d.o.o. Ljubljana (2)
IUS SOFTWARE (8)
J. & F. Leon (1)
J. Arzenšek (1)
J. B. Mayr (1)
J. Bezjak (1)
J. Blasnikovi nasledniki (1)
J. Blaznik (13)
J. Bleiweis (2)
J. Bogataj (1)
J. David Köhler (2)
J. Fettich (1)
J. Furlan (1)
J. Gale (1)
J. Gerčar (1)
J. Giontini (31)
J. Guna (1)
J. Jamšek (2)
J. Jenko (2)
J. Jesenko (5)
J. Keber (1)
J. Klemenz (1)
J. Kosel (1)
J. Krajec (2)
J. Kristan (1)
J. Kruh (1)
J. Leon (2)
J. Lohbauer (1)
J. Mandelc (1)
J. Matjašič (1)
J. Mehle (1)
J. Murnik (1)
J. Oražem (1)
J. Orehek (1)
J. Orešnik (1)
J. Osirnik (1)
J. Pečar (1)
J. Perkavac (1)
J. Planina (1)
J. Podobnik (1)
J. Podržaj (1)
J. R. Milic (2)
J. R. Millitz. (1)
J. Rotar (1)
J. Sagadin (1)
J. Schindler (1)
J. Sovran (1)
J. Stanonik (1)
J. Visenjak (1)
J. Vodopivec (1)
J. Žibert (2)
J.J Heptner (1)
J.J. Fiala (1)
J.Strnad (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (33)
Jaka (1)
Janez (1)
Janez Friderik Eger (1)
Janez Giontini (1)
Janez Jurij Mayr (1)
Janž Mandelc (1)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (1)
jih je natisnil in saloshil Joshef Blasnik (2)
jih prodaja Janes Klemens, bukvoves (2)
Joann. Georg. Heptner (1)
Joannes Baptista Mayr (1)
Joannis Georgij Mayr (1)
Jožef Blaznik (84)
Jugoslovanska knjigarna (3)
K. k. Landwirtschaft=Gesellschaft in Krain (1)
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva (2)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (43)
Kancerološko združenje SZD (10)
Karl Linhart (1)
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete (1)
Kathol. Buchdruckerei (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliška bukvarna knjigotržec (3)
Katoliška družba za Kranjsko (1)
Katoliška Liga (1)
Katoliška tiskarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (210)
Kemijski inštitut (9)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Klub koroških Slovencev (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (9)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Knjižnica Miklova hiša (5)
Komunist (6)
Konzorcij (1)
Konzorcij 'Slovenca' (1)
Konzorcij šolskih centrov (1)
Koordinacijski odbor za pomoč narodnoosvobodilnim gibanjem in žrtvam agresije pri predsedstvu RK SZDL Slovenije (1)
Koroška lovska zveza (1)
Krajevna skupnost (1)
Krajno šolsko svetovalstvo v Terbovljah (1)
Krka (3)
Krščanska kulturna zveza (1)
Krščanska kulturna zveza - KKZ (2)
KUD Logos (2)
KUD Sodobnost International (7)
KUD Zrakogled (1)
Kulturna skupnost (1)
Kulturni center (1)
Kulturni dom (1)
Kulturno društvo Borovnica (1)
Kulturno društvo Trebanjski oktet (1)
Kulturno-umetniško društvo Lipa (1)
L. Kremžar (1)
L. Novak (1)
L. Rakovec (1)
L. Schwentner (13)
LABOD - Laboratory for Cutting (1)
Lah (1)
LAHA, Laser and Health Academy (7)
lastna založba (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (1)
LDS (6)
League of CSA (1)
Leopold Eger (23)
Leufchner & Lubensky (1)
Lexpera (4)
Liberalna demokracija Slovenije (1)
Librariae catholicae (1)
Litera (1)
Literarno-umetniško društvo Literatura (1)
literis Egerianis (8)
literis Ioannis Friderici Eger (1)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (1)
litris Eger (1)
litteris Egerianis (2)
Ljubljana: J. Kokošar (1)
Ljubljanska banka (1)
Ljubljanski velesejem (2)
Ljudska univerza Slovenska Bistrica (1)
Lovska družina Bistra (1)
Lovski pevski zbor (1)
M. Gerber (18)
M. Janc (1)
M. Jurak (1)
M. Kolenc (1)
M. Krofič Žel (1)
M. Martinjak (1)
M. Nastran (1)
M. Rozman Cafuta (1)
M.Gerber (1)
Mariborska knjižnica (3)
Marketing magazin (4)
Matica slovenska (2)
Matica Slovenska (2)
Mayr (1)
Medicinska fakulteta (9)
Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino (1)
Medicinski razgledi (25)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mestna občina (3)
Mestni muzej (1)
Metalurški inštitut el at. (55)
Metalurški inštitut et al. (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (3)
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo LR Slovenije (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (3)
Ministrstvo za okolje in prostor (4)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
Miroslav Vilhar (1)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (1)
mit Egerischen Schriften (1)
mit Egerschen Schriften (6)
Mladika (4)
Mladinska knjiga (14)
Mladinska vez (1)
Moderna galerija (3)
Moderna organizacija (15)
Modrijan (5)
Mohorjeva družba (1)
Movit NA Mladina (1)
Multima (1)
Murski (1)
Muzej revolucije (1)
Muzejsko društvo (136)
Muzejsko društvo Železniki (19)
Muzikaviva (1)
N. Penko Seidl (1)
na prodaj in v saloshbi pri Janesu Giontini ... (1)
na prodaj in v žaložbi J. Giontinita (1)
na prodaj per Adam Henriku Honu ... (1)
na pródaj per Adam Henriku Hónu ... (1)
na prodaj per Aloysju Raabu (2)
na prodaj per Jan. Klemensu ... (4)
na prodaj per Jan. Klemenzu (1)
na prodaj per Janesu Klemensu (1)
na prodaj per Janesu Klemensu ... (37)
na pródaj per Janesu Klemensu ... (1)
na prodaj per Janesu Klemensu, ... (1)
na prodaj per Janesu Klemensu, bukvovesu (2)
na prodaj pęr Janezę Klemencę ... (1)
na pródaj per Jurju Lihtu ... (1)
na prodaj per Rushizhku bukvovésu (1)
na prodaj v' bukvárnizi sa ljudske shole Ljublanskiga poglavarstva, v' sholah (1)
na prodaj v' duhovshnizi (1)
na prodaj v'' duhovshnizi (1)
na prodaj v' duhóvshnizi (1)
na prodaj v' nemşhkih şholah (1)
na prodaj v' sholah (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (10)
naprodaj pęr Janezę Klemencę (8)
Nar. čitavnica (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (17)
Narodna galerija (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna tiskarna (7)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (1)
Naše delo (1)
natisnel Leopold Eger (1)
natisnęl Leopold Eger (6)
natísnęl Leopold Eger (1)
natisnen per Joa. Fridr. Egerju na Polanah (1)
natísnen per Leopóldu Egerju (1)
natisnena inu se najde per Joannesu Retzerju némshkeh shól natiskávzu (1)
natisnena per J. Nep. Prettner''ju (1)
natisnena per Leopold Egerju (1)
natisnene per Joanesu Rezerju (1)
natisnene per Joshefu Sassenberg (1)
natisnenu per Leopold Egerju (2)
natisnenu, inu na pródaj per Joann. Ręzerju (1)
natisnil Eger (1)
natisnil in saloshil Joshef Blasnik (1)
natisnil in založil J. R. Milic (1)
natisnil ino na prodaj ima Janes Leon (1)
natisnil J. R. Milic (1)
natisnil J.K. Jeretin (1)
natisnil Janes Leon (5)
natisnil Janes Leon ... (1)
natisnil Janes Retzer (1)
natisnil Janes Retzer ... (1)
natísnil Janes Rezer (1)
natisnil Janez K. Jeretin (1)
natisnil Jos. Blasnik (2)
natisnil Joshef Blasnik (45)
natisnil Joshef Blasník (1)
natisnil Joshef Sassenberg (3)
natisnil Leopold Eger (5)
natisnil Leopold Eger ... (2)
natisnil, saloshil, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ... (1)
natisnila Franzishka Retzer (1)
natisnila Rosalia Eger (2)
natisnila Rosalja Eger (1)
natisnjena ino se najde per Aloisiju Tushu (1)
natisnjena ino se najde per Alóisiju Tushu, bukvárju (1)
natísnjena per Egerji (1)
natisnjene ino naprodaj per Janesu Leonu (1)
nella Stamparia di Giov. Federico Eger ... (1)
Ničman (1)
Nonet Certus (1)
Nova obzorja (5)
Nova revija (4)
NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Občina Vrhnika (1)
Obrtniški mešani pevski zbor Notranjska (1)
Obzorja (32)
od Ignazja Męrka na prodaj utisnen (1)
od Joan. Rezerja natisnenu (1)
od Leop. Egerja na pródaj utisnenu (1)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
OK SZDL Bežigrad (53)
OK SZDL Ljubljana Center (58)
Onkološki inštitut (70)
Onkološki inštitut etc. (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (20)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
Osnovna šola Notranjski odred (1)
Osnovna šola Rodica (1)
P. Brajnik (1)
P. Cotič (1)
Panika Records (1)
Paternolli (1)
PAZU (3)
Pedagoška fakulteta (12)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (8)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (12)
Pegaz film (1)
per A. Henriku Hohn ... (1)
per Ad. Henriku Hohn ... (1)
per Adamu Henriku Hohn ... (1)
per Ioannem Weichardum Valvasor (1)
per Janesi Kleménzi, bukvoplatarji (1)
per Janesu Retzerju natiskavzu (1)
per Jann. Fridr. Egerju (2)
per Joan. Frid. Egerju (1)
per Joan. Frider. Egerju (1)
per Joan. Fridr. Egerju (1)
per Joan. Fridrihu Egerju (3)
per Joan. Retzerju ... (1)
per Joan. Rezerju ... (1)
per Joanesu Rezerju ... (1)
per Joann Frideriku Egerju (1)
per Joann. Frideriku Egerju (1)
per Joann. Fridr. Egerju (1)
per Joannesu Frideriku Egerju (1)
per Joannesu Jurju Heptnerju (1)
per Joannesu Rezerju ... (2)
per Johan Frideriku Egerju (1)
per Johann Fridrichu Egerju (1)
per Johann Georg Heptnerju (1)
per Joshephu od Bacho ... (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (4)
Peter Wieser (2)
pisatelj (1)
pisatelji doneskov (1)
PKP, RTV (1)
Planinska matica (1)
Planinska zveza Slovenije (46)
po Iuane Manline (1)
Pokrajinski arhiv (1)
POKRAJINSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA (1)
Polavon (1)
Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje (1)
Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje etc. (1)
Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Pomursko društvo za boj proti raku (2)
Prekmursko društvo general Maister (1)
pri Ivanu Rezeru (1)
Primorje (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (19)
Prirodoslovno društvo Slovenije (46)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
prodaja saloshnik J. Giontini (1)
Prospektbiro (24)
prostat apud Aloysium Raab ... (1)
Putnik (1)
PVD Sever za Pomurje (1)
R. Kotnik (1)
R. Milic (1)
R. Žitko (1)
RC IKTS (1)
Rdeči križ Slovenije (1)
Regijska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
RKS Območno združenje (2)
Rokus (1)
Rokus Klett (3)
RSS (7)
RTV (12)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (2)
RTV Slovenija, ZKP (1)
Ruslica (3)
s n. (1)
s. n. (14)
S. Žunko-Vogrinc (1)
Salezijanski zavod (2)
Salezijanski zavod Rakovnik (1)
saloshil J. Giontini, bukvar (1)
samozal. (8)
samozal. D. Kunaver (1)
samozal. F. Juvan (1)
samozal. J. Jesenko (2)
samozal. J. Jurčič (1)
samozal. J. Markič (2)
samozal. J. Z. Pogačar (1)
samozal. J. Zavrl (3)
samozal. J. Zupančič (2)
samozal. pisatelj (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (13)
se dobi v' kloshtri sbiralsha nar svetejshiga Odreshenika, v' slovenski fari v' Marburgi (1)
se naide per Joanesu Rezerju (1)
se naidejo per Joann. Georg. Heptnerjo ... (1)
se najde per Joan. Fridr. Egerju (3)
se najde per Joanesu Rezerju (1)
se najde per Joanesu Rezerju ... (3)
se najde per Joanesu Ręzerju ... (1)
se najdejo per Aloysio Raab ... (1)
se najdejo per Aloysiu Raab (2)
se najdejo per Joan. Frid. Egerju (1)
se najdejo per Marii Anni Raab (1)
se najdejo per Mich. Prompergerju (1)
se neidejo per Joann. Georg. Heptnerio, ... (1)
se neidejo per Joann. Georg. Heptnerjo ... (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
skosi Ioannesa Mandelza (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (148)
skus Jann. Fridrika Egerja (1)
skus Joan. Fridrika Egerja ... (4)
skusi Iansha Mandelza (1)
skusi Ioannesa Mandelza (2)
skusi Iuria Widmanstéterja (1)
skusi Jansha Mandelza (1)
skusi Joann. Bapt. Mayerja ... (1)
skusi Widmanstetterske erbe (2)
Slavistično društvo Slovenije (149)
Slomškova družba (1)
Slov. Glasnik (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Society Informatika (2)
Slovene Welding Society (17)
Slovenian Chemical Society (20)
Slovenian NMR Centre, National Institute of Chemistry (1)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (108)
Slovenska komisija za IUCN (1)
Slovenska kulturna akcija (1)
Slovenska matica (3)
Slovenska Matica (2)
Slovenska škofovska konferenca (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (24)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (20)
Slovensko društvo za angleške študije (5)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (6)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (15)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (11)
Slovensko etnološko društvo (18)
Slovensko farmacevtsko društvo (23)
Slovensko filozofsko društvo (34)
Slovensko geološko društvo (23)
Slovensko kemijsko društvo (57)
Slovensko odonatološko društvo etc. (8)
Slovensko planinsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (18)
Slovensko zdravniško društvo (93)
Slovensko Združenje za projektni management (7)
Smučarska zveza Slovenije (2)
SNG (2)
SNG Maribor (1)
SNG Opera in balet (1)
SO (26)
so na prudej per Lovrenzu Bernbacharju ... (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (13)
Soliris (1)
spisatelj (1)
Sraka (1)
Srednja upravno administrativna šola (5)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
stampata apresso Giovanni Battista Mayr (1)
Statistical Society of Slovenia (8)
Statistični urad Republike Slovenije (6)
stiskana per Joan. Frideriku Egerju (1)
stiskane per Jann. Fridr. Egerju ... (1)
stiskane per Joan. Frideriku Egerju... (1)
stiskane per Joan. Friedr. Egerju (1)
stiskane per shlatn. g. Jan. Thom. Trattnernu ... (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frid. Egerju (2)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frider. Egerju ... (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frideriku Egerju (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frideriku Egerju ... (1)
stiskanu per Joh. Frideriku Egerju (1)
stisnen per slahtnimu gospudu Joshefu od Kurzboeka ... (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (4)
Strokovni center (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (107)
Studia Slovenica (5)
Studio Mi (1)
sumpt. & typis Joann. Baptistae Mayr ... (2)
sumptibus & typis Joan. Baptistae Mayr, typographi aulico-accademici (1)
sumptibus & typis Melchioris Haan ... (1)
sumptibus auctoris (1)
sumptibus Joannis Thomae Trattner ... (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (26)
Svet za prosveto in kulturo okraja Celje (1)
Svobodna Slovenija (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (1)
Szlovén vöröskereszt muraszombati egysége (2)
Š. Krajnc-Vrečko (1)
Šola za ravnatelje (1)
ŠOU, Študentska založba (1)
Štrancar.com (4)
Študentska založba (30)
Študijski center za narodno spravo (2)
T. Vec (1)
Tangram (1)
TAVO - Slovene Society for Abrasive Water Jet Technology (1)
Tehniški muzej Slovenije (1)
Teološka fakulteta (25)
The National School of Leadership in Education (1)
TIC - LENS laserske tehnologije d.o.o. (1)
Tiskal In Založil J. Kranjec. (1)
tiskala Klein in Kovač (1)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (6)
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (26)
Tiskarna Trilof (1)
Tiskovna zadruga (14)
TKC Tehnološki konzultantski center d.o.o. Ljubljana (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Tujskoprometna zveza (1)
Turistica (2)
Turistična zveza Slovenije (1)
Turistično društvo (1)
typ. Jo. Frid. Eger ... (3)
typ. Joan. Frid. Eger ... (1)
typis & impensis J.G. Mayr ... (1)
typis & sumptibus Joannis Friderici Eger, apud quem & venale prostat (1)
Typis Adolphi Holzhausen (1)
typis congregationis Mechitaristicae (1)
typis Egerianis (2)
typis Georgij Kramer ... (1)
typis Ioannis Thomae Trattner ... (1)
typis J.G. Mayr (1)
typis Jo. Georgij Mayr ... (1)
typis Joan. Frid. Eger (2)
typis Joan. Frideici ! Eger (1)
typis Joan. Friderici Eger (1)
typis Joan. Georgij Mayr (3)
typis Joann. Friderici Eger ... (1)
typis Joannis Bapt. Retzer (1)
typis Joannis Baptistae Mayr (2)
typis Joannis Baptistae Mayr ... (4)
typis Joannis Friderici Eger (3)
typis Joannis Friderici Eger ... (3)
typis Joannis Georgii Heptner (1)
typis Joannis Georgii Heptner ... (4)
typis Joannis Georgij Mayr ... (4)
typis Joannis Thomae de Trattner ... (1)
typis Josephi de Grangiis (1)
typis Leopoldi Eger ... (1)
typis Mariae Teresiae Voigtin, Viduae (1)
typis Matthaei Cosmerovij, S.C.M. Typogr. (1)
typis Melchioris Haan ... (1)
typis, & sumptibus Joann. Georg. Heptner ... (1)
typis, Adami Friderici Reichhart ... (1)
typis, Joannis Georgij Mayr ... (1)
U. Podobnik (1)
U. Tomažin (1)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (2)
Umetniški salon Miha Maleš (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (3)
University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering (1)
University of Primorska Press (5)
Univerza (2)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (16)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (138)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (3)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerza v Novi Gorici (3)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (7)
Univerzitetni klinični center Maribor (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (8)
Univerzum (1)
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Uradni list Republike Slovenije (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (12)
utisnenu per Ignaz. Męrku (2)
utisnenu per Joan. Frid. Egerju (1)
utissnenu, inu se najde per Fr. Jos. Jenko (1)
v' commis. per Jenko (1)
v' sakhladi Joannesa Helma, ... (1)
v' sakladi tiga vissoku vrejdniga ... Gospuda Thomasha, Lublanskiga Shkoffa ... (1)
v' salogi in na prodaj per J. Klemensu ... (2)
v salogi in na prodaj per Janesu Giontini ... (1)
v'' salógi napródaj pri Joséfi Milerzi (1)
v' salogi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve per sv. Ani ... (1)
v saloshbi in na prodaj per Janesu Giontini ... (1)
v saloshbi in na prodaj per Janesu Giontinitu ... (4)
v saloshbi in na prodaj per Leopoldu Kremsharji ... (1)
v saloshbi in na prodaj pri Janesu Giontini ... (3)
v saloshbi in na prodaj pri Janesu Giontini-tu ... (1)
v saloshbi pri Janesu Giontinitu (1)
v saloshbi pri Janesu Giontini-tu (1)
v samozal. (1)
V. Boben (1)
Verfasser (1)
Veterinarska fakulteta (11)
Viba film (2)
Viharnik (4)
Visoka šola za politične vede (2)
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm (1)
von Joh. Baptist Mayr (1)
von Johann Baptist Mayr (1)
vredništvo slov. Glasnika (1)
vredništvo slovenskega Glasnika (1)
vsakladi Joannesa Helma, u' Lublani ... (1)
vtisnene, inu se najdejo per Joan. Frid. Egerju (1)
vtisnene, inu se najdejo per Joan. Frider. Egerju ... (2)
vtişnene, inu se najdejo per Joan. Frider. Egerju ... (1)
vtisnene, inu se najdejo per Joan. Fridrihu Egerju (2)
vtisnene, inu se najdejo per Joan. Fridrihu Egerju ... (2)
W. Braumüller (1)
Z. Oven (1)
Založba Audibook (2)
Založba FE (4)
Založba FE in FRI (1)
Založba kaset in plošč RTV Slovenija (1)
Založba Obzorja (1)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (89)
Založba ZRC, ZRC SAZU (16)
založil J. Majciger (1)
Založništvo tržaškega tiska (2)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (1)
Zavod Biomedicinski Raziskovalni Inštitut (1)
Zavod IRC (4)
Zavod Movit (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (10)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (21)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (5)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (6)
Zavod RS za šolstvo (8)
Zavod za ozganizacijo poslovanja (1)
Zavod za turizem (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (6)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (3)
Zbornica zdravstvene nege (5)
Zdravilišče (4)
Zdravstvena fakulteta (1)
Združenje delodajalcev Slovenije (1)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (3)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje šoferjev in avtomehanikov (1)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Združenje za senologijo Slovenskega zdravniškega društva (2)
Združenje za senologijo SZD (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Združenje zdravnikov družinske medicine (1)
ZENECA International (2)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo Celje (15)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (10)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (24)
ZKP, RTV (4)
Zlati zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (28)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (13)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (23)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (2)
ZRC (1)
ZRC Publishing (2)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (3)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, Založba ZRC (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
zu finden bei Heinrich Willhelm Korn, Buchhändler (2)
zu finden bey Aloys Raab (1)
zu finden bey Joh. Friedr. Eger ... (1)
zu finden bey Johann Friderich Eger ... (1)
zu finden bey Johann Friedrich Eger ... (2)
zu finden bey Vinzenz Rudziezka bürgl. Buchbinder (1)
zu finden bey Wolfgang Moritz Endter ... (1)
zu finden im Priesterhause (1)
zu finden, bey Michael Promberger (1)
zu haben bey Joh. Georg Licht ... (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (23)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (86)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (14)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (37)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (21)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (34)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (15)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (89)
Zveza slovenskih častnikov, območna združenja v Pomurju (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (43)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (87)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (16)
Zveza študentov medicine Slovenije (1)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Pokrajinski odbor in območna združenja v Pomurju (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza združenj borcev za vrednote NOB, Pokrajinski svet za Pomurje in združenja v Pomurju (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (79)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (18)
Zvezna tiskarna (1)
Zvezna tiskarna in knjigarna (1)
Železarna Jesenice (31)
Železarna Ravne (31)
Železarna Štore (31)
Župnijski urad (1)
Župnijski urad Kristusovega učlovečenja (1)
Župnijski urad Sv. Benedikta (1)