Zaključna poročila ARRS

Zbirka vsebuje poročila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o zaključenih raziskovalnih in ciljnih raziskovalnih projektih, raziskovalnih programih in podoktorskih projektih, ki jih Narodna in univerzitetna knjižnica v sodelovanju z Agencijo v elektronski obliki zbira od leta 2007 dalje. Vsa poročila so prosto dostopna.

Število rezultatov iskanja: 94

Vsebina
Založnik
Kmetijski inštitut Slovenije (94)odstrani
Biotehniški center Naklo (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (1)
GEA College - Fakulteta za podjetništvo (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (8)
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma (1)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institut Jožef Stefan (6)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (19)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (3)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (6)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (6)
METRONIK elementi in sistemi za avtomatiko, Ljubljana d.o.o. (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (8)
OMEGA svetovanje, inženiring, razvoj in raziskovanje d.o.o. (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (43)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnolgijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljlani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (21)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko- (1)
Univerza v Novi Gorici (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Dostop
Išči med rezultati (94)