Zaključna poročila ARRS

Zbirka vsebuje poročila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o zaključenih raziskovalnih in ciljnih raziskovalnih projektih, raziskovalnih programih in podoktorskih projektih, ki jih Narodna in univerzitetna knjižnica v sodelovanju z Agencijo v elektronski obliki zbira od leta 2007 dalje. Vsa poročila so prosto dostopna.

Število rezultatov iskanja: 129

Vsebina
Založnik
Kemijski inštitut (129)odstrani
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (1)
BIA podjetje za laboratorijsko in procesno opremo d.o.o. Ljubljana (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (1)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (1)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (3)
EKLIPTIK, razvoj in svetovanje d.o.o. (1)
ELAPHE, podjetje za razvoj in prodajo električnih vozil ter energijskih virov d.o.o. (1)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (1)
EN-FIST CENTER ODLIČNOSTI (3)
Geološki zavod Slovenije (1)
IMPOL, industrija metalnih polizdelkov d.o. o. (2)
Institut Jožef Stefan (17)
Institut 'Jožef Stefan' (11)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za okolje in prostor (1)
IRMA, inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, d.o.o. (2)
I-VITES, Inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (1)
KOLPA Proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. Metlika (1)
Lek farmacevtska družba d.d. (5)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
Magneti, podjetje za proizvodnjo magnetnih materialov, d.d. (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (1)
SALONIT ANHOVO, Gradbeni materiali, d.d. (2)
SAVATECH družba za proizvodnjo in trženje gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike d.o.o. (3)
SICENTER, Center za socialne indikatorje (1)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (1)
Tehnološko raziskovalni center JUB d.o.o. (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Novi Gorici (6)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (2)
Zasebni raziskovalec Varužan Kevorkijan (2)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (1)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (3)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (4)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (3)
Dostop
Išči med rezultati (129)