Zaključna poročila ARRS

Zbirka vsebuje poročila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o zaključenih raziskovalnih in ciljnih raziskovalnih projektih, raziskovalnih programih in podoktorskih projektih, ki jih Narodna in univerzitetna knjižnica v sodelovanju z Agencijo v elektronski obliki zbira od leta 2007 dalje. Vsa poročila so prosto dostopna.

Število rezultatov iskanja: 265

Vsebina
Založnik
Institut Jožef Stefan (265)odstrani
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (2)
AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana (1)
B2 izobraževanje in informacijske storitve, d.o.o. (1)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (1)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (1)
COSYLAB, Laboratorij za kontrolne sisteme, d.d. (2)
ELAPHE, podjetje za razvoj in prodajo električnih vozil ter energijskih virov d.o.o. (1)
ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov (1)
Geološki zavod Slovenije (7)
Gozdarski inštitut Slovenije (7)
HIPOT-RR raziskave in razvoj tehnologij in sistemov, d.o.o. (5)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (1)
IMPOL, industrija metalnih polizdelkov d.o. o. (1)
INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o. (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (8)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (3)
Inštitut za metalne konstrukcije (1)
Inštitut za neionizirna sevanja (1)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (1)
ISKRA ZAŠČITE podjetje za izvajanje zaščit, inženiring in kooperacijo d.o.o. (2)
I-VITES, Inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (1)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (2)
Kemijski inštitut (17)
Kmetijski inštitut Slovenije (6)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o. (1)
KOLEKTOR SINABIT avtomatizacija, informatizacija, inženiring d.o.o. (1)
LEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo (1)
MIKROIKS, mikroelektronski inženiring, konzultacije in servis, d.o.o. (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (8)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (1)
Narodni muzej (1)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
Ortopedska bolnišnica Valdoltra (2)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
Rudnik živega srebra Idrija, d.o.o. Idrija (1)
SICENTER, Center za socialne indikatorje (1)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
ŠTORE STEEL podjetje za proizvodnjo jekel, d.o.o. (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (1)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (22)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (20)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Novi Gorici (11)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (6)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
VARSI, podjetje za proizvodnjo varistorja in sklopov, d.o.o. (1)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (3)
Zasebni raziskovalec Varužan Kevorkijan (1)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (2)
ZAVOD TC SEMTO Tehnološki center za sklope, elemente, materiale, tehnologije in opremo za elektrotehniko (2)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Dostop
Išči med rezultati (265)