Zaključna poročila ARRS

Zbirka vsebuje poročila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o zaključenih raziskovalnih in ciljnih raziskovalnih projektih, raziskovalnih programih in podoktorskih projektih, ki jih Narodna in univerzitetna knjižnica v sodelovanju z Agencijo v elektronski obliki zbira od leta 2007 dalje. Vsa poročila so prosto dostopna.

Število rezultatov iskanja: 21

Vsebina
Založnik
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (21)odstrani
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (1)
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (3)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (2)
Onkološki institut Ljubljana (1)
Splošna bolnišnica Celje (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (2)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (3)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (6)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (1)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Zdravstveni dom Ljubljana (1)
Dostop
Išči med rezultati (21)