Slovenian Research Agency reports
The Collection contains reports on completed research and target research projects, research programmes and postdoctoral projects that are collected by the National and University Library of Slovenia in cooperation with the Slovenian Research Agency since 2007. All reports are accessible without restrictions.

Number of hits: 186

Source type
postdoctoral projects (186)odstrani
Language
slovenian (186)odstrani
Content
Publisher
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (1)
Alma Mater Europaea - Evropsko središče Maribor (1)
ALPINEON razvoj in raziskave, d.o.o. (2)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o., Ljubljana, Tugomerjeva 2 (1)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (1)
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (1)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (1)
ENVIT okoljske tehnologije in inženiring d.o.o. (1)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (2)
Fakulteta za državne in evropske študije (2)
GENERA celostne tehnične rešitve d.o.o. (1)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
HIDRIA INŠTITUT KLIMA - klimatizacija, gretje in hlajenje d.o.o. (1)
IGMAT Inštitut za gradbene materiale, d.d. (1)
Institut "Jožef Stefan" (5)
Institut Jožef Stefan (16)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (1)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Kemijski inštitut (16)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (2)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (1)
Mirovni inštitut (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (3)
NIGRAD javno komunalno podjetje d.d. (1)
Pedagoški inštitut (1)
TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d. (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Novi Gorici (6)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zasebna raziskovalka Lea Kužnik (1)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (15)
Rights
In Copyright (186)odstrani
Access
Search in (186)