Slovenian Research Agency reports
The Collection contains reports on completed research and target research projects, research programmes and postdoctoral projects that are collected by the National and University Library of Slovenia in cooperation with the Slovenian Research Agency since 2007. All reports are accessible without restrictions.

Number of hits: 192

Language
Date
2010 (192)odstrani
Content
Publisher
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (1)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (1)
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. (1)
ALPINEON razvoj in raziskave, d.o.o. (2)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (1)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (2)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Geološki zavod Slovenije (2)
GORENJE gospodinjski aparati, d.d. (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (11)
HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o. (1)
HIPOT-RR raziskave in razvoj tehnologij in sistemov, d.o.o. (1)
IDS integrirani in diskretni sistemi, d.o.o. (1)
Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (1)
Institut Jožef Stefan (22)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (9)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (6)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (2)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (4)
Inštitut za neionizirna sevanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (1)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (2)
Inštitut za razvojne in strateške analize (1)
Inštitut za trajnostni razvoj (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE (1)
Kemijski inštitut (3)
Kmetijski inštitut Slovenije (14)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
METRONIK elementi in sistemi za avtomatiko, Ljubljana d.o.o. (1)
Mirovni inštitut (2)
MKS Elektronski sistemi d.o.o., Ljubljana (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (4)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju - Slowenisches Wissenschafts Institute in Wien (1)
Splošna bolnišnica Celje (1)
ŠOLA ZA RAVNATELJE (1)
ŠTORE STEEL podjetje za proizvodnjo jekel, d.o.o. (1)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (1)
TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d. (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (11)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (28)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (4)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (8)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
VALVASORJEV RAZISKOVALNI CENTER KRŠKO (1)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
Zasebna raziskovalka Lea Kužnik (1)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (1)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za ribištvo Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Zdravstveni dom Ljubljana (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (15)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (2)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Access
Public (192)odstrani
Search in (192)