Zaključna poročila ARRS

Zbirka vsebuje poročila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o zaključenih raziskovalnih in ciljnih raziskovalnih projektih, raziskovalnih programih in podoktorskih projektih, ki jih Narodna in univerzitetna knjižnica v sodelovanju z Agencijo v elektronski obliki zbira od leta 2007 dalje. Vsa poročila so prosto dostopna.

Število rezultatov iskanja: 114

Leto izida
Vsebina
Založnik
Institut 'Jožef Stefan' (114)odstrani
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (1)
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (4)
BIA podjetje za laboratorijsko in procesno opremo d.o.o. Ljubljana (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (3)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o. (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (4)
Center odličnosti NAMASTE, zavod za raziskave in razvoj naprednih nekovinskih materialov s tehnologijami prihodnosti (1)
Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije - Nanocenter, Ljubljana (1)
Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (1)
Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Ljubljana (4)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (4)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (1)
EKLIPTIK, razvoj in svetovanje d.o.o. (1)
EMO - ORODJARNA proizvodna družba d.o.o. (1)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (1)
EN-FIST CENTER ODLIČNOSTI (1)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (1)
Geološki zavod Slovenije (3)
GORENJE gospodinjski aparati, d.d. (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (3)
HIPOT-RR raziskave in razvoj tehnologij in sistemov, d.o.o. (1)
IMPOL, industrija metalnih polizdelkov d.o. o. (2)
Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije - IRSPIN (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
ISKRA PIO proizvodnja industrijske opreme, Šentjernej d.o.o. (1)
ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj (2)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (2)
JULON Proizvodnja poliamidnih filamentov in granulatov d.o.o. (1)
Kemijski inštitut (11)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o. (2)
Nacionalni inštitut za biologijo (7)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (1)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (2)
Ortopedska bolnišnica Valdoltra (1)
Premogovnik Velenje, d.d. (1)
SALONIT ANHOVO, Gradbeni materiali, d.d. (1)
Sensum, sistemi z računalniškim vidom d.o.o. (1)
TALUM, Tovarna aluminija d.d. Kidričevo (1)
Tehnološko raziskovalni center JUB d.o.o. (2)
TIC - LENS laserske tehnologije d.o.o. (1)
UNIOR Kovaška industrija d.d. (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (13)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (18)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (8)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (6)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (4)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
VARSI, podjetje za proizvodnjo varistorja in sklopov, d.o.o. (1)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (1)
Zasebni raziskovalec Varužan Kevorkijan (2)
Zavod Biomedicinski Raziskovalni Inštitut (3)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (2)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Pravice
pravice pridržane (114)odstrani
Dostop
Išči med rezultati (114)