Zaključna poročila ARRS

Zbirka vsebuje poročila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o zaključenih raziskovalnih in ciljnih raziskovalnih projektih, raziskovalnih programih in podoktorskih projektih, ki jih Narodna in univerzitetna knjižnica v sodelovanju z Agencijo v elektronski obliki zbira od leta 2007 dalje. Vsa poročila so prosto dostopna.

Število rezultatov iskanja: 84

Vsebina
Založnik
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (84)odstrani
BIA podjetje za laboratorijsko in procesno opremo d.o.o. Ljubljana (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (2)
C3M d.o.o., Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma - modeliranje in trženje (1)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
HIPOT-RR raziskave in razvoj tehnologij in sistemov, d.o.o. (1)
INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o. (1)
Institut Jožef Stefan (11)
Institut 'Jožef Stefan' (8)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za neionizirna sevanja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Iskra, merilni instrumenti in stikala, d.d., Kranj (1)
ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj (2)
Kemijski inštitut (4)
KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
MIKROIKS, mikroelektronski inženiring, konzultacije in servis, d.o.o. (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (1)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (2)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (4)
Ortopedska bolnišnica Valdoltra (1)
Pedagoški inštitut (1)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
Sensum, sistemi z računalniškim vidom d.o.o. (3)
SETCCE Zavod za varnostne tehnologije informacijske družbe in elektronsko poslovanje (1)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
TRC Koroška, Tehnološko razvojni center za Koroško (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (2)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (2)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (5)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (2)
VALVASORJEV RAZISKOVALNI CENTER KRŠKO (1)
VISOKA ŠOLA ZA STORITVE V LJUBLJANI, samostojni visokošolski zavod (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Dostop
Išči med rezultati (84)