Zaključna poročila ARRS
Zbirka vsebuje poročila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o zaključenih raziskovalnih in ciljnih raziskovalnih projektih, raziskovalnih programih in podoktorskih projektih, ki jih Narodna in univerzitetna knjižnica v sodelovanju z Agencijo v elektronski obliki zbira od leta 2007 dalje. Vsa poročila so prosto dostopna.

Število rezultatov iskanja: 478

Leto izida
2008 (478)odstrani
Vsebina
Znanost (478)odstrani
Založnik
ACROS računalniški inženiring d.o.o. (1)
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (1)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (1)
COSYLAB, Laboratorij za kontrolne sisteme, d.d. (1)
DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d. (1)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (3)
ERICO Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
Geološki zavod Slovenije (4)
Gozdarski inštitut Slovenije (15)
ICK, inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana (1)
Institut Jožef Stefan (48)
Institut za varilstvo d.o.o. (1)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (2)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (10)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (2)
Inštitut za hidravlične raziskave (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (7)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (3)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (4)
Inštitut za metalne konstrukcije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za razvojne in strateške analize (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
IRMA, inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, d.o.o. (1)
Itis, Implantibilna Tehnologija in Senzorji, proizvodno, trgovsko, storitveno in raziskovalno podjetje, d.o.o. Ljubljana (1)
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana (1)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (4)
Kemijski inštitut (11)
Kmetijski inštitut Slovenije (10)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (2)
LEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
Magneti, podjetje za proizvodnjo magnetnih materialov, d.d. (1)
Mirovni inštitut (2)
Nacionalni inštitut za biologijo (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (1)
Narodni muzej (2)
Omega consult, Projektni management, d.o.o. (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (5)
Pedagoški inštitut (2)
PERUTNINA PTUJ D.D. (1)
Pinus, tovarna kemičnih izdelkov, d.d. (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. (1)
Psihiatrična klinika Ljubljana (2)
SAVATECH družba za proizvodnjo in trženje gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike d.o.o. (2)
SETCCE Zavod za varnostne tehnologije informacijske družbe in elektronsko poslovanje (1)
SICENTER Center za socialne indikatorje (2)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (4)
Splošna bolnišnica Celje (1)
ŠOLA ZA RAVNATELJE (2)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (1)
TRC Koroška, Tehnološko razvojni center za Koroško (1)
ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije (1)
Univerza na Primorskem Universita del Litorale (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (8)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (3)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (13)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (29)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (19)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnolgijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (19)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo (1)
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Novi Gorici (13)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (12)
Univerzitetni klinični center Maribor (5)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (9)
VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o. (1)
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO (1)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (2)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (1)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (2)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA - ZDRAVSTVO d.o.o. (1)
Zdravstveni dom Ljubljana (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (18)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (1)
Dostop
Išči med rezultati (478)