Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 692

Časopisje in članki - oblika
Leto izida
2019 (692)odstrani
Založnik
A. Koroša (1)
Adriatikus (1)
Agricultural Institute of Slovenia (2)
Akademija Arhimed (1)
Alma Mater Europaea - ECM (1)
Andragoški center Slovenije (4)
Andragoško društvo Slovenije (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Banka Slovenije (7)
beletrina (1)
Beletrina (43)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (2)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta UL (1)
Cankarjev dom (1)
Cankarjeva založba (1)
Caritas Slovenia (1)
Castle (1)
CEEMAN (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (1)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (2)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (2)
Center vojaških šol (2)
Center za idrijsko dediščino (1)
Center za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave - PROSUNT (1)
Center za kartografijo favne in flore (1)
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp (1)
City of Ljubljana, Department for Environmental Protection (1)
Commune (1)
COMP@S, Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor (1)
Complex system Company (1)
Comune (1)
Covirias (1)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
Department of Abdominal Surgery, University Medical Centre (1)
Devayani yoga & dance lifestyle (19)
Društvo Amnesty International Slovenije (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (4)
Društvo Festival Sanje (1)
Društvo informacijski center Legebitra (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Knof (1)
Društvo livarjev Slovenije (4)
Društvo Slovenski staroverci (1)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (1)
Društvo slovenskih pisateljev (2)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (1)
Društvo Svet za vse (2)
Društvo Vodna agencija (1)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (1)
Družina (6)
Državni izpitni center (3)
Državni svet Republike Slovenije (5)
DZS (11)
Edina (1)
Eduvision (1)
Erko (3)
Evelyn K. Sunshine (1)
Faculty of Information Studies (1)
Faculty of Medicine (1)
Faculty of Organisation Studies (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Fakulteta za medije (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za strojništvo (2)
Fakulteta za upravo (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (3)
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Gemeide (1)
Genetic Society Slovenia (1)
Genija (4)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (1)
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola (1)
Herpetološko društvo (1)
Ico (1)
ICO (4)
Idrija Heritage Centre (3)
Idrija Tourism Board (2)
IEDC-Bled School of Management (1)
Igor Zabel Association for Culture and Theory (1)
II. OŠ (1)
Initut, institut informacijskih tehnologij (1)
INITUT, Institut informacijskih tehnologij (1)
Institut 'Jožef Stefan' (11)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (2)
Inštitut Lila (1)
Inštitut RS za socialno varstvo (1)
Inštitut Skaza (1)
Inštitut za ekonomsko demokracijo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za poslovodno računovodstvo pri VŠR (1)
Inštitut za razvoj EFT (1)
Inštitut za trajnostni razvoj (1)
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
IOS - Inštitut za okoljevarstvo in senzorje (2)
IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
ISPO (1)
Istituto sloveno di ricerche (3)
Istituto sloveno di ricerche (SLORI) (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca Ljubljana (1)
Jamarska zveza Slovenije (1)
Javna služba v sadjarstvu (3)
Javni zavod Ljubljanski grad (3)
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (1)
Jožef Stefan Institut (1)
Jožef Stefan Institute (2)
Jutri 2052 (1)
Klinički bolnički centar Ljubljana, Klinika za pedijatriju, Djelatnost za plućne bolesti, Centar za cističnu fibrozu djece i mladeži (1)
Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (5)
Kozjanski park (1)
KUD Logos (1)
KUD Sodobnost International (5)
Kulturni center (7)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (2)
LEON - makrobiotično društvo (1)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (1)
Ljubljana Castle (1)
Manični poet (3)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski simulacijski center, Univerzitetni klinični center (1)
Mestna knjižnica (1)
Ministrstvo za infrastrukturo (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (3)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (1)
Ministry of Agriculture, Forestry and Food (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environment Agency (1)
Miš (7)
Mladinska knjiga (58)
Movit (2)
Municipality (1)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (8)
Nejamedia (2)
Nova univerza (1)
Občina (2)
Občina Logatec (1)
Obščina (1)
Obzorja (4)
Ocean (1)
Onkološki inštitut (1)
Organizing commitee, 2nd Dinaric Symposium on Subterranean Biology (1)
Osnovna šola (1)
Osnovna šola Franceta Prešerna (1)
OŠ Frana Albrehta (1)
OŠ Janka Glazerja (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoški inštitut (4)
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia (1)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (2)
Pivec (6)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pokrajinski arhiv (1)
Pomursko društvo za boj proti raku (1)
Pravna fakulteta (2)
Profidtp (8)
Prva osnovna šola (1)
Publications Office of the European Union (1)
RKS Območno združenje (1)
Rokus (4)
Rokus Klett (18)
SAF Comics (15)
SAF, Erko (8)
samozal. (16)
samozal. A. Petkovska (1)
samozal. F. Humski (8)
samozal. J. Rain, Asanti Group International (1)
samozal. K. K. Valentini (1)
samozal. S. Kidrič (1)
samozal. T. Caserman (1)
samozal. U. Hrovat (11)
Sanje (13)
Science and Research Centre, Annales (1)
Science and Research Centre, Annales ZRS (2)
self published by U. Hrovat (1)
selfpublisher U. Hrovat (5)
Skupina Primera, celovite kadrovske rešitve (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (1)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (6)
Slovenia Forest Service (1)
Slovenska matica (1)
Slovenska oglaševalska zbornica (1)
Slovenski inštitut za revizijo (6)
Slovenski raziskovalni inštitut (13)
Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) (1)
Slovensko združenje za urgentno medicino (1)
Societât filologjiche furlane 'Graziadio Isaia Ascoli' (5)
Sodobnost International (6)
Sofos, Inštitut za upravljanje znanja in razvoj talentov (1)
Sophia (1)
Sožitje Association (7)
Speleological Association of Slovenia (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (2)
Splošna bolnišnica (2)
Srbski kulturni center 'Danilo Kiš' (1)
Succeed Project Team (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola (1)
Šola za ravnatelje (3)
Šolski center (1)
T. Soršak (1)
ToKnowPress (1)
Transcendentalni svet (1)
Universita degli studi di Torino (1)
Universita del litorale, Facolta di studi educativi (1)
University of Maribor Press (2)
University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza (2)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerzitetna založba Univerze (6)
Univerzitetni klinični center (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Uroš Hrovat (1)
Ustanova Hiša eksperimentov (1)
V.B.Z. (1)
Viatoris (1)
Visoka šola za hotelirstvo in turizem (1)
Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled (1)
VIST - Visoka šola za storitve (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
Založba /*cf (15)
Založba /*cf. (2)
Založba Genija (1)
Založba Obzorja (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (11)
Zavod Bob (2)
Zavod Indo anai (1)
Zavod Jnana Bhakti Prada Trust (1)
Zavod Movit (1)
Zavod Rakmo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (1)
Zavod Risa (3)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod za dušo (1)
Zavod za Gozdove Slovenije (1)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (1)
Zavod za turizem (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (2)
Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, GZS (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zdravniška zbornica Slovenije (1)
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (1)
Združenje za arterijsko hipertenzijo, Slovensko zdravniško društvo (2)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (5)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za oljkarstvo, Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (8)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Sekcija za šolske knjižnice (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (1)
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (1)
Išči med rezultati (692)