Gradivo z omejenim dostopom (dostop v prostorih NUK)

Zbirka vsebuje publikacije in gradivo, za katerega imetniki avtorskih in sorodnih pravic niso dovolili proste in javne objave na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. V skladu z Zakonom o obveznem izvodu publikacij je tovrstno gradivo na voljo le znotraj prostorov Narodne in univerzitetne knjižnice za študijske in raziskovalne namene. Dostop je možen na računalniku v Informacijskem središču.

Večji del zbirke predstavljajo publikacije, prejete iz naslova obveznega izvoda publikacij. Tega, podobno kot pri tiskanih in elektronskih publikacijah, ki izidejo na fizičnih nosilcih, zbiramo tudi za elektronske publikacije, ki izidejo na svetovnem spletu. V zbirki je na voljo pester izbor vsebin, od leposlovnih del v poeziji in prozi za mlade in odrasle do strokovnih in znanstvenih monografij, priročnikov in učbenikov. Večina publikacij je na voljo v formatu PDF ali kot e-knjige v formatih epub in mobi.

Število rezultatov iskanja: 317

Časopisje in članki - oblika
Leto izida
2008 (317)odstrani
Založnik
Academia, Višja strokovna šola (1)
AX elektronika (11)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Bird publisher (1)
Bird Publisher (30)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (5)
Dashöfer (10)
Däshofer (1)
Društvo Icom, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor (1)
Društvo za domače raziskave (1)
Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Faculty of Criminal Justice and Crime (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (1)
Fakulteta za kmetijstvo (1)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za strojništvo (2)
Fakulteta za upravo (6)
Fakulteta za varnostne vede (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
Istituto dell'Educazone della Repubblica di Slovenia (1)
Kulturno umetniško društvo Trivia (1)
Matična knjižnica (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (1)
Medija Marketing (1)
Ministero per l'istruzione e lo sport (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (7)
Ministrstvo za šolstvo in šport (50)
Ministrstvo za zdravje (1)
Ministry of Health, National Chemicals Bureau (1)
Moderna organizacija (3)
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
National Institute for Vocational Education and Training (1)
Nova obzorja (52)
Observer Genion Clipping (1)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (1)
Osebna rast, Roy Goreya (1)
PikicaPikaPok (2)
Porta B, Zavod za razvoj in promocijo kulture, kulturne dediščine in turizma (1)
Prometna šola, Višja prometna šola (1)
Robinson (5)
Ruslica (25)
samozal A. Rozman (2)
samozal. A. Rozman (3)
samozal. GolKerKavčLot (3)
samozal. T. Jarc (1)
samozaložba (5)
Slovensko društvo evalvatorjev (1)
Statistical Society of Slovenia (1)
SZK Oktatási és Sportminisztériuma (2)
SZK Oktatási Intézete (2)
Študentska organizacija Slovenije (2)
Univerzitetno in raziskovalno središče (1)
Višja strokovna šola Academia (1)
Zavod IRC (44)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Rman (2)
Zavod RS za šolstvo (49)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zofijini ljubimci - društvo za razvoj humanistike (1)
Išči med rezultati (317)